< Böngészés > Főoldal / Nincs kategorizálva / Blog article: Sajnálatos erőszak? – Az Obama-kormány szerint Egyiptomban nem volt katonai puccs(((( Unfortunately violence? – According to the Obama administration was not a military coup in Egypt

| Mobile | RSS

Sajnálatos erőszak? – Az Obama-kormány szerint Egyiptomban nem volt katonai puccs(((( Unfortunately violence? – According to the Obama administration was not a military coup in Egypt

2013. augusztus 17. | hozzászólás | Nincs kategorizálva

Sajnálatos erőszak? – Az Obama-kormány szerint Egyiptomban nem volt katonai puccs

Mintegy hatszáz halott, négyezer sebesült, kijárási tilalom, ostromállapot, polgárháborús hangulat. Az arab tavasz legígéretesebb országa, Egyiptom egyik legsúlyosabb válságát éli át, amióta júliusban a hadsereg megfosztotta hatalmától az alig egy éve megválasztott Mohamed Murszit. A hadsereg kemény kézzel számol le az elnök híveivel. Az ellenállás egyre nő.

A Massachusetts állambeli Martha’s Vineyard szigeten vakációzó Barack Obama amerikai elnök bejelenti, hogy az Egyesült Államok erőteljesen elítéli az egyiptomi ideiglenes kormány és a biztonsági erők lépéseit, továbbá azt hogy idén elmarad a kétévente megrendezett amerikai-egyiptomi közös hadgyakorlat. (MTI/AP/Jacquelyn Martin)

Tudósítások, amatőr YouTube-felvételek megdöbbentő módon mutatják az utca emberének szenvedését. A New York Times videóján egy fegyvertelen férfi egy sebesült fiút visz a hátán, amikor a halálos lövés éri.

A szabadságon levő Barack Obama hosszú hallgatás után kénytelen volt csütörtökön megszólalni és „sajnálatosnak” nevezte az erőszakot. „Büntetésképpen” az amerikaiak lemondták a közeljövőben tervezett amerikai-egyiptomi közös hadgyakorlatot. Az elnöki tanácsadók tovább vizsgálják a helyzetet.

Az Obama-kormány roppant kellemetlen helyzetben próbál egyensúlyozni, egyre reménytelenebbül. Több politikus és a Pentagon nyíltan támogatja a katonaságot, azzal a jelszóval, hogy az Egyesült Államok érdekeinek inkább megfelel az Amerika-barát hadsereg hatalomátvétele, mint Murszi iszlamista Muszlim Testvériség pártja. A növekvő vérontás láttán azonban erősödik a belső kritika is – republikánus és demokrata részről egyaránt – a habozás miatt. Sőt, akadnak, akik a legnagyobb külpolitikai fiaskónak tartják a puccs hallgatólagos támogatását, ami tovább erodálja az Egyesült Államok tekintélyét a Közel-Keleten. Az arab utca újabb bizonyítékot lát az amerikai képmutatásra, amikor demokráciát, szabad választást prédikálnak, de diktátorokat, véres kezű leszámolást támogatnak. „Az amerikai üzenet világos. A választás csak a hülyéknek való. Mindenki szerezzen magának inkább egy kalasnyikovot”- írja a Daily Beast.
Holttestek a kairói el-Iman-mecsetben. Folyamatosan emelkedik az egyiptomi zavargások halottainak szám. Jelenleg több mint 600-an vesztették életüket. (MTI/AP/Halil Hamra)

Mint ismeretes, nyár elején csalódott egyiptomi tüntetők lepték el az utcákat Murszi autokrata vezetése ellen tiltakozva. Július 3-án a hadsereg megfosztotta hatalmától Mohamed Murszit, majd házi őrizetbe vette. Felfüggesztette az alkotmányt, ideiglenes kormányt állított fel. Az új vezetésben senki sem képviselte a 2012-es demokratikus választásban győztes iszlamistákat. Elnökhelyettessé nevezték ki a Nobel-békedíjas, Nyugat-barát jogtudóst, Murszi heves bírálóját, Mohamed el-Baradeit. Baradei a vérfürdő láttán a napokban lemondott posztjáról.

John Kerry külügyminiszter júliusban még elismerően nyilatkozott arról, hogy a hadsereg visszahozza a demokratikus értékeket. „Kerry megjegyzése legitimitást adott egy illegitim, a hadsereg által kinevezett kormánynak” – nyilatkozta az Egyiptomból hazatérő John McCain republikánus szenátor, majd hozzátette, hogy ezzel a tábornokok zöld utat kaptak a leszámolásra. McCain egyértelműen puccsnak nevezte a kairói eseményeket.
Üres könnygázgránát-dobozokat mutat fel egy kisfiú a Mohamed Murszi megdöntött egyiptomi elnököt elnököt támogató tüntetők táborának maradványai között, a Kairói Egyetem közelében, a Nahda téren. (MTI/AP/Amr Nabil)

A kormány azóta sem erősíti meg a tényt. Az egyiptomi helyzet jellemzése nem csupán lingvisztikai kérdés. Amennyiben a kormány hivatalosan elismeri a katonai puccsot, a törvény értelmében azonnal le kellene állítani az amerikai segélyt, ami ebben az esetben évi 1,3 milliárd dolláros katonai támogatás beszüntetése lenne. (Az 1979-es Camp David-i békeszerződés óta Izrael után Egyiptom kapja a legnagyobb amerikai katonai segélyt, ezidáig hozzávetőlegesen 38 milliárd dollárt.) Az egyiptomi hadsereget baráti szálak fűzik amerikai kollégáikhoz, a tábornokok nagy részét az Egyesült Államokban képezték ki. Washingtonban a térség további destabilizációjától tartanak, ha az egyiptomi hadsereggel megszűnik a baráti kapcsolat.

Az Obama-kormány egyre nagyobb feszültséggel figyeli, hogyan számol le az egyiptomi hadsereg a Murszi-hívekkel. Bár az elnök szerint az Egyesült Államok nem kíván állást foglalni, nem akar az ország belügyeibe beavatkozni, az tagadhatatlan, hogy Washington tudtával vette át a hatalmat a hadsereg. Azóta azonban hiába figyelmeztetik őket a visszafogottságra, az erőszak kerülésére, a tábornokok figyelmen kívül hagyják a kéréseket.

Az enyhén dorgáló amerikai retorikát követik-e tettek? – ez a kérdés ma Washingtonban és Kairóban egyaránt.

forrás:heti válasz.hu

Unfortunately violence? – According to the Obama administration was not a military coup in Egypt

About six hundred dead and four thousand wounded, curfew, siege, civil war sentiment. Most promising country in the Arab Spring, Egypt is experiencing the worst downturn since July, the army denied the power of elected just a year ago Mohamed Murszit. The army reported heavy hand down on supporters of President. The resistance is growing.

The Massachusetts island of Martha’s Vineyard vacationing U.S. President Barack Obama announced that the United States strongly condemns the steps of the Egyptian interim government and security forces, and this year it falls short of the biannual US-Egyptian joint military exercise. (MTI / AP / Jacquelyn Martin)

News reports, amateur YouTube footage shows a staggering suffering of the ordinary people. The New York Times’s video an unarmed man with a wounded boy takes her back when the fatal shot below.

The Barack Obama on leave after a long silence on Thursday was forced to speak and “regrettable” called the violence. “Punish” the Americans canceling American-Egyptian joint military exercises planned in the near future. The President’s advisers continue to investigate the situation.

The Obama administration is trying to balance very unpleasant situation, getting hopelessly. Several politicians and the Pentagon openly supports the military, with the password that the United States is more consistent with the interests of the pro-American military takeover as Mursi Islamist Muslim Brotherhood party. However, the growing bloodshed in the face of stronger internal criticism – both Republican and Democrat part – because of hesitation. In fact, there are some who are considered the biggest foreign policy fiasco tacit support for the coup, which would further erode U.S. prestige in the Middle East. The Arab street sees further evidence of U.S. hypocrisy when democracy, freedom of choice preach, but dictators, bloody showdown support. “The U.S. message is clear. The choice is for the dummies. Everyone get yourself more of a Kalashnikov “- writes the Daily Beast.
Bodies in the Cairo-to-Iman mosque. Egyptian unrest continues to rise in the numbers of dead. There are more than 600 people lost their lives. (MTI / AP / Halil Hamra)

As is known, in early summer frustrated Egyptian protesters invaded the streets against autocratic leadership Mursi protest. On July 3, the Army stripped of his authority Murszit Muhammad and his house arrest. Suspended the constitution, set up a provisional government. The new leadership no one was represented in the 2012 democratic electoral winner Islamists. Was appointed Vice President and Nobel Peace Prize winner, pro-Western jurists, Mursi fierce critic, Mohamed el-Baradeit. ElBaradei at the sight of the massacre resigned days.

John Kerry Minister of Foreign Affairs in July also commended that the army return to democratic values. “Kerry notes that an illegitimate legitimacy, the military-appointed government” – said the homecoming Egypt Republican Senator John McCain, and added to this the generals were given the green light for a showdown McCain clearly coup called the events in Cairo..
Könnygázgránát-empty boxes show up with a boy from the camp of protesters in support of Mohamed Mursi overthrown Egyptian president remains president of the University of Cairo, near the Nahda area. (MTI / AP / Amr Nabil)

The government has not confirmed the fact. Description of the situation in Egypt is not just a linguistic issue. If the government officially recognizes a military coup, it should be the American aid immediately according to the law, which in this case would be $ 1.3 billion in annual military aid to cessation. (Since the 1979 Camp David peace treaty, Israel after Egypt gets the most U.S. military aid, has dollars, approximately 38 billion.) The Egyptian army was friendly ties American counterparts, the majority of generals trained in the United States. More destabilizációjától held in Washington in the region where the Egyptian army to cease friendly relations.

The Obama administration is becoming more stressful watching, how did the Egyptian army from the Mursi-believers. Although, according to the president of the United States did not wish to comment, do not want to interfere in the internal affairs of the country, for it is undeniable that Washington has knowingly took over power from the military. Since then, however vain to warn them restrained options, avoiding violence, the generals ignored the requests.

The gentle rebuke follow-American rhetoric that they did? – This issue today, both in Washington and Cairo.

Source: can válasz.hu

Leave a Reply 228 megnézve, 1 alkalommal mai nap |