< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: IMF: kiebrudalva – jó ez nekünk?(((( IMF: kiebrudalva – good for us?

| Mobile | RSS

IMF: kiebrudalva – jó ez nekünk?(((( IMF: kiebrudalva – good for us?

IMF: kiebrudalva – jó ez nekünk?

Kitört a szabadság, a kormány kilépett végre az elnyomó, Magyarországot nem tisztelő pénzügyi háttérhatalom árnyékából – hozzávetőleg ez a kommunikációja az IMF-hitel idő előtti visszafizetésének. De mi az értelme? Semmi.

Hozzávetőleg 2,2 milliárd euró értékben törlesztette az állam a Nemzetközi Valutaalap felé fennálló adósságát. Mivel lejárat előtt fizettük vissza a pénzt az IMF-nek, az államkincstár hozzávetőleg 3,5 milliárd forintot takarított meg a kamatkiadásokon. A Magyar Nemzeti Bank már a múlt héten lerótta 800 millió euró körüli tartozását, így a “három betűs intézmény”, ahogy egy parlamenti vitában Matolcsy György nevezte a Valutaalapot, 2008 után végre kiebrudaltatott az országból. Mi ez, ha nem az államadósság ellen vívott szabadságharc győzelme? Pedig nem.

A kormányzat részben az IMF-kölcsön fel nem használt részéből, másrészt a Prémium Euró Magyar Államkötvény korábbi értékesítéséből fedezte a tranzakciót. (Tegyük hozzá: jelentősen több maradt volna az IMF-pénzből, ha a kabinet nem a Mol-részvénycsomag visszavásárlására fordítja.) Kétségtelenül igaz lehet, hogy az előtörlesztéssel megspórolt fél-háromnegyed év idő előtti ledolgozásával a kamattehertől is megszabadultunk – a korábbinál jóval nagyobb áron. A hivatalos, 3,5 milliárdos spórolás bejelentéséhez ugyanis a központi kommunikáció nem teszi hozzá: az összességében 2,5 százalékos hitelt lecseréltük egy 4,5-5 százalékosra. Vagyis közel a dupláját vagyunk kénytelenek fizetni kamatként.

Ha számszakilag nem éri meg a korai törlesztés, mégis, miért lépte meg az állam? Varga Mihály, gazdasági miniszter szavai szerint például azért, mert ettől (is) várja a forint árfolyamának erősödését. Szomorúan jelentjük azonban: az előtörlesztés híre a legkevésbé sem hatott a forintra, sőt, némi gyengülést is mutatott a magyar fizetőeszköz az euróhoz képest. Ugyanezt várja a miniszter a devizahitelesek őszi megmentésétől is, azt jósoljuk, hasonló eredményességgel.

Ha a büdzsé nem jár jól és a pénzpiacokra sem hat, mégis mi ennek az egésznek az értelme? A szabadságharc ez esetben helytálló kifejezés. Az IMF-től kapott hitel fejébe a Valutaalap folyamatosan monitorozta a magyar gazdaságot, negyedéves riportokban jelentette a szervezet a kormánytól függetlenül a gazdasági folyamatokat és a megtett intézkedések hatékonyságát. Az IMF által megtestesített külső kontrolltól szabadult meg ezáltal a kormányzat. Ugyan ez mondható el a túlzottdeficit-eljárásról is, amelyből soha egy eurónyi kára nem származott az országnak, azonban állandó gazdasági ellenőrzéssel járt.

Az ország GDP-hez viszonyított államadóssága ugyan most is – és a szakemberek szerint az év végén is – a 79 százalék körül jár majd, azonban már nem szervezeteknek tartozunk, hanem befektető alapoknak, amelyek cégek és magánemberek pénzét kezelik. Ezek a pénzügyi beruházók pedig csak azt nézik, biztosított-e a kötvény visszafizetése. Hogy ehhez milyen törvényekre, megszorításokra vagy újabb adókra van szükség, az nem érdekli őket. Vagyis: adóforintok herdálásával növelte a kabinet saját mozgásterét háromnegyed évvel a választások előtt.

forrás:stop.hu

IMF: kiebrudalva – good for us?

Outbreaks of freedom, the government has finally stepped out of the oppressive, Hungary is not abiding financial backing from the shadow of power – it’s about the communication of the early repayment of IMF loan period. But what’s the point? Nothing.

Value of approximately € 2.2 billion owed to the state repaid the debt to the International Monetary Fund. Since we paid back the money to the IMF before maturity, the Treasury approximately HUF 3.5 billion saved in interest payments. The Magyar Nemzeti Bank in the past week, I paid around € 800 million in debt, so the “three-letter institution,” as he called for a parliamentary debate György Matolcsy, the IMF, after 2008 kiebrudaltatott out of the country. What is this, if you do not win the battle against debt freedom? I have not.

Part of the IMF loan unused part of the government, on the other hand, sales of the previous Premium Euro Hungarian Government has covered the transaction. (. Should add: a significant number would have remained in IMF funds if the cabinet is not the MOL shares bought back turned) undoubtedly true that the early repayment saved overcome before the half to three-quarter time kamattehertől got rid of – for a much higher price . The official announcement of 3.5 billion sparing as the central communication does not make him the overall 2.5 percent was replaced with a 4.5-5 per cent for a loan. In other words, we are forced to pay nearly twice the rate as.

If calculated correctly is not worth the early repayment, but why it crossed the state? Mihaly Varga, Minister of Economy words, for example, because this is (also) waiting for the strengthening of the forint’s exchange rate. But sadly announce: the prepayment fame in no way affected by the HUF, and even showed some weakening of the Hungarian currency against the euro. The same is expected of the minister of foreign currency loans is bailing fall, we predict similar efficiency.

If the budget does not go well and the financial markets can not, just what is the point of all this? Freedom of expression is always correct. Loan from the IMF, the IMF head is constantly monitored in the Hungarian economy, quarterly reports are meant for the organization, regardless of the effectiveness of government economic developments and the measures taken. Embodied in the IMF’s external kontrolltól thus rid the government. The same can be said of the excessive deficit procedure in which ever one euro in damages did not come from the country, but was stable economic control.

The country’s public debt to GDP now as well – and, according to experts at the end of the year – will have around 79 percent, but no longer belong to unions, but investor funds, and private companies that manage people’s money. These financial investors are just watching, and whether the bond repayment. How to make laws, restrictions and higher taxes is required, they do not care. In other words, taxpayers’ herdálásával increased its scope of action of the Cabinet three quarters before the election.

Source: stop.hu

Leave a Reply 197 megnézve, 1 alkalommal mai nap |