< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Csúnyán kifakadt a miniszter: „Csődben vagyunk” A francia foglalkoztatási miniszter kiszólása nehéz helyeztbe hozta François Hollande-ot)))))) Paradoxalement, le ministre a laissé échapper: «Miracle ou” Le ministre français de l’emploi kiszólása François Hollande a placé lourds em-

| Mobile | RSS

Csúnyán kifakadt a miniszter: „Csődben vagyunk” A francia foglalkoztatási miniszter kiszólása nehéz helyeztbe hozta François Hollande-ot)))))) Paradoxalement, le ministre a laissé échapper: «Miracle ou” Le ministre français de l’emploi kiszólása François Hollande a placé lourds em-

„Az állam megvan, de ez egy totálisan csődben lévő állam” – motyogta a politikus, és a váratlan, de mindenekelőtt meghökkentő hírre még hívei is fölhorkantak. Érthető: hiszen maga a foglalkoztatásért felelős miniszter mondta ezt az egyik rádió-interjújában.
hirdetés

Michel Sapin

A beismerés után a francia kormány minisztere, Michel Sapin még hosszasan fejtegette, hogy az állam csődje miatt kellett a kormánynak deficitcsökkentési tervet beindítania, amelytől senki és semmi nem is tántoríthatja el a párizsi kabinetet. Sapin megdöbbentő kijelentése nem „csak” a francia üzleti szférát sokkolta, hanem igencsak zavarba hozta Francois Hollande köztársasági elnököt is, aki most kénytelen ezzel a kármentéssel is bíbelődni.

Ráadásul a miniszter beismerése a lehető legrosszabbkor jött; ha ilyesfajta közlés egyáltalán jöhet jókor. A francia gazdaság ugyanis – kell-e mondani? – gyöngélkedik, és a válságkezelés módját kevesen tartják megfelelőnek. Európa második legnagyobb gazdaságának kilátásai aggasztóak: a bruttó nemzeti össztermék (a GDP) tavaly a negyedik negyedévben 0.3 százalékkal csökkent, a növekedés pedig egész évben 0, azaz nulla százalékos volt. A stagnáló gazdaság mellett az államháztartási hiány négy és félszázalékos, s Pierre Moscovici pénzügyminiszter a napokban egyértelműen ki is mondta, hogy Párizsnak újra kell gondolnia a gazdasági növekedést 2013-ra. Nehéz lesz.

Francia földön ugyanis egymás után zárnak be a gyárak: a többi között a Sanofi, a Merck, a Peugeot-Citroen, a Renault, vagy például a Coca Cola is zárt és zár be termelő üzemeket, a szintén amerikai Goodyear abroncs-gyártó pedig január végén jelentette be, hogy befejezi a termelést a több mint ezer embert foglalkoztató gyárában, az észak-franciaországi Amiens-ben. (A bezáráshoz kapcsolódó levélváltás a Titan International cégcsoporthoz tartozó Goodyear ügyében, szerzett pár kellemetlen napot a francia kormánynak. A Titan elnök-vezérigazgatója, Maurice M. Taylor ugyanis Arnaud Montebourg gazdaságfejlesztési miniszterhez címzett levelében – amelyet a „Les Echos” című párizsi gazdasági lap közölt – alaposan és lekezelően kioktatta a francia kormányt: „Többször jártam a gyárban, és láttam, hogy az alkalmazottak magas fizetést kapnak, de jó, ha napi három órát dolgoznak; egy órát pihennek, egy órát töltenek az ebédeléssel, három órán keresztül trécselnek, és három órányit dolgoznak, s amikor ezt szóvá tettem a szakszervezeti vezetőknek azt válaszolták, hogy Franciaországban ez így működik” – körmölte az amerikai menedzser. Montebourg elegánsan hallgatott, arra hivatkozva, hogy nem akar ártani a francia érdekeknek.)

Egyszóval, vacak a helyzet, amelyet Francois Hollande államfő a kiadások csökkentésével és adóemelésekkel ugyan orvosolgatni próbál, de eddig nem különösebb sikerrel. (Az adóemelések miatt a leggazdagabbak kezdik is elhagyni az országot: Bernard Arnault Belgiumba költözött, Gérard Depardieu az oroszoknál vircsaftol, a legújabb hírek szerint Mordvinföldön, amúgy már meg is kapta Putyintól az orosz állampolgárságot, s hírek szerint a volt államfő, Nicolas Sarkozy is külföldre, nevezetesen Londonba készül költözni.)

Ilyen helyzetben kétségtelenül sokkoló volt Sapin beismerése. Moscovici miniszter, válaszul az interjúra, rögtön ki is fejtette a hüledező franciáknak, hogy kollégája megfogalmazásai „nem voltak pontosak”. „Franciaország tényleg képes megoldani a gondjait. Franciaország tényleg hiteles ország. Franciaország már kezd kilábalni a bajból” – győzködte honfitársait a miniszter.

Moscovici interjúja után nem sokkal azonban az Euronews azzal „örvendeztette meg” nézőit, hogy csinos hírösszeállítást közölt az Irán elleni szankciókról és a francia autóipar helyzetéről. A legnagyobb autógyártó, a Peugeot, ugyanis nyolcezer munkahelyet szüntet meg, és bezárja az Aulnay-sous-Bois-ban lévő gyárát, mégpedig azért, mert a cég csatlakozik az amerikaiak Irán-ellenes bojkottjához, és leállítja autóalkatrész-exportját perzsa földre. A Peugeot szakszervezeti vezetője szerint a cég éppen az iráni export felfüggesztése miatt juthat csődbe, hiszen összexportjának tíz százaléka az iráni piacra készült.

