< Böngészés > Főoldal / Fogyasztóvédelem / Blog article: Auchan (alias CORA) , avagy a fogyasztóvédelem…

| Mobile | RSS

Auchan (alias CORA) , avagy a fogyasztóvédelem…

2012. szeptember 23. | 1 Hozzászólás | Fogyasztóvédelem

Auchan (alias CORA) , avagy a fogyasztóvédelem…

A Cora vezetőinek hozzáállása, avagy a fogyasztóvédelmi panasz vizsgálatának története dióhéjban…
A Canossa járás ehhez képest délibáb volt! Ott egy főpap, itt egy áruházvezető és holdudvara élt vissza a politikai- gazdasági erőfölényével. Egy lelki tortúra rémtörténete ismétlődött a XXI. sz- ban. Szerencsére nem mezítláb kellett végig gyalogolni télvíz idején a hatalmasságok ízléstelen játékainak kijelölt területét.

Vásároltam a fent nevezett áruházban egy fűnyírót! (kár volt!) 2011.április 22 –én. Ezt bizonyítja a Jótállási jegy
sorszáma 2011/024699. A műszaki termék egy 24 órán belül cserére szorult, mivel zárlatos volt! Mire kicserélték a rossz terméket, közben folyamatosan „gyaláztak” megjegyzéseket tettek s kioktattak!

Később a fűnyírót visszavittem 2011.12 29-én, amit Doszkocs Brigitta Minőségügyi Főosztályvezető asszony 2012.01.13 –án olvasott el!? A felmerült problémákat panaszkönyvbe rögzítettem. (050786)

Ők a hibás terméket Kalmár István egyéni vállalkozónak adták ki, mivel velük áll szerződésben!- aki megállapította:

„hogy a gép garanciálisan nem javítható, mert a hiba helytelen használatból adódott”

Kérdem én: Hogyan kell helyesen használni egy fűnyírót? A műszaki leírásban nem szerepel a használati utasítás!!!!
A Kerék beillesztése felett három fúrt lyuk van, ami a magasságállításhoz szükséges. Az nincs leírva, hogy melyik lyukba helyezzük a kerekeket!

„a szakszerviz véleménye alapján is nem rendeltetésszerű használatból adódott a meghibásodás”

Ezt miből állapította meg a „szakértő” ? Hol szakért s kinek a megbízásából? Milyen végzettsége van… ecetera, ecetera… E levelet 2012.január 14 –én kaptam kézhez. Nem fogadtam el a „szakértő” véleményét.

Doszkocs Brigitta ismételten írt egy levelet, aminek tartalma megegyezett az előző levelével!
A felvetett problémára nem adott választ! 2012.02 06

Ezekkel a levelekkel felkerestem a Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségét ahol részletesen ismertettem a CORA hozzáállását. Sajnos a „vizsgálat” nem volt kielégítő! Az egyik levél 2012.július 6, míg a másik 2012. július 30

Fellebbeztem a határozat ellen s beszéltem az NFH- val.

Közben készült egy jegyzőkönyv, – amiről Én nem tudtam – amelyben a CORA arra hivatkozott: – nem írtam alá: Ez nem semmi! E jeget a felügyelőséghez is eljutatta! Mikor tudomásomra került, a felügyelőségen keresztül, rögvest bementem s tisztáztam a rágalmakat. Szakújságíróként, állampolgárként is tudom, minden jegyzőkönyvet alá kell írni és majd ezt követően fellebbezni! Ezt szóvá is tettem,(CORA, Felügyelőség) s kértem mutassák meg a jegyzőkönyvet!!

Az óta is várom a jegyzőkönyvet! Az a kérdés, hogyan, miért lett lezárva, s mért nem szembesítettek a jegyzőkönyv kiállítójával s állításaival.

A mai napig nem láttam a jegyzőkönyvet!!!!!

Ezt követően Pál Balázs áruház-igazgató is küldött egy levelet 2012.04 28-ai keltezéssel. A levél tartalma megegyezik az előző levelek tartalmával. HMMM!

Személyesen felkerestük – szerkesztő asszonnyal- az igazgatót a hivatalában. A mellette lévő Doszkocs Brigitta gúnyos mosolya miatt ki lett küldve az igazgató által!!!

Az igazgató felajánlt saját pénzéből 3000Ft -ot a kerékcserékre. Ezt én természetesen visszautasítottam! – s közöltem vele, az „ügyet a Békéltető Testület elé viszem.

A Békéltető Testület meghallgatására a CORA nem jött el!!! Megalázta a fogyasztót, valamint a Testületet is!

A Békéltető Testület ajánlása – CsM.BT 102/2012-
„CORA Szeged –Magyar Hipermarket Kft. vállalkozás tegyen eleget garanciális kötelezettségének és a kifogásolt fűnyíró 4 db kerekét cserélje ki, valamint a vágófelületét élezze meg, illetve az elferdült tengelyt javítsa ki Oláh István László fogyasztó kérelmének megfelelően, jelen ajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül”

Indoklás

Fogyasztó 2011.április 22. napján elektromos fűnyírót vásárolt a Vállalkozás szegedi üzletében. Néhány hónap használatot követően a fűnyíró kerekei elkoptak, a vágófelület elkopott, kicsorbult és tengelye elferdült fogyasztó2011.12.29 napján jelezte vállalkozásnak garanciális igényét, melyet Vállalkozás nem teljesített, ezért Fogyasztó a Békéltető Testülethez fordult”

Szeged, 2012. május 30.

Konklúzió: hetente egy munkaórát használtam a fűnyírót. Áprilistól- Szeptemberig ez 24 munkaórát jelentett.
Ettől a használattól nem lehetett volna lerongyolódni a fűnyírónak.

A fogyasztóvédelmi panaszokat lelkiismeretesen kell- kötelező vizsgálni. Ez a Canossa járás legyen minden hivatal előtt példa, hogy ilyen vizsgálatok mellett az országban nem lehet biztonságban a fogyasztó!
A fűnyíró motorja is kiadta a lelkét!

Tisztelt olvasóim!

Mondjátok meg, visszavigyem –e garanciális javításra a CORÁ- ba vagy az általa „szakértőnek” tartott beosztottjának a fűnyírót?

2012. szeptember 23

Oláh István László
Tisza- Menti Regionális Kulturális Fogyasztóvédelmi Egyesület
elnöke

Leave a Reply 1013 megnézve, 1 alkalommal mai nap |