< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Amerika szerint megbocsáthatatlan dolog történt Szíriában((((( According to America’s unforgivable thing happened in Syria

| Mobile | RSS

Amerika szerint megbocsáthatatlan dolog történt Szíriában((((( According to America’s unforgivable thing happened in Syria

Amerika szerint megbocsáthatatlan dolog történt Szíriában

Nem várta meg a hivatalos ENSZ-vizsgálat végét az Egyesült Államok, szerintük nem kétséges, hogy vegyifegyver-támadás volt Szíriában. A Fehér Ház szóvivője közölte: Obama mérlegeli, hogy mi legyen a megfelelő válasz.

A vegyi fegyverek szíriai bevetése tagadhatatlan és megbocsáthatatlan – jelentette ki John Kerry amerikai külügyminiszter Washingtonban.

Az amerikai diplomácia vezetője szerint Szíriában a vegyi eszközök nagyszabású és válogatás nélküli bevetése történt, amit “erkölcsi szemérmetlenségnek” minősített, és sürgette az elkövetők felelősségre vonását. “Olyan fegyverek nagyszabású és válogatás nélküli alkalmazásáról van szó, amelyekről a civilizált világ már régóta úgy döntött, hogy soha többé nem szabad alkalmazni őket, és ezt a meggyőződést olyan országok is osztják, amelyek ezen kívül kevésben értenek egyet” – mondta.

Kerry hangsúlyozta, hogy minden országnak ki kell állnia a nemzetközi jog által tiltott vegyi fegyverek bevetése miatti felelősségre vonás mellett. Emlékeztetett arra, hogy Barack Obama elnök prioritásként tekint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozására és hogy figyelmeztette az Aszad-rezsimet: következmények nélkül nem lehet megsérteni a nemzetközi normákat.

A külügyminiszter azt mondta, miközben az elkövetkező napokban folytatódik majd a pótlólagos bizonyítékok gyűjtése és értékelése, az eddigi információk arra utalnak, hogy “Szíriában vegyi fegyvereket alkalmaztak”. Mint mondta, “tudjuk, hogy ezen vegyi fegyverek felett a felügyeletet a szíriai rezsim gyakorolja” és Damaszkusz rendelkezik az ilyen támadások végrehajtásához szükséges rakétákkal is.

Kerry a legutóbbi vegyi támadás eltussolásának kísérletével és a bizonyítékok módszeres megsemmisítésével vádolta meg Damaszkuszt, amely – miközben öt napon át feltartóztatta az ENSZ ellenőreit – folyamatosan ágyúzta az incidens helyszínét. Az amerikai külügyminiszter szerint a szíriai rezsim túl későn adta meg a munkához való engedélyt a világszervezet szakérőinek. Kerry szerint az ellenőrök elleni támadás tovább rontott a szíriai rendszer szavahihetőségén.

Tagadhatatlan, hogy Szíriában vegyi fegyvereket vetettek be és kevés a kétség afelől, hogy ezt a szíriai kormány tette – jelentette ki Washingtonban Jay Carney, a Fehér Ház szóvivője.

Carney szerint Barack Obama amerikai elnök mérlegeli, hogy mi legyen a megfelelő válasz a vegyi fegyverek alkalmazására, de még nem döntött arról, hogy miként válaszoljon. Az elnöki szóvivő nem említett határidőt azzal kapcsolatban, hogy Obama mikor hozza majd meg a döntését.

Az Indonéziában tartózkodó Chuck Hagel védelmi miniszter úgy fogalmazott: “Az Egyesült Államok a szíriai helyzettel kapcsolatban minden lehetőséget mérlegel. Együttműködünk szövetségeseinkkel és a nemzetközi közösséggel”. A Hagel által használt megfogalmazás szerint az Egyesült Államok lépései – ha lesznek ilyenek – “összhangban állnak majd a nemzetközi közösséggel, és a jogi indokoltság keretein belül lesznek”.