Az iráni parlament ipari bizottságának egyik tagja minderre kicsit gonoszul azt nyilatkozta, hogy Irán képes kiküszöbölni a szankciók következményeit, s a gazdasági szankciók igazi vesztese nem más, mint a francia gazdaság, s benne kivált a Peugeot.

forrás:heti válasz.hu

“L’Etat a, mais c’est un état d’esprit complètement failli» – murmura les politiciens, et l’inattendu, mais surtout être fidèle fölhorkantak nouvelles voire choquante. Il est compréhensible: tant que le ministre de l’Emploi a déclaré que l’un des interview à la radio.
annonce

Michel Sapin

Confession après un ministre du gouvernement français Michel Sapin a longtemps expliqué qu’en raison de l’échec du gouvernement de l’État a eu un beindítania plan de réduction du déficit à partir de laquelle rien ni personne ne peut tántoríthatja du cabinet à Paris. Sapin révélation surprenante n’est pas “juste” de la communauté d’affaires française a été choqué, mais aussi très intrigués par le Président de la République François Hollande, qui est désormais contraint de jouer avec la limitation des dégâts.

En outre, le ministre de l’admission est venu au pire, si une telle divulgation ne viendra en son temps. L’économie française est – ont à dire? – Gyöngélkedik, et la méthode de gestion des crises moins approprié. Deuxième plus grande économie de l’Europe, inquiets des perspectives du produit intérieur brut (PIB) au quatrième trimestre de l’année dernière, 0,3 pour cent, et la croissance tout au long de l’année 0, c’est à dire zéro pour cent. La stagnation de l’économie, le déficit en quatre ans et demi pour cent, et Pierre Moscovici, ministre des Finances a récemment dit clairement que Paris a besoin de repenser la croissance économique en 2013. Il sera difficile.

Le sol français depuis une ligne proche des usines: usines, entre autres, Sanofi, Merck, Peugeot-Citroën, Renault, ou, par exemple, Coca-Cola est fermé et fermé, un compatriote américain Goodyear fabricant et la fin de Janvier a annoncé mettre fin à sa production dans plus d’un millier de personnes employées dans les usines dans le nord de la France, Amiens. (Dans l’échange de lettres relatifs au groupe Titan International des sociétés appartenant à l’affaire Goodyear, il a eu quelques jours désagréables dans le gouvernement français Titan président du conseil et chef de la direction de Maurice M. Taylor depuis Arnaud Montebourg lettre du ministre du Développement économique -. Qui était l’«Les Echos» à Paris Economic Journal rapporté – complète et condescendant a chargé le gouvernement français: «Plusieurs fois je suis allé à l’usine et j’ai vu que les salaires des employés de haut, mais toujours agréable d’avoir trois heures par jour de travail sur une horloge au repos, une heure passée dans ebédeléssel trois heures et trécselnek trois heures de travail, et quand je me plaignais aux dirigeants syndicaux ont déclaré que la France comment ça marche “-. körmölte du gestionnaire américain Montebourg élégance silencieuse, affirmant que les Français ne veulent pas nuire à leurs intérêts).

En un mot, la situation moche que François Hollande tête de réductions des dépenses publiques et des hausses d’impôts que orvosolgatni essayer, mais jusqu’à présent sans grand succès. (La taxe augmente en raison des plus riches commencent à quitter le pays par Bernard Arnault a déménagé en Belgique, Gérard Depardieu, le vircsaftol Russes les dernières nouvelles que Mordvinföldön, a déjà déjà reçu Putyintól la citoyenneté russe, et a indiqué que l’ancien président, Nicolas Sarkozy, également à l’étranger nommément préparation de s’installer à Londres.)

Dans cette situation, il était certainement Sapin admission choquante. Moscovici, ministre, en réponse à l’interview, j’ai tout de suite expliqué à hüledező français à un libellé collègue, «n’étaient pas exactes.” “La France est vraiment en mesure de résoudre les problèmes, le pays vraiment authentique de la France, la France est en train de se sortir du pétrin.” -. Essayé de convaincre ses collègues ministres.

Entretien Moscovici peu de temps après, cependant, les Euronews avec “enchantant” téléspectateurs ce joli hírösszeállítást rapporté contre sanctions contre l’Iran et la situation de l’industrie automobile française. Le plus grand constructeur automobile, Peugeot, que huit mille emplois disparaissent, et à proximité de Aulnay-sous-Bois Dans l’usine, notamment parce que l’entreprise est connectée à l’Iran américain anti-boycott et arrêter de pièces automobiles d’exportation de terrain Persique. Peugeot dirigeant syndical a déclaré la compagnie était les exportations iraniennes ont été suspendues peuvent tomber en panne parce que les exportations totales de dix pour cent du marché iranien faite.

Commission Industrie du Parlement iranien et un membre de cette petite méchanceté, a déclaré que la capacité de l’Iran à éliminer les conséquences des sanctions, les sanctions économiques et le grand perdant n’est autre que l’économie française, et il a quitté la Peugeot.

Source: Hebdomadaire válasz.hu

Leave a Reply 228 megnézve, 1 alkalommal mai nap |