< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: A kormány szerint minden ok EU büntetés: Matolcsy meghatódott az ülésen ))))According to the Government for no reason EU’s punishment: Matolcsy moved the meeting

| Mobile | RSS

A kormány szerint minden ok EU büntetés: Matolcsy meghatódott az ülésen ))))According to the Government for no reason EU’s punishment: Matolcsy moved the meeting

A nemzetgazdasági miniszter szerint a magyar nemzeti érdekek és az uniós értékek szempontjából egyaránt ésszerű megoldás született Brüsszelben, az EU-tagországok pénzügyminisztereinek értekezletén a Magyarországgal kapcsolatos kezdeményezésekről.
A nemzetgazdasági miniszter szerint a döntéssel megszűnt az országgal szembeni kettős mérce.

Az ülés után újságíróknak nyilatkozva Matolcsy György megerősítette, hogy amennyiben Magyarország megteszi a szükséges kiigazító lépéseket, az intézkedést már idén júniusban hatályon kívül helyezik – írja a hirado.hu.

Matolcsy György
“Első ízben tapasztaltam miniszterként, hogy az EU-tagállamok legalább kétharmada kiállt Magyarország nemzeti érdekei mellett” – fogalmazott Matolcsy György. Mint mondta, ez “megható volt és biztató”.

Úgy vélte, a drámai, hosszú vitában született ésszerű megoldás megszüntette a Magyarországgal szemben sokak által alkalmazott kettős mércét is. Értékelése szerint az ülésen elismerték azokat az eredményeket, amelyeket Magyarország az államadósság csökkentésében, a szigorú költségvetési politikában, az EU-átlag fölötti gazdasági növekedésben és a bővülő foglalkoztatásban elért.

Kiemelte: sok EU-tagország “talán rosszabb pénzügyi helyzetben van, mint Magyarország”. Ez szerinte kiderül majd az áprilisban beadandó stabilitási vagy konvergenciaprogramokból is.

Matolcsy György kifejtette: a kohéziós keret részleges felfüggesztéséről a döntés jogilag most megszületett, de Magyarország konkrét dátumot kapott arra, hogy ha teljesíti az ajánlásokban szereplő követelményeket, automatikusan hatályon kívül helyezik a pénzalapok felfüggesztését. A teljesítést a kormány már vállalta költségvetési tervében – tette hozzá. Jelezte, hogy minden szükséges intézkedés szerepelni fog a most készülő konvergenciaprogramban is.

“Minden esélyünk megvan, hogy teljesítsük a magunk által is vállalt feltételeket” – jelentette ki, emlékeztetve, hogy idén 2,5, jövőre 2,2 százalékos hiányt vállalt a kormány, miközben csökken az államadósság is.

Elmondta azt is: az Európai Bizottság vállalta, hogy gyorsan megvizsgálja az áprilisban beadandó magyar konvergenciaprogramot, és ha ennek során pozitív eredményre jut, már a június 22-i dátumot (egy későbbi pénzügyminiszteri ülés napját) sem kell kivárni. A korábban tervezett szeptember közepi határidő kikerült az ajánlásból – tette hozzá.

Matolcsy György megerősítette, hogy a találkozón spanyol kollégája is támogatta a magyar álláspontot. A brüsszeli ülés előtt egyes résztvevők részéről bírálatok hangzottak el, hogy az uniónak el kell kerülnie a kettős mércét, miután az előző napon az eurózóna pénzügyminiszterei a magas deficitet felhalmozó Spanyolország esetében nem a büntetés mellett foglaltak állást, hanem több lehetőséget hagytak Madridnak a kiigazításra.

Egy kérdésre válaszolva a magyar miniszter azt is elmondta: a kormány készen áll arra, hogy megkezdődjenek a tárgyalások a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) és az Európai Bizottsággal. Úgy vélte, ami most történt, az “lépés a helyes irányba”, mert mutatja a kormány kivételesen erős elkötelezettségét, hogy teljesítse a teljes szerkezeti reformprogramot.

Jobbik: újabb zsarolásnak lehetünk szemtanúi

A Jobbik frakcióvezető-helyettese szerint az Európai Unió pénzügyminisztereinek keddi döntésével “egy újabb zsarolásnak lehetünk a szemtanúi”. Gyöngyösi Márton, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese budapesti sajtótájékoztatóján így reagált a brüsszeli bejelentésre.

LMP: Magyarországnak le kell szorítania a költségvetési hiányát

Magyarországnak elkerülhetetlenül meg kell tennie azokat a lépéseket, amelyek leszorítják a költségvetési hiányt – jelentette ki keddi, az uniós országok pénzügyminisztereinek döntésére reagáló sajtótájékoztatóján az LMP frakcióvezetője.

