< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Száz magyar mehet Koreába: Megszólal a miniszter Dél-Korea felkészült a legrosszabbra))))) One hundred Hungarians go to Korea: hear the Minister South Korea prepared for the worst

| Mobile | RSS

Száz magyar mehet Koreába: Megszólal a miniszter Dél-Korea felkészült a legrosszabbra))))) One hundred Hungarians go to Korea: hear the Minister South Korea prepared for the worst

Száz magyar mehet Koreába: Megszólal a miniszter
Dél-Korea felkészült a legrosszabbra

Retorikai fenyegetésnek tartja Nam Gwan-Pyo, a Koreai Köztársaság budapesti nagykövete az észak-koreai kijelentéseket az atomháború elindításáról. A Heti Válasz Online kérdésére ennek ellenére elmondta: felkészültek a legrosszabb forgatókönyvre, ha kell, megvédik országukat.
hirdetés

Nam Gwan-Pyo és Martonyi János Fotó: MTI – Soós Lajos

A nagykövet a Külügyminisztériumban rendezett sajtótájékoztatón igyekezett megnyugtatni mindenkit: Dél-Koreában nem kell aggódni a biztonsági helyzet miatt. Fontosnak nevezte, hogy a nemzetközi közösség egyként jelezte, támogatják őket.

Martonyi János külügyminiszter is pszichológiai, lélektani hadviselésnek nevezte az észak-koreai provokációsorozatot, amelynek célja a nyugtalanság keltése, és amely szerinte vélhetően belpolitikai célokat szolgál. „Közvetlen háborús veszély nincs a Koreai-félszigeten”, amit igazol az is, hogy egyetlen külképviselet dolgozói sem hagyták el Phenjant. – fogalmazott. A Heti Válasz Online által múlt pénteken megkérdezett Korea-szakértő, Csoma Mózes hasonló véleményen volt. Ő úgy fogalmazott: a fenyegetettségérzet az alig 1 éve hatalomra lépett vezető, Kim Dzsong Un pozícióinak megszilárdítását, a központi hatalom erődemonstrációját szolgálja.

Martonyi János úgy vélekedett: az „egyedi provokáció teljes biztonsággal nem zárható ki”. Hangsúlyozta: nem szabad engedni a provokációnak, „ami persze nem zárja ki az egyértelmű, határozott, világos szavak használatát”. Ez meg is történt a nemzetközi közösség, az EU és Magyarország részéről is – tette hozzá. Szerinte a dél-koreaiak akkor járnak a legjobban, ha megőrzik higgadtságukat, nyugalmukat.

Utazási korlátozásra Magyarország nem tett javaslatot – fejtette ki újságírói kérdésre válaszolva a külügyminiszter, aki szerint bármiféle korlátozás a Magyarország és a Dél-Korea közti kapcsolatok fejlődését akadályozná. Nem ez a helyzet Észak-Koreában, oda inkább ne utazzon egy magyar se – javasolta a diplomáciai vezető.

Kedden Észak-Korea figyelmeztette a Dél-Koreában tartózkodó külföldieket, hogy készüljenek fel az ország gyors elhagyására, ha háború törne ki a félszigeten.

A két diplomata a sajtótájékoztatón aláírt egy magyar – dél-koreai egyezményt, amelynek révén évente száz-száz, 18 és 30 év közötti fiatal juthat olyan lehetőséghez, hogy a másik országban folytatott tanulmányai során kedvezményesen vállalhasson munkát. „Az egyezmény várhatóan 2013 folyamán lép életbe, és jelentősen hozzájárul majd Magyarország és a Koreai Köztársaság turisztikai, kulturális és oktatási területen folyó együttműködésének további fejlesztéséhez” – írta közleményben a Külügyminisztérium. Martonyi János szerint a két országot szoros baráti kapcsolatok kötik össze, a dél-koreaiak eddig mintegy 1,5 milliárd dollár értékben fektettek be Magyarországon, „barátokra pedig akkor van szükség, ha megjelennek a kihívások”. „Ha az ember barátját provokációk érik, akkor van szükség a szolidaritásra” – fogalmazott.

Nam Gwan-Pyo nagykövet szavai szerint régóta várták az egyezményt, és remélik, hogy a létszám nőni fog, hamarosan már nem száz-száz, hanem akár két- vagy háromszáz fiatal jut a kedvezményhez.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a jelenlegi feszült helyzetben hány magyar van, aki szívesen utazna Dél-Koreába. Kérdésünkre Martonyi János elárulta: még csak most indul az előkészítés, „személyek és időpontok egyelőre nincsenek”.

forrás:heti válasz.hu

One hundred Hungarians go to Korea: hear the Minister
South Korea prepared for the worst

Rhetorical threat keeps Gwan-Pyo Nam, Ambassador of the Republic of Korea, the North Korean statement on the launch of a nuclear war. The Weekly Online Answer the question nevertheless said: prepared for the worst case scenario, if necessary, defend their country.
ad

Nam Gwan-Pyo and Janos Martonyi Photo: MTI – Soos Louis

The ambassador held a press conference at the Foreign Ministry tried to reassure everyone in South Korea do not have to worry about the security situation. Called important that the international community as indicated support them.

János Martonyi, Minister of Foreign Affairs psychology, psychological warfare called for a series of North Korean provocations, which aims to bring to anxiety, which in his opinion is likely to domestic political purposes. “Imminent threat of war is not on the Korean peninsula,” as evidenced by the fact that no embassy staff had left Pyongyang. – Said. Heti Reply Online by last Friday interviewed Korea expert, Unpack Moses similar opinion. He had this to say: fenyegetettségérzet the power of less than 1 year of stepped leader, Kim Jong Un positions of the consolidation of power in the central government demonstration serves.

János Martonyi, opined that “individual provocation can not be excluded with absolute certainty.” He stressed that the provocation should not be allowed, “which of course does not exclude the clear, strong, light use of the words”. This was done by the international community, the EU and Hungary as well – he added. He said the South Koreans will go best if you keep higgadtságukat, calm.

Hungary did not propose any restrictions on travel – said in response to journalists’ questions foreign minister, who said that any restriction of Hungary and the development of relations between South Korea barrier. That is not the situation in North Korea, there better not even ride a Hungarian – suggested a diplomatic leader.

On Tuesday, North Korea warned South Korea residing foreigners to prepare to leave the country quickly, if war breaks out on the peninsula.

The two diplomats signed a press conference in Hungary – South Korean agreement, whereby each year one hundred and one hundred young people between the ages of 18 and 30 an opportunity to get to another country through their studies preferentially take up a job. “The agreement is expected in 2013 comes into force, and will significantly contribute to Hungary and the Republic of Korea tourist, cultural and educational field in cooperation for further development” – written notice to the Ministry of Foreign Affairs. János Martonyi, the two countries are close and friendly relations are linked to the South Koreans have about 1.5 billion dollars invested in Hungary, “friends, and you are required to appear when the challenges”. “When you reach provocations friend, you are required to solidarity,” – she said.

Nam Gwan-Pyo ambassador’s words, the long-awaited agreement and hope that the number will increase soon, one hundred-one hundred, but there may be two or three hundred young people get the discount.

We wanted to know that in the current tense situation many Hungarians, who is willing to travel to South Korea. We asked Martonyi told:’ve only just started the preparation, “people and there are no dates for the time being.”

Source: Weekly válasz.hu

Leave a Reply 264 megnézve, 1 alkalommal mai nap |