< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Egy szülő Baksról avagy a diákmunka csak családon s rokonoknságon belül? Búza úr szíveskedjék kiadni az erre vonatkozó közadatot!))))) Baksról a parent or student work only within the family and rokonoknságon? Mr. Wheat kindly publish the relevant public data!

| Mobile | RSS

Egy szülő Baksról avagy a diákmunka csak családon s rokonoknságon belül? Búza úr szíveskedjék kiadni az erre vonatkozó közadatot!))))) Baksról a parent or student work only within the family and rokonoknságon? Mr. Wheat kindly publish the relevant public data!

2013. július 17. | 1 Hozzászólás | Közélet

Tisztelt Baksi aggódó szülő!

Örömmel vette szerkesztőségünk az információkat, illetve a közérdekű adatokra a bejelentését!

Jogos az észrevétele, felháborodása (…) utána érdeklődünk!

Felhívtuk a Baksi önkormányzatot (12 óra 58 perckor) és beszéltünk Ormándi Ferencnével a diákmunkával kapcsoltban s aki megerősítette a panaszos bejelentését!!!!

Ezek után megkérjük Búza urat

– Tegye nyilvánossá a közadatokat s hol, melyik újságban jelent meg a diákmunkával kapcsolatos hirdetményük.
– A képviselő -testületnek kellett határozatot hozni ebben a témában,
– Honnan van pénze az önkormányzatnak,
– Hol s milyen területen dolgoznak a diákok
– Mennyi bért számfejtenek erre a munkára

Búza Zsolt és az önkormányzat alkalmazottai, valamint a képviselői nyilatkozzanak írásban: – dolgozik-e a családjukból vagy a rokonaik köreiben ebben a kimagasló bérezésű munkában!!!

Búza úr!

Szíveskedjék kiadni a állampolgár közérdekű adataira vonatkozó igényét 8 napon belül!

Oláh István László
A Fecsegő magazin
főszerkesztője

Tisztelt Szerkesztő Úr!

Szeretném fel hívni a figyelmét a Bakson munkát folytató diákokra, illetve hogy hol volt meg hirdetve ez a munka.

Kiknek a Gyerekei dolgoznak az önkormányzatnál, erre a pénzre (azt hallottam havi 90 000ft / hó jobban rászorult Gyerekek is lettek volna).

Búza Zsolt 2 gyermeke és a családjából is van, még aki dolgozik.

Hivatali dolgozók Gyermekei ,illetve Testvére.

Dr. Orosz Éva Gyermeke

Iskola Igazgató Gyermeke, vagy Gyermekei.

Ezeket az infókat csak úgy hallottam, szó beszédként a faluban, nem hiteles információk.

Egy szülő Baksról

2013.július 17 -oil-

Baksi Dear concerned parent!

Welcomed the editorial information or data of public interest the announcement!

Legitimate comments, indignation (…) After Inquirer

drew Baksi government (12 hours 58 minutes old) and we talked Ormándi Francis Train Your student work, contact, and who confirmed the complainant’s announcement!!

Then ask Mr. Wheat

– Public disclosure of data and where, which will be published in newspapers of student work.
– I had to take a decision on this issue in the assembly of representatives,
– Where has the money to the municipality,
– Where and how students working in the area
– How much salary for the job számfejtenek

Ps and local wheat employees and representatives to declare in writing – he’s working with the family or relatives in the high echelons of wage work!

Mr. Wheat !

the need for national public data Kindly be issued within 8 days!

Istvan Laszlo Olah
The Chattering magazine
editor in Chief

Dear Editor Lord

I would like to draw your attention to the work Baks engaged students, and where he had been preaching in this work.

Who do your kids work at the local government, this money (I heard 90 000 HUF per month / month needy children would have been better).

Wheat Psalm 2 and the child’s family is, who is still working.

Children of office workers or sister.

Dr. Eva Russian Children

Headmaster child or children.

These feeds just heard a rumor in the village, is not credible information.

A parent Baksról

2013.július 17 oil-

Leave a Reply 583 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: