< Böngészés > Főoldal / EE Minisztériuma / Blog article: Társadalmi felzárkózásért felelős Államtitkárság SAJTÓKÖZLEMÉNY

| Mobile | RSS

Társadalmi felzárkózásért felelős Államtitkárság SAJTÓKÖZLEMÉNY

2013. április 24. | hozzászólás | EE Minisztériuma

Gyermekszegénységet csökkentő intézkedések az Abaúj-Hegyközi kistérségben

Kovács Zoltán az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az Abaúj-Hegyközi kistérségben tekintette meg a nemrég indult, Gyerekesély program keretében működő Biztos Kezdet Gyerekházakat. A többcélú kistérségi társulás közel 590 millió forint uniós támogatást nyert a 23 települést bevonó komplex programjára.

A 2012-es helyzetfeltárás eredményei alapján az országos átlagnál jelentősen magasabb a szegénység a kistérségben. A közel 15 ezer fős lélekszámmal rendelkező terület egyike az ország leghátrányosabb helyzetű térségeinek. A kistérség jelenlegi ellátórendszere nem képes a társadalmi problémákat enyhíteni, és nem képes kezelni a szegregált településrészek mélyszegénységében élő családjainak súlyos problémáit. A Nemzeti Felzárkózási Stratégia által megfogalmazott elveknek megfelelően elengedhetetlen az átfogó megközelítés, amely a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokat az élet számos területén és szakaszában támogatja. Ennek egyik fontos lépése az integrált térségi Gyerekesély program. A pályázat előkészítése során szoros és eredményes együttműködés alakult ki a kistérségben dolgozók és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat programot támogató munkatársai között.

A kistérségi fejlesztések fő irányai: egészségügyi prevenció erősítése, orvosi szűrések, Biztos Kezdet Gyerekházak indítása a kisgyerekes családok számára, fiatalok közösségi, szabadidős és sportprogramjainak támogatása, iskolai felzárkózást segítő programok indítása, információs pontok működtetése a kistelepüléseken, illetve a pályaválasztás segítése. A programok eredményeként 10 évre szóló gyerek- és ifjúsági stratégia, valamint ehhez kapcsolódó cselekvési terv és forrástérkép is készül.

A Gyerekesély programok megvalósításához a TÁMOP 5.2.1. kiemelt projekt nyújt módszertani és szakmai támogatást. A kiemelt projekt gazdája 2013. január 1-től az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő konzorciumi partnerségben a Magyar Tudományos Akadémiával és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. A programok szakpolitikai irányítása a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság feladata. A gyerekek esélyeit növelő programok megvalósítását a jövőben is tervezzük, mivel a társadalmi felzárkózás lassú folyamat és a valódi változások eléréséhez hosszú távú beavatkozások szükségesek.

Budapest, 2013. április 24.

Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

H-1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefon: +36 (1) 795 75 58

Leave a Reply 186 megnézve, 1 alkalommal mai nap |