< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: MFB Kisvállalkozói Hitel

| Mobile | RSS

MFB Kisvállalkozói Hitel

2013. június 25. | hozzászólás | Közélet

A hitelprogram célja, hogy a magyarországi székhelyű mikro- és kisvállalkozások beruházási és fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson.

Amennyiben mikro- vagy kisvállalkozásként beruházásaihoz kedvező Kisvállalkozói Hitelfinanszírozási forrást keres, igényeljen kedvezményes kamatú, hosszú lejáratú MFB Kisvállalkozói Hitelt.

A hitelprogram célja

Kedvezményes forrás biztosítása a magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő mikro- és kisvállalkozások (A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro- és kisvállalkozások) beruházási és fejlesztési céljaihoz.

Kiknek ajánljuk?

Olyan vállalkozások igényelhetik, ahol a foglalkoztatottak létszáma 50 főnél kevesebb, és amelyek éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A hitel felhasználása

a vállalkozási tevékenység végzésére szolgáló ingatlan beruházáshoz (vásárlás, építés, átalakítás),
a vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges használt és új gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzéséhez,
a vállalkozás tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszköz működtetéséhez kapcsolódó szoftver vásárlásához.

A Kisvállalkozói Hitelprogram főbb jellemzői

A hitel feltételei

A saját erő minimálisan elvárt mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 10%-a, amely a kockázatok (ügyfélminősítés) függvényében 15%-ra emelkedhet. Amennyiben a vállalkozás az MV Zrt. kezességvállalását választja, az elvárt saját erő a beruházás teljes megvalósítási költségének legalább 20%-a kell, hogy legyen. A saját erő saját forrásból, az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendő támogatásból, továbbá alárendelt tulajdonosi hitelből állhat.
A saját forrás mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 5% -a kell, hogy legyen. Az MV Zrt. kezességvállalása esetén, illetve 15%-os elvárt saját erő mellett a saját forrás mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 10%-a kell, hogy legyen.
Kizárólag ingatlan építés és vásárlás hitelcél esetén finanszírozható a hitelből megkezdett beruházás is, ebben az esetben kizárólag a saját erő részeként elszámolhatók a hitelkérelem benyújtását megelőző legfeljebb 12 hónapon belül keletkezett számlák, vagy más számviteli bizonylatok, amelyeket hitelfelvevő saját forrásából vagy alárendelt tulajdonosi hitelből egyenlített ki.
Ingatlanon végzett beruházás esetén az ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal kell rendelkezni a hitelkérelem befogadásakor.
Ingatlan építés, átalakítás esetén az építési engedélynek legalább a rendelkezésre tartási időszak végéig érvényesnek kell lennie,
Idegen ingatlanon történő tárgyi eszköz aktiválás esetén be kell mutatni az ingatlanra vonatkozó, legalább a hitel futamidejével megegyező időtartamra szóló bérleti szerződést, valamint a bérbeadó beruházáshoz történő hozzájáruló nyilatkozatot.
A biztosítékok fedezeti értéke – az adósminősítés függvényében – legalább a hitelösszeg és 1 éves kamatának a 100%-a kell, hogy legyen.
Biztosítékként ingatlan és ingó jelzálogjog, készpénzóvadék, a tulajdonos készfizető kezességvállalása fogadható el. Továbbá minden esetben szükséges a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által, vagy az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. által az „Új Széchenyi Hitelgarancia Program” keretében nyújtott, a hitel tőkeösszegére és kamataira, járulékaira kiterjedő 80%-os mértékű készfizető kezességvállalás (intézményi készfizető kezességvállalás). Az intézményi készfizető kezességvállalási díj az ügyfél részére nem kerül felszámításra.

Hitelösszeg

1-50 millió forint
kezdő vállalkozások esetén legfeljebb 1-25 millió forint

Saját erő

A beruházás nettó bekerülési értékének legalább 10%-a, amely a kockázatok (ügyfélminősítés) függvényében 15%-ra emelkedhet. Amennyiben a vállalkozás az MV Zrt. kezességvállalását választja, az elvárt saját erő a beruházás teljes megvalósítási költségének legalább 20%-a kell, hogy legyen.

Kamat

3 havi EURIBOR + 5%/év.

Lejárat

Legfeljebb 15 év,maximum 2 év türelmi idővel, maximum 2 év rendelkezésre tartási idővel

Szerződéskötési díj

Egyszeri 1%, amely szerződéskötéskor kerül felszámításra, a teljes hitelösszegre vetítve.

Folyósítási jutalék

Egyszeri 1%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra, a teljes hitelösszegre vetítve.

Projektvizsgálati díj

Egyszeri díjként kerül felszámításra: 25 ezer Ft+a hitelösszeg 0,1 %-a

Rendelkezésre tartási díj

0,25% év

Módosítási díj

Mértéke a fennálló hitelösszeg 0,1 %-a, de legalább 10 ezer Ft.

Kezességvállalási díj

Az ügyfél részére nem kerül felszámításra.

A hitelkérelem benyújtása

A hitelkérelmeket közvetlenül az értékesítésben részt vevő közvetítőkhöz kell benyújtani. A hitelprogramban résztvevő közvetítők listáját és elérhetőségét az MFB Zrt. honlapján (www.mfb.hu) tekintheti meg.

További információ

A hitelprogram részletes tájékoztatója és egyéb kapcsolódó dokumentumok letölthetők a kapcsolódó anyagok közül.

A hitelprogrammal kapcsolatos további információért hívja az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság információs vonalát a 06-40-555-555 vagy a 06-40-466-682 számokon, illetve érdeklődjön az értékesítésben résztvevő közvetítőinknél.

Amennyiben a hitelprogram feltételrendszerével kapcsolatos kérdése van, az alábbi e-mail-címre várjuk: termekfejlesztes@mfb.hu

Leave a Reply 314 megnézve, 1 alkalommal mai nap |