< Böngészés > Főoldal / Nav / Blog article: SAJTÓKÖZLEMÉNY

| Mobile | RSS

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2012. március 2. | 1 Hozzászólás | Nav

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Budapest, 2012. március 2.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalban soha, semmilyen körülmények között nem merül fel, hogy politikai hovatartozás vagy politikai tevékenység szerepet játszana az ellenőrzésre történő kiválasztásban, ezért a NAV valamennyi munkatársa nevében a leghatározottabban visszautasítjuk ezt a rosszhiszemű feltételezést.
A NAV ellenőrzéseit kizárólag szakmai szempontok határozzák meg; ellenőrzést minden esetben központosított kockázatelemzési és kiválasztási eljárás előz meg. Alapos indok esetén közérdekű bejelentés alapján is indítható ellenőrzés. A kiválasztási rendszerben az adóhatóság többek között más adózóktól szerzett adatok, illetve nyilvánosan elérhető adatok egybevetésével is kiválaszthatja az adózót, továbbá kiválasztási szempont lehet az is, ha egy adózó jövedelemszerző tevékenysége ellenére bevallást nem nyújt be, netán adókötelezettségének nem tesz eleget.
A civil szerveződés nem, a civil szervezet ugyanakkor jogszabályi kategória. A jogszabály értelmében adománygyűjtő tevékenység – írásbeli meghatalmazás alapján – folytatható, az adomány nyilvántartásának törvényi feltételei vannak, ideértve az adózásra vonatkozó szabályokat is. Amennyiben magánszemély vagy bármely csoport akár az interneten, akár más formában bevételhez jut, és arról megfelelő dokumentációval nem rendelkezik, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak jogszabályi kötelezettsége a körülmények kivizsgálása.
Az adóhatóság tevékenységének fókuszában az állam bevételeinek kontrollja és védelme áll. Ugyanakkor nem jár elmarasztalással az ellenőrzés azok számára, akik adóbevallási és adófizetési kötelezettségünknek a törvény szerint tesznek eleget. Aki ezzel ellentétes nyilatkozatot tesz, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eljárásának jogszerűségét vitatja, az az állami intézmények munkájába vetett bizalmat gyengíti.

Burillák Attila
sajtófőnök
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Leave a Reply 265 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: