< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Nevesítjük Orbán rossz szellemét Dalos: Kövér a miniszterelnök rossz szelleme )))))) Orban in den Geist des Bösen namens Song: Fett in der böse Geist des Ministerpräsidenten

| Mobile | RSS

Nevesítjük Orbán rossz szellemét Dalos: Kövér a miniszterelnök rossz szelleme )))))) Orban in den Geist des Bösen namens Song: Fett in der böse Geist des Ministerpräsidenten

2012. július 4. | 1 Hozzászólás | Közélet


A Magyarországon tapasztalható jobboldali veszélyről, a fokozódó gyűlöletről és a magyar társadalom új értékek iránti vágyáról nyilatkozott a Die Welt című konzervatív lapnak Dalos György, aki előző nap a Neue Zürcher Zeitungban egész oldalas elemzésben mutatta be a magyarországi nacionalista revizionizmust. A lap azzal vezeti be a beszélgetést, hogy manapság a magyaroknál a fasizmus történelmi zászlósfigurái reneszánszukat élik, amit a Fidesz jóindulatúan tűr, miközben a Szent Korona meggyalázásáért a jövőben egy évi börtön jár. Az interjú olyan nacionalista jelenségekkel foglalkozik, amelyek az unión belül másutt elképzelhetetlenek lennének.
A Berlinben élő író-történész úgy látja, hogy Kövér László Orbán Viktor rossz szellemét jelenti, aki évek óta jelképes politikát folytat, és a jelek szerint fokozott szüksége van arra, hogy bizonyítsa a hűségét az új rendszerrel szemben, miután egykor az állampárt Társadalomtudományi Intézetében dolgozott. Gátlástalan retorikája már idáig is rossz vért szült, ráadásul egyre inkább a Jobbik felé tolódik.

Dalos György
Dalos Horthyról úgy gondolja, hogy nem lehet egy korszerű európai állam jelképes alakjává tenni, mivel a kormányzó patriarchális, feudális Magyarországot akart. De túl ezen vállaltan antiszemita volt, aki hozzájárult a holokauszthoz. Dalos úgy ítéli meg: Horthy kísértet, akivel némelyeket ijesztgetni kell, és kapóra jön Orbánnak, aki kijelentette, szétzúzta a baloldalt. A demokráciát azonban nem szétzúzzák, hanem felépítik és a történelmi áramlatoknak meg kell találniuk a közös hangot, hogy meghatározzák, mi az, ami politikailag megvalósítható. Arra a kérdésre, hogy a magyarok miért nem tudnak megszabadulni az őskövület nacionalizmustól, az interjúalany úgy válaszolt, hogy a kommunizmus bukása után ideológiailag légüres tér keletkezett, amit most nacionalizmussal próbálnak megtölteni. Ebből azonban olyan értékhierarchia jön létre, amivel a lakosságot a rendszerrel szembeni feltétlen lojalitásba viszik bele. Szinte azt mondhatni, hogy az országon az utóbbi évtizedekben a nihilizmus uralkodott el és a piacgazdaság sem bizonyult tartós morális értéknek, így még mindig ürességet tapasztalni. Ilyenkor jönnek a rémisztő ideológiák. Az örök áldozati szerep ugyancsak beleillik a kollektív pszichébe, preventív sértettséget takar, amit azután nemzetpszichológiailag akár az ellentétébe lehet fordítani: büszke magyarok vagyunk és azt csinálunk, amit akarunk. Csak persze ez az összefonódó gazdaságok korában nem olyan könnyű. A csaknem négymilliós szegénység azonban nem csak a mostani kormány kritikája, hanem még erősebben visszahull a korábbi, balliberális vezetésre. A baloldal saját magát helyezte a margóra, mivel nem volt szociális lelkiismerete.

