< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Alkotmányos aggályok Szabó Máté szembefordult a fideszes cunamival (((((( Verfassungsrechtliche Bedenken Matt Szabo drehte sich um die Fidesz-Tsunami konfrontiert

| Mobile | RSS

Alkotmányos aggályok Szabó Máté szembefordult a fideszes cunamival (((((( Verfassungsrechtliche Bedenken Matt Szabo drehte sich um die Fidesz-Tsunami konfrontiert

2012. augusztus 5. | hozzászólás | Közélet

Az alapvető jogok biztosa a jogállamiság elvének sérelme miatt a szakképzésről szóló törvény megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól – közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala vasárnap az MTI-vel. Az utóbbi időben Szabó Máté többször emelete fel a szavát olyan ügyekben, amelyeket a Fidesz bolygatott meg és nem veszik figyelembe a nemzetközi egyezményeket, vagy mindannyiunk jogait.
Szabó Máté álláspontja szerint e törvény nem biztosít kiszámítható jogszabályi környezetet, mert számos kérdést nem szabályoz kellő részletességgel. Ennek következtében a pedagógusoknak, a szülőknek és a gyermekeknek nincs lehetőségük arra, hogy a szakképzésről szóló törvény tartalmát kellő mélységében megismerhessék és felkészülhessenek a jogszabály alkalmazására – írta az MTI.

Az ombudsman az Alkotmánybíróság figyelmébe ajánlja annak vizsgálatát, hogy az első szakképzés ingyenességének az egyéni szempontok mérlegelése nélküli elvesztése összhangban van-e az alaptörvényben meghatározott, az ingyenes és mindenki számára elérhető középfokú oktatás biztosítására vonatkozó állami kötelezettséggel, vagy pedig jogalkotói mulasztás áll–e fenn.

szolnokinaplo.hu

A szakképzési törvény csak az iskolai rendszerben meghatározott időszakon belül megszerzett első szakképzést teszi ingyenessé. Ez a szabályozás nincs figyelemmel arra, hogy milyen okból húzódott el a képzés, az egyéni, adott esetben méltányosságra alapot adó szempontok nem mérlegelhetők. Így az is eleshet az ingyenes középfokú oktatás lehetőségétől, aki nem felróható okból – hanem például egészségügyi alkalmatlanság miatt – kényszerül egy már megkezdett képzésről egy másikra váltani – hívja fel a figyelmet Szabó Máté közleményében.

Korábban a rokkantsági rendszer ügyében emelte fel a szavát

Az alapvető jogok biztosa korábban kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál a megváltozott munkaképességű emberek ellátásáról szóló törvény és a köznevelési törvény felülvizsgálatát is. Az ombudsman szerint a köznevelésről szóló törvény a szülő neveléshez való jogát alaptörvény-ellenesen és nemzetközi szerződésbe ütközően korlátozza, valamint az iskolakezdés időpontjával kapcsolatosan nem biztosítja a szülő kinyilvánított akaratának figyelembevételét.

A rokkantsági rendszer felülvizsgálatát azért kérte Szabó Máté, mert szerinte a rokkantsági ellátórendszer 2012-es átalakítása során nem biztosították a szerzett jogok fenntartásába vetett bizalom védelmét, továbbá az alacsony összegű ellátás melletti munkavállalás lehetőségének korlátozása folytán sérül az esélyegyenlőség elve.

Az ombudsman rámutatott, hogy “a rokkantsági ellátás alapvető szabályait megváltoztató törvényi rendelkezéseknek a jogbiztonság elvének megfelelően eleget kell tenniük a szerzett jogok fenntartásába vetett bizalom követelményének”.

A köznevelési törvénnyel kapcsolatban az alapvető jogok biztosa közölte: szerinte nem veszi figyelembe, hogy sok szülő tudatosan, nevelési elveit követve nem kívánja gyermekét a kora gyermekkor első éveiben óvodába járatni. A törvényi szabályozás azonban nem nyújt biztosítékot arra, hogy az óvodai nevelésben hároméves koruktól csak olyan gyermekek vegyenek részt, akiknek személyiségfejlődésére ez kedvezően hat, illetve a későbbiekben segíti bekapcsolódásukat az iskolai oktatásba.

forrás:168 óra.hu

Verfassungsrechtliche Bedenken
Matt Szabo drehte sich um die Fidesz-Tsunami konfrontiert

Grundrechte der Rechtsstaatlichkeit über die Berufsbildung aufgrund von Vorurteilen, die zur Aufhebung des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof – die Grundrechte-Kommissar sagte am Sonntag das Amt des MTI. In jüngster Zeit haben mehrere Stockwerke Matt Szabo auch in Fragen, die von der Fidesz gestört werden und nicht unter Berücksichtigung der internationalen Übereinkommen, oder alle unsere Rechte gesprochen.
Matt Szabo die Ansicht, dass das Gesetz nicht vorhersehbare Rahmenbedingungen sicherstellen, da eine Reihe von Fragen nicht ausführlich genug behandelt. Als Ergebnis haben Lehrer, Eltern und Kinder keinen Zugang zu dem Gesetz über die Berufsbildung und kennen die Inhalte von genügender Tiefe, um für die Anwendung des Gesetzes vorzubereiten – von der MTI.

Der Bürgerbeauftragte, ist das Verfassungsgericht die Aufmerksamkeit, um die erste Berufsausbildung frei von persönlichen Erwägungen Wiegen ohne Verluste zu untersuchen Einklang mit dem Grundgesetz in der Fassung kostenlos und steht allen Sekundarschulen für öffentliche Haftung oder legislative Unterlassung bieten ist die Erhaltung definiert.

szolnokinaplo.hu

Das Berufsbildungsgesetz nur im Schulsystem innerhalb eines bestimmten Zeitraums kostenlos bezogen auf die erste Ausbildung. Diese Regelung hat keinen Einfluss im Hinterkopf, dass der Grund in der Ausbildung zu legen, das Individuum, gegebenenfalls, was zu Eigenkapital Anliegen nicht ins Auge gefasst werden können. So stürzt auch die Möglichkeit der freien Sekundarstufe II, die keine ist auf Grund – sondern zum Beispiel aus medizinischen Gründen – haben bereits begonnen Ausbildung gezwungen eine weitere Veränderung – rufen Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Matt Szabo in einer Erklärung.

Zuvor haben die Behinderung System Fall auch gesprochen

Grundrechte der zuvor durch den Verfassungsgerichtshof eingeleitet verändert das Gesetz über die Betreuung von behinderten Menschen und Überprüfung der Rechtsvorschriften für öffentliche Bildung. Nach Angaben des Ombudsmannes Act köznevelésről der Eltern Recht auf Grundschulbildung, gegen das Gesetz und stehen im Widerspruch zu internationalen Vertrag Grenzen, und der Schule Startdatum ist nicht im Zusammenhang mit den geäußerten Wünschen der Eltern Rechnung gestellt.

Die Behinderung Überprüfung des Systems nennt man Szabo Matthäus, weil er glaubt, dass die Sozialleistungen für Behinderte im Jahr 2012 gescheitert Modifizieren, um die erworbenen Rechte, der Erhalt des Vertrauens in den Schutz der niedrige Rentenleistung unter die Beschäftigung in der Barriere aufgrund des Grundsatzes der Chancengleichheit verstoßen zu liefern.

Der Bürgerbeauftragte wies darauf hin, dass “die staatlichen Leistungen bei Berufsunfähigkeit Änderung der grundlegenden Regeln der gesetzlichen Bestimmungen, das rechtliche Prinzip des erworbenen Rechte müssen den Wartungsbedarf des Vertrauens gerecht zu werden.”

Öffentliche Aufklärung über das Gesetz der Grundrechte-Kommissarin sagte: seiner Meinung nach nicht zu berücksichtigen, dass viele Eltern bewusst nicht wollen, um die Prinzipien der Kindererziehung in den ersten Jahren der Kindergartenkinder im ersten Lauf folgen. Die Gesetzgebung bietet keine Gewähr, dass die Drei-Jahres-Vor-Kinder im schulpflichtigen Alter nur teilnehmen, wer eine positive Entwicklung der Persönlichkeit haben, und später hilft bekapcsolódásukat Schulbildung.
Quelle: 168 óra.hu

Leave a Reply 344 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: