< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Tizenkét éve érte a terrortámadás Amerikát))))))Twelve years ago it a terrorist attack on America

| Mobile | RSS

Tizenkét éve érte a terrortámadás Amerikát))))))Twelve years ago it a terrorist attack on America

Tizenkét éve érte a terrortámadás Amerikát

New Yorkban helyi idő szerint 8 óra 46 perckor, majd 9 óra 3 perckor két “élő bombaként” használt, eltérített utasszállító repülőgépet kormányoztak a Világkereskedelmi Központ (World Trade Center, WTC) két ikertornyába.

Tizenkét éve, 2001. szeptember 11-én, egy keddi napon érte közel háromezer emberéletet követelő terrortámadás az Egyesült Államokat. A hivatalos verzió szerint a merényletet az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet hajtotta végre. Az Egyesült Államok válaszul háborút hirdetett a terrorizmus ellen.

New Yorkban helyi idő szerint 8 óra 46 perckor, majd 9 óra 3 perckor két “élő bombaként” használt, eltérített utasszállító repülőgépet kormányoztak a Világkereskedelmi Központ (World Trade Center, WTC) két ikertornyába. A tornyok 9.59-kor, illetve 10.29-kor leomlottak, a romok alatti tüzet csak december közepére sikerült eloltani.

Egy harmadik eltérített gép Washingtonban az amerikai védelmi minisztérium épületébe, a Pentagonba repült, annak egy részét lerombolva. Egy negyedik gép – amelyet szintén merényletre akartak felhasználni, állítólag washingtoni célponttal – az utasok ellenállása miatt Pittsburgh közelében zuhant le. A később közzétett hivatalos adatok szerint a New York-i ikertornyok elleni támadásban 2749-en haltak meg, a terrortámadás az Egyesült Államokban összesen közel 3000 halálos áldozatot követelt. A merényletsorozatért évekkel később az al-Kaida nemzetközi iszlamista terrorhálózat vállalta a felelősséget, jóllehet vezetője, Oszama bin Laden korábban tagadta, hogy szervezetének köze lenne a támadáshoz.

A támadások miatt – addig példátlan módon – több napra lezárták az amerikai légteret minden polgári repülőgép előtt, a fegyveres erőket fokozott harckészültségbe helyezték. George W. Bush amerikai elnök a merényletek után sugárzott televíziós beszédben azt mondta: “több mint terrorcselekmény, valójában háborús cselekmény” történt, és kilátásba helyezte: az Egyesült Államok felkutatja a felelősöket és igazságot szolgáltat, nem téve különbséget az elkövetők és a nekik menedéket nyújtók között.

A merénylet után született meg az emberi jogi szervezetek által hevesen bírált, a hatóságoknak sokkal szélesebb jogkört biztosító “hazafias törvény” (Patriot Act). A II. világháború utáni legnagyobb amerikai közigazgatási reform keretében létrehozták a belbiztonsági minisztériumot, és jelentősen átszervezték a hírszerző ügynökségeket, amelyek súlyos mulasztásokat és baklövéseket követtek el, s képtelenek voltak a hatékony fellépésre. George W. Bush elnök 2003-ban szeptember 11-ét nemzeti ima- és emléknapnak és a hazafiság napjának nyilvánította, amikor minden évben megemlékezéseket tartanak.

A WTC helyén 2004. július 4-én, az amerikai függetlenség napján rakták le az üvegből és acélból megálmodott, az Egyesült Államok létrejöttének dátumára utalva 1776 láb (541 méter) magas One World Trade Center alapkövét, elkészültekor ez lesz a nyugati félteke legmagasabb épülete és a világ jelenleg épülő tornyai közül a hetedik legmagasabb. Az építmény 2013 májusában érte el teljes magasságát, amikor felhelyezték rá az utolsó két elemet; a mintegy 3 milliárd dollárból felépülő tornyot 2014-ben tervezik átadni. A 104 emeletes épület 278 ezer négyzetméternyi irodát, egy kilátót, valamint üzleteket és éttermeket foglal majd magában.

Az Egyesült Államok a 2001. szeptember 11-i terrorcselekményekre válaszul még abban az évben, október 7-én hadműveletet indított az al-Kaida vezetőjének, Oszama bin Ladennek menedéket adó afgán rezsim ellen, megdöntve a tálibok hatalmát. Oszama bin Ladennel csak tíz évvel a merényletek után, 2011. május 2-án pakisztáni területen végzett egy amerikai kommandó. Az Amerika elleni merényletet kitervelő és irányító Hálid Sejk Mohammed, bin Laden egykori műveleti főnöke és négy bűntársa amerikai kézre került, ügyüket a guantánamói amerikai támaszponton, katonai esküdtszék előtt tárgyalják.

A 9/11-es vizsgáló bizottság jelentése sok kérdésre nem ad választ, és több pontatlanságot tartalmaz. Egy felmérés szerint az amerikaiak 38 százaléka szerint a kormány nem tárta fel a teljes igazságot a támadással kapcsolatban, és több szervezet a támadás körülményeinek újbóli kivizsgálását követeli.

forrás:ma.hu

Twelve years ago it a terrorist attack on America

New York local time is 8 hours 46 minutes and 9 hours 3 minutes , two “live bomb ” used hijacked passenger aircraft were governing the World Trade Center (World Trade Center, WTC ) two ikertornyába .

Twelve years ago , 2,001th September 11 , a Tuesday it almost three thousand human lives in terrorist attacks in the United States. According to the official version of the assassination of al -Qaeda international terrorist organization has implemented . In response , the United States declared war on terrorism.

New York local time is 8 hours 46 minutes and 9 hours 3 minutes , two “live bomb ” used hijacked passenger aircraft were governing the World Trade Center (World Trade Center, WTC ) two ikertornyába . The towers at 9:59 and 10:29 am fallen down a fire under the rubble was put out only the middle of December.

A third hijacked aircraft to the U.S. Department of Defense building in Washington , flew into the Pentagon , part of it destroyed . A fourth machine – which also wanted to use assassination , said Washington’s target – because of the resistance of the passengers crashed near Pittsburgh . According to the official data published after the attacks on New York’s twin towers in 2749 died of the terrorist attacks in the United States required a total of almost 3,000 deaths. The merényletsorozatért years later, the al- Qaeda international Islamist terror network has claimed responsibility , although leader Osama bin Laden denied earlier that the organization would do with the attack.

Because of the attacks – an unprecedented way – has been closed for several days before the U.S. airspace all civil aircraft , increased combat readiness of the armed forces are put into . George W. Bush’s broadcast after the attacks televised speech said: “more than acts of terrorism , in fact, an act of war ” occurred, and the prospect of the United States of seeking out those responsible and justice , with no distinction between the perpetrators and give them shelter providers .

It was strongly criticized by human rights organizations , providing a much wider powers to the authorities ‘patriotic act ‘ ( Patriot Act), after the assassination . The II . created , the largest U.S. public administration reform after the Second World War, the Department of Homeland Security , and significantly reorganized the intelligence agencies have committed serious blunders and failures , and were unable to take effective action . George W. President Bush on September 11, 2003, at the national day of prayer and remembrance and patriotism declared the day when every year of celebrations are held .

The WTC site 2004th July 4 , American Independence Day was laid off from the glass-and- steel dreamed , referring to the United States created date of 1776 feet ( 541 meters) tall One World Trade Center was laid materializes it will be the Western Hemisphere ‘s tallest building and the towers of the World is based on among the seventh highest. The building in May 2013 reached its full height when affixed it to the last two elements , a 3 billion dollar tower built in 2014 is planned to pass . The 104 -story building is 278 thousand square meters of office space , an observation deck , as well as shops and restaurants and covers .

The United States is the 2,001th September 11 in response to terrorist acts in the same year , on October 7 against the al- Qaida leader Osama bin Laden refuge Afghan regime’s military operations , breaking the power of the Taliban. Osama bin Laden is only ten years after the attacks in 2011. on May 2 in a U.S. commando Pakistani territory . The attack on America and planners managing Khalid Sheikh Mohammed , bin Laden ‘s former operations chief and four accomplices were American hands , their case dealt with the American base at Guantanamo Bay , before the military jury .

Report of the Commission of Inquiry 9/11-es many questions unanswered , and contains several inaccuracies . According to a survey, 38 percent of Americans said the government did not reveal the full truth about the attack, and more organizations require re- investigation into the circumstances of the attack.

Source: ma.hu

Leave a Reply 173 megnézve, 1 alkalommal mai nap |