Marie Harf, az amerikai külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy noha az elnök döntését előkészítő hivatalos személyek tudatában vannak az ügy sürgősségének, a kormány nem szabott határidőt a döntés meghozatalára. Az időtényezővel kapcsolatban Ban Ki Mun, az ENSZ főtitkára azt hangsúlyozta, hogy “minden óra” fontos a Szíriában tartózkodó ENSZ-ellenőrök által elvégzendő munka szempontjából. Elmondta, hogy a szakemberek, akikre eddig be nem azonosított orvlövészek támadtak, “nagyon értékes” bizonyítékokat gyűjtöttek a Damaszkusz környéki múlt heti állítólagos vegyifegyver-támadás helyszínén.

Ban elmondta, hogy utasította Angela Kanét, az ENSZ leszerelésügyi főbiztosát, hogy mind a szíriai kormánynál, mind az ellenzék képviselőinél “erőteljesen tiltakozzon” az ellenőrök konvoját ért támadás miatt.

Obama korábban erőteljes fellépést ígért arra az esetre, ha az Aszad-rezsim vegyi fegyvereket alkalmazna, s ezzel átlépné az Egyesült Államoknak az elnök által “vörös vonalként” emlegetett tűréshatárát. Erről, és az előzményekről itt olvashatnak bővebben.
forrás:origo.hu

According to America’s unforgivable thing happened in Syria

He did not wait for the end of the official UN investigation in the United States, I do not doubt that Syria had chemical weapons attack. A White House spokesman said: Obama is considering what should be the appropriate response.

The deployment of chemical weapons in Syria is undeniable and unforgivable – John Kerry said U.S. Secretary of State in Washington.

The head of American diplomacy in Syria as a chemical means of large-scale and indiscriminate deployment was called “moral obscenity” certified and urged the perpetrators to be held accountable. “A large-scale and indiscriminate weapons application is of which the civilized world has been decided that they will never be used, and this conviction is allocated to countries that are less well understood outside one” – he said.

Kerry stressed that each country should be held liable for the illegal under international law by deployment of chemical weapons. He recalled that President Barack Obama considers a priority to prevent the proliferation of weapons of mass destruction and warned that the Assad regime: without consequences can not be violated international norms.

The foreign minister said that while the coming days will continue to collect and evaluate additional evidence that the information is evidence to suggest that “used chemical weapons in Syria.” As he said, “we know that these chemical weapons over the supervision exercised by the Syrian regime” and Damascus has required the implementation of such missile attacks as well.

Kerry the latest chemical attack and attempted to cover up evidence of the systematic destruction of the accused Damascus, which – when held up to five days at the UN inspectors – keep ágyúzta the incident site. According to the U.S. Secretary of the Syrian regime, it was too late to work permit szakérőinek the world body. Kerry attack by the inspectors was further exacerbated by the Syrian system’s credibility.

It is undeniable that chemical weapons have been deployed in Syria and there is little doubt that the Syrian government has made it – Jay Carney said Washington, a White House spokesman said.

According to Carney, U.S. President Barack Obama is considering what should be the appropriate response to the use of chemical weapons, but has not yet decided how to respond. The presidential spokesman said no time limit as to when Obama will take the decision.

Residing in Indonesia Chuck Hagel defense minister, said:. “On the situation in Syria, the United States every opportunity to consider and collaborate with allies in the international community.” The wording used by Hagel said the United States steps – if any – “and in line with the international community, and will be under the legal justification.”

Marie Harf, U.S. State Department spokesman stated that the President’s decision, although officials are aware of the urgency of preparation, the government did not impose a deadline for the decision. In relation to the time factor Ban Ki-moon, the UN Secretary-General emphasized that “every hour” is an important work to be done by staying in Syria of UN inspectors. He said that the professionals who have attacked unidentified snipers, “very valuable” evidence gathered near the Damascus last week’s alleged chemical weapons attack scene.

Ban said that it had asked Angela Kane, UN High Commissioner for leszerelésügyi that both the Syrian government and the opposition, representatives of “strong protest” because the inspectors convoy attack.

Obama had promised strong action in the event that the Assad regime would apply if chemical weapons, thereby crossing the United States cited by the president, “a red line” tolerance. About it, and here you can read more about history.
Source: origo.hu

Leave a Reply 530 megnézve, 1 alkalommal mai nap |