< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Brit külügyminiszter: nincs jele katonai készülődésnek Észak-Koreában))))) British Foreign Secretary: No sign of military preparations for North Korea

| Mobile | RSS

Brit külügyminiszter: nincs jele katonai készülődésnek Észak-Koreában))))) British Foreign Secretary: No sign of military preparations for North Korea

Brit külügyminiszter: nincs jele katonai készülődésnek Észak-Koreában

Az önkényuralmi rezsimek – saját rövid távú túlélésük szempontjából “teljesen racionálisan” – gyakorta kreálnak a jelenlegi phenjani retorikához hasonló módon külső ellenségeket.

Nincsenek arra utaló jelek, hogy Észak-Korea nagyszabású hadműveletre készülne – mondta vasárnap a brit külügyminiszter.

William Hague a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: az elmúlt hetekben nem történt kívülről megfigyelhető változás az észak-koreai társadalom életében, és a szárazföldi erők olyan jellegű átcsoportosítását sem lehet érzékelni, amilyenre egy “totális konfliktus” felkészülési időszakában számítani lehetne.

Hague szerint az utóbbi időszak fejleményei mögött az állhat, hogy az észak-koreai rezsim a társadalom “intenzív militarizálását” igyekszik igazolni az ország elleni külső fenyegetésről szóló, egyre élesebb retorikával.

A brit külügyminiszter szerint ehhez hasonlót már sokszor lehetett tapasztalni önkényuralmi rezsimek részéről a történelem során. Észak-Korea olyan időszakban fejleszti rakétáit, amikor az ország lakosságát rendszeres és súlyos élelmiszerhiányok sújtják, “ennek igazolására pedig külső fenyegetésre van szükség, amelyre hivatkozni lehet” – mondta Hague a vasárnapi BBC-műsorban.

A miniszter szerint “óriási szakadék tátong” Észak-Korea katonai ambíciói és gazdasági realitásai között.

“Az emberek két kezükkel művelik a földet, még egy traktorjuk sincs, vannak viszont közepes és nagy hatótávolságú rakéták mozgatására alkalmas gépezetek (…) Ezen az úton haladva Észak-Korea végül egy barátok nélküli, nemzetközileg – még Kínától is – elszigetelt, csődben lévő országgá válik” – fogalmazott a brit külügyminiszter.

Hague szerint ugyanakkor megvan a veszélye annak, hogy a jelenlegi kiélezett helyzetben az észak-koreai rezsim “esetleg elszámítja magát”.

Ennek kockázataira a vasárnapi brit lapok is felhívják a figyelmet. A konzervatív The Sunday Times elemzése szerint előfordulhat például, hogy Phenjan korlátozottnak szánt szárazföldi vagy haditengerészeti műveletbe kezd, amely azonban “durva ellencsapáshoz” vezet az Egyesült Államok és Dél-Korea részéről.

A BBC műsorvezetőjének kérdésére, miszerint lehetséges-e, hogy Kim Dzsong Un észak-koreai vezető “nem komplett”, William Hague kitérően csak annyit mondott: nem ismeri személyesen Kimet, és nem kíván találgatásokba bocsátkozni Kim Dzsong Un viselkedésének “pszichológiai” indítékairól. Megismételte ugyanakkor, hogy az önkényuralmi rezsimek – saját rövid távú túlélésük szempontjából “teljesen racionálisan” – gyakorta kreálnak a jelenlegi phenjani retorikához hasonló módon külső ellenségeket.

forrás:ma.hu

British Foreign Secretary: No sign of military preparations for North Korea

The authoritarian regimes – in terms of its short-term survival “entirely rational” – often created in a similar manner to the current rhetoric Pyongyang’s external enemies.

There are no indications that North Korea, a large-scale military operations were about – the British Foreign Secretary said Sunday.

William Hague on BBC television on Sunday political magazine show in said in recent weeks has not been externally observable change in North Korean society, and the ground forces is such reallocation can not be perceived, what a “total conflict” preparatory period be calculated for.

According to Hague, recent developments behind the stand that the North Korean regime to society “intense militarization” tries to prove against an external threat to the country, becoming sharper rhetoric.

The British Foreign Secretary that the same has often been noted for authoritarian regimes throughout history. North Korea develops rockets at a time when the country’s population in a systematic and serious food shortages hit, “justifying this need for an external threat, which can be referenced” – Hague said Sunday’s BBC show.

According to the minister, “a huge gap” North Korea’s military ambitions and realities of the economy.

“People with two hands till the ground, even a tractor do not know they are but medium and long range missiles in moving suitable machines (…) In this way North Korea finally one with no friends internationally – even China is – isolated, bankrupt in the country for “- said the British Foreign Secretary.

Hague, however, there is a risk that the current tense situation in the North Korean regime “might miscalculate.”

Risks of this Sunday’s British newspapers drawing attention. The Sunday Times, a conservative analysis that might, for example, to Pyongyang for limited land and naval operations to be getting, however, that “rough ellencsapáshoz” leads the United States and South Korea’s part.

The BBC broadcast the Head of the question that is it possible that Kim Jong Un North Korean leader “not complete”, William Hague evasively just said you do not know personally Kim and do not want to speculate about Kim Jong Un behavior of the “psychological” motives. He reiterated, however, that the authoritarian regimes – in terms of its short-term survival “entirely rational” – often created in a similar manner to the current rhetoric Pyongyang’s external enemies.

Source: ma.hu

Leave a Reply 293 megnézve, 1 alkalommal mai nap |