< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: 20 milliárdos kár? Hűtlen kezelés kísérlete miatt tesz feljelentést az Együtt-PM)))) 20 billion in damage? Due to mismanagement attempt denouncing the Co-PM

| Mobile | RSS

20 milliárdos kár? Hűtlen kezelés kísérlete miatt tesz feljelentést az Együtt-PM)))) 20 billion in damage? Due to mismanagement attempt denouncing the Co-PM

20 milliárdos kár? Hűtlen kezelés kísérlete miatt tesz feljelentést az Együtt-PM

Hűtlen kezelés kísérlete miatt, ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz az Együtt-PM egy rendelkezés miatt, amely alapján az államnak fizetnie kell a dohányboltosoknak, ha körzetükben új koncessziót osztanak ki. Az ellenzéki szövetség lépéséről Juhász Péter, a szervezet társelnöke számolt be újságíróknak szombaton Budapesten.
A politikus hangsúlyozta, a trafikkoncessziókkal a Fidesz „saját hűbéreseit” igyekszik kiszolgálni. Ennek részét képezi az a kitétel, amely szerint ha a jövő évi választásokon nem a Fidesz nyer, és az új kormány szeretné visszaadni a trafikjogot azoknak, akik korábban hosszú ideje űzték ezt a tevékenységet, akkor az államnak négymillió forintot kellene fizetnie az adott körzetben található dohányboltok üzemeltetőinek – fejtette ki a szövetség társelnöke. Juhász Péter szerint mindez összességében több mint húszmilliárd forintos kárt okozna az országnak.

Az Hvg.hu arról számolt be, az államnak milliárdokat kellene kifizetnie a trafiknyerteseknek, ha a következő 20 évben bárki is liberalizálná a dohánypiacot. A kormány ugyanis komoly kártérítést biztosít nekik a megkötött koncessziós szerződésekben. A kitételek alapján a kormány igyekezett minél inkább megóvni a kiválasztott trafiknyerteseket a jövendő kormányoktól.

A szerződések 34. pontja szerint az államnak kártérítést kell fizetnie, ha a koncessziós szerződést úgy szünteti meg, hogy ez például nem a trafikos kihágásának következménye, vagy további trafikosokat enged a piacra. A szerződés szerint az állami kártérítés akkor is jár majd, ha egy kormány a következő 20 évben úgy dönt, megszünteti a dohány-kiskereskedelem koncessziókötelességét.

A trafiknyerteseknek jelenleg éves koncessziós díjat kell fizetniük annak a településnek a lakosságszáma alapján, ahol a dohányboltjukat üzemeltetik: kétezer fős településig 100 ezer forint, tízezer fős településig 160 ezer forint, tízezer fő feletti településen 200 ezer, míg Budapesten és a megyeszékhelyeken 240 ezer forint a koncessziós díj.

Ennek alapján, ha egy következő kormány a 2014-es választások után belenyúlna a trafiktörvénybe, 1,9–4,6 millió forint kártérítést kellene kifizetnie trafikonként. A legtöbbet a fővárosi és a megyeszékhelyen működő trafikosok kárpótlásán veszítene az állam, ugyanis jóval több mint ezer dohányboltnak kellene kifizetni a legmagasabb összeget. Abból kiindulva, hogy július 1-jén közel 5300 nemzeti dohánybolt kezdte meg működését, az összes trafiknyertes kárpótlásának végösszege valamivel több mint 15 milliárd forint lenne.
forrás:168 óra.hu

20 billion in damage? Due to mismanagement attempt denouncing the Co-PM

Due to mismanagement attempt against an unknown perpetrator complaint to the Co-PM due to a provision that allows the State to pay the tobacco shopkeepers, local area if new licenses will be awarded. The opposition alliance force Peter Shepherd, the organization’s co-chair reported on Saturday told reporters in Budapest.
The politician stressed the trafikkoncessziókkal Fidesz ‘own vassals “is trying to serve. This includes the stipulation that if the next elections are not won by the Fidesz and the new government would like to return the trafikjogot those who had long been expelled this activity, you would have to pay tobacco shops in the area HUF four million to the State operators – explained co-chair of the alliance. According to Péter Juhász, it would total more than twenty billion forints damage to the country.

The Hvg.hu reported that the State should pay the billions trafiknyerteseknek if the next 20 years for anyone to liberalize the tobacco market. The government has provided them seriously damages the concession contracts have been awarded. The phrases, the more the government tried to save the selected trafiknyerteseket future governments.

Contracts 34 requires the State to pay compensation if the concession contract shall terminate, as it is not the result of kihágásának tobacconist or other trafikosokat let the market. According to the contract, the state compensation can be awarded and, if a government decides the next 20 years, eliminate the tobacco retail license duty.

The trafiknyerteseknek is required to pay to the local authority on the basis of the population of the annual concession fee, which the tobacco store their operated: Cities thousand people 100 thousand, settlements ten thousand 160 thousand, settlement over ten thousand 200 thousand, while in Budapest and the county seats of HUF 240 thousand concession fee.

On this basis, if a future government intervene in the trafiktörvénybe after the 2014 elections, should pay trafikonként HUF 1.9 to 4.6 million in damages. Making the most of the capital and operating the county seat tobacconist restitution would lose the state, as well as several thousand dohányboltnak should pay the highest amount. Given that on July 1, began operations nearly 5300 national tobacco shop, the total amount of compensation for all trafiknyertes be slightly more than 15 billion forints.
Source: 168 óra.hu

Leave a Reply 191 megnézve, 1 alkalommal mai nap |