< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Mexikói drogháború: évi 33 milliárd dollár a tét )))))Guerra de las drogas en México: EE.UU. $ 33 mil millones al año que está en juego

| Mobile | RSS

Mexikói drogháború: évi 33 milliárd dollár a tét )))))Guerra de las drogas en México: EE.UU. $ 33 mil millones al año que está en juego

Évente több ezer mexikói hal meg abban a háborúban, amelyet a drogkartellek az évi 33 milliárd dollár forgalmú kábítószer-csempészet ellenőrzéséért vívnak. David Keys, az Independent és a BBC History újságírója bemutatja, hogyan jutottunk idáig.

Az Egyesült Államokat Mexikótól elválasztó 3200 kilométeres határvonaltól délre egyre véresebb háború dúl az elmúlt öt évben. A konfliktusban eddig legalább ötvenezren vesztették életüket, rengeteg ember nyomorodott meg, vesztette el hozzátartozóit vagy lett földönfutóvá. A mexikói drogháború, amely az Egyesült Államokba csempészett, évi 33 milliárd dollár értékű kábítószer piacának kontrollálásáért zajlik, jelenleg havonta legalább ezer ember életét követeli. De hogyan kezdődött?

A mexikói drogcsempészet gyökerei mintegy 16 ezer kilométernyire, a Csendes-óceán túlpartjára nyúlnak. A mexikói ópiumipar ugyanis kínai importként érkezett az országba az 1870-es években. Ekkoriban kezdtek kínai bevándorlók érkezni Mexikóba, sokan közülük ópiumhasználók voltak, akik az ópium alapanyagául szolgáló mák magjait is magukkal hozták, és rögtön bele is fogtak a termesztésbe új hazájukban. Nemsokára Mexikóban és a határ északi oldalán is egyre-másra nyíltak az ópiumbarlangok.
Alkoholról drogra

1909-ben az Egyesült Államok törvényen kívül helyezte az ópium importját és fogyasztását is – ekkor alakult ki a mexikói drogcsempész hálózat.

Azonban egy másik amerikai tiltás, a szesztilalom volt az, ami gyökeresen megváltoztatta az ópiumcsempészetet. 1909 és 1933 között a csempészet főleg kínai mexikóiak kezében volt. A szesztilalom idején (1920–1933) aztán bennszülött és spanyol származású mexikóiak nagy mennyiségben állítottak elő és csempésztek át a határon alkoholt. Amikor a tilalmat feloldották, az ő megélhetésük is veszélybe került, de gyorsan megtalálták a megoldást: kiszemelték maguknak a kínaiak ellenőrzése alatt álló ópiumcsempészetet.

A kínaiak többségében jómódú, következésképp igen népszerűtlen kisebbséget alkottak Mexikóban, ezért az egykori alkoholcsempészek felfűtötték a kínaiakkal szembeni ellenséges érzelmeket, hogy erőszakba torkolló megmozdulásokat szervezzenek a bevándorlók ellen. Miután a kínaiak elmenekültek, a helyi csempészek vették át az ópiumüzletet.

A mexikói ópiumipar a következő évtizedekben is tisztes hasznot hozott, de az igazi nagyüzemi termelés csak a hatvanas és hetvenes években indult be. A hippi mozgalom miatt felfutó kereslet hatalmas üzletté tette a heroin- és marihuánacsempészetet. Nehéz elképzelni ok és okozat között nagyobb ellentmondást: részben és közvetve a békés hippi mozgalom vezetett a mészárlásokhoz és tömeges lefejezésekhez.
Amerikai segítség

A határ északi oldalán történtek más módokon is befolyásolták a mexikói kábítószeripar történetét és terebélyesedését. Az amerikai hatóságok a kereslet csökkentése helyett arra koncentráltak, hogy megakadályozzák a csempészést, illetve külföldi beavatkozással csökkentsék a termelést.

Nixon elnök 1971-ben rákényszerítette a török kormányt, hogy határozott lépéseket tegyen az ópiumtermelés visszaszorítására, de ezzel csak azt sikerült elérni, hogy Törökország helyett Mexikóban futott fel a kábítószer előállítása. Amerikai gépek 1976-ban több száz négyzetkilométernyi marihuánaültetvényt permeteztek le irtószerrel. Ennek hatására az amerikai terjesztők Kolumbiából kezdték importálni a növényt, ami hozzájárult a kolumbiai drogkartellek kialakulásához.

Később, 1982-ben Reagan elnök a hadsereget vetette be, hogy megakadályozza a Kolumbiából Floridába irányuló kábítószer-csempészetet. Erre a csempészek egyszerűen új útvonalon, Mexikón át szállították az anyagot (ekkoriban már főként kokaint). Ráadásul – ahogy erre az amerikai hatóságok is gyorsan rádöbbentek – a 3200 kilométeres mexikói határt sokkal nehezebb volt ellenőrizni, mint a floridai partokat.

Egy másik amerikai szabályozás is segített a mexikói drogbandák felfutásához: az engedékeny fegyvertartási törvények fennmaradása, amelyek igencsak megkönnyítették azt, hogy a mexikói drogbandák ezerszámra csempésszenek fegyvereket Mexikóba. A háborúban használt fegyverek többsége tehát Amerikából származik.

A helyzet elfajulását az is erősítette, hogy a hidegháborús időszakban az Egyesült Államok azzal is igyekezett a latin- és közép-amerikai baloldali fenyegetést visszaszorítani, hogy a CIA irányításával félkatonai alakulatokat képeztek ki számos közép- és dél-amerikai országban. Ezek az egységek aztán több „piszkos háborút” vívtak. Azonban a hidegháború végével ezen alakulatok közül legalább kettőnek tagjai – egy mexikói és egy guatemalai – csatlakoztak a mexikói drogkartellekhez. A jól kiképzett és kegyetlen katonák nagyban hozzájárultak a konfliktus eldurvulásához, szinte szabályos háborúvá fajulásához.
Demokratikus reform

A közelmúltban pedig az amerikai politikai nyomásgyakorlás is hozzájárult a háború kitöréséhez. Mexikói belpolitikai folyamatok és az Egyesült Államok hidegháború utáni, demokratikus reformokat szorgalmazó politikája vezetett oda, hogy Mexikó tradicionális kormányzópártja, az Intézményes Forradalmi Párt (PRI) távozni kényszerült a hatalomból. A PRI 70 évig volt kormányon, ebben az időszakban az országban gyakorlatilag egypártrendszer működött. A helyi és országos ügyeket a korrupció és a nepotizmus különleges elegyével intézték, amelyben a bűnözés is többé-kevésbé a rendszer részének számított, így ritkák voltak a véres leszámolások.

A többpártrendszer és a demokrácia ideje azonban véget vetett ennek a viszonylag stabil állapotnak, amikor az új politikai vezetők megpróbálták visszaszorítani a kartellek hatalmát. A katonai erő bevetése egyrészt fegyverkezésre kényszerítette a kartelleket, másrészt felborította a korábbi kényes egyensúlyt az egyes szervezetek között. Következésképpen egyre gyakoribbak lettek a kartellek közötti véres összecsapások.

De az amerikai kábítószer-felvevőpiac igényei, az Egyesült Államok drogpolitikájának hibái és a demokratizálódás önmagukban nem magyarázzák meg a jelenlegi háború erőszakosságát és természetét. Ehhez meg kell vizsgálnunk a mexikói történelem néhány különleges aspektusát is.

Mexikó történelme tele van erőszakkal. A 16. századi spanyol hódítás felért egy népirtással, a 17. és 18. században pedig vérbe fojtották a népi mozgalmakat. A függetlenség 19. századi elnyerése után az országot (vagy egyes tartományait) több mint 30 belháború, katonai puccs és tömegmészárlás rázta meg.

Jócskán több mint egymillió mexikói vesztette életét 1910 és 1929 között a mexikói forradalom és az ezt követő ellenforradalmi felkelés, az úgynevezett cristero háború során. Az 1960-as és 70-es években százával tűntek el és haltak meg az emberek a kormány a baloldali veszély ellen indított akcióiban. A déli tartományokban 1994-ben az indiánok fegyveres felkelést indítottak a központi hatalom ellen.

A véres háborúk mellett Mexikóban nagy hagyománya van a hősies banditák kultuszának is. A helyi „betyárok” a mexikói folklór szerves részét képezik, ennek következtében mai utódaik, a drogbandák vezetői számos film és népszerű történet főszereplői. Sokak – főleg a szegények és hátrányos helyzetűek számára – ők valamiféle hatalomellenes hősök, még akkor is, ha akcióiknak korántsem csak rendőrök és politikusok a célpontjai, a háború ugyanis leginkább az utca népe közül szedi áldozatait.

forrás:index.hu

Guerra de las drogas en México: EE.UU. $ 33 mil millones al año que está en juego

Cada año, miles de personas mueren en la guerra con México, los cárteles de la droga que el volumen de negocios anual de $ 33 mil millones en la lucha contra el contrabando de drogas en el control. David Keys, Historia de la independiente y la periodista de la BBC explica cómo hemos llegado hasta aquí.

Los Estados Unidos es de 3.200 millas, desde México hasta la frontera que separa el sur, más sangrientas y las guerras se libran en los últimos cinco años. El conflicto tiene por lo menos cincuenta mil personas perdieron la vida, muchas personas en nyomorodott, perdieron familiares o han sido desplazadas. La guerra del narcotráfico en México, que se pasa de contrabando a Estados Unidos por año, 33 millones de dólares en medicamentos para controlar el mercado, es por lo menos mil vidas al mes. Pero, ¿cómo empezó?

Las raíces de contrabando de drogas de México, cerca de 16 mil kilómetros de distancia, ve al otro lado del Océano Pacífico. La industria del opio de México debido a las importaciones chinas llegan al país en la década de 1870. En ese momento, los inmigrantes chinos empezaron a llegar a México, muchos de ellos eran consumidores de opio, que son materia prima para las semillas de amapola de opio también trajeron con ellos, e inmediatamente se ve atrapado en el cultivo en su nuevo hogar. Poco después de México y la parte norte de la frontera es todavía algunas cuevas se abrieron al opio.
El alcohol, las drogas

En 1909 Estados Unidos prohibió la importación y el consumo de opio – a continuación, surgió en el anillo de contrabando de drogas mexicano.

Sin embargo, otro la prohibición estadounidense de alcohol estaba prohibido, lo que cambió radicalmente el contrabando de opio. Entre 1909 y 1933, especialmente el contrabando de chinos manos de los mexicanos. Durante la Prohibición (1920-1933) y luego nativos mexicanos y españoles se produce en grandes cantidades y de contrabando de alcohol a través de la frontera. Cuando se levantó la prohibición, su vida está amenazada, pero rápidamente encontró la solución: se produce a sí mismos bajo el control del contrabando de opio chino.

La mayoría de los chinos ricos, y por consiguiente, muy impopular en México, formaron una minoría, por lo que la única vez contrabandista felfűtötték de hostilidad contra el pueblo chino para organizar manifestaciones violentas en contra de los inmigrantes. Cuando los chinos huyeron a los traficantes locales de opio se hizo cargo del negocio.

La industria del opio de México en las próximas décadas también tiene beneficio decente, pero la verdadera producción a gran escala no comenzó hasta los años sesenta y setenta. El movimiento hippie se debió a la creciente demanda de grandes comercializado la marihuana y el contrabando de heroína. Causa y efecto es difícil imaginar una contradicción mayor: parte del movimiento hippie de paz, e indirectamente, llevó a las masacres y lefejezésekhez masa.
EE.UU. Asistencia

El lado norte de la frontera se han visto afectadas de otras maneras también la historia de la industria farmacéutica mexicana y terebélyesedését. Las autoridades estadounidenses se centraron en la reducción de la demanda en lugar de evitar el contrabando y la intervención extranjera para reducir la producción.

El presidente Nixon en 1971 obligó al gobierno turco a que adopte medidas decisivas para frenar la producción de opio, pero sólo logró a Turquía en lugar de correr las drogas producidas en México. Máquinas americanas en 1976, cientos de kilómetros cuadrados de pulveriza el agente asesino marihuánaültetvényt. Como resultado, los distribuidores de Estados Unidos comenzó a importar a Colombia en el de la planta, lo que ha contribuido al desarrollo de los cárteles de la droga colombianos.

Más tarde, en 1982, el presidente Reagan desplegó al ejército para bloquear la Colombia a la Florida por tráfico de drogas. Esto es simplemente una nueva ruta de contrabando de México envió el material (en este caso es principalmente la cocaína). Además – como ha las autoridades estadounidenses se dieron cuenta rápidamente – la frontera entre México y 3.200 millas era mucho más difícil de verificar que la costa de Florida.

Otro estadounidense también ayudó a controlar el aumento de la banda de narcotraficantes de México: la supervivencia de las leyes de armas permisivas, que mucho más fácil banda de narcotraficantes de México para el contrabando de miles de armas a México. La mayoría de las armas utilizadas en la guerra es Estados Unidos.

La degeneración de la situación también se confirmó que el período de la Guerra Fría los Estados Unidos también ha tratado de América y Centro América de izquierda amenaza con erosionar el control de la CIA de las tropas paramilitares se han formado en muchos países de Centro y Sudamérica. Estas unidades son entonces más “guerra sucia” librada. Sin embargo, la guerra fría terminó, por lo menos dos miembros de estas fuerzas, un mexicano y un guatemalteco – carteles de la droga mexicanos se han unido. Los soldados bien entrenados y mal contribuyó a la guerra de los conflictos eldurvulásához fajulásához casi regular.
Reforma Democrática

En los últimos años la presión política de Estados Unidos contribuyó al estallido de la guerra. Los procesos políticos internos de México y los Estados post-Guerra Fría Unidos, pidiendo reformas democráticas en la política condujo a partido gobernante tradicional de México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se vio obligado a abandonar el poder. El PRI fue de 70 años en el gobierno, esta vez en el país es prácticamente un sistema de partido único trabajo. Los temas locales y nacionales de la corrupción y el nepotismo han sido tratados con una mezcla especial en el que el crimen es parte más o menos el sistema se calcula, de manera poco frecuente fueron los enfrentamientos sangrientos.

El pluripartidismo y la democracia, sin embargo, el momento de poner fin a este estado relativamente estable, cuando los nuevos líderes políticos han tratado de erosionar el poder de los cárteles. El despliegue de fuerzas militares de los armamentos una mano obligó a los cárteles, por el contrario, alterar el delicado equilibrio de las organizaciones individuales anteriores. En consecuencia, cada vez con más frecuencia fueron los sangrientos enfrentamientos entre los cárteles.

Sin embargo, las demandas de los puntos de venta de drogas estadounidenses en los fracasos de los Estados Unidos las políticas de drogas y la democratización por sí sola no puede explicar la actual guerra y la violencia de la naturaleza. Para ello tenemos que buscar algún aspecto particular de la historia de México.

La historia de México está llena de violencia. 16 siglo de la conquista española ascendió a un genocidio del 17 y 18 siglo y en la sangre suprime los movimientos populares. La Independencia 19a Después de ganar siglo en el país (o en algunas provincias) belháború más del 30 por golpe de Estado militar y la masacre sorprendió.

Más de un millón fueron asesinadas en México entre 1910 y 1929 la Revolución Mexicana y el posterior levantamiento contrarrevolucionario, el Crister llamada guerra. En la década de 1960 y 70, cientos de personas desaparecidas han muerto y dejó las acciones del gobierno contra la amenaza. En las provincias del sur en 1994, los indios lanzaron una rebelión armada contra el poder central.

Además de las guerras sangrientas en México tiene una larga tradición de culto heroico de matones así. El local de “punk” es una parte integral del folklore mexicano, y por consiguiente sus descendientes de hoy, los líderes de las pandillas de drogas en muchas películas populares y los protagonistas de la historia. Muchas personas, especialmente las personas pobres y desfavorecidas – que son algún tipo de poder, anti-héroes, aunque hasta ahora sólo akcióiknak la policía y los políticos, dirigidos a la guerra porque la mayoría de los habitantes de la calle está tomando víctimas.

Fuente: index.hu

Leave a Reply 287 megnézve, 1 alkalommal mai nap |