< Böngészés > Főoldal / Nincs kategorizálva / Blog article: Haladék Amerikából az Orbán-kormánynak(((( Reprieve – America by the Orban government

| Mobile | RSS

Haladék Amerikából az Orbán-kormánynak(((( Reprieve – America by the Orban government

2013. szeptember 20. | 1 Hozzászólás | Nincs kategorizálva

Haladék Amerikából az Orbán-kormánynak

Növeli a kormányzat pénzügyi mozgásterét az, hogy Amerikában továbbra is a régi ütemben öntik a friss pénzt a piacokra, ám az elemzők arra is figyelmeztetnek, ezzel a bizonytalanság is megnő a világban. Az olcsó dollár nem oldja meg, csak elfedi a nemzetgazdaságok szerkezeti bajait, és az is biztos, a pénzbőségnek előbb-utóbb véget vetnek.

Magyarország alapvetően profitál abból, hogy a jegybank szerepét betöltő amerikai szövetségi tartalékalap-rendszer (Fed) az egybehangzó piaci várakozásokkal szemben mégsem csökkentette szerda este likviditásbővítő programját, azaz továbbra is havonta 45 milliárd dollárért vásárol állampapírt és 40-ért jelzáloglevelet. A pénzbőség ugyanis azt eredményezi, hogy a legfejlettebb országok szinte nulla kamatú befektetései mellett a feltörekvő országok értékpapírjait, elsősorban államkötvényeit is vásárolják.

Ez nagyon jól jön a választásokra készülő kormánynak, mert növeli a mozgásterét, pontosabban tovább számíthat a nagyobb mozgástérre – mondta a Népszavának Gárgyán Eszter. A Citibank elemzője azonban arra is figyelmeztet, hogy a Fed-ülés óta nőtt a bizonytalanság, a piacok most azzal vannak elfoglalva, hogy rádöbbentek, nem tudják kiszámítani a Fed lépéseit. A bizonytalanság pedig a korábbinál nagyobb kilengéseket hozhat.

Egybevág ezzel a londoni City egyik legnagyobb pénzügyi-gazdasági elemzőháza, a Capital Economics elemzése. A szakértők ráadásul azt írták – bizonyára hazánkat is ideértve -, az amerikai mennyiségi enyhítés leépítésének halasztása sem tünteti el a gyengébb lábakon álló feltörekvő országok szerkezeti gondjait. A Fed váratlan döntése néhány bajban lévő felzárkózó gazdaságnak hagyott valamelyes “lélegzetvételnyi időt”, ez azonban csak időleges megkönnyebbülést jelenthet – vélekedtek a londoni elemzők, írja az MTI.

Mintha ezeket a kételyeket akarta volna alátámasztani a magyar állampapírpiac, amelynek máris volt módja reagálni a tengerentúli (nem)döntésre. Tegnap ugyanis háromféle állampapírt kínált megvételre az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK), összesen 44 milliárd forintnyi mennyiségben. A potenciális vevők azonban ennél kevesebb, 40 milliárdot sem elérő vételi szándékkal jelentkeztek, ami extrém fejlemény, hiszen az államkötvény-aukciók úgy folynak, hogy az ÁKK a számára legkedvezőbb (legkevesebb hozamot kérő) ajánlatokat fogadja el, márpedig ha kevesebb az ajánlat, nincs miből válogatni. A hároméves kötvényből 20 milliárdos kínálatra kevesebb mint 16 milliárd igény mutatkozott, így az ÁKK 12,5 milliárdra csökkentette az elfogadott mennyiséget, márpedig ilyesmi öt éve nem történt.

Pánikra persze nincs ok, miközben alig kellett az új államkötvény, a hozamok a kibocsátó számára kedvezően alakultak, jelentősen estek. (Magyarán a hitelezők kevesebb kamatot kérnek pénzükért.) Az átlaghozamok az egy nappal korábbi átlaghozamoknál mintegy 0,3 százalékponttal voltak alacsonyabbak. A magyar állampapírhozamok elemzése ugyancsak ellentmondásos következtetésekre ad alkalmat. A hozamok esnek, ám ez a tendencia csak a rövidebb futamidejű, például három hónapos papíroknál “szép”, egyenletes, a hosszabb, mondjuk tízéves görbe inkább ide-oda mozgást mutat, ami arra utal, hogy a hosszú távú bizalom nem javul az ország iránt.

Az Egyesült Államokból érkező hír még egy napig sem tudta megjavítani a Budapesti Értéktőzsde és a forint árfolyamait. A BUX reggel erősen kezdett, délután azonban már lényegében az előző napi szinten folyt a kereskedés. A forint ugyanígy 295-ös euróárfolyamig erősödött, de aztán visszagyengült a 297-es érték közelébe.

A nemzetközi piacok alapvetően pozitívan fogadták, hogy a Fed egyelőre nem emeli följebb a lábát a gázpedálon, bár azt mindenki tudja, hogy előbb-utóbb lassul, majd le is áll a pénzpumpa. Németh Gábor, az Aegon Befektetési Alapkezelő portfoliómenedzsere szerint rövidtávon megnő a kereslet a kötvénypiacokon, azonban hosszabb távon nem változott a világkép, a monetáris lazítás visszafogása véget fog vetni előbb-utóbb a “kötvényvilágnak”. Azt is mindenki tudja, hogy a dollárözön ára előbb-utóbb az infláció növekedése lesz, az ötéves amerikai hozamadatok már utalnak is arra, hogy nőni fog a pénzromlás üteme.
A mennyiségi bővítés nem csodaszer, korlátozott a hatékonysága – mondta a Népszavának Magas István, a Corvinus tanszékvezető egyetemi tanára.

A pénznek csak egy része hasznosul a reálgazdaságban. Egy év alatt körülbelül az amerikai GDP 8 százalékának megfelelő pénzt zúdítottak a kötvénypiacra, és ettől számítások szerint az ottani GDP csak 0,3 százalékkal nő. Persze – tette hozzá sietve – nem tudunk jobb módszert, és a hatás egyébként is több évre szól.
Maga a halasztás sokáig fogja még foglalkoztatni az elemzőket, még keresik a Fed-döntés okait. A döntéshozók most úgy ítélték meg – írta Rába Zoltán befektetési igazgató az Equilor Alapkezelőtől -, “hogy a növekedés terén az utóbbi 1-2 évben elért eredmények egyelőre még nem meggyőzőek, nem ölelik át az USA gazdaságának és a konjuktúra-mutatószámok elegendő körének palettáját, és több területen még túl törékenyek ahhoz, hogy elviseljék azon monetáris kondícióknak a felpuhítását, amelyek éppen, hogy csak elkezdték ezeket a konjunktúraelemeket növekvő pályára állítani.”

Tesztel az MFB

A Magyar Fejlesztési Bank három nemzetközi bank segítségével kíván dollárkötvényt kibocsátani, írta a Thomson Reuters pénzügyi szolgáltató részlege, az IFR nyomán a Portfolió. A hírügynökségi információk szerint az MFB a Citigroupot, a Deutsche Bankot és a JP Morgant bízta meg szervezéssel.

Tavaly év végén hasonló forgatókönyv valósult meg: akkor előbb a szintén állami Eximbank ment ki a nemzetközi tőkepiacokra dollárkötvénnyel, majd ennek kedvező tapasztalatai után maga az állam is belevágott idén februárban a kibocsátásba – mutat rá a portál. Most is ez lehet a cél, vagyis a magyar dollárkötvény-kibocsátásának előkészítése, hiszen az ÁKK már engedélyt kért 5 milliárd dollár erejéig ilyen lépésre. A keret első részletét még idén kibocsájthatják, technikailag október a legkorábbi időpont.

szerző:Tevan Imre / Népszava

Reprieve – America by the Orban government

It increases the government’s financial room for maneuver is that America is still being poured into the old rate of fresh money in the markets , but analysts also warn , this insecurity is increasing in the world . The cheap dollar will not solve it, only covers the