< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Már megint… a rendőrök?!((((( Here we go again … the police?

| Mobile | RSS

Már megint… a rendőrök?!((((( Here we go again … the police?

2013. augusztus 26. | hozzászólás | Közélet

Már megint… a rendőrök?!

Felháborodtam, hogy Szombathelyen terrort alkalmaztak a csendes utcai zenészek ellen! A látogatók körbe állták, majd ütemesen tapsolva, mosolyogva támogatták az össznépi zenészeket. A többségét a zene elvarázsolta, s a boldogsághormonok menetelése elindította a gyere, had öleljelek meg effektust! Mindenki gondtalannak érezte magát… míg a rendőrök nem érkeztek meg- mivel szórakozni érkeztek a városba. Ezt a felhőtlen élvezetet verte szét az agresszív rendőrség!

Nem fizettek helypénzt a népi zenészek! Ezzel a felszólítással nekirontottak az aszfalton ülő zenészekre a rendőrök! A brutalitásuk nem ismer határokat… talán élvezték a zenészek megalázását?

Nem hiszem, hogy ez egyenruha felhatalmazást ád ilyen cselekedetekre s ilyen agresszióra!

Kezdek hinni az egyenruha brutalitásában! Úgy látom, több rendőr él vissza a kék színnel. Azt gondolják, e kék szín mindenre felhatalmazza őket az állampolgárokkal szemben!

Kihallgatáson agyonvertek egy embert a rendőrök! Ezt a verést el nem ismerték. A tanút (kollégát) befolyásolni akarták.

Az utcán békésen hazafelé gyalogoló fiúk is áldozatul estek a rendőri brutalitásnak. Talán unatkoznak?

A roma fiatalok többször nyilatkoztak a televízióban, s ecsetelték a rendőri igazolás erőszakos voltát, éreztették velük a felsőbbrendűségüket, s az ütlegelésről már nem is beszélve.

A kihallgatáson kinek kellett nyaldosni a padlót a rendőrök utasítására? Na, kinek! Na, ez az!

Mi ez, ha nem rasszizmus, mi ez, ha nem erőszak! Mi ez, ha nem diszkrimináció a fiatalok, a szegények ellen?

A társadalom, akkor fordít nagyobb figyelmet a kisebbségek atrocitása felé, ha a többség megélhetése eléri a pinceszintet! Szándékos provokációk sorozata felhívja a figyelmet e „társadalmi” elégedetlenségre! A düh, az éhség, az igények ki nem elégítése, a drog, a keserűség, a bánat…stb. bátorságot ád… verjél agyon egy embert a pénzéért, vagy azért mert nem teljesítette a kívánságodat?

Az iskolákból is ezek a jelenetek kacsintanak vissza. Az erőszak, a brutalitás, a pornó, a szex, egyre nagyobb méreteket öltve beszippantotta Magyarországot.

Elégedetlenek az állampolgárok. – ebben az esetben valakit vagy valakiket szidni, verni, megölni, megalázni muszáj?

Eközben alakulnak sugallatokra a fegyelmezni akaró egyletek. Céljuk, feladatuk a kisebbség gyalázása s „fegyelmezése”, regulázása! Ezek az attitűdök eszembe juttatják, Horthy rezsim szlogenjét: – felfelé nyalni, míg lefelé taposni kell. Igazam van méltóságos uram?

Az utca emberének félnie kell? Biztosan haza érsz? A focihuligánok szándékosan rongálják a társadalmi tulajdont, a magántulajdonról nem is beszélve. Eközben a „békés tüntetők” kocsikat gyújtanak fel, kukákat, kirakatokat törnek be. Hol van a törvény? Kinek kell bizonyítaniuk ezeknek a „kábult fiataloknak”? A bizonyítási vágy csak így az adrenalin emelés e fajtájával kelleti magát, vagy megmutatom a világnak, mert tudom, a televízió adásba teszi, s a tv előtt „mákosan” röhögök! – benne vagyok a tévében!

2013.augusztus 26 -oil-

Here we go again … the police?

Outraged that Szombathely terror used against peaceful street musicians! The visitors stood around and then rhythmically clapping, smiling the whole population supported the musicians. The majority of the music enchanted, and the feel-started the march to come, let me give you a hug effect! Everyone had a carefree, because … it is not until the police arrived in the city came to have fun. This carefree enjoyment rout of aggressive police!

No money has been paid to the place of folk musicians! With the requirement rushed him sitting on the tarmac musicians the police! The brutality knows no bounds … all the musicians were enjoying humiliating?

I do not think that this uniform authorizes such acts of aggression and such!

I’m starting to think the uniforms of brutality! I see several police officers live in the blue color. I think this blue color allows them to all the nationals!

Questioning a man was beaten to death by the police! This auction is not known. The witness (colleague) wanted to influence.

He walked quietly down the street on the way home boys were victims of police brutality. Maybe you are bored?

A young Roma repeatedly stated on television, and the police certificates ecsetelték violent nature, made us feel in their superiority, and not to mention the ütlegelésről.

The audience had everyone licking the floor of the police orders? Now, everyone! Well, that’s it!

What is this if not racism, what is it, if not violence! What is this, if the youth is not discrimination against the poor?

The society will pay more attention to the atrocities minorities when the majority subsistence level reaches the basement! Deliberate provocations series draws attention to ‘social’ dissatisfaction! The anger, hunger, needs to not elégítése, drugs, bitterness, sorrow … etc.. giving liberty … Let’s beat to death a man for his money, or because they do not fulfill your wish?

The schools can wink at these scenes again. Violence, brutality, porn, sex, arm becoming increasingly sucked into Hungary.

Dissatisfied citizens. – In this case, individual or individuals are scold, beat, kill, humiliate you’ve got?

Meanwhile, the discipline who want to turn into inspirations societies. Objectives and functions of insulting minorities and “discipline” regulázása! These attitudes of mind and benefit Horthy regime slogan – lick up and have to tread down. I’m right your honor?

The man on the street to be afraid of? Are you sure you get home? The football hooligans intentionally damaging social property, not to mention private property. Meanwhile, the “peaceful protesters” lit up cars, trash cans, break into shop windows. Where is the law? Who needs evidence these “dazed young people?” The desire to prove the only way to raise the adrenaline of this kind had to be you, or show you the world as I know it aired on the television, and the front of the TV, “Makos” laugh! – I’m on TV!

2013.augusztus 26-oil

Leave a Reply 307 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: