< Böngészés > Főoldal / Kultúra / Blog article: Habsburg Ottó főherceg, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó trónörököse száz éve született

| Mobile | RSS

Habsburg Ottó főherceg, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó trónörököse száz éve született

2012. november 19. | hozzászólás | Kultúra

Habsburg Ottó az utolsó magyar király és osztrák császár legidősebb fia
habsburg2

IV. Károly, az új magyar király, felesége, Zita királyné, valamint fiuk, Habsburg Ottó a koronázás után a királyi palotában.

Budapest, 1916. december 30.

MTI Fotó: Reprodukció
Habsburg Ottó főherceg, az utolsó magyar király és osztrák császár legidősebb fia, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó trónörököse, száz éve, 1912. november 20-án született.

Apja az 1916-ban megkoronázott IV. Károly (osztrák császárként I. Károly), anyja Zita pármai hercegnő volt. 1916-ban, négyévesen szerepelt először a nyilvánosság előtt I. Ferenc József temetésén, majd apja, Károly koronázásán. Az első világháború elvesztése után, 1918 novemberében Ausztria köztársaság lett. IV. Károly a magyar koronáról 1918. november 13-án mondott le, majd november 16-án a Nemzeti Tanács kihirdette a köztársaságot.
Miután Károly 1922-ben meghalt, örököse az elsőszülött Ottó lett. A család a baszkföldi Lequetóban telepedett le, ahol Ottót osztrák és magyar bencés tanárok tanították, és a horvát nyelvet is elsajátította. 1929-ben Belgiumba költöztek, ahol a leuveni egyetemen tanult állam- és társadalomtudományt, 1935-ben doktorált.
Tevékeny szereplője volt a XX. század történelmi eseményeinek: hazafiként tiltakozott az Anschluss – Ausztriának a hitleri harmadik birodalomba való bekebelezése – ellen, és szembefordult a nácizmussal, több ezer zsidónak segített elmenekülni Európából. Az ötvenes évektől élénk kapcsolatot ápolt a magyar emigrációval, és a rendszerváltás előtt számos fórumon lépett fel a magyarság érdekeinek védelmében. Ausztria csak 1966-ban engedte be, miután 1961-ben lemondott minden trónigényéről, és vállalta, hogy nem folytat ott politikai tevékenységet.
Igazi européer lett, lelkes szószólója az egységes Európa gondolatának. 31 éven át volt elnöke, haláláig tiszteletbeli elnöke a Páneurópai Uniónak, A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) képviselőjeként 1979-től húsz éven át volt tagja az Európai Parlamentnek, 1989-től a testület magyar ügyekkel foglalkozó delegációjának elnökeként egyik szervezője volt a magyar-osztrák határon rendezett 1989. augusztusi „páneurópai pikniknek”, melynek során 700 keletnémet jutott át Ausztriába majd Nyugat-Németországba.

habsburg

Habsburg Ottó, az utolsó magyar király és osztrák császár, IV. Károly legidősebb fia.

2007. június 26.

(MTI/EPA/Matthias Schrader)
Több nyelven, köztük magyarul is kiválóan beszélt, és négy ország – Németország, Ausztria, Horvátország és Magyarország – állampolgára lett. Magyarországon 60 település választotta díszpolgárává. Hét nyelven közel 30 könyve jelent meg történelmi, politikai és társadalompolitikai témákban, többek között őséről, V. Károly császárról. Számos akadémia választotta tagjává, a pécsi és a budapesti tudományegyetem pedig díszdoktorává.Belátta, hogy a monarchiák és dinasztiák kora lejárt, a népek és országok együttműködése a lényeges. Tisztán látta korunk politikai és gazdasági kérdéseit, publicisztikájában részletesen elemezte a legkényesebb nemzetiségi kérdéseket is.
1999-ben magkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét. 2005-ben Bajorországban IV. Károly Európa-éremmel tüntették ki az 1989-es határnyitásban játszott szerepéért.
Leszármazottai a világ különböző részein élnek, Spanyolországtól Svédországon át egészen Örményországig, közülük Habsburg György magyar állampolgár, a Magyar Vöröskereszt elnöke volt. 2011. július 4-én a bajorországi Pöckingben hunyt el, Bécsben temették el, de szívurnáját a pannonhalmi főapátság altemplomában helyezték el.
forrás:MTVA hírlevél

Leave a Reply 227 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: