< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: “Orbán Viktor a hatalom megszállottja lett”)))) “Viktor Orbán became obsessed with power”

| Mobile | RSS

“Orbán Viktor a hatalom megszállottja lett”)))) “Viktor Orbán became obsessed with power”

“Orbán Viktor a hatalom megszállottja lett”

A magyar alaptörvény legutóbbi módosításai megkérdőjelezik a demokrácia és a független igazságszolgáltatás alapját, és megsértik az európai alapelveket – mondta Hannes Swoboda, az Európai Parlament (EP) szocialista frakciójának vezetője a Die Zeit című német hetilap online kiadásában megjelent interjúban.

Az osztrák politikus úgy vélte: a módosítások révén még rosszabb helyzetbe kerülnek a diákok, a melegek, a hajléktalanok és “alapvetően mindenki, aki megszenvedi az egyébként is nehéz gazdasági helyzetet”.

A liberális hetilapnak arra a kérdésére, hogy miként értékeli Orbán Viktor magatartását, Swoboda úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök egykor a szabadságot védte, jelenleg viszont mások szabadságát korlátozza. Ezt az átváltozást “mélyen sajnálom” – mondta az osztrák politikus. Hozzátette: Orbán Viktor vélhetően “annyira a hatalom megszállottja lett”, hogy nem adná fel hatalmát egykönnyen.
Infinety network
Az úgynevezett hetes cikkely szerinti eljárás lehetőségével – többlépcsős eljárás végén az adott ország szavazati jogának felfüggesztésével, az uniós döntéshozatalból való kizárásával – kapcsolatban hangsúlyozta: az eljárás csak a legvégső esetben kerülhet napirendre, és előbb minden intézményi lehetőséget ki kell használni az alkotmánymódosításokkal előállt helyzet rendezésére. Az EP szocialista frakciója ezért egyelőre bevárja az Európai Bizottság és az illetékes európai parlamenti bizottság jelentését.

Azzal kapcsolatban, hogy megfigyelhetők-e párhuzamosságok a magyar és a román helyzet között, elmondta: megítélése szerint nem vonható párhuzam a két ország között, bár Romániában valóban “voltak pillanatok”, amikor felmerült a magyarországihoz hasonló helyzet kialakulásának veszélye.

forrás:stop.hu

“Viktor Orbán became obsessed with power”

Recent changes to the Hungarian constitution question the basis of democracy and an independent judiciary and violate basic principles of European – said Hannes Swoboda, European Parliament (EP), the leader of the Socialist group in the German weekly Die Zeit interview was published in the online edition.

The Austrian politicians considered that as these changes are even worse situation for students, gays, the homeless, and “basically everyone who suffers from the already difficult economic situation.”

The liberal weekly magazine for the issue of how to evaluate the behavior of Viktor Orban, Swoboda said that the prime minister had once defended the freedom, however, is limited by the freedom of others. This transformation is “deeply sorry” – said the Austrian politician. He added: Viktor Orban believed “was so obsessed with the power” to not give up power easily.
Infinety network
The method of so-called seven Clause possibility – at the end of a multi-stage process by suspending the voting rights of the country to the EU decision-making to the exclusion of – stressed about: the process can be put on the agenda only as a last resort, and first of all endeavor to be used to settle the constitutional amendments brought about the situation. The EP Socialist faction so we’ll awaiting the report of the European Commission and the competent committee of the European Parliament.

As to whether observed parallelism between the Hungarian and the Romanian state, said the view of parallels between the two countries, although Romania is indeed “there were times” when he raised the risk of developing a similar situation in Hungary.

Source: stop.hu

Leave a Reply 307 megnézve, 1 alkalommal mai nap |