Jávor Benedek úgy fogalmazott, hogy az Ecofin súlyos döntés hozott, ami annak a jele, hogy az unió nem hisz a kormány ígérgetéseinek, hanem kézzelfogható és hatékony cselekvést vár el. Az LMP is azt várja: a kabinet olyan lépéseket tegyen, amelyik mentesíti Magyarországot a döntés következményei alól, mert ez az ország érdeke is – hangzott el.

A DK a „józan ész” politikáját támogatja

A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselői minden olyan javaslatot meg fognak szavazni, amelyek a visszatérést jelentik a “józan ész politikájához” – mondta az uniós országok pénzügyminisztereinek keddi döntésére reagálva Eörsi Mátyás. A párt országos tanácsának tagja hozzátette, hogy ha ez nem történik meg, akkor a DK az Orbán-kormány legelszántabb ellenfele lesz.

Ecofin – büntettek, de van kiskapu

Az uniós országok pénzügyminiszterei jóváhagyták a Magyarországot megillető kohéziós, vagyis felzárkóztatási források részleges felfüggesztését a következő évre, de egyben úgy döntöttek, hogy amennyiben Magyarország megteszi a szükséges kiigazító lépéseket, az intézkedést már idén júniusban hatályon kívül helyezik – közölte kedden Brüsszelben Margrethe Vestager Hansen, az EU-elnökséget ellátó Dánia gazdasági minisztere.

Az Európai Bizottság javaslatára a kohéziós forrásokból az éves keret 29 százalékának megfelelő 495 millió eurót fagyasztanak be 2013. január 1-től, de ez csak abban az esetben lép érvénybe, ha Magyarország nem tesz hatékony lépéseket a költségvetési hiány tartósan három százalék alá szorítása érdekében.

Ez volt az első alkalom, hogy története során az EU túlzottdeficit-eljárás keretében kohéziós források befagyasztásáról döntött, még ha csupán a jövőre nézve és feltételesen is.

A büntető intézkedést már az idén június 22-én tartandó uniós pénzügyminiszteri ülésen hatályon kívül helyezik, ha Magyarország addig meghozza az elvárt kiigazító lépéseket. Az előző napokban még olyan értesülések keringtek, hogy a miniszterek szeptemberben térnének vissza Magyarország ügyére.

Hétfőn az euróövezeti pénzügyminiszterek a kirívóan rossz deficitadatokal felmutató Spanyolországgal szemben jelentős megértést mutattak: nem a büntetés mellett foglaltak állást, hanem több lehetőséget hagytak Madridnak a kiigazításra. Ennek nyomán kedden több uniós ország arra az álláspontra helyezkedett, hogy Magyarországgal szemben is méltányosabban kell eljárni, így a döntés a vártnál sokkal jobban elhúzódó vita nyomán született meg.

Maria Fekter osztrák pénzügyminiszter az ülés előtt újságíróknak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy kétlépcsős megközelítés lenne helyes Magyarország esetében, tehát büntető intézkedésről csak akkor kellene dönteni, ha a magyarok júniusig nem teszik meg időben a szükséges lépéseket.

Fekter elgondolásából tehát a júniusi újraértékelés beütemezése megvalósult – csak nem úgy, hogy negatív értékelés esetén akkor jönne a büntetés, hanem úgy, hogy kedvező értékelés esetén eltörlik a kilátásba helyezett büntetést.

Amadeu Altafaj-Tardio, a finn Olli Rehn, az Európai Bizottság gazdasági-pénzügyi alelnökének szóvivője a kedd déli bizottsági sajtótájékoztatón – még a miniszterek döntése előtt – cáfolta Fekter azon feltételezését, miszerint az uniós javaslattevő-végrehajtó testület nem teljesen azonos mércével mér, Magyarországgal szemben szigorúbb álláspontra helyezkedik. A bizottsági szóvivő azt hangsúlyozta, hogy Magyarország esetében korábbi időpontot írtak elő a deficitkiigazításra, mint Spanyolország vonatkozásában, és az Európai Bizottság “a megfelelő időben” minden tagállammal szemben ugyanazt a szigort képviseli.

Magyarországtól most azt várja az unió, hogy a költségvetési hiány 2013-ban az egyszeri intézkedések kivezetése után se haladja meg a három százalékot.

forrás:168 óra.hu

According to the Government for no reason
EU’s punishment: Matolcsy moved the meeting

The national economy, the Hungarian Minister of national interests and the values ​​of the EU both in terms of a reasonable solution was found in Brussels, the EU member countries finance ministers meeting in Hungary related initiatives.
The economy minister said the decision against double standards in the country ceased to exist.

After the meeting, told reporters nyilatkozva Matolcsy George confirmed that if Hungary will take the necessary corrective actions, the action has already been repealed in June this year – writes hirado.hu.

George Matolcsy
“As Minister for the first time I experienced that at least two-thirds of the EU Member States stood next to Hungary’s national interests” – said György Matolcsy. She said that it “was a touching and encouraging.”

He thought that the dramatic, long been a reasonable solution to a dispute against Hungary eliminated the double standard is also used by many people. Assessment, the meeting acknowledged the progress that Hungary’s public debt reduction, a tight fiscal policy, the EU average over the economic and jobs growth achieved.

Emphasized that in many EU member states “may be a worse financial position than Hungary.” It is his opinion to be submitted in April will show stability or convergence programs.

Matolcsy George explained that the cohesion framework of partial suspension of the decision is legally born now, but Hungary was given the specific date that you have met the requirements contained in the recommendations, it will automatically repeal the suspension of funds. The performance of the government has already agreed budget plan – he added. He indicated that all necessary measures will be included now in the convergence program.

“Every chance we have to be undertaken by us to fulfill our criteria,” – he said, pointing to 2.5 this year and next year the government undertook deficit of 2.2 percent, while reducing the public debt.

He said that the European Commission is committed to quickly examine the Hungarian convergence program to be submitted in April, and in doing so if they come up positive, we have the 22 June date (at a later date of the meeting the Minister of Finance) do not have to wait. The previously planned date of mid-September was out of recommendation – he added.

Matolcsy George confirmed that the meeting was supported by the Spanish counterpart Hungarian position. The meeting in Brussels in front of each participant for criticisms were made that the union must avoid double standards, after the previous day in the euro zone finance ministers of the high deficit accumulated for Spain is not a punishment in favor, but more opportunities left Madrid to adjust.

In response to a question of the Hungarian Prime Minister also said that the government is ready to the start of negotiations with the International Monetary Fund (IMF) and the European Commission. He believed that now was the “step in the right direction” because it shows the government’s exceptionally strong commitment to fulfill the complete structural reform program.

Better: we witness another blackmail

Jobbik’s deputy leader, the European Union finance ministers on Tuesday’s decision “is another of blackmail we are witnessing.” Gyöngyösi Martin, deputy leader of the opposition party press conference in Budapest, it reacted to the announcement in Brussels.

LMP: Hungary’s drive down the budget deficit

Hungary inevitably must take the steps that are driving down the deficit – said on Tuesday, EU finance ministers’ countries in the decision of a press conference responding to the LMP group leader.

Maple Benedict said that the Ecofin has a serious decision, which is a sign that the union does not believe the government ígérgetéseinek, but concrete and effective action to expect. The LMP also expects: the Cabinet to take action that is exempt from the consequences of decisions in Hungary, because it is the interest of both countries – was said.

The DK “common sense” policy support

The National Democratic Coalition representatives will vote on any proposal to which the return are the “common sense policy” – said the finance ministers of EU countries in response to Tuesday’s decision by Matthias Eorsi. The party’s national council member added that if this does not happen, then the SE of the Orbán government’s most determined opponent will be.

Ecofin – punished, but there are loopholes

The EU finance ministers approved the Hungary due to cohesion, ie catch-up sources a partial stay of the year, but also decided that if Hungary will take the necessary corrective actions, the measures already in June this year repealed – said on Tuesday in Brussels Margrethe Vestager Hansen, the EU Presidency’s Minister of Economy of Denmark.

The European Commission proposal to the cohesion funds for 29 percent of the annual budget of 495 million euros frozen in the 2013th From January 1, but this will only take effect if Hungary did not take any effective steps for the budget deficit below three percent reduction in long-term view.

This was the first time that the history of the EU’s excessive deficit procedure cohesion funds decided to freeze, even if only tentatively, and for the future as well.

The criminal action is to be held on June 22 this year, Union Finance Minister meeting will be repealed if Hungary will take the required corrective actions. The last few days has reportedly circulated in that area in September, the ministers would back the affairs of Hungary.

On Monday, the euro-zone finance ministers on deficitadatokal extremely poor showing against Spain showed considerable understanding: not in favor of the punishment, but also more opportunities left Madrid to adjust. As a result, several EU countries on Tuesday to the view that Hungary should be taken against equitable, so the choice is much more than anticipated a protracted debate, was born.

Austrian Finance Minister Maria Fekter told reporters before the meeting by showing the Court considered that a two-stage approach would be appropriate for Hungary, so punitive measures should only be decided by June if the Hungarians do not make it in time to take action.

Fekter idea of ​​the June re-evaluation is completed Schedule – not only so that a negative evaluation of the case would be the punishment, but by removing the case to a favorable assessment of the penalty.

Amadeu Altafaj-Tardio, the Finnish Olli Rehn, European Commissioner for economic and financial vice-president’s spokesman on Tuesday south of Commission press conference – even the ministers before making a decision – denied Fekter the assumption that the EU proposing-executive body is not exactly the same standards measured, against Hungary more rigorous argument. A Commission spokesman stressed that Hungary is required that deficitkiigazításra earlier date than in respect of Spain and the European Commission “at the right time” for all Member States over the same rigor represents.

Hungary to the EU now expects that the budget deficit in 2013 after a one-off measures terminals does not exceed three percent.

Leave a Reply 350 megnézve, 1 alkalommal mai nap |