< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Tisztelt Búza Zsolt…avagy nyomdászok előnyben((((( Dear Zsolt Wheat … or printers prefer

| Mobile | RSS

Tisztelt Búza Zsolt…avagy nyomdászok előnyben((((( Dear Zsolt Wheat … or printers prefer

2013. augusztus 1. | hozzászólás | Közélet

Tisztelt Búza Zsolt…avagy nyomdászok előnyben

Régóta vártam ezt a megalázó levelét! Tudom az idő nagyúr! Az élet túl rövid…
„Ne akarj azok ellen győzni, akiket az idő amúgy is elintéz” – mondta hajdanán Barát professzor Úr!

Én már megszoktam Öntől a felelőtlen leveleit s azoknak a megjegyzéseit… a hivatalok még most gyakorolják, analizálják a leveleit…

Önt figyelmeztette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatala, a velem szembeni személyes adataim, illetve az egészségügyi, bűnügyi… stb adataimmal való visszaélés megszüntetésére!

A közérdekű adatokat köteles kiadni! Jelenleg is több ilyen kikérés van folyamatban Ön ellen!

Nem szelektálhat… szeret, nem szeret, szeret, nem szeret…. ez nem óvoda. Ám erről tájékoztatta a NAIH elnöke is!

Tisztelt Búza úr! Kedves nyomdász úr!

Azt gondoltam, – naivan -, hogy tisztában van a média területtel… azonban csalódtam…

Ön sérteget a levelében…idézek

„Tisztelt Uram! Tájékoztatom, hogy Önnek nincs szerkesztősége, így felhívom, hogy hagyjon fel a hatóság félrevezetésére irányuló ezirányú cselekményeivel! Egy nem létező szerkesztőségbe a hatóság értelemszerűen nem tud levelet küldeni!”

Mielőtt megfogalmazta a helyesírástól, szótorlódásoktól hemzsegő levelét, – amiből a sértődékenysége tombolt- át kellett volna nézetni egy média jogásszal! – mert így, ez rágalmazás, becsületsértés, ami az egészségére fog menni. Sajnálnám…

Én vettem a fáradságot (…)

Ismételten idézek a gyalázkodó leveléből

„ Kérem a fentiek tudomásul vételét! Emlékszik? Mert Baks megérdemli!” Aláírás Búza Zsolt.

Éljek az Ön szóhasználatával: – Emlékszik a nekem küldött – kettő – fenyegető levelére? Ezért Önt figyelmeztették (NAIH) a személyes adatokkal való visszaélésre… hamar felejt, a hatalom lassan felőrli a vágyait,idegeit!

Szerkesztőségünk továbbra is várja a közérdekű adatok megismerésére való képviselő testületi vizsgálatot!

Ne felejtse el, kicsit gyakorolja: – szerkesztőségünk címe: 6768 Baks Váradi utca 16

Nyomdász úr!

El ne felejtsem! A Baksi Hírmondónak ki a felelős szerkesztője, valamint ki a szerkesztője, ki lektorálja a megjelent írásokat, ki vállalja a felelősséget!

2013.augusztus 01

Oláh István László
www.fecsego.eu, hírportál, illetve a Fecsegő Közéleti Információs Fogyasztóvédelmi Online Magazin főszerkesztője

Ceterum censeo: Búzának mennie kell

Dear Zsolt Wheat … or printers prefer

It has long been looking forward to this humiliating letter! I know the time lord! Life is too short …
“Do not try to win against those who take care of the time anyway,” – said Professor Lord had once friends!

I’m used to from you is irresponsible and leaves the offices of the comments … still practiced, analyzed the letters …

You are warned by the National Agency for Data Protection and Freedom of Information, personal data and the elimination of health, crime, etc … with my data abuse against me!

The data of public interest must issue! There are several such extradition is pending against you?

No szelektálhat … likes, dislikes, likes, dislikes …. this is not kindergarten. However, informed the President of the Naihan too!

Mr Wheat! Dear Mr. printers!

I thought – naively – that the media is aware of the area … but I’m disappointed …

You insult me ​​quote a letter …

“Dear Sir, Inform you that you have no editorial staff, so call to abandon this direction for the acts mislead the authorities! An editorial in a non-existent authority obviously can not send mail! ”

Before you put it in the right measure, literally jam-studded letter – which the touchiness of the match had to be seen to have a media lawyer! – Because it is slander, libel, which will go to health. Sorry …

I took the time (…)

Again, I quote from a letter of abusive

“Please note the above account! Do you remember? Baks Because you deserve! “Signature Wheat Ps.

Long live the words you use – remember to send me – threatening letter – two? Therefore, you are warned (Naihan) to identity theft … soon forget the power slowly grinds his desires, his nerves!

Our editorial board is still waiting for representing the knowledge of the public interest test data!

Do not forget, a little exercise – our editorial address: 6768 16 Street Varadi Baks

Mr. Printer!

Do not forget! Baksi A messenger who was responsible editor and the editor of the regulations published in the peer-reviewed, who will assume responsibility!

2013.augusztus 01

Istvan Laszlo Olah
www.fecsego.eu, news sites, and Public Life Prater Consumer Information Online Magazine Editor in Chief

Ceterum censeo: wheat must go

Leave a Reply 468 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: