< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Gyurcsány a sógora szakdolgozatát használva diplomázott ))))))Gyurcsany in-law of the thesis, using graduated

| Mobile | RSS

Gyurcsány a sógora szakdolgozatát használva diplomázott ))))))Gyurcsany in-law of the thesis, using graduated

„A Balaton-felvidék szőlészete és borászata” című szakdolgozat készítéséhez Gyurcsány Ferenc felhasználta a volt sógora ugyanilyen című, négy évvel korábbi szakdolgozatát – adta hírül a Hír Tv péntek este a Célpont című adásában. A műsor szerint Gyurcsány akkori sógora, Rozs Szabolcs 1980-ban készített és nyújtott be szakdolgozatot a pécsi földrajz-szakon (Gyurcsány szintén Pécsen végzett, 1984-ben).

A Hír Tv beszámolója szerint a volt miniszterelnök az első nyilatkozatában azt mondta, fogalma sem volt arról, hogy valaki hasonló tárgyban írt diplomamunkát. Később úgy pontosított, hogy használta a másik dolgozatot a sajátja elkészítésekor. Rozs Szabolcs azt mondta: nem tudott arról, hogy húgának férje is szőlészeti tárgyú diplomamunkát nyújtott be, és hogy tőle nem kérte el szakdolgozatát sem Gyurcsány, sem annak volt felesége, Rozs Beatrix.

„Ha a Szabolcs annak idején arról írt dolgozatot, és mi ismertük egymást, akkor egészen valószínű, hogy láttam és olvashattam, és ha olvastam, akkor bolond lettem volna, hogy egyáltalán nem használom, persze” – mondta Gyurcsány a Hír Tv-nek.

A volt kormányfő szakdolgozatának ügye április elején bukkant fel, amikor a Pécsi Újság hat órával a köztársasági elnök lemondása után arról számolt be: kétséges, hogy Gyurcsány írt-e szakdolgozatot a pécsi egyetemen, ahol 1984-ben a Tanárképző Főiskolán, 1990-ben pedig a Közgazdaság-tudományi Karon diplomázott.

A pécsi hírportál Geresdi Istvánra, a PTE Természettudományi Karának dékánjára hivatkozva arról írta azt, hogy nem találják Gyurcsány Ferenc 1984-ben írt szakdolgozatát. A dékán azt mondta: az abban az évben végzett technika és biológia szakos tanárok szakdolgozatai megvannak az intézeti könyvtárakban, Gyurcsányé azonban hiányzik közülük. Hozzátette, a szakdolgozat a katalógus szerint 1984-ben minden bizonnyal bekerült a biológia tanszékre, vagyis létezett, de ma már nincs meg, azt azonban, hogy mikor tűnt el, nem lehet megállapítani.

A lap akkori megkeresésére az egyetem elzárkózott a kért információk kiadásától. Gyurcsány jelenlegi pártjának, a Demokratikus Koalíciónak a szóvivője Wirsching Viktória akkori kérdésünkre közölte: „Gyurcsány Ferenc 1984-ben a tanárképzőn a »Balatonfelvidéki szőlészet-borászat« címen, 1990-ben a közgázon »A gazdasági társaságok és a tőzsde működése« címen írt szakdolgozatot”.

Néhány nappal később kiderült, hogy a dolgozatot 1996-ban megsemmisítették, amiről jegyzőkönyv is készült. A volt kormányfő diplomamunkáinak címe, az azokra adott bírálat és érdemjegy, valamint a nyilvántartási szám megtalálhatók voltak az érintett karok tanulmányi irataiban, a szakdolgozatok viszont már nem lelhetőek fel az egyetemen. Gyurcsány nem sokkal később bejelentette: sem szakdolgozatát, sem az érettségijét nem találja a dobozaiban; nem hiányoztak neki a szakdolgozatai az elmúlt években, így aztán nem is vigyázott rájuk „valami rettenetesen”.

Az a körülmény, hogy Gyurcsány rokona szakdolgozatát is felhasználta saját diplomamunkájához, a pécsi főiskola szakvizsgabizottságának elnökét is meglepte, derül ki a Célpont mostani adásából. A Janus Pannonius Tudományegyetemen Rizner Dezső volt annak a szakvizsgabizottságnak az elnöke, amely előtt Gyurcsány megvédte dolgozatát. Arra a kérdésre, hogy tudott-e arról, hogy négy évvel korábban egy másik hallgató A Balaton-felvidék szőlészete és borászata címmel leadott már egy dolgozatot, közölte: „nem létezik, hozzánk nem”.

forrás:index.hu

Gyurcsany in-law of the thesis, using graduated

“The Balaton Uplands grape and wine” in thesis preparation Ferenc Gyurcsany has used the former in-law in the same section, four years earlier thesis – was reported in the news TV Friday night at Target’s broadcast. The show that Gyurcsány’s former brother in law, Rye Szabolcs 1980 prepared and submitted a thesis in geography, majoring in Pécs (Pécs Gyurcsany also carried out in 1984).

The TV news reports that the statement was the first prime minister said he had no idea that someone posted a similar thesis on the subject. It was later clarified that the other papers used in the preparation of his own. Szabolcs Rye said, was not aware that her sister’s husband thesis submitted subject to wine, and that he did not ask any thesis Gyurcsany, was not to his wife, Beatrix of Rye.

“If the Szabolcs at the time, wrote about paper, and we knew each other, then quite likely to be seen and read I could and when I read, you fool I was, it did not use it, of course,” – said Gyurcsany in the news TV.

The former prime minister’s thesis of the issue in early April showed up when the Pécs Newspaper six hours after the President canceled after reported: no doubt that the prime spelled thesis of the Pécs University, where in 1984 the Teacher Training College in 1990 and the graduated from the Faculty of Economic Sciences.

The news Geresdi Stephen Pécs, Pécs, the Faculty of Science Dean wrote about it on grounds that it is not found written in 1984 by Ferenc Gyurcsany thesis. The dean said, the technique performed in the year and teachers of biology thesis has its own institutional libraries, Gyurcsany, however, lack of them. He added that the thesis of the catalog in 1984 certainly added to the departments of biology, that there was, but now I do not have it, however, that when he disappeared, can not be determined.

This page then the request of the university refused to release the requested information from. Gyurcsany present his party, the Democratic Coalition of the spokesman Wirsching Victoria then our question said: “Ferenc Gyurcsany in 1984 for teacher educators in the” Lake Highlands vineyards, wineries’ title in 1990, the public gas “of companies and the stock market work” at his thesis ” .

A few days later it turned out that the paper was destroyed in 1996, which minutes were made. The diploma work was the prime minister’s address, they have been criticized and grade, as well as the registration number was found in the study arms in the files, theses, but have not found it in college. Gyurcsany announced shortly thereafter, neither thesis nor érettségijét not find in the box, not missing her thesis in recent years, so I can not take care of them “something terrible”.

The fact that the prime relatives thesis also used his own thesis work, professional examination of the Pécs Committee of the college president was surprised, according to the recent addition of Target. The Janus Pannonius University Rizner Desi was a special committee, the president defended his thesis in front of which Gyurcsany. When asked whether he could to that, four years earlier, another student of the Balaton Uplands grape and wine has cast a paper titled, said: “There is no, not us.”

Source: index.hu

Leave a Reply 370 megnézve, 1 alkalommal mai nap |