< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Interjú a Le Monde-ban Kertész Imre: visszatért Magyarországra a harmincas évek hangulata )))Dans une interview dans Le Monde Imre Kertész: la Hongrie a restitué à l’atmosphère des années trente

| Mobile | RSS

Interjú a Le Monde-ban Kertész Imre: visszatért Magyarországra a harmincas évek hangulata )))Dans une interview dans Le Monde Imre Kertész: la Hongrie a restitué à l’atmosphère des années trente

Kertész Imre szerint Magyarországon a kádári időkhöz hasonlóan ismét „a vezér az, aki elbűvöl”. Az író kételkedik abban, hogy az ország választott-e Ázsia és a nyugati világ között, és úgy látja: a jelenlegi helyzet alapja Magyarország „kettős polaritásában” rejlik – derül ki abból az interjúból, amely a Le Monde csütörtöki számában jelent meg. A mértékadó liberális francia napilap a magyar politikai helyzetről és írói koncepciójáról kérdezte berlini otthonában a Nobel-díjas magyar írót.
Meglátása szerint Magyarországon soha nem volt demokrácia abban az értelemben, ha „nem politikai rendszerként, hanem a társadalom egészét megmozgató szerves folyamatként” értelmezzük a fogalmat. Magyarország esetében ez a folyamat megakadt a XVI. századában az oszmán birodalom felemelkedésével, és a lemaradást soha nem sikerült behozni.

Úgy látja, hogy Magyarország egymást követően az oszmán, a Habsburg-, majd a szovjet birodalomhoz tartozott, és megpróbálta annak a tömbnek a játékát játszani, amelyik magába szívta. Ebből szerinte az ország jól is jött ki, de csak látszólag. Kádár alatt a szocialista tábor legvidámabb barakkja volt Magyarország, de – mint emlékeztetett – ennek ára az 1956-os forradalom és egy nagyon drága eladósodási politika volt. Szerinte a jelenlegi helyzet csak egy újabb illusztrációja ennek a tendenciózus tévedésnek: a magyar állam a nemzeti érdekek védelmében áll szemben Európával, ami azt a benyomást keltheti, hogy a szuverenitáshoz tér vissza, pedig ismét téved – mondta Kertész.

Az író felidézte egy tíz évvel ezelőtti emlékét, amikor egy német útlevéllel rendelkező magyar diák egy budapesti egyetemen eltöltött félév után „undorral” beszélt neki arról, hogy a magyar egyetemisták mekkora mértékben támogatják a szélsőjobboldalt. Ekkoriban – a német diák szerint – a világban a diákok mindenhol baloldaliak voltak, csak Magyarországon létezett ennyire „konformista és fasiszta fiatalság”.

Véleménye szerint Magyarország nem dolgozta fel a holokausztot, nem tartott lelkiismeretvizsgálatot, és soha nem tette fel magának azt a kérdést, hogy miért került szisztematikusan a történelem rossz oldalára.

Kertész a harmincas évekhez hasonló hangulatot érez ma Magyarországon, ami nagyon fáj neki. Elmondta, hogy jobboldali budapesti barátaival csak titokban tudja tartani a kapcsolatot, mert ő „kockázatot jelent számukra”. „Nem veszi ki jól magát meleg kapcsolatokat ápolni velem” – fogalmazott Kertész. Utalt arra, hogy Nobel-díja átvételekor azt hányták a szemére, nem „dicsőítette” a magyarságot, a Valaki más című műve után pedig azért támadták, mert túl sötét képet festett az országról, és azt is feszegették, vajon igazi magyar írónak tekinthető-e.

Arra a kérdésre, hogy miért nem ragad tollat a tiltakozáshoz, Kertész azt válaszolta: “82 éves vagyok. Beteg. Az én reakcióm az, hogy Berlinbe költöztem. Cselekedni? Csak az íráson keresztül tudok. És amikor megteszem, akkor semmilyen hatása nincsen, vagy pedig elítélnek miatta.” Kivételt jelent szerinte utolsó könyve, a Mentés másként, amely – mint fogalmazott – „most először” pozitív reakciókat váltott ki Magyarországon.

forrás:168 óra.hu

Dans une interview dans Le Monde
Imre Kertész: la Hongrie a restitué à l’atmosphère des années trente

Imre Kertész en Hongrie, Kadar même à maintes reprises, «le chef de file, qui est fascinant.” L’auteur doute que le pays a élu à l’Asie et le monde occidental, et il voit la situation actuelle en Hongrie est basé sur “double polarité” se trouve – se dégage de l’entrevue, qui est publiée dans Le Monde de jeudi. L’influent quotidien français de la situation politique libérale hongroise et posé des questions sur le concept de l’écriture dans la maison de Berlin lauréat du prix Nobel écrivain hongrois.
En vue de la Hongrie, n’a jamais été la démocratie dans le sens que si “non pas comme un système politique, mais à la société comme un tout se meut comme un processus intégral» concept est utilisé. Pour la Hongrie, ce processus est bloqué dans le seizième. siècle, la montée de l’Empire ottoman, et le retard n’a jamais été pris.

Je vois que la Hongrie, la succession ottomane, les Habsbourg, puis de l’Empire soviétique et a essayé de jouer le jeu dans le tableau, qui est absorbé. Il est son opinion sur le pays sortait bien, mais seulement en apparence. Caserne la plus heureuse Kadar dans le camp socialiste était la Hongrie, mais – comme il est indiqué – a un prix de 1956 et une politique d’endettement très coûteuse. Il dit que la situation actuelle est juste une autre illustration de cette tendance à confondre le gouvernement hongrois est de protéger les intérêts nationaux contre l’Europe, ce qui peut donner l’impression que le retour à la souveraineté, se trompe encore – Jardinier dit.

L’écrivain a rappelé des souvenirs d’une décennie il ya, quand un passeport allemand, Budapest, Hongrie étudiants de l’Université a passé quelques années et demie après le «dégoût» lui a dit que les élèves comment ils sont pris en charge par le droit hongrois extrême. À ce moment-là – selon les étudiants allemands – les étudiants du monde entier, les gauchistes étaient seulement en Hongrie, il était comme un “jeune fasciste et conformiste».

La Hongrie estime que l’Holocauste n’a pas été traitée, elle n’a pas conscience d’étudier et n’avait jamais posé la question de savoir pourquoi il a été systématiquement erronées côté de l’histoire.

Jardinier dans l’atmosphère senti comme une trentaine d’années, en Hongrie, qui est très pénible pour lui. Il a dit que la droite amis à Budapest juste pour garder votre relation parce qu’il était «leur risque». “Il ne faut pas bien de prendre soin de sa relation chaleureuse avec moi” – a déclaré Gardener. Il a souligné que la réception du prix Nobel est jeté dans les yeux, ne pas “glorifier” les Hongrois, chez quelqu’un d’autre travail, et après j’ai été attaqué parce qu’il était tout simplement trop sombre du pays, et a également sondé soit réel écrivain hongrois considéré comme .

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi ils ne collent pas un stylo en guise de protestation, jardinier dit:…? “82 ans de maladie Ma réaction est que Berlin propose des actions sont en écriture par le biais de la boîte Et quand je fais, il n’a aucun effet, ou. et de le condamner. ” Une exception est le dernier livre, à son avis, la commande Enregistrer sous, ce qui – comme dit – “première fois” des réactions positives en Hongrie.
Source: 168 óra.hu

Leave a Reply 671 megnézve, 1 alkalommal mai nap |