< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Obama nem adja ki a Fast and Furious ügy iratait ))))) Obama may not deliver the file have Fast and Furious

| Mobile | RSS

Obama nem adja ki a Fast and Furious ügy iratait ))))) Obama may not deliver the file have Fast and Furious

Obama nem adja ki a Fast and Furious ügy iratait
Washington – Barack Obama, az Egyesült Államok elnöke a kormányzati kiváltság elvére hivatkozva szerdán megtagadta, hogy kiszolgáltattassa a kongresszusi vizsgálat számára a Fast and Furios kódnevű, meghiúsult fedett akcióra vonatkozó, eddig visszatartott iratokat.
.
A ki nem szolgáltatott iratokkal kapcsolatban a képviselőház illetékes bizottsága szerdán úgy döntött, hogy a Kongresszus megsértése miatt beidézi Eric Holder igazságügyi minisztert, akinek a tárcája meghozta a fedett akcióval kapcsolatos döntéseket.
.
A miniszter felelősségre vonásáról később az alsóház teljes összetételében is szavazni fog. Ha a republikánus többségű törvényhozás a demokrata párti miniszter elmarasztalása mellett dönt, Holder ellen akár szövetségi eljárás is indulhat, de szakértői és sajtóvélemények nem tartják valószínűnek, hogy az ügy bírósági üggyé fajulna.
.
A kormányzati kiváltság ritkán – 1980 óta csupán 25 esetben – alkalmazott elve alapján a kabinet tagjait nem kényszeríthetik a belső kommunikáció nyilvánosságra hozására, ha az hátrányosan befolyásolná a végrehajtói hatalom műveleteit vagy eljárásait.
.
A Fast and Furious (Gyors és Dühös – utalás a magyarul Halálos iramban címmel bemutatott filmsorozatra) kódnevű akció során az amerikai Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanóanyag-ügyi Iroda (ATF) arizonai munkatársai 2009 és 2010 folyamán megpróbálták beépüléssel és a bűnözők félrevezetésével nyomon követni, hogyan jutnak fegyverek a mexikói kábítószercsempészekhez. Ehelyett azonban a saját kelepcéjükbe estek, mert az „árunak” – mintegy 2000 lőfegyvernek – nyoma veszett, miután az eredeti vevő azt másoknak adta tovább.
.
A fegyvereket később több mexikói és amerikai területen elkövetett bűnügyben is felhasználták. A legsúlyosabb incidens 2010 decemberében volt, amikor az arizonai Nogales közelében tűzharcban életét vesztette az amerikai határőrizet egyik tagja, Brian Terry. A helyszínen két olyan Kalasnyikovot találtak, amelyet az eltűnt fegyverek között tartottak számon.
.
A Fast and Furious körül folytatott kongresszusi vizsgálódás elhúzódó pártpolitikai összecsapássá fajult a képviselőház felügyeleti és kormányzati reform ügyében illetékes bizottságában. A testület republikánus tagjai a meghallgatások során újabb és újabb dokumentumok átadását követelték, lemondásra szólították fel az igazságügyi minisztert, és azt állították, hogy kormány megpróbál eltitkolni valamit. A demokrata párti politikusok ezzel szemben karaktergyilkosságot emlegettek, a fegyverkereskedelemre és -tartásra vonatkozó törvények szigorítását követelték, és azt állították: ellenfeleik célja az, hogy lejárassák a kormányt a választási évben.
.
Darrell Issa, a bizottság republikánus elnöke szerdán elismerte ugyan, hogy Obama élhet a kormányzati kiváltság elvével, ám kifogásolta, hogy miért csak most és miért nem nyolc hónappal ezelőtt, a vizsgálat kezdetekor folyamodott ahhoz. John Boehner, a képviselőház republikánus elnöke úgy nyilatkozott: az elnök lépése arra utal, hogy a Fast and Furious műveletbe nemcsak az igazságügyi minisztérium, de a Fehér Ház is bekapcsolódott. Az igazságügyi tárca eddig egyébként több mint 7600 iratot bocsátott a testület rendelkezésére.
.
A Fast and Furious célpontja a mexikói Sinaloa drogkartell volt. A műveletről John Dodson, az ATF phoenixi irodájának munkatársa 2010 decemberében értesítette a kongresszust. Az ügy miatt tavaly augusztus végén elmozdították hivatalából Kenneth Melsont, az ATF megbízott igazgatóját.
.
A titkos akció kudarca nyomán kongresszusi és igazságügyi minisztériumi vizsgálat indult annak kiderítésére, hogy hivatalos személyek tudtával jutottak-e át a fegyverek a mexikói határon. Vallomásában több ügynök is azt állította, hogy megtiltották nekik a gyilkos szállítmányok követését. A drogkartellek ellen véres háborút folytató latin-amerikai ország kormánya tiltakozott amiatt, hogy évente több ezer fegyvert csempésznek át az Egyesült Államok területéről, és sürgette, hogy Washington lépjen fel ez ellen.

forrás:amerikai népszava online.hu

Obama may not deliver the file have Fast and Furious

Obama may not deliver the file have Fast and Furious
Washington – Barack Obama, President of the United States government on Wednesday denied the privilege reference to the principle that a Congressional investigation kiszolgáltattassa for Fast and the Furioso, codenamed failed for indoor action, so far withheld documents.
.
He who has not provided documents relating to the relevant committees of the House of Representatives on Wednesday decided to call upon the Congress in violation of Minister of Justice Eric Holder, whose wallet has taken the indoor action taken.
.
The Minister later held responsible for the composition of the whole House will also vote. If the Republican majority in the Democratic legislature condemning the Minister decides whether federal proceedings against Holder also may start, but expert opinions and the media do not consider it likely that the court case fajulna affair.
.
In the rare privilege of government – only 25 cases since 1980 – used the principle of the cabinet members of the public can not force the creation of internal communication, if the executive would adversely affect the operations or procedures.
.
Fast and Furious (Fast and Furious – a reference to the Hungarian Fast and the Furious title presented film series) codenamed action, the U.S. Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Affairs Bureau (ATF), Arizona staff in 2009 and 2010 attempted incorporation and criminals party leadership to keep track of how to get weapons to Mexican drug smugglers. Instead, their kelepcéjükbe cells, because the “goods” – about 2,000 firearms – disappeared after the original customer is passed to others.
.
The more weapons later, Mexican and American territory committed crimes has also been used. The most serious incident was in December 2010, when the fire fight near Nogales, Arizona, was killed by a member of the American border, Brian Terry. The site was found two Kalashnikov, which is among the missing weapons were registered.
.
Fast and Furious with congressional inquiry about összecsapássá degenerated into a protracted political party in the House oversight and government reform committee competent to deal with. Republican members of the Board during a hearing over documents demanded more and more, called for the resignation of Justice Minister and claimed that government is trying to hide something. The Democratic politicians spoke of killing the other hand, characters, keeping the arms trade and demanded stricter laws, and stated: opponents aim is to discredit the government in the election year.
.
Darrell Issa, Republican chairman of the committee on Wednesday acknowledged that Obama may use the principle of government privilege, but complained as to why or why not just eight months ago, resorted to the baseline. John Boehner, the Republican chairman of the House of Representatives declared that the president step of suggesting that Fast and Furious operation not only the Ministry of Justice, but the White House became involved. The Ministry of Justice would have made more than 7600 documents available to the body.
.
Fast and Furious target of the Mexican Sinaloa drug cartel was. John Dodson of the operation, the ATF office in Phoenix in December 2010 staff notified the Congress. The case of the end of August last year, Kenneth Melsont removed from office, the Director of ATF agent.
.
The secret mission following the failure of the Ministry of Justice and congressional investigations have been launched to find out if the officers came to his knowledge of weapons to the Mexican border. In his testimony several agents also claimed that the murders were prohibited from tracking shipments. The bloody war against drug cartels continued Latin American country’s government protested the fact that every year thousands of weapons smuggled into the territory of the United States, and urged Washington to take action against it.

Source: American referendum online.hu

Leave a Reply 347 megnézve, 1 alkalommal mai nap |