< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár / Blog article: Besúgó ellenőrzi a tisztaságot)))) Informador comprobar la pureza

| Mobile | RSS

Besúgó ellenőrzi a tisztaságot)))) Informador comprobar la pureza

2013. június 5. | hozzászólás | Életképek/bulvár

Besúgó ellenőrzi a tisztaságot

A baloldal félti a választások tisztaságát. Jó dolog ez. Annak is örülnénk, ha róka koma az erdőben tiltakozó gyűlést szervezne a tyúkok megtámadása ellen. Létrehozhatnának mondjuk egy alternatív baromfipárti bizottságot (ABB). Nappal. Éjjel meg beosonnának a tyúkólakhoz. Ha valaki észrevenné, miben sántikálnak, mosnák mancsukat: ők csak ellenőrizték a terepet. A választások tisztasága érdekében.

A baloldal körbenézett, hol talál elég kétes tisztaságú egyént, akik a mocskos rágalmaktól már a kezdet kezdetén sem riadnak vissza. Hirdetést mégsem adhattak föl „a rovott múlt nem kizáró ok” jeligével. Amikor a baloldal harsányan előre védi „a választások tisztaságát”, valójában rágalmakat szór. Azt a tévképzetet kelti, hogy okvetlenül kell egy alternatív választási bizottság a valódi mellé, ha a Fidesz van kormányon. Arra ugyanis nem emlékszem, hogy a baloldali kormányzás alatt összefogott volna egy alternatív választási bizottság létrehozása érdekében Bócz Endre volt fővárosi főügyész, Szigeti Péter, a volt Országos Választási Bizottság (OVB) elnöke vagy Rytkó Emilia, az Országos Választási Iroda (OVI) volt vezetője. Kutatok emlékezetemben, de úgy tűnik, nem követelték asztalt borogatva a jobboldaltól, hogy a Gyurcsány alatt működő választási bizottság tevékenységét ellenőrizze az akkori ellenzék. Mert lehet, hogy csalni fognak, adatokat hamisítani, és az sincs kizárva, hogy ha a Fidesz győz, órákon át blokkolni fogják az eredményhirdetést.

Pedig 2010-ben ez történt. És ha Rytkó Emília asztaltársaságának még csak az lett volna a bűne, hogy a győzelem eredményei csak óriási késéssel kerültek napvilágra! Emlékeznek a választások éjszakájára? Az OVB este hét előtt pár perccel meghosszabbította a kampánycsendet, amelyet negyed tizenegyig nem voltak hajlandók föloldani. Tagjai botrányos ostobaságokkal ingerelték az eredményekre éhes választókat. Mismásoltak, morfondíroztak, a nevetségesség határát súrolóan okoskodtak, csak hogy minél később kelljen nekik kimondani az igazságot: kétharmaddal győzött a polgári oldal! Politológusok, elemzők feszengtek a tévékamerák előtt. Mindenki tűkön ült. Egy ország leste, mi történik itt, mit művel ez az adóforintjainkból működtetett bizottság. Jóri András adatvédelmi biztos a botrány után vizsgálatot indított. Mert csak éjfél előtt tudhattuk meg: győzött a Fidesz, befejeződött az MSZP–SZDSZ-kormányok ámokfutása.

Akkor azt hittük, az volt a hattyúdaluk. Hogy többé nem tetszeleghetnek demokrataként a jogállam aláásói. Hiszen már 2002-től tudtuk, kik a Rytkó Emíliák. Ők azok, akik a meglehetősen váratlan MSZP-diadal idején megakadályozták a szavazatok újraszámlálását. Amerikában 2000-ben a Bushra és Al Gore-ra leadott voksokat újraszámlálták, mert a közhangulat és a szavazatok közti kis különbség ezt indokolta. Nálunk hiába döbbent meg egy ország az MSZP hirtelen támadt győzelmén – a közvélemény-kutatók tetemes Fidesz-előnyt mutattak ki –, az emberek jogos követelését lehurrogta a baloldal, s ehhez készségesen asszisztált nekik az akkori OVB. Az MSZP és az SZDSZ csak tíz mandátummal előzte meg a polgári oldalt, de az újraszámlálás utáni tüntetéseket a baloldali kormány szétverette. Nyilván „a választások tisztasága érdekében”. Most Rytkó Emíliáról még az is kiderült, hogy besúgó volt. Hankiss Ágnesről jelentett, önként és dalolva mószerolt. Aki azt hiszi, hogy emiatt most a baloldal meg akar tőle szabadulni, téved. Rytkó Emília így jó a baloldalnak, ahogy van. Ő a gyöngyszeme az alternatív választási bizottságnak.

Ő a baloldal tisztaságeszményének legfőbb garanciája.

szerző:Körmendy Zsuzsanna

forrás:mno.hu

Informador comprobar la pureza

Los temores a la izquierda de la elección limpio. Lo bueno de esto. Para ser feliz si Reynard el zorro en el bosque para organizar una manifestación de protesta en contra de las gallinas de ataque. Létrehozhatnának decir un comité de las aves de corral de partido alternativo (ABB). Día. Noche en el beosonnának tyúkólakhoz. Si nadie se diera cuenta lo que estaban haciendo, para lavar las patas: sólo comprueban la zona. Para hacer las cosas limpias.

El lado izquierdo miró a su alrededor, donde encontrar personas muy sucias que ya están sucias calumnias ni se encogen desde el principio. Anuncio podía renunciar, sin embargo, “el pasado no es rovott negativa”, consigna. Cuando el lado izquierdo rugió hacia adelante para proteger la “pureza de las elecciones”, de hecho, las falsas acusaciones transmitidas. Le da a la idea errónea de que es absolutamente necesario ser una alternativa real a la Comisión Electoral a condición de que el gobierno Fidesz es. No recuerda que se han unido bajo el volante a la izquierda para crear una alternativa electoral comisión Bócz Andrew era el jefe fiscal de la ciudad Peter Szigeti, Presidente y Rytkó Emilia, la Oficina Nacional de Elecciones (OVI), la antigua Comisión Electoral Nacional (NEC) ha sido un líder. Investigadores en mi memoria, pero parece que no requerían un borogatva tabla desde la derecha a las actividades de las comisiones electorales de Gyurcsány comprobar la oposición entonces. Debido a que es posible que van a engañar, a falsos los datos, y no es improbable que, si gana Fidesz se bloquearon durante horas en el resultado final.

Pero fue en 2010. Y si la compañía de Rytkó mesa Emilia acaba de ser culpable de los resultados de la victoria sólo salió a la luz un gran retraso! ¿Te acuerdas de la noche de la elección? El NEC unos minutos antes de la semana pasada extendió el silencio electoral, que era las diez y cuarto no lo harían föloldani. Los miembros del sinsentido extravagante provocaron los votantes hambrientos de resultados. Mismásoltak, rumiando, el límite hilarante súrolóan razonada, sólo para que les digan la verdad de que posteriormente ganó dos tercios de la parte civil! Los politólogos, analistas feszengtek frente a las cámaras de televisión. Todo el mundo está sentado sobre alfileres y agujas. Un país viendo lo que está pasando, lo estás haciendo esta comisión operado por fondos de los contribuyentes. Comisionado de Privacidad de Jori Andrew inició una investigación después de que el escándalo. Porque podría saber antes de la medianoche: la victoria Fidesz, terminado el gobierno MSZP-SZDSZ fuera de control.

Así que pensamos que era un cisne. Ya no desea grabar en el imperio de la ley como un demócrata aláásói. Desde 2002, sabíamos que el Émilion Rytkó. Ellos son los que impidieron durante el MSZP victoria inesperada un recuento. América en 2000 újraszámlálták Bush y Al Gore elenco enumera todo por una pequeña diferencia entre la opinión pública y las razones de esta votación. Perdimos un país conmocionado a la victoria repentina MSZP – los encuestadores han demostrado beneficios considerables Fidesz – las demandas legítimas del pueblo tomadas por el sector izquierdo, y de buena gana les ayudó a la entonces NEC. El MSZP y SZDSZ fue precedida por sólo diez mandatos de la parte civil, pero después de que el recuento de las manifestaciones de la szétverette gobierno de izquierda. Record “para las elecciones pureza”. Ahora Rytkó Emíliáról también ha revelado que él era un informante. Hankiss Ágnesről presentó voluntariamente y cantando mószerolt. Cualquiera que piense que porque ahora la izquierda quiere deshacerse de él, te equivocas. Emilia Rytkó tan bueno en el lado izquierdo como es. Él es la perla de la comisión electoral alternativa.

Es la mejor garantía para el ideal izquierdo de pureza.

Autor: Susanna Kormendy

Leave a Reply 202 megnézve, 1 alkalommal mai nap |