< Böngészés > Főoldal / Sport / Blog article: A falu felét szexuális bűnök miatt ítélték el///// Half of the village was convicted of sex crimes

| Mobile | RSS

A falu felét szexuális bűnök miatt ítélték el///// Half of the village was convicted of sex crimes

2013. augusztus 2. | hozzászólás | Sport

Csodafalunak hívják az a floridai települést, ahol száz, különböző szexuális bűnök miatt elítélt személy él. Az érintettek a szigorú törtvények miatt szorultak ki a sűrűn lakott településekről: egy keresztény gyülekezet fogadta be őket.
A falu felét szexuális bűnök miatt ítélték el

Az amerikai Florida államban a legközelebbi várostól több mint három kilométerre fekvő, takaros kis épületekből álló, kétszáz fős falu lakói közül korábban százat vontak felelősségre szexuális bűnök elkövetéséért. Az elkövetők közül 99 férfi, mindössze egy nő van közöttük. A Csodafalunak nevezett településre a helyi gyülekezet pásztora fogadta be őket – írja a BBC.

Az egykori elítéltek némelyike gyermekpornót nézett, mások saját gyermekeiket molesztálták, vannak, akik kiskorúak ellen követtek el nemi erőszakot: utóbbiak között található egy tanár, egy lelkipásztor és egy edző is. Többen úgy kerültek börtönbe, hogy saját magukat adták fel.

Florida törvényei szerint egyikük sem élhet iskolák, napközi otthonok, parkok vagy játszóterek 300 méteres körzetében. A még szigorúbb városi és megyei rendelkezések 700 méter fölé emelték a megengedett távolságot, és a listát kibővítették uszodákkal, buszmegállókkal és könyvtárakkal, így a szexuális erőszakot elkövetett bűnözők kiszorultak a sűrűn lakott területekről.

A szigorú floridai törvények ideális hellyé tették a sűrűn lakott területektől távolabb fekvő Miracle Village (Csodafalu) nevű települést. A falut 2009-ben hozta létre a néhai Dick Witherow, a „Máté 25” gyülekezet lelkipásztora, miután észlelte a szexuális bűnöket elkövetők lakóhely-keresési nehézségeit. Az ilyen személyek nappal bárhova utazhatnak – éjszakára azonban a számukra kijelölt körzeten belül kell tartózkodniuk.

A Csodafaluba havonta több tucat „jelentkezési lap” érkezik. A falu vezetői – akik maguk is szexuális bűncselekmények miatt elítéltek – igyekeznek kiszűrni az erőszak vagy kábítószer miatt elítélt vagy „diagnosztizáltan” pedofil személyeket, mivel védeni akarják az ott élőket. Egy nyugdíjas lakó szerint a hely biztonságos, csak a gyermekhangokat és az iskolabuszokat hiányolják.

Az egyik lakos egy 22 éves férfi, akit egy 18 év alatti lánnyal létesített szexuális kapcsolata miatt – a lány szülei által tett feljelentés alapján – ítéltek két év házi őrizetre, majd ezt követően 8 év próbaidőre bocsátották. A férfi azonban megszegte a törvényszék rendelkezéseit, így a bíróság végül két hónap letöltendő börtönnel sújtotta, majd arra utasította, hogy – amennyiben nem akarja börtönbüntetését meghosszabbítani – költözzön a Csodafaluba.

A fiatalember „sorsszerűnek” és „álcázott áldásnak” nevezte a döntést.

Elmondása szerint új lakóhelyén otthonosan és biztonságban érzi magát, és „szereti az embereket”. Azt azonban kijelentette: büntetett előélete ellenére nem „szörnyeteg” és ugyan hibát követett el, de „szembesült a következményekkel”. A fiatalember most dobosként zenél egy helyi keresztény közösségben.

Ez a keresztény gyülekezet elkötelezte magát arra, hogy segítse a szexuális bűnök miatt elítélteket életük újrakezdésében. A közösség azonban nem csak keresztényeket fogad be, hanem mindenkit szívesen lát. A közösség „agressziókezelő” és bibliatanulmányozó órákat is tart, több próbaidőre bocsátott elkövető pedig pszichológiai tréningen is részt vehet.

A szépen nyírt gyep, a buja trópusi vegetáció, a vidéki közösség némely lakó számára feledtetheti ugyan a súlyos bűncselekményeket, de van, akinek olyan, mint egy „rémálom az Elm utcában”. Egy hölgyet például tinédzserként erőszakoltak meg, és az eset után évtizedekkel sem tudja feldolgozni a történteket.

forrás:atv.hu / BBC

Half of the village was convicted of sex crimes

Csodafalunak called in the Florida town where about one hundred different sex crimes sentenced person lives. Stakeholders were pushed out of the densely populated towns because of the strict laws on: a Christian church adopted them.
Half of the village was convicted of sex crimes

The U.S. State of Florida residents of the nearest town for more than three kilometers away, in a neat little building consisting of two hundred people a hundred villages were formerly held liable for committing sexual crimes. The offenders were 99 men, only one woman between them. The settlement called Csodafalunak the local church pastor received them on – the BBC writes.

She looked at the child porn, some former inmates and others molested their own children, some who have committed sexual abuse against minors: the latter is between a teacher, a pastor and a coach as well. Some have been in prison to give up themselves.

Florida is one of them, can not live according to the laws of schools, day care centers, parks, playgrounds, or 300 meters. The more stringent city and county regulations increased the maximum distance over 700 meters, and the list was extended swimming pools, bus stops, and libraries, including sexual violence committed by criminals driven out of densely populated areas.

The strict Florida law made it an ideal place located in densely populated areas away from villages called Village Miracle (Miracle Village). The village was established in 2009 by the late Dick Witherow, the “Matthew 25” church pastor, having observed the perpetrators of sexual crimes residence-search difficulties. Such persons living anywhere travel – but night be within their assigned zone.

The Wonder Village month dozens of “Application Form” is received. The village leaders – who have been convicted of sex crimes themselves – trying to filter for violence or drugs or who were convicted pedophile “diagnosed with” because they want to protect the people living there. According to a senior citizen living in a safe place, just the sounds and the child misses school buses.

One of the residents over a 22-year-old man, who was with a girl under the age of 18 has sex relationships – were sentenced to two years of house arrest, then released after eight years of probation – the basis of a complaint by the girl’s parents. But the man violated the provisions of the court so that the court ultimately struck two months in prison download and instructed him to – if you do not want to prolong prison – to move in the Wonderland Village.

The young man “fatalistic” and “blessing in disguise” called the decision.

According to him, the new residence at home and feel safe and “loves people”. But he said despite a criminal record is not “a monster” and just made a mistake, but “faced with the consequences.” The young people are now making music as a drummer in a local Christian community.

This is a Christian community committed to helping convicted of sexual crimes are resuming their lives. However, the community does not just take in Christians, but everyone is welcome. The community of “aggression management” and Bible study classes will hold more offenders released on probation and psychological training may participate.

The beautifully manicured lawns, lush tropical vegetation, for some obscure rural community living as a serious crime, but it is who is like a “Nightmare on Elm Street.” For example, a woman was raped as a teenager and can not be processed after the incident had happened decades.

Source: atv.hu / BBC

Leave a Reply 257 megnézve, 1 alkalommal mai nap |