< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Súlyos csörte a Fideszben: Példátlan gazdasági szigort ígértek Tarlós: a főváros még egyszer átvizsgálja a helyzetet a Városházán és cégeinél ))))Serious stole the Fidesz: Unprecedented economic rigor promised Tarlós: the capital once again scan the situation in the City Hall and your company more

| Mobile | RSS

Súlyos csörte a Fideszben: Példátlan gazdasági szigort ígértek Tarlós: a főváros még egyszer átvizsgálja a helyzetet a Városházán és cégeinél ))))Serious stole the Fidesz: Unprecedented economic rigor promised Tarlós: the capital once again scan the situation in the City Hall and your company more

Budapest takarékoskodik, a költségvetés tervezésétől a számlák kifizetéséig még egyszer átvizsgálja a helyzetet a Városházán és cégeinél, és a legszigorúbb utat követi – közölte Tarlós István főpolgármester pénteken közleményben az MTI-vel.

Előzőleg a Fidesz-KDNP parlamenti képviselőcsoportja arra kérte a BKV ügyében a főpolgármestert, „ne csak tartsa a markát”, hanem álljon elő megoldási javaslatokkal is. Lázár János frakcióvezető egri sajtótájékoztatóján azt mondta: nem javították a frakcióülés hangulatát azok a hírek, amelyek szerint esetleg prémiumokat vesznek fel a BKV-nál. Hozzátette, reméli, ez nem igaz.

Tarlós István válaszában jelezte: a főváros vezetése tudomásul veszi Lázár János megállapítását a BKV-t illetően és elfogadja tanácsát is. „Már csak azért is, mert biztosak vagyunk benne, hogy Lázár János Hódmezővásárhelyen ugyanígy jár el” – fogalmazott a főpolgármester.

Kitért arra is, hogy Budapest az itt befizetett személyi jövedelemadó volumene alapján lehetséges, hogy „nem alaptalanul „tartaná a markát”, de ígérjük, ezt sem fogja tenni anélkül, hogy a maga elvárható részét hozzá ne tenné a megoldáshoz”.

A városvezető azt is megerősítette, hogy főpolgármestertől függő prémiumokat sem a BKV-nál, sem a Budapesti Közlekedési Központnál nem fizettek ki; a cégen belül történteket pedig jelenleg vizsgálják. Mint írta, a főváros „a költségvetés tervezéstől a számla kifizetésekig még egyszer átvizsgálja a helyzetet a Városházán és cégeinél, és a legszigorúbb utat követi”, ugyanakkor megjegyezte: „később akkor erre az érvelésre sokadjára ne térjünk újra vissza”.

A főpolgármester szavai szerint ezt követően, rövid időn belül arra kéri a miniszterelnököt: döntsék el közösen, „tud-e még tovább hátrálni a magyar főváros”. Bízva a feltételekhez mért ígéretekben, a BKV még mindig megmenthető – szögezte le Tarlós István.
Lemondott pénteken a BKV Zrt. vezérigazgatója

Várszegi Gyula azonnali hatállyal felajánlott lemondását Tarlós István főpolgármester elfogadta – tájékoztatta a Főpolgármesteri Hivatal és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-t.

A közlemény a lemondás okaira nem tért ki; az MTI információi szerint a döntés összefüggésben állhat azzal, hogy a tömegközlekedési vállalatnál prémiumot fizettek a dolgozóknak. A BKV csütörtöki közlése szerint munkaszerződésben rögzített juttatásokat kaptak a vezetők.

Korábban a BKV-nál és a BKK-nál is felfüggesztették a prémiumok kifizetését.
A BKK vezetője, Vitézy Dávid az MTI-nek Várszegi Gyula bejelentését megelőzően azt mondta: ha valóban kifizetés történt, arról a cég vezetői sem Tarlós István főpolgármestert és a város vezetését, sem pedig a BKK-t nem tájékoztatták. Vitézy Dávid arról is beszámolt: a főpolgármester vizsgálatot rendelt el a BKV-s prémiumok kifizetésével kapcsolatban, amelynek jövő hét elejére lesz eredménye, illetve azzal összefüggésben akár személyi változások lehetőségét is felvetette a BKV vezetésében.

Várszegi Gyulát tavaly szeptember elején bízta meg a főpolgármester a vezérigazgatói teendők ellátásával, miután Kocsis István közös megegyezéssel távozott a posztról. Várszegi Gyula ezt megelőzően egyebek mellett a BKV igazgatótanácsának elnöke, a Metróber Közlekedésfejlesztési és Beruházási Vállalat és a MÁV vezetője volt.

A BKV Várszegi Gyula vezetésével kezdett átfogó megtakarítási programba, egyebek mellett aláírta a dolgozók kollektív szerződésének felmondását arra hivatkozva, hogy a dokumentum olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek “a BKV kiélezett anyagi helyzete, a működés finanszírozásának hiánya miatt nem tarthatóak fenn, illetve olyan juttatásokat is, amelyek a társaság gazdasági erejét meghaladják, teljesítménnyel alá nem támasztott költséget jelentenek”.

forrás:heti válasz.hu

Serious stole the Fidesz: Unprecedented economic rigor promised
Tarlós: the capital once again scan the situation in the City Hall and your company more

Budapest saves the budget planning of the bills paid, once again, review the situation in the town hall and more companies, and follows the path of the strictest – Tarlós said Mayor Stephen Friday release, MTI.

Previously, the Fidesz-KDNP the European Parliament has asked the Public Transport regarding the mayor, “Do not just keep the brand”, but also come up with proposed solutions. John Lazar told a press conference in Eger, Group: Group meetings have failed to improve the atmosphere of their news, according to which premiums may be taken up at the BKV. He said he hopes this is not true.

Tarlós Stephen’s reply indicated that the capital’s leadership acknowledges the establishment of the Public Transport John Lazar is also respect and accept advice. “I just also because we are sure that it does the same Hódmezővásárhely John Lazarus” – said the mayor.

Remarked that, to Budapest in the personal income tax paid based on the volume it is possible that “not without” keep the brand “, but we promise it will not be without its own would not be expected to part of the solution.”

The city manager also confirmed that the main dependent premiums are not mayor at the BKV, the Budapest Public Transport Centre or have not been paid; happening within the company and is currently under investigation. As he wrote of the city, “the budget bill kifizetésekig once again planning to scan the situation in the City Hall and your company more, and follow the strictest way,” but noted that “this argument, then later sokadjára not go back.”

The mayor’s words, then, within a short time the prime minister asks: should decide together, “Can it even further retreat of the Hungarian capital.” Trusting in the promise of the measured conditions, the BKV is still salvageable – Tarlós’ said Stephen.
CEO resigned Friday, the Public Transport

PricewaterhouseCoopers by Gyula immediately offered his resignation accepted Tarlós Stephen Mayor – Mayor’s Office and informed the Budapest Transport Centre (BKK) to MTI.

The notice did not address the reasons for cancellation, the MTI’s information, the decision could be linked to public transport company paid bonuses to employees. Thursday’s reports that the Public Transport Working contractual benefits received by the drivers.

Previously, the Public Transport at the BKK and was suspended at the payment of bonuses.
The BKK leader David Vitézy to MTI before the announcement of PricewaterhouseCoopers by Gyula said, if that payment is made, about the company or executive Stephen Tarlós mayor and the city’s leadership, nor the BKK was not informed. Vitézy David also reported: the mayor ordered an investigation of the BKV and bonuses paid in connection with which the result will be the beginning of next week, or even in the context of personnel changes have raised the possibility of BKV management.

Gyula Várszegi early September last year charged the mayor with the CEO to the Board, after Stephen Carter left the post of mutual agreement. PricewaterhouseCoopers, among others, Julius was previously CEO of Public Transport, the Transport METRÓBER Development and Investment Company and was manager of the MAV.

The Public Transport Várszegi Gyula began a comprehensive savings program, among others, signed the workers’ collective agreement to terminate on the grounds that the document contains provisions which are “the Public Transport strained financial situation, the operation of the lack of funding due to be sustained, as well as benefits to, which exceeded the company’s strength, power unsupported costs are. ”

Source: Weekly válasz.hu

Leave a Reply 251 megnézve, 1 alkalommal mai nap |