< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Orbán: Túl sok a szociális juttatás)))) Orbán: There are too many social benefits

| Mobile | RSS

Orbán: Túl sok a szociális juttatás)))) Orbán: There are too many social benefits

Orbán: Túl sok a szociális juttatás

Orbán Viktor szerint a világnépesség 8 százaléka él csak Európában, de a világon kifizetett összes szociális juttatás felét itt folyósítják, ez a rendszer pedig fenntarthatatlan.

Európa jelenlegi problémáinak jellemző vonása a gyengülő versenyképesség – állapítja meg Orbán Viktor a Euromoney májusi kiadásának Magyarországról összeállított ismertetőjében. A miniszterelnök a Londonban szerkesztett nemzetközi gazdasági-pénzügyi folyóirat mellékletében kifejti: Európa a világnépesség 8 százalékát és a globális termelés 25 százalékát adja, viszont a világon összesen kifizetett szociális juttatások 50 százalékát Európában folyósítják.

Ki fogja finanszírozni ezt a modellt? – teszi fel a kérdést Orbán Viktor, megállapítva: egyértelmű, hogy Európa egyedül nem képes ennek a finanszírozására. A miniszterelnök szerint Európa ereje és világgazdasági, kereskedelmi befolyása néhány év leforgása alatt jelentősen csökkent, és ez valószínűleg megfordíthatatlan; ezen a helyzeten még reformokkal sem lehet segíteni.

Orbán Viktor szerint a magyar tapasztalatok is azt mutatják, hogy a reform nem elégséges; ehelyett a gazdasági és a szociális rendszer megújítására van szükség. A kormányfő ismerteti írásában a Magyarországon végrehajtott változtatásokat, kiemelve, hogy a jóléti állam helyébe – amely szavai szerint Európa-szerte bajban van – munkaalapú állam épült ki.

A végéhez közeledő átalakulási folyamat révén Magyarország jó helyzetbe került ahhoz, hogy a világgazdaság egyik legversenyképesebb országává váljék a jövőben – írta a Euromoney mellékletében Orbán Viktor.

forrás:origo.hu

Orbán: There are too many social benefits

Viktor Orban as 8 percent of the world population lives only in Europe, but half of the total social benefit payments are paid in the world, this system is unsustainable.

Feature of the current problems in Europe’s weakening competitiveness – finds Viktor Orban in Hungary in May issue of Euromoney’s brochure compiled. The prime minister of London edited journal of international economic and financial annex explains that Europe accounts for 8 per cent and 25 per cent of the global production of the world’s population, but 50 percent of the global total social security benefits paid are paid in Europe.

Who will finance this model? – Asks the question, Viktor Orban, noting: it is clear that Europe alone can not fund this. The Prime Minister said the strength of Europe and the world economy, the influence of trade declined significantly in a few years, and this is probably irreversible, even in this situation can be solved with reform.

Viktor Orban, the Hungarian experience suggests that reform is not enough, instead of economic and social renewal of the system is needed. The prime minister described the writing of the changes made in Hungary, emphasizing that the welfare state is replaced – according to the words that Europe is in trouble – work-based state was built.

With the approaching end of the transformation process, Hungary has been in a good position to be one of the most competitive country in the world economy is becoming the future – by the Euromoney Annex Viktor Orban.
Source: origo.hu

Leave a Reply 298 megnézve, 1 alkalommal mai nap |