< Böngészés > Főoldal / Nincs kategorizálva / Blog article: Sarokba szorították Orbánt: elkerülhetetlenek a megszorítások )))Orban cornered: the cuts are inevitable

| Mobile | RSS

Sarokba szorították Orbánt: elkerülhetetlenek a megszorítások )))Orban cornered: the cuts are inevitable

2012. február 26. | hozzászólás | Nincs kategorizálva

Az Unió által kiszabott 142 milliárdos büntetés közvetlenül érinti majd az emberek mindennapjait – véli Gyömöre Máté a Magyar Progresszív Intézet elemzője. Ha ugyanis sikerül elkerülni a támogatások megvonását az azt jelenti, hogy a kormány bevezeti a szükséges megszorító intézkedéseket, ha azonban ezt elmulasztja, akkor elesik csaknem 150 milliárd forinttól, amit úgyszintén megérezne a nemzetgazdaság.

Az Európai Bizottság kedden azt javasolta, hogy jövő januári hatállyal függesszék fel 495 millió euró – mai árfolyamon 142 milliárd forint – Magyarországnak szánt kohéziós, vagyis felzárkóztatási támogatási összeg folyósítását, mert az ország nem teljesítette deficitcsökkentési kötelezettségeit. A testület javaslatát még az EU-tagországok pénzügyminiszteri tanácsának is meg kell vitatnia, és jóvá kell hagynia.

A témáról kiadott közlemény szerint a pontosan 495 184 000 eurót a jövő januártól hatályos kötelezettségvállalásokból függesztik fel. A bruttó hazai termék (GDP) 0,5 százalékáról, az összes kötelezettségvállalás 29 százalékáról van szó. A közlemény szerint a mindeddig “példátlan” lépés “az Európai Bizottság Magyarországnak szóló ismételt figyelmeztetéseit követi, hogy fokozza erőfeszítéseit a túlzott államháztartási deficit befejezésére, valamint a megfelelő lépések elmaradását”.

Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára még kedden az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy meggyőződése szerint a gyakorlatban nem kerül sor arra, hogy Magyarország ne férjen hozzá a kohéziós alaphoz.

A bizottsági döntésnek rövidtávon nem lesz olyan hatása, amit a szavazók közvetlenül éreznének, miután a kohéziós támogatások esetleges megvonását elkerülendő, a további egyenlegjavító intézkedések (vagyis megszorítások) csak a 2013-as költségvetést érintik majd – véli Gyömöre Máté a Magyar Progresszív Intézet elemzője.

Szerinte mindez azt is jelenti, hogy a kabinetnek elég ideje van, hogy felkészüljön arra, hogy megfeleljen az Európai Unió elvárásainak. Ráadásul ez a Fidesz érdeke is, hiszen ellenkező esetben komoly energetikai és környezetvédelmi beruházások maradhatnak el, ami nemcsak bevételek, hanem a munkahelyek kiesését is jelentheti az államnak.

Az elemző szerint tovább erősíti a kormány lépéskényszerét, hogy az Európai Unió a jelen helyzetben nem engedheti meg magának, hogy gyengének mutatkozzon. Az úgynevezett hatos csomag (aminek kidolgozásában a magyar uniós elnökség oroszlánrészt vállalt, és Orbán Viktor is sikernek értékelte), vagy éppen a hétfőn parlamenti határozatban támogatott európai fiskális paktum is azt mutatja, hogy az EU a tagállami gazdaságpolitikák szigorúbb ellenőrzése és összehangolása mellett tett hitet. Éppen azért, hogy az Unióval szembeni nemzetközi bizalmat helyreállítsa.

Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy a választóknál milyen hatást válthat ki a döntés. Gyömöre Máté szerint elég valószínű, hogy a végeredményt tekintve olyan döntések születnek majd, melyek közvetlenül érintik az emberek mindennapjait. Ha sikerül elkerülni a támogatások megvonását az azt jelenti, hogy a kormány bevezeti a szükséges megszorító intézkedéseket, ha azonban ezt elmulasztja, akkor elesik csaknem 150 milliárd forinttól, amit úgyszintén megérez a nemzetgazdaság – hívta fel a figyelmet.

A Magyar Progresszív Intézet elemzője úgy véli, hogy miután jelen helyzetben a “kabinet térfelén pattog a labda”, ezért kevéssé valószínű, hogy a negatív döntések miatt tovább növekedne az euroszkepticizmus. A szélsőséges pártok viszont (jelen helyzetben tulajdonképpen csak a szélsőjobboldali Jobbik) – ahogyan eddig is – profitálhatnak mindebből. A megszorítások miatt rosszabbul élőknek, valamint az uniós “diktátumokat” vizionálóknak is egyaránt nyújthatnak radikális megoldást. De, miután az emberek többsége jobban szeret a centrumhoz tartozni, ezért a Jobbik, jelenlegi politikája mellett, csak korlátozottan képes növelni szavazótáborát – tette hozzá Gyömöre Máté.

forrás:népszavaonline.hu

Orban cornered: the cuts are inevitable

The Union’s 142 billion penalty imposed will directly affect their daily lives – says Matthew Gyömöre the Hungarian Progressive Institute analyst. If it manages to avoid the withdrawal of subsidies means that the government needed to introduce austerity measures, but if you do not, it falls nearly 150 billion forints, which is also megérezne the national economy.

The European Commission on Tuesday proposed to be suspended with effect from next January 495 million – today’s exchange rate of 142 billion HUF – Hungary for cohesion, ie catch-up amount of aid disbursement, because the country has failed to fulfill obligations of deficit reduction. The panel’s proposal is the EU member states should also be discussed by the Finance Board, and must be approved.

According to the Notice published on this subject exactly 495,184,000 euros by next January, suspended from existing commitments. The gross domestic product (GDP) of 0.5 percent, 29 percent of all commitments are involved. The communication that has so far been “unprecedented” step “of the European Commission on Hungary’s repeated warnings followed to step up efforts to end the excessive budget deficit and the lack of appropriate action.”

Cséfalvay Zoltan, the National Economy Ministry (NGM) Secretary of State is to MTI on Tuesday said that he believes the practice will not be that Hungary does not have access to the Cohesion Fund.

The Commission’s decision in the short term there will be no effect on what the voters directly felt they would, after the cohesion funds may withdraw to avoid further corrective measures (ie, constraints), only the 2013 budget will affect – the view Gyömöre Matthew the Hungarian Progressive Institute analyst.

In his view, this also means that the cabinet has enough time to prepare to meet the EU requirements. In addition, it is also in the interest of Fidesz, because otherwise it can remain a major energy and environmental investments, which not only income, but could also mean loss of jobs in the state.

The analyst will further strengthen the government of forced entry to the European Union at this juncture can not afford to be weak yourself. The so-called six-pack (which is the development of the Hungarian EU Presidency, a lion’s part in, and Viktor Orban success is evaluated), or the Monday parliamentary decision, supported by European fiscal pact also shows that the EU Member States’ economic policies stricter supervision and coordination of their faith. For this reason, it is against the EU, to restore international confidence.

However, the question arises as to the electorate than the effect of the decision may cause. According to Matthew Gyömöre quite possible that the end result will be that such decisions are made that directly affect people’s everyday lives. If you manage to avoid the withdrawal of subsidies means that the government needed to introduce austerity measures, but if you do not, it falls nearly 150 billion forints, which also senses the national economy – it drew attention.

The Hungarian Progressive Institute analyst believes that after this stage, the “Cabinet’s court bounces the ball ‘, it is unlikely that a further increase of the negative decisions of Euroscepticism. The extremist parties but (in this situation is actually only the far-right Jobbik) – As always – all can benefit from this. The constraints of living worse, and the EU “diktátumokat” vizionálóknak both provide a radical solution. But, after the majority of people prefer to belong to the center, so the Jobbik, while the current policy, limited capacity to increase the electorate – Gyömöre Matthew said.

Source: népszavaonline.hu

Leave a Reply 245 megnézve, 1 alkalommal mai nap |