< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Stumpf szerint jó, ha a kormány betartja az önmaga kreálta szabályokat)))))) Stumpf aussi bon si le gouvernement respecte ses propres règles créées pour

| Mobile | RSS

Stumpf szerint jó, ha a kormány betartja az önmaga kreálta szabályokat)))))) Stumpf aussi bon si le gouvernement respecte ses propres règles créées pour

Stumpf szerint jó, ha a kormány betartja az önmaga kreálta szabályokat

A gazdasági válság keltette perek megjelentek a bíróságokon is. A devizahitelesek tömeges perei miatt elemző csoportot kellett létrehozni a Kúrián – hangzott el egy kaposvári jogászfórum pénteki, második napján. Az előadók arra figyelmeztettek: az alkotmányozó parlamenti többségnek be kell tartania a saját maga alkotta szabályokat. Arra is felhívták a figyelmet: korlátlanul nem lehet módosítani a törvényeket.

A Kúria elnöke szerint eladósodott devizahiteles magyar családok tömege keresi peres úton az igazát. „Egy olyan új jogterületen kell álláspontot kialakítani, ahol nem rendelkezünk hagyományokkal. Banki szerződések tömegével még sohasem kerültek bíróságok elé” – fogalmazott a konferencián Darák Péter, a Kúria elnöke.

Darák egy joggyakorlat-elemző csoportot hozott létre, hogy egységes ítéletek szülessenek a devizahitelesek pereiben. Handó Tünde szerint egyre több a nagy visszhangot kiváltó bírósági döntés.

„A bíróknak meg kell tanulniuk bánni a hatalommal, ami a kezükben van, a közvéleménynek és a jogalkotóknak pedig meg kell tanulniuk tisztelni a bírósági döntést” – közölte Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke.

Stumpf István alkotmánybíró, az első Orbán-kormány kancelláriaminisztere szerint az alkotmányos változásokat hozó kétharmados parlamenti többségnek be kell tartani a maguk alkotta a szabályokat. Csak ettől várhatják, hogy az új törvényeket az emberek is elfogadják.

„Különösen fontos, hogy ezeket a jogszabályokat betartsák, amelyek a törvények elfogadására vonatkoznak, és amelyeket saját maguk állapítottak meg saját maguk számára” – fogalmazott az alkotmánybíró.

A legfőbb ügyész helyettese szerint korlátlanul nem lehet módosítani a jogszabályokat. Varga Zs. András azt mondta: „még akkor is, ha a mai alkotmányozást a jogrendszeren át kell vezetni, érthető ez a jogalkotási tempó, de előbb-utóbb ezt vissza kell venni”.

A résztvevők szerint az alkotmánymódosítások, gyakori törvényi változások idején felértékelődik a hasonló konferenciák szerepe, mint amilyen a kaposvári jogászfórum is volt.

atv.hu

Stumpf aussi bon si le gouvernement respecte ses propres règles créées pour

La crise économique a déclenché des poursuites comparu devant le tribunal ainsi. Les prêts massifs de devises étrangères en raison de poursuites groupe d’analyse a été mis en place à la Curie – était avocat à Kaposvar Forum le vendredi, le deuxième jour. Les haut-parleurs a averti: la majorité parlementaire constitutionnelle doit respecter les règles de self-made. Ils ont également attiré l’attention sur: Vous ne pouvez pas changer la loi indéfiniment.

Le président Mansion de familles endettées avec authentique procès de masse hongrois des Affaires étrangères cherchant la vérité. “Une nouvelle zone, qui sera établi position où nous n’avons pas les traditions. Messe des contrats bancaires n’ont jamais été traduits en justice “, – a déclaré à la conférence Gruaux Peter, président du Manoir.

Flour-analyse de la jurisprudence groupe a établi que des phrases simples sont prises pour les essais de prêts en devises. Tunde Hando qu’un nombre croissant de haut profil déclenchement décision de justice.

«Les juges doivent apprendre à composer avec le pouvoir, qui dans leurs mains, le public et les organismes de réglementation doit apprendre à respecter la décision du tribunal,” – dit Tunde Hando, président du greffe de la Cour nationale.

István Stumpf Cour constitutionnelle, le premier gouvernement Orbán kancelláriaminisztere du traité constitutionnel changements majorité parlementaire tiers doivent être apportés aux règles pour eux-mêmes. Ne peut attendre de ces nouvelles lois, les gens sont aussi acceptés.

“Il est particulièrement important que ces lois soient respectées, que l’adoption de la loi, et se sont établis à eux-mêmes,” – dit la Cour constitutionnelle.

Selon la restriction sous-procureur général ne peut pas changer les lois. Andrew Z. Varga a dit: “même si le courant élaboration de la constitution devrait être transférée au système judiciaire, il est compréhensible que le rythme législatif, mais elle finira par être remboursé.”

Selon les participants des amendements constitutionnels, des modifications législatives sont fréquentes pendant apprécie le rôle des conférences similaires, tels que le Forum était un avocat à Kaposvar.

atv.hu

Leave a Reply 288 megnézve, 1 alkalommal mai nap |