< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: „Megkötöztek, majdnem megfulladtunk” Jálics Ferenc is az új pápát vádolja?)))))) “Legata, abbiamo quasi annegato,” Ferenc Jálics il nuovo Papa è stato accusato?

| Mobile | RSS

„Megkötöztek, majdnem megfulladtunk” Jálics Ferenc is az új pápát vádolja?)))))) “Legata, abbiamo quasi annegato,” Ferenc Jálics il nuovo Papa è stato accusato?

Tovább tematizálja a világsajtót Ferenc pápa, vagyis Jorge Bergoglionak az argentin katonai diktatúra idején betöltött szerepe. Egy magyar származású, a hetvenes években börtönbe zárt és megkínzott szerzetes 1994-es könyvében utal egy őt eláruló katolikus vezetőre.

A mintegy 30 ezer halálos áldozattal járó piszkos háborúban két jezsuita misszionárius, Orlando Yorio, valamint a magyar származású Jálics Ferenc (Francisco Jalics) is megjárta az argentin katonai junta kínzókamráit. A papok szabadulásuk után számoltak be sorsukról – Yorio Ferenc pápát vádolja elárulásukkal, Jálics pedig név nélkül emlegetett „egy bizonyos” személyt. Jálics története magyar nyelven is megjelent.

Jálics Ferenc, aki feltehetően nem szeretne semmi olyat mondani az első jezsuita pápáról, ami rossz színben tüntetné fel a katolikus egyházat, közleményben reagált Bergoglio pápává választására. A kommünikében az egykori misszionárius közölte: megbékélt múltjával és nem szeretne nyilatkozni arról, milyen szerepet vállat „Bergoglio atya” a piszkos háború éveiben.

Az egykor elrabolt jezsuita misszionárius azonban 1994-ben részletesen írt a piszkos háborúról: „Szemlélődő lelki gyakorlat” című könyvében kifejtette: akár csak Orlando Yorio, ő is meg van róla győződve, hogy elárulták, és tudja is, ki tette, habár nevet nem ír. Társa, Yorio azonban már kiszabadulásukat követően, 1977-ben megírta: Jáliccsal meg voltak róla győződve, hogy Bergoglio árulta el őket.

Yorio: Bergoglio elárult minket

Yorio Rómában írta jelentését, és Moura atyának, a római jezsuita rend akkori vezetőjének címezte. A jelentésben az argentin misszionárius részletesen beszámolt arról, hogyan rabolták el, és miként kábítószerezték be őket, majd írt a kínzásukról és arról, ahogy félmeztelenül kitették őket egy puszta közepén. Yorio kitért arra is, miként győződött meg ő, valamint elrabolt társa, Jálics, hogy Bergoglio „elárulta őket”, annak ellenére, hogy könyörögtek a jezsuita rendvezetőnek: óvja meg őket a katonai juntától.

Yorio jelentésében arról is írt: „olyan szóbeszédek terjedtek el, hogy kapcsolatban állunk a gerillákkal. Egy ilyen állítás, komoly forrásból (a jezsuiták annak számítottak), egyenlő volt a halálos ítéletünkkel az Argentínában uralkodó állapotok közepette.” Mint írta, a „szélsőjobboldali erők már legéppuskáztak egy papot otthonában, valamint elraboltak, megkínoztak és sorsára hagytak egy másikat. Mindketten szegény városokban éltek.”

„1975 decemberében, tekintettel arra, hogy folyamatosan terjedtek a szóbeszédek a gerillákkal való együttműködésemről, Jalics atya megkereste Bergoglio-t. Utóbbi felismerte a helyzet komolyságát és azt ígérte, hogy véget vet a pletykáknak, és igyekszik beszélni a fegyveres szervekkel, hogy bizonyítsa ártatlanságunkat. „Bergoglio azonban nem csak elmulasztotta szerteoszlatni a szóbeszédeket, de aktívan részt vett azoknak a terjesztésében a jezsuiták körében. Elkezdtünk kételkedni őszinteségében.” – írta a jezsuita misszionárius.

Yorio szerint Bergoglio levelet is írt Miguel Raspanti bíborosnak, az argentin katolikus egyház akkori vezetőjének, ahol súlyos vádakkal illette a két jezsuita papot. Ezt követően „megkerestem Bergoglio atyát, aki tagadta ezt. Az állította, hogy a jelentése jó színben tüntetett fel minket, azt csak az előrehaladott korú Raspanti bíboros érthette félre” – írta jelentésében Yorio.

„Öt hónapon keresztül meg voltunk bilincselve”

A két jezsuita pap elrablására 1976. május 23-án került sor. (Elrablásukat megelőzően nem sokkal Bergoglio kizárta őket a jezsuita rendből.) Yorio ezekről a borzalmakról is részletesen beszámolt. Állítása szerint Buenos Airesben kínozták meg és hallgatták ki egy börtönben, ahol a katonai diktatúra éveiben mintegy ötezer embert gyilkoltak meg.

„Jalics és én gyakorlatilag öt hónapon keresztül meg voltunk bilincselve a kezeinken és a lábainkon. A szemeink be voltak kötve. Az első napokban nem kaptunk se vizet, se ételt, sőt mosdóra se mehettünk ki. Másfél hónap elteltével cserélhettük ki mocskos ruházatunkat” – számolt be jelentésében fogva tartásuk embertelen körülményeiről Yorio. A jezsuita pap szerint a börtönben bekábítószerezték, majd úgy vallatták. Azzal vádolták, hogy gerilla volt és hogy szexuális kapcsolatokat létesített egy nő lelkipásztori munkatársával.

A papok elrablását követő közfelháborodás hatására azonban a két misszionáriust „szabadon engedték”. Yorio szerint ez úgy történt, hogy félmeztelenül helikopterre tették, majd a fővároson kívül, egy lakatlan területen kirakták őket, október 23-án.

Jálics: „tudtuk, merről fúj a szél”

Yorióval szemben Jalics csak évekkel később, egy 1994-ben megjelent életrajzi könyvében számolt be a nyilvánosság előtt kálváriájukról. Ebből kiderül, hogy ő és Yorio Buenos Aires nyomornegyedeiben folytatott misszionárius tevékenységet. Tanítványaik közül sokan csatlakoztak a katonai junta ellen harcoló gerillához, de Jalics szerint ők az erőszak nélküli útra igyekeztek tanítani őket. A jezsuita misszionárius szerint küldetésük az akkori viszonyok között nagyon kényes feladatnak számított, ezért szükségük lett volna a katolikus egyház vezetőinek határozott támogatására, amit nem kaptak meg. „Tudtuk, merről fúj a szél, és azt is, hogy ki felelős a rosszindulatú pletykákért” – írta a magyar származású jezsuita könyvében. „Éppen ezért megkerestem az érintett személyt, és közöltem vele, hogy az életünkkel játszik. Ő erre azt ígérte: továbbítja a katonai junta felé, hogy nem vagyunk terroristák” – írta Jálics.

Egy oldal Jálics könyvéből

Ennek ellenére egy vasárnapi reggelen mégis elrabolták őket. „300 katona és rendőrségi járművek vették körbe kunyhónkat. Berontottak hozzánk, brutálisan hátrakötözték a kezeinket, a fejünkre pedig szűk csuklyát húztak, majd’ megfulladtunk. Elrablóink napokon keresztül étel nélkül tartottak. Én a kőpadlón, hátrakötözött kezekkel, csuklyával a fejemen feküdtem, társam még rosszabbul járt. Őt bedrogozták, hogy információkat préseljenek ki belőle, de, ahogy később megtudtuk, a várakozásokkal ellentétben Istenről és Jézus Krisztusról beszélt. A katonák, akik addig azt hitték, terroristák vagyunk, megdöbbentek” – számolt be elrablásuk első napjairól Jalics. „Az igazságtalanság, hogy bizonyított ártatlanságunk ellenére börtönben tartottak, haraggal töltött el. Dühöm pedig egyre inkább az ellen a személy ellen irányult, aki hamisan tanúskodott ellenünk” – írta Jálics a német emigrációban megírt, német nyelven kiadott, de magyarra is lefordított életrajzi könyvében.

atv.hu / ML

forrás: atv.hu

“Legata, abbiamo quasi annegato,” Ferenc Jálics il nuovo Papa è stato accusato?

Altro tema il mondo stampa, Francesco Papa, Jorge Bergoglionak che il ruolo dittatura militare argentina. Un ungherese di nascita, negli anni settanta, imprigionato e torturato nel 1994, il libro si riferisce ad un monaco in un leader cattolico che poi lo tradì.

Di circa 30 mila guerra mortale sporca due missionari gesuiti, Orlando Yori, e di origine ungherese Ferenc Jálics (Francisco Jalics) andati anche attraverso l’argentina kínzókamráit giunta militare. I sacerdoti hanno riportato la loro sorte a seguito di rilascio – Yori Francesco Papa accusa elárulásukkal, Jálics e anonimo citato “certe” persone. Jálics anche apparso nella storia ungherese.

Jálics Francesco, che probabilmente non voglio dire nulla per il primo gesuita Papa, riflettere su ciò che è sbagliato con la Chiesa cattolica, il Papa ha risposto comunicazione elettorale Bergoglio. Il kommünikében già missionario ha detto: la pace con il suo passato e non vuole commentare ciò che “Bergoglio Padre” ruolo gli anni della guerra sporca.

Il tempo rapito missionario gesuita, tuttavia, nel 1994, il suo dettagliato guerra sporca “pratica contemplativa spirituale” nel suo libro spiega, come Orlando Yori, lei è convinta che tradito e lui lo sa, chi l’ha fatto, anche se il nome non fornisce . Il suo compagno, invece, Yori kiszabadulásukat dopo, nel 1977, ha scritto: Jáliccsal era convinto che Bergoglio li ha traditi.

Yori: Bergoglio ci ha tradito

Yori Roma, ha scritto i rapporti, e il padre di Moura, ex leader dei gesuiti romani affrontati. Nella relazione, il missionario argentino in conto dettaglio di come rapito e come li kábítószerezték, poi ha scritto kínzásukról e come sono esposti mezza nuda nel bel mezzo di un deserto. Yori nota anche come soddisfazione di aver rapito e la sua compagna, che Jálics Bergoglio “li ha traditi”, nonostante il fatto che i gesuiti appello al conducente: non esporli a juntától militare.

Yori ha scritto anche il rapporto come “un diffuso voci che sono attualmente connessi alla guerriglia. Tale affermazione è una grave fonte (i Gesuiti aspettarsi), era pari al ítéletünkkel mortale in Argentina con le condizioni del mezzo. ‘Come ha scritto, le “forze di destra hanno mitragliato casa di un prete e rapito, torturato e il destino ha lasciato un altro. Entrambi vivevano in aree urbane povere. ”

“Nel dicembre 1975, vista la necessità di diffondere continuamente voci ai guerriglieri együttműködésemről, Jalics padre Bergoglio è stato avvicinato. Quest’ultima ha riconosciuto la gravità della situazione e ha promesso di porre fine alle voci e parlare di corpi armati che cercano di dimostrare l’innocenza. “Non solo non Bergoglio szerteoszlatni le voci, ma ha partecipato attivamente a diffondere tra i gesuiti. Abbiamo iniziato a dubitare della sincerità di quelle “-. Scritto da missionari gesuiti.

Yori Bergoglio lettera che scrisse al cardinale Miguel Raspanti, l’ex capo della Chiesa cattolica argentina, che ha avuto anche gravi accuse contro i due sacerdoti gesuiti. Poi, “Ho guardato Bergoglio padre, che ha negato questo. Si è sostenuto che i colori mostrati sono buone per noi, è solo l’età avanzata Raspanti Cardinale comprendere da parte “- Yori ha scritto nella sua relazione.

“In cinque mesi siamo stati ammanettati”

Il rapimento due sacerdoti gesuiti 1976 ha avuto luogo il 23 maggio. (Poco prima del rapimento Bergoglio loro negato dai gesuiti.) Yori questi orrori sono riportati in dettaglio. Buenos Aires sostiene di essere stato torturato e interrogato in una prigione, dove gli anni della dittatura militare di circa cinque mila persone sono state uccise.

“Jalics ed io quasi cinque mesi, ci sono stati ammanettati le nostre mani e le gambe. I suoi occhi erano legati. I primi giorni non abbiamo avuto niente acqua, niente cibo, nemmeno affondare potremmo uscire. Un mese e mezzo dopo cserélhettük fuori i nostri capi sporchi “- ha riferito le condizioni disumane di detenzione relazione Yori. Il sacerdote gesuita, la prigione bekábítószerezték e interrogato. E ‘stato accusato di rapporti sessuali e che i guerriglieri avevano stabilito una donna pastorale collega.

I sacerdoti, tuttavia, a causa della indignazione pubblica in seguito al rapimento di due missionari “liberato”. Yori, questo è stato fatto con l’elicottero erano seminudi, e quindi al di fuori della capitale, sono atterrati in una zona disabitata, il 23 ottobre.

Jálics : “Sapevamo fin dove soffia il vento”

Yorióval rispetto agli anni Jalics dopo, nel 1994, un libro biografico kálváriájukról comunicati al pubblico. Si scopre che lui e Yori bassifondi di Buenos Aires con l’attività missionaria. Molti dei loro studenti si sono uniti alla lotta contro i gerillához della giunta militare, ma Jalics che stanno cercando di insegnare loro non-violento. Secondo la missione dei missionari gesuiti in quel momento le condizioni compito molto delicato dentro, così avevano bisogno del sostegno dei dirigenti della Chiesa cattolica ha deciso che non lo ha ricevuto. “Sapevamo fin dove il vento soffia, e sappiamo chi è responsabile per l’pletykákért maligno” – il gesuita di origine ungherese, ha scritto nel suo libro. “Ecco perché ho guardato alla persona interessata, e gli ho detto che nella nostra vita. E ha promesso di trasmettere la giunta militare che non siamo terroristi “- ha scritto Jálics.

Una pagina Jálics libro

Tuttavia, una Domenica mattina, ma sono stati presi. “300 soldati e veicoli della polizia sono stati intorno alla nostra capanna. Burst in noi, brutalmente legato dietro le mani, la testa e cappe tirato stretto, quasi ti sommerge. Rapitori sono stati trattenuti per giorni senza cibo. Io sono il pavimento di pietra, le mani legate dietro, il cappuccio in testa io offro, il mio compagno era anche peggio. E ‘stato drogato per préseljenek informazioni su di lui, ma come poi scoperto, contrariamente alle aspettative, parlare di Dio e di Gesù Cristo. I soldati che avevano pensato che sono terroristi, stupito “- ha riferito i primi giorni della loro Jalics abduction. “L’ingiustizia che si è dimostrata innocente, nonostante le nostre prigioni, mi riempiva di rabbia. La rabbia è sempre diretto contro la persona che ha deposto il falso contro di noi “- scritto da Jálics l’esilio tedesco, in lingua tedesca, ma anche tradotta in libro biografia ungherese.

atv.hu / ML

Fonte: atv.hu

Leave a Reply 376 megnézve, 1 alkalommal mai nap |