< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Az LMP-frakció nyílt levele a Fidesz frakcióvezetőjének Lázár Jánost „Európa politikai szemétdombjára” küldték )))Open Letter to the LMP fraction of the Fidesz parliamentary group leader John Lazarus’ of the political mess “was sent to

| Mobile | RSS

Az LMP-frakció nyílt levele a Fidesz frakcióvezetőjének Lázár Jánost „Európa politikai szemétdombjára” küldték )))Open Letter to the LMP fraction of the Fidesz parliamentary group leader John Lazarus’ of the political mess “was sent to

Lázár János „Schifferezése” semmilyen körülmények között nem fér bele az LMP demokráciafelfogásába, a párt ezért mostantól vitaképtelennek tekinti a Fidesz frakcióvezetőjét. Ha Lázár továbbra is ilyen színvonalon szeretne vitázni, keressen magának új, testhezálló partnereket – Európa politikai szemétdombján bőséges választékot talál – közölte az LMP.
Lázár János és Schiffer András
„Ha csupán a hangsúlytévesztést kifogásolnánk, azzal is kezdhetnénk: ahelyett, hogy az ország súlyos társadalmi és gazdasági bajaira Schiffer András családfáján keresi a megoldást, vadásszon inkább egykori rendszerműködtetőkre a saját frakciója soraiban. Ám az LMP nem azt tartja igazán nagy bajnak, hogy a Fidesz frakcióvezetője rossz célpontot választott, hanem azt, hogy fontos posztja ellenére nincs tisztában a demokrácia elemi normáival” – olvasható az Lehet Más a Politika parlamenti frakciójának nyílt levelében, amelyet a párt parlamenti frakciójának valamennyi tagja aláírt.

Magyarországon a származás szerinti szelektálás, a felmenők vélt vagy valós vétkei alapján az utódok megbélyegzése utoljára abban a korszakban volt legitim politikai eszköz, amelyet a Fidesz a retorika minden szintjén immár 22 éve lezárni igyekszik, írja az LMP, hozzátéve, hogy Lázár a mostani megnyilvánulásaival éppen az állítólag meghaladni kívánt bolsevik kurzus szellemét tartja életben.

Az LMP szerint Lázár a „Schifferezéssel” arról próbálta – a jelek szerint sikertelenül – elterelni a figyelmet, hogy a Fidesznek az ügynökakták további titokban tartására határozott szándéka van, ám ezt még a saját hívei előtt sem tudja elfogadható módon megindokolni.

Navracsics: Picit higgadjunk már le
Navracsics Tibor szerint nagyon rossz irányba megy a magyar politika, amikor családtagokat „vesznek elő”.

„Egy picit higgadjunk már le”, Schiffer András nem tehet arról, ki volt a nagypapája – mondta a miniszterelnök-helyettes, a Fidesz újbudai közéleti estjén, pénteken.
Az LMP nyílt levelében leszögezi, mostantól politikai értelemben vitaképtelennek tekinti Lázár Jánost. Hozzáteszik, léteznek olyan közös alapértékek, amelyeket még a kétharmados parlamenti túlsúly sem írhat felül, és olyan határok, amelyeknek az átlépésére semmilyen mandátumarány nem ad felhatalmazást.

„Sorainkkal ezt a méltatlan ügyet egyszer és mindenkorra lezártnak tekintjük. Önnek pedig, tisztelt frakcióvezető úr, azt javasoljuk: ha továbbra is ilyen színvonalon szeretne vitázni, keressen magának új, testhezálló partnereket – Európa politikai szemétdombján bőséges választékot talál” – zárul a levél.

forrás:168 óra.hu

Open Letter to the LMP fraction of the Fidesz parliamentary group leader
John Lazarus’ of the political mess “was sent to

John Lazarus’ Schifferezése “under any circumstances, does not fit into the LMP demokráciafelfogásába, so the party is now unable to talk as leader of the Fidesz parliamentary group. If Lazarus continues to discuss these standards, look for a new, tight-fitting partners – the political szemétdombján find plenty of choice – said the LMP.
John and Andrew Lazar Schiffer
“If only hangsúlytévesztést kifogásolnánk, we can start with: instead of being the country’s severe economic and social charms Andras Schiffer family tree looking for a solution rather hunt for a fraction of its former rendszerműködtetőkre ranks. However, the LMP is not to say it really big trouble, that the Fidesz parliamentary group leader of the wrong target selected, but that important post of despite not aware of the democratic primary standards “- read the Politics Can Be Different parliamentary group’s open letter to the party’s parliamentary group in all member signed.

In Hungary, the origin-grading, the ascendants real or imagined sins of the offspring stigmatize the last time in this era was a legitimate political tool by the Fidesz, the rhetoric at all levels are now 22 years of close tries to write to the LMP, adding that Lazarus the current manifestations is the course is supposed to be surpassed Bolshevik spirit kept alive.

LMP according to Lazarus’ Schifferezéssel “have tried – unsuccessfully it appears that – divert attention to other files of Fidesz, the agent is determined to keep secret, but it has its adherents, before one can justify an acceptable manner.

Navracsics: now calm down a bit
Tibor Navracsics be very wrong way to go in Hungarian politics, when family members “in front”.

“A little bit longer calm down”, it can not Andras Schiffer, who was the grandfather – said the Deputy Prime Minister, the Fidesz Újbuda public evening on Friday.
The LMP is an open letter states, is now unable to talk in a political sense as John Lazar. They add that there are common basic values, which is a two-thirds parliamentary dominance did not write on top and the border, the crossing of which no money is not an authorized credentials.

“Unworthy Sorainkkal this matter is considered closed once and for all. And you, dear Mr. parliamentary group, I recommend: If you still want to discuss this quality, look for a new, tight-fitting partners – the political szemétdombján find plenty of choice “- ends with the letter.

Source: 168 óra.hu

Leave a Reply 1432 megnézve, 1 alkalommal mai nap |