Dalos szerint a magyar lélekhez hozzátartozik a folytonos lemondás. A társadalom, amely csak vesztes forradalmakat élt meg, nem tudott a legjobb oldaláról megmutatkozni, talán 1988-89-et kivéve. Akkor úgy érezhette, hogy fontos, és hogy erkölcsileg a jó oldalon áll. Jelenleg viszont mindenütt, így a sajtóban is gyűlöletet tapasztalni, a társadalmat törésvonal osztja ketté. A 90-es évek második fele óta kisstílű kormányok egészen személyes utálatot adtak elő, ami kihat a magánkapcsolatokra is.

forrás:168 óra.hu

Orban in den Geist des Bösen namens
Song: Fett in der böse Geist des Ministerpräsidenten

Ungarn erlebte die rechte Gefahr, und der wachsenden Hass der ungarischen Gesellschaft, sagte der Wunsch nach neuen Werten der WELT des Flugzeugs konservativen Dalos George, der am Tag vor der Neuen Zürcher Zeitung, Full-Page-Analyse in der ungarischen nationalistischen Revisionismus vorgestellt. Diese Seite wird nach dem Gespräch, das ist jetzt das Flaggschiff der ungarischen historischen Figuren für den faschistischen Renaissance, die Fidesz wohlwollend geduldet einführen, während die Heilige Krone meggyalázásáért die Zukunft von einem Jahr Gefängnis. Das Interview befasst sich mit einer nationalistischen Phänomen, das die Union nicht mehr denkbar wäre anderswo.
Der Berlin lebende Schriftsteller-Historiker sieht Laszlo Kover, Orban böser Geist, der viele Jahre ist seit einem Token-Politik, und es scheint, dass eine erhöhte Notwendigkeit, die Loyalität gegenüber dem neuen System über, nach einer Zeit der Staatspartei für Sozialwissenschaften Institut der Arbeit zeigen, . Hemmungslose Rhetorik, hat bisher böses Blut hervorgebracht, außerdem verschiebt sich zunehmend in Richtung der Jobbik.

Dalos George
Horthy-Song, den Sie denken, das kann nicht einem modernen europäischen Staat zu einer Symbolfigur geworden sein, als die herrschende patriarchale, wollte feudalen Ungarn. Aber jenseits dieser Studie geht davon aus antisemitischen, der dazu beigetragen, den Holocaust. Ist der Auffassung Lied: Horthy-Gespenst, zu erschrecken einige von ihnen sollte sich als nützlich und Orbán, der erklärt, die Zerschlagung der linken Seite kommen. Die Demokratie wird nicht zerschlagen, sondern auch und historischen Strömungen, eine gemeinsame Stimme zu bestimmen, was politisch machbar ist finden zu bauen. Auf die Frage, warum die Ungarn, dass sie nicht loswerden der Fossilien Nationalismus, antwortete der Befragte, dass nach dem Fall des Kommunismus in dem ideologischen Vakuum, Nationalismus geschaffen versucht nun, zu füllen. Aber es macht eine Hierarchie der Werte, mit denen das System gegen die bedingungslose Loyalität der Bevölkerung getragen werden. Ich fast könnte man sagen, dass das Land in den letzten Jahrzehnten, von Nihilismus und Marktwirtschaft geprägt hat eine dauerhafte moralische Werte erwies, wird es noch erleben Leere. In diesem Fall wird sie zu der erschreckenden Ideologie kommen. Die ewige Opferrolle passt auch in der kollektiven Psyche, deckt vorbeugende weh tun psychologisch und dann die Nation kann auf die gegenüberliegende gegeben werden: wir sind stolz Ungarn, und wir tun was wir wollen. Natürlich ist dies nur die fusionierenden Volkswirtschaften, war es nicht so einfach. In den fast vier Millionen Armut ist nicht nur Kritik an der gegenwärtigen Regierung, aber noch schwerer zu fallen zurück auf frühere, links-liberale Führung. Die linke Seite versetzen sich in die Marge, da gab es kein soziales Gewissen.

Nach Angaben der ungarischen Seele Song ist Teil der kontinuierlichen Absage. Eine Gesellschaft, die eine Revolution nur Verlierer erlebt hat, konnte nicht von seiner besten Seite zu sehen ist, vielleicht abgesehen von 1988-89. Dann fühlte ich es für wichtig, und das ist moralisch guten Seite. Derzeit ist jedoch überall, so die Presse, um Hass zu erleben, teilt sich die Bruchlinie der Gesellschaft in zwei Teile. In den 90 Jahren seit der zweiten Hälfte des kleinlichen Regierungen bis zu eine persönliche Abneigung, die die privaten Beziehungen beeinflusst.

Quelle: 168 óra.hu

Leave a Reply 282 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: