< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Csúnyán csonkolhatja az Orbán-kormány az induló nyugdíjakat ))) Perverserweise die Regierung Orban csonkolhatja anfänglichen Renten

| Mobile | RSS

Csúnyán csonkolhatja az Orbán-kormány az induló nyugdíjakat ))) Perverserweise die Regierung Orban csonkolhatja anfänglichen Renten

Rútul járhatnak azok, akik jövőre vonulhatnak nyugdíjba. Járandóságukat bruttósítják, és megadóztathatják egy 1997-ben elfogadott törvény miatt, ráadásul még azt sem tudni, mi alapján kalkulálják a bruttót. Csak annyi biztos: a nyugdíjszámítási kulcs egyharmadával csökken.

Bár 3050-ről 2750 milliárd forintra zsugorodott össze a nyugdíjkassza az utóbbi egy évben (a mintegy 300 milliárd forintos csökkenést a szolgálati- és a rokkantnyugdíjak átminősítése, és a pénztárból való kiemelése magyarázza), a jelek szerint folytatódik a zsugorodása. Legalábbis a jövő nyugdíjasai markánsan kevesebb járulékra számíthatnak, ugyanis az Orbán-kormány nem törölte el azt az 1997-es törvényt, ami egyrészt egy új képlettel erőteljesen csökkentené az időskori ellátás alapját, másrészt bruttósítaná a nyugdíjakat, pontosabban a bruttó átlagkereset után számolná azokat.

Nettó és nettó között is

A kormány, legalábbis a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint, lépéskényszerben van, ugyanis az 1997-es törvényben számos csapda lapul – amibe értelmezéstől függően vagy a kormány eshet bele, vagy a jövő nyugdíjasai járhatnak pórul. Nagyon röviden az előzményekről annyit, hogy eddig a nettó jövedelem alapján kalkulálták ki az időskori ellátást. A nettó kifejezés 2007 végégig annyit tett, hogy a keresetből csak a személyi jövedelemadót vonták le, 2008-tól azonban a nettó úgy jött ki, hogy a személyi jövedelemadón kívül a mintegy 10 százalékos társadalombiztosítási járulékokat is levonták.

Ha bruttó, hát adózik

Ám a törvény ebben az esetben szót sem ejt a bruttó tartalmáról, azaz nem deklarálja, hogy ez a nettó bér, a levonandó adó és a járulékok együttesét jelenti, avagy csak a nettó bért, és a 16 százalékos adót. És ez nem csekély különbség, hiszen amennyiben csak az adó számít bele a “nyugdíjas bruttóba”, akkor egy bruttó 200 ezer forintos keresetnek mintegy 85-90 százaléka, olyan 170-180 ezer forint számít bele a “nyugdíjalapba”. Ráadásul az adószakértők szerint automatizmus, hogyha egy jogszabály bruttó jövedelem alapján számol, akkor az így keletkezett jövedelem is bruttónak tekinthető, magyarán adózik.

Bizony kimaradt

Csakhogy a törvény meglehetősen pongyola, ugyanis egy szóval sem említi, hogy a 2013-tól kalkulált időskori járandóságok adóznának. Azaz egyrészt nem tudni, hogy megsarcolja-e a kabinet 2013-tól, és így az sem egyértelmű, hogy csak a 16 százalékos adókulcsot vonná-e le a kabinet, vagy a több mint 10 százalékra rúgó járadékokat is. Amennyiben nem adóztatná meg a bruttó kereset alapján kihozott nyugdíjakat az mindenképp komoly veszteséget jelentene a központi költségvetésnek, ugyanis a 2013-tól megállapítandó nyugdíjak jelentősen magasabbak lennének, mint az idén számolt járandóságok. Márpedig a miniszterelnök világossá tette, hogy a nyugdíjkiadások kizárólag a nyugdíjkasszából finanszírozhatóak, és annak hiányát az állam nem pótolja ki rendre-másra, mint tette azt a múltban.

Alapabb alap

Továbbá akad még egy nagyon fontos kitétel a törvényben: a jogszabály nemcsak a bruttósításra áll át, de a kulcsokat is csúnyán kurtítja: míg eddig 20 év robot után a nettó 53 százaléka illette meg a dolgozót, addig 2013 után a bruttó bér 33 százalékával kalkulálhat az, aki húsz évet dolgozott. Magyarán a számítási kulcs több mint egyharmadával csökkent. Az, aki pedig 40 dolgos évet tudhat a háta mögött, a bruttó fizetés 63 százalékára lesz jogosult (ugyanis az új rendszerben minden év 1,65 százaléknyi kulcsnövekedést jelent), míg korábban a nettó fizetés esetében 80 százalék volt a nyugdíjszámítási kulcs.

Nem kényszer, sőt…

Így a jelek szerint nincs ok kormányzati ijedtségre: az alacsony szolgálati idővel rendelkezők mindenképpen kisebb nyugdíjjal indulnak, mint azok, akik még 2012-ben “teszik le a lantot”. És ha a kormány adóztat, akkor ez a magas szolgálati idővel rendelkezőkre is igaz lesz. Azaz a kormány nincs érdemi lépéskényszerben – és egyelőre az illetékes minisztériumok hallgatnak.

forrás:népszavaonline.hu

Perverserweise die Regierung Orban csonkolhatja anfänglichen Renten

Leserkonferenz beinhalten diejenigen, die nächstes Jahr in Rente gehen. Járandóságukat grober und megadóztathatják eine Rechnung von 1997, darüber hinaus nicht einmal wissen, was auf der Grundlage des Brutto berechnet. Nur so viel ist sicher: Die Berechnung der Rente wird reduziert.

Obwohl etwa 3.050 Milliarden in 2750 die Pensionskasse im vergangenen Jahr (rund 300 Milliarden Reduzierung der Service und die Neueinstufung von Invalidenrenten, und die Mittel zu markieren, zu erklären) geschrumpft, scheint es, dass die Kontraktion fort. Zumindest für die zukünftigen Rentner deutlich weniger beitragen zu erwarten, weil die Regierung Orbán nicht abschaffen wollte das Gesetz von 1997, die eine neue Formel erstellt, um stark verringern die Pflege alter Menschen basiert, auf der anderen Seite bruttósítaná Pensionen, genauer gesagt, die durchschnittlichen Bruttoverdienste nach würde ihnen erklären.

Net Net, und auch zwischen

Die Regierung, zumindest nach Angaben des Ministeriums für Nationale Wirtschaft, ist lépéskényszerben weil das Gesetz von 1997 eine Reihe von Fallen Basis – je nach Auslegung, oder was es auch in der Regierung fallen, oder für zukünftige Rentner können einen Dominoeffekt zu nehmen. Sie noch ganz kurz über die Geschichte, die basierend auf dem Konzerngewinn der Altenpflege berechnet wurde. Net bis Ende 2007 der Begriff in der Beschwerde, dass nur der persönlichen Einkommenssteuer abgezogen werden soll, das Netz seit 2008, aber es kam heraus, dass die persönliche Einkommensteuer zusätzlich zu etwa 10 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge werden ebenfalls abgezogen.

Wenn das Brutto-, würdigte er

Aber das Gesetz in diesem Fall, löschen Sie den Inhalt des Wortes brutto, dh nicht erklären, dass der Nettolohn, Steuern und Beiträge aus dem Ensemble mittlere, oder einfach nur der Nettolohn, und die 16 Prozent Steuer abgezogen. Und das ist kein kleiner Unterschied, wenn auch nur wegen der Steuer in der “Brutto-Ruhestand”, ein Brutto-Gewinn von ca. US $ 200.000 von 85 bis 90 Prozent, von 170 bis 180.000 Forint eine Zählung der “Pensionskasse” enthalten. Darüber hinaus sagen die automatische Steuer-Experten, dass, wenn ein Akt des Bruttoeinkommens berichtet, das daraus resultierende Einkommen betrachtet wird brutto, Ungarisch besteuert.

Sicherlich vermisst

Aber das Gesetz ist eher locker, da man nicht erwähnen, dass das berechnete Alter von 2013 adóznának Bezüge. Das heißt, sie wissen nicht, megsarcolja dem Kabinett von 2013, und so ist es nicht klar, dass nur die 16 Prozent Steuersatz wäre es mit dem Schrank, oder mehr als 10 Prozent zu bringen, in Höhe von ebenfalls profitieren. Wenn Sie nicht auf die Bruttoverdienste der Renten in jedem Fall gebracht besteuert werden, würde bedeuten, einen schweren Verlust an den Staatshaushalt, da 2013 gründete der Rente wäre wesentlich höher als die gemeldeten Bezüge in diesem Jahr. Allerdings machte der Ministerpräsident deutlich, dass die Rentenausgaben ist begrenzt auf nyugdíjkasszából finanziert werden, und die Abwesenheit des Staates ist nicht als Ersatz für bzw. für andere als in der Vergangenheit getan hat.

Alapabb grundlegende

Darüber hinaus gibt es ein sehr wichtiges Thema in dem Gesetz: das Gesetz nicht nur bruttósításra ist vorbei, aber die Tasten sind auch schlecht kurtítja: Während bisher 20 Jahren Roboter nach einem Netz 53 Prozent gehörten zu den Arbeitern, bis 2013 die Bruttolöhne 33 Prozent des berechneten Effekt auf Wer arbeitete seit zwanzig Jahren. Mit anderen Worten, verringert mehr als die berechnete um ein Drittel. Die Person, die 40 Jahre ist wissen um die harte Arbeit hinter dem 63 Prozent des Bruttogehalts wird berechtigt sein (weil das neue System pro Jahr, 1,65 Prozent Zinserhöhung), während die Netto-Zahlungen für die früheren 80 Prozent von der Rentenberechnung.

Nicht gezwungen, auch …

Es gibt also keinen Grund, die Regierung scheint zu sein, alarmierten: niedrige Dienstalter in jedem Fall diejenigen, die aus einer kleineren Rente als diejenigen, die noch im Jahr 2012 beginnen “, so dass es die Leier ‘. Und wenn die Regierung Verbrauchsteuern, diese High-Dienstalter rendelkezőkre versa. Das heißt, dass die Regierung keinen nennenswerten lépéskényszerben – und eine an die zuständigen Ministerien bereits zu hören.

Quelle: népszavaonline.hu

Leave a Reply 377 megnézve, 1 alkalommal mai nap |