< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: A Velencei Bizottság korlátozná a főbíró hatalmát ))))The Venice Commission would limit the power of the Chief Justice

| Mobile | RSS

A Velencei Bizottság korlátozná a főbíró hatalmát ))))The Venice Commission would limit the power of the Chief Justice

A Velencei Bizottság szerint a magyar igazságszolgáltatási rendszer reformjának fő elemei nemcsak ellentmondanak az európai normáknak, hanem sértik a tisztességes eljáráshoz való jogot is. Az Európa Tanács testülete szerint ezért módosítani kellene az alaptörvényt – írja a Népszabadság.

“A fő gond az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének kezében összpontosuló hatalom. Bár a tagállamoknak széles mérlegelési jogkörük van az igazságszolgáltatás irányítási rendszerének kialakításában, az Európa Tanács egyetlen tagországában sem ruháztak fel egyetlen személyt ilyen jelentős hatalommal, beleértve a bírók vagy más vezető tisztségviselők kiválasztását” – írja a Velencei Bizottság a magyarországi bíróságokról szóló véleménytervezetében, amely a Népszabadság birtokába jutott.

A lap az ügy előzményeként megemlíti, hogy Martonyi János külügyminiszter még januárban kérte fel a bizottságot, hogy véleményezze a bíróságok függetlenségével, a vallásszabadsággal és a választásokkal kapcsolatos magyar jogszabályokat.

A Velencei Bizottság véleménye szerint Magyarországon az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági rendszer gyakorlatilag minden aspektusában kulcsfontosságú döntéshozóként lép fel, és korlátlan hatalma felett senki sem gyakorol pártatlan ellenőrzést. “Az elnököt a bírói testület tagjaival való konzultáció nélkül választják meg, ráadásul törvénysértés esetét leszámítva senki sem vonhatja őt felelősségre. Az aggodalmakat növeli a nagyon hosszú, kilencéves mandátum” – teszi hozzá a testület véleménytervezete.

A bizottság szerint e rendkívül erős hatalmat tovább súlyosbítják a következő elemek: ismétlődő próbaidőszakok, amelyek aláássák a bírók függetlenségét; a bírók áthelyezésének lehetősége, súlyos következményekkel arra az esetre, ha visszautasítanák a költözést; az OBH elnökének joga ügyek áthelyezésére egy másik bíróságra.

Ami a bírók korai nyugdíjazását illeti (ez ügyben az Európai Bizottság már kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen), a dokumentum leszögezi: a nyugdíjba vonulásra kényszerítésnek semmilyen anyagi, materiális oka nincs. A nyugdíjkorhatár hirtelen megváltoztatásával a bírók körülbelül egytizedének (sokan közülük vezető beosztásúak) távozniuk kell. Nem kellőképpen bizonyított az érvelés, hogy a több fiatal bíró növeli majd az igazságszolgáltatás hatékonyságát – fogalmaz a tervezet.

A Velencei Bizottság végül arra a következtetésre jut: az igazságszolgáltatási rendszer reformjának fő elemei nemcsak ellentmondanak az európai normáknak (főként a függetlenség terén), hanem sértik a tisztességes eljáráshoz való jogot is. Az igazságszolgáltatás függetlenségét, beleértve a fékek és egyensúlyok erős rendszerét, magában az alkotmányban kellene szabályozni, és ennek fényében az alaptörvény módosítása is szükséges lenne – hangsúlyozza az Európa Tanács testülete.

A Velencei Bizottság a strasbourgi székhelyű, negyvenhét tagállamot tömörítő Európa Tanács alkotmányos ügyekben illetékes tanácsadó testülete, nem EU-intézmény.

forrás:origo.hu

The Venice Commission would limit the power of the Chief Justice

The Venice Commission considers that the Hungarian judicial system reform on key elements not only in contradiction with European standards, but also violate the due process rights. The Council of Europe bodies should be amended so that the Basic Law – Freedom of the People writes.

“The main concern of the National Court Registry (OBH), President of the hands of power. Although Member States have a wide discretion in the justice system of governance in shaping the Council of Europe only member state not conferred on any person of such considerable power, including judges and other senior officers selection “- writes the Venice Commission of the Hungarian court opinion on the draft, which was in possession of the People’s Freedom.

Back to the antecedents of the case indicates that Martonyi January, Foreign Minister has asked the committee to comment on the independence of the judiciary, freedom of religion and the elections, the Hungarian legislation.

The Venice Commission considers that Hungary, the National Court President of the Office of the judiciary in virtually every aspect of a key decision maker shall act as and exercise unlimited power over no impartial scrutiny. “The Chairman of the panel members to be elected without consultation, even in cases of law violation except no one may he held accountable. The increasing concerns of a very long, nine-year term,” – says the panel’s draft opinion.

The committee finds this a very strong power exacerbated the following elements: repetitive trial periods, which undermine the independence of the judiciary, the judges moved the possibility of severe consequences in the event that you refused to move, the OBH President of the right issues to move to another court.

As for the early retirement of judges is concerned (in this case, the Commission has initiated infringement proceedings against Hungary), the document states that the forced retirement in any material, there is no material reason. The sudden change in retirement age, about one-tenth of the judges (many of them senior) to leave. Not enough evidence to argue that the increasing number of young people will judge the effectiveness of the judiciary – says the draft.

The Venice Commission came to the conclusion: the judicial system reform on key elements not only in contradiction with European standards (especially in terms of independence), but also violate the due process rights. The independence of the judiciary, including a strong system of checks and balances, should be regulated by the Constitution and the Basic Law in light of this change would need to have – highlights the Council of Europe bodies.

The Venice Commission in Strasbourg, comprising forty-seven Member States of the Council of Europe advisory body of constitutional matters, not an EU institution.

Source: origo.hu

Leave a Reply 300 megnézve, 1 alkalommal mai nap |