< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Hülyének nézni Így verik át Orbánék az EU-t és az IMF-et ))))Look stupid So to beat Urban on the EU and the IMF

| Mobile | RSS

Hülyének nézni Így verik át Orbánék az EU-t és az IMF-et ))))Look stupid So to beat Urban on the EU and the IMF

Miközben a görög helyzet miatt egyre nagyobb a bizonytalanság az eurózónában, a befektetők menekülnek a legkockázatosabbnak tartott országokból – köztük hazánkból –, a magyar kormány folytatja kétszínű játékát az EU-val és az IMF-fel. Bár ez havonta tízmilliárdos nagyságrendű többletterhet jelent az adófizetőknek, Orbán Viktor büszke rá, hogy taktikájával át tudja ejteni az uniós partnereinket.
Akinek még kételye volt Orbánék IMF–EU-hitellel kapcsolatos szándékait és gondolkodásmódját illetően, frappáns választ kaphatott magától a kormányfőtől. Ki-ki saját meggyőződése és vérmérséklete szerint eldöntheti, tetszik-e neki az a ravasz, kurucos virtus, ahogy a Fidesz kezeli az uniós ügyeket, de a tény az tény marad: Orbán Viktor egy nyilvános rendezvényen keresetlen őszinteséggel beszélt arról, milyen taktikával kell bolondot csinálni Brüsszelből és elszabotálni a válságkezelő és más intézkedéseket. A szavaival élve bonyolult taktikai akciósorról, úgymond táncrendről van szó, amelynek a lényege az, hogy miközben úgy teszünk, mintha barátkoznánk és eleget tennénk az elvárásoknak, valójában csak annyit lépünk, amennyit mi jónak látunk, ami nem tetszik, azt nem teljesítjük, hanem az elfogadott pontokra hivatkozunk.

Mindebben nem az a döbbenetes, hogy Orbán és csapata hülyére próbálja venni azt a közösséget, amelyhez tartozunk, mert ennyi az eddigi lépéseikből már kiderült, hanem az az arrogancia, hogy mindezt büszkén fel is vállalják: lám, milyen ügyesek vagyunk, ezt is megtehetjük. A kormányfő fejében a jelek szerint meg sem fordul az, hogy talán nem illő kétszínű játékot folytatni azokkal, akik legközvetlenebb partnereink, és akiktől csak a mostani hétéves periódusban több mint 8000 milliárd forint támogatást remélünk. Az sem zavarja, milyen hatása lesz annak az uniós intézményekben, hogy nyíltan beismeri, lényegében hülyének nézi őket, és úgy játszogat velük, ahogy kedve tartja.

Úgy tűnik, Orbánt az a kockázat sem zavarja, hogy esetleg a magyar választó is elgondolkodhat azon, vajon hasonló mentalitással kezelik-e a hazai közönséget is? Ugyanúgy átverik-e, mint ahogy Brüsszelt akarják, mondanak fűt-fát, aztán teljesen mást csinálnak? Aki figyelmesen követi a Fidesz ténykedését és összeveti a szavakat a tettekkel, a valós tényeket az állításokkal, eddig is tisztában volt a kiáltó ellentmondásokkal. Az azonban merőben új momentum, ha maga a kormányfő magyarázza el, hogyan kell másokat félrevezetni: aligha gondolhatja bárki, hogy ez a hozzáállás csak az unióval szemben érvényes.

Mindezek alapján mindenki számára nyilvánvalóvá válik az EU-val és az IMF-fel hónapok óta tartó huzavona oka és célja. Szó sincs arról, amit Orbánék harsányan hangoztattak, hogy ők bármikor készek leülni tárgyalni a hitelkeretről, de még az sem világos számukra, mit várnak el ezért tőlük. Egyszerűen hazudtak: Orbán szavaiból egyértelműen kiderül, pontosan tudják, mit követelnek tőlük, csak nagy részét nem akarják teljesíteni, inkább taktikáznak, manipulálnak, időt húznak. Teszik ezt annak ellenére, hogy emiatt horribilis teherre, az MNB kalkulációja szerint éves szinten jóval több mint százmilliárdos többletköltségre kényszerül az ország.

forrás:168 óra.hu

Look stupid
So to beat Urban on the EU and the IMF

While the Greek situation, increasing the uncertainty in the euro area, investors took refuge in the countries most exposed to risks – including hazánkból – the Hungarian government will continue its two-faced game with the EU and the IMF. Although this is the order of ten billions a month extra burden to the taxpayers, Viktor Orban is proud to be able to fall for the tactics of our EU partners.
Those who still had doubts Orban EU-IMF loan and style of the intentions, striking response obtained in the self-kormányfőtől. Out of their own convictions and temperament that you decide you like it to him in a sly, kurucos derring-do, as Fidesz managed to EU affairs, but the fact remains a fact: Viktor Orban is a public event unsophisticated sincerity spoke about the tactics to be a fool do elszabotálni Brussels and in crisis management and other measures. In the words of a complex tactical action line, so to speak, dance DDA is, which is the essence of that while you do, as if barátkoznánk and meet we would do as expected, in fact, just we, as we are good we see that you do not like, I can not fulfill, but refer to the points agreed.

In all of this is not the awesome, Orban and his silly attempt to include it in the community to which we belong, because that’s ever lépéseikből has been revealed, but the arrogance that we are proud to commit themselves: behold, how clever we are, it can do. The prime minister does not even seem to mind the turn, two-color matching game that does not pursue those who are closest partners, and from whom only the current seven-year period, more than 8,000 billion forints to come. It is also not interfere with, the impact of the EU institutions to openly admit they are essentially looking stupid, and I játszogat them as you like.

It seems that the risk does not disturb Orban, the Hungarian voters that they might as well speculate on whether similar mentality address the domestic audience? Just lie to, as Brussels want to say heat-tree, and then doing something completely different? Those who closely follow the activity was Fidesz and comparing it with the words, the real facts about the allegations, already was aware of the glaring contradictions. The moment, however, entirely new, though the Prime Minister explain how to deceive others: hardly anyone might think that this approach is only valid against the union.

Against this background it becomes obvious to everyone in the EU and the IMF for months-long delays cause and purpose. There is no question about what Orban loudly proclaimed that they were always ready to sit down to negotiate with the credit facility, but it is not clear to them what is expected of them so. Simply lie: Orban’s words clearly show know exactly what they require from them, but most do not want to meet, but tactics, manipulate, draw time. They do so despite the horrible burden for this reason, the Bank’s annual calculation according to well over hundreds of billions in extra costs forced the country.
Source: 168 óra.hu

Leave a Reply 238 megnézve, 1 alkalommal mai nap |