< Böngészés > Főoldal / Nincs kategorizálva / Blog article: Ezermilliárdos lenyúlás)))) Trillion reaching down

| Mobile | RSS

Ezermilliárdos lenyúlás)))) Trillion reaching down

2013. augusztus 14. | hozzászólás | Nincs kategorizálva

Ezermilliárdos lenyúlás

Kormányhoz közel álló befektető kezében landolhatnak a Magyar Takarékbank részvényei. A takarékszövetkezetek integrációjáról szóló törvényben ugyanis a kabinet meghatározta: továbbad most megszerzett vezető pozícióján.

Jobb helyeken fosztogatásnak, máshol osztogatásnak hívják, amit a kormány a takarékszövetkezeti szektorban véghezvisz – fogalmazott lapunknak Szekeres Imre. Az MSZP gazdaságpolitikai kabinetjének vezetője szerint ugyanaz történik, ami a földdel: már csak a víz és a levegő van hátra. A takarékbankban megszerzett tulajdoni pozícióját az állam meghatározott időn belül értékesíti, vagyis privatizálja. Ha ugyanúgy értékesíti, ahogy a trafikkoncessziók és a földbérleti pályázatok elbírálása zajlott, akkor feltehetően kormányközeli befektetők kerülhetnek előnybe a privatizáció során.

Ha az állam a teljes tulajdonrészét egy magánbefektetőnek adja el, az azt jelenti, hogy az új tulajdonos kiterjedt fiókhálózatot és csaknem ezermilliárdos betétállományt nyer – ráadásul az újonnan kinevezett igazgatók a hitelportfóliót is “kedvükre alakíthatják”. A takarékszövetkezetek integrációjával és a Magyar Postán keresztül végrehajtott tőkeemeléssel ugyanis az állam többségi tulajdont szerez a szövetkezetek ernyőszervezetében, a Magyar Takarékbankban.
A törvény úgy fogalmaz: az állam a megszerzett fontos tulajdonosi pozícióját a szektor átalakítására, professzionalizálására és átszervezésére használja fel. Szekeres Imre azonban rámutatott: az eddigi tapasztalatok alapján az állami tulajdonú bankok nem működnek eredményesebben, mint a piaci tulajdonúak. Az MSZP gazdaságpolitikai kabinetjének vezetője szerint ennek legfontosabb oka, hogy már “a célkereszt is rossz helyen van”: az állami bankok nem arra törekednek, hogy minél több betétet gyűjtsenek, és minél eredményesebben hitelezzenek.

A takarékszövetkezeti integrációról szóló törvény szerint az állam a megszerzett pozícióját megfelelő időn belül értékesíteni kívánja, ha “az általa elindított folyamatokat visszafordíthatatlannak látja. Az értékesítésre két mód van: egyrészt tőzsdére lehet vinni a részvényeket, ez volna az elegáns, és piacgazdaságnak megfelelő módszer – mondta el lapunknak Felcsuti Péter. A bankszakember szerint a kormány valószínűleg a második lehetőséget részesíti előnyben: keres egy stratégiai befektetőt, aki felvásárolja az adott tulajdonrészt. Szekeres Imre szerint ezzel a szövetkezeti tagoktól elvették tulajdonukat, majd vélhetően alacsony áron továbbadják a kormányhoz közeli befektetőknek.
Az MSZP gazdaságpolitikai kabinetvezetője szerint is nagy szükség van a bankszektor átalakulására: ám az államnak és az ügyfeleknek is az az érdeke, hogy szabad verseny legyen a pénzintézetek között.

A kormány intézkedései épp az ellenkező irányba mutatnak. Az OTP mellé szervezik a takarékszövetkezeteket, s így már 50 százalék felett lesz a bankrendszerben a magyar tulajdonú hányad. A bankszektorra némi hatással lehet az is, ha a 700 ezer közalkalmazott és köztisztviselő számlavezetését átviszik a takarékokhoz. Rövid- és középtávon azonban ez nem hoz jelentős változást, leginkább az OTP-t érintené, hiszen ez a pénzintézet kezeli a legtöbb ilyen számlát, a lépés azonban vélhetően uniós versenyjogi akadályokba ütközne – véli Felcsuti Péter.

Azt azonban, hogyan fog kinézni a magyar bankszektor öt év múlva, talán csak Orbán Viktor tudja – fogalmazott néhány hete Csányi Sándor. Az OTP elnök-vezérigazgatója szerint nyitott kérdés például, hogy az új devizahiteles mentőcsomag mekkora terhet rak a bankszektorra. A devizahitelekkel nem terhelt takarékszektor azonban ebből a mentőcsomagból mindenképpen kimarad. Ráadásul az államosítással a Fideszhez közel álló új vezetők kinevezésének lehetősége is megnyílt: így ők dönthetnek majd a takarékok hitelezési politikájáról.

Perelnek a tagok

A takarékszövetkezeti tagok kénytelenek voltak megszavazni integrációjukat, hiszen ellenkező esetben elveszítették volna hitelintézeti jogosítványaikat. Ugyanakkor eddig csaknem 6800 szövetkezeti hitelintézeti tag csatlakozott ahhoz a beadványhoz, melyben az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ) az általános jogok biztosa számára megfogalmazza: az új szabályozás súlyosan sérti az alaptörvényben megfogalmazott alapjogi rendelkezéseket és beavatkozik a polgári jogi jogviszonyba is.

Az OTSZ információi szerint az ombudsman – a törvény kapcsán beérkezett többi kezdeményezéssel egyetemben – érdemben foglalkozik a beadvánnyal. Demján Sándor, az OTSZ elnöke aggályait levélben Orbán Viktor miniszterelnöknek, és Áder János köztársasági elnöknek is kifejezte. Lapunk úgy tudja, “saját gyermekeként” tekint az integrációra, s nem hagyja azt elveszni.

B. N. / Népszava

Trillion reaching down

Government lands in the hands of investors may close the Hungarian Savings Bank’s shares. Act on the Integration of savings associations as defined in the Cabinet: For more now acquired a leading position.

Better places looting, elsewhere called Give-away what the government push through the savings sector – said Imre Szekeres this newspaper. The MSZP Head of Cabinet of economic policy is the same as would the earth: only water and air to live. The position of the property acquired by the State savings bank sells within a specified time, or privatize. If you are selling as well as the trafikkoncessziók and prosecution of the ground lease applications took place, the government is likely to close Investors may be an advantage during the privatization process.

If the state of the entire stake to a private investor sells, it means that the new owner of an extensive network of branches and deposits of nearly trillion won – and has a loan portfolio of the newly appointed directors can “convert it to their liking.” Integration of a savings bank and post office carried out a capital increase through Hungary, the State acquires majority stake in the cooperative umbrella organization of Hungarian Savings Bank.
The law puts the state in an important position acquired ownership of sector restructuring, reorganization and professionalisation of use. However, Szekeres pointed out that according to the experiences of state-owned banks do not operate effectively as a market owned. The MSZP policy as head of the Cabinet of the most important reasons to have “the reticle is in the wrong place,” the public banks do not seek to collect more deposits and lend more efficiently.

According to the Law on Savings inclusion of the state to the position gained sold within a reasonable time frame, if “it has launched processes shall be irreversible for the sale of two modes:. Both listing may take the shares, it would be elegant and appropriate market economy method – said in our paper Peter Felcsuti the bankers, the government is likely to grant the second option. Advantages: looking for a strategic investor who acquires by Imre Szekeres, the property involved with the cooperative members, took away their property, and low rates likely to pass on to the steering wheel close to investors..
As well as the Hungarian Socialist Party policy chief cabinet is a great need for the transformation of the banking sector: the State but also to the clients and the interest to be free competition between financial institutions.

The government’s actions show just the opposite direction. Organized next to the cooperative banks, OTP, so it will be more than 50 percent of the banking system, the Hungarian-owned portion. The banking sector may have some effect on even if the 700 thousand public employees and civil servants transferred to the savings account management facilities. In the short to medium term, however, this does not significantly change the OTP is the most affected, as it is the financial institution that handles most of the bill, but the move is likely hampered EU competition law – says Peter Felcsuti.

However, how it will look in the Hungarian banking sector in five years’ time, you might just be able Viktor Orban – Sandor Csanyi said a few weeks ago. President and CEO of OTP as an open question as to the new foreign currency debt rescue plan puts the burden on the banking sector. However, the no-load currency loans from the savings sector rescue package is definitely missed. In addition, the possibility of nationalization of the new Fidesz leaders close to appointing opened: and so they opt for a savings bank lending policies.

suing the members

The savings have been forced to vote for members of their integration, since otherwise have been lost Banking jogosítványaikat. However, so far nearly 6,800 credit cooperatives members joined the submissions, which the National Savings Association (OTSZ) sets out for the general Rights: the new regulation constitutes a serious violation of the basic law formulated the basic legal provisions and intervenes in civil law relationships as well.

The OTSZ information of the Ombudsman – other initiatives received in connection with the act together – dealing with the merits of the submissions. Demján Alexander, President of the letter expressed concerns OTSZ Prime Minister Viktor Orban and Janos Ader President of the Republic as well. Our menu so you know “their child as” look for integration, rather than let it perish.

B. N. / The People’s Voice

Leave a Reply 188 megnézve, 1 alkalommal mai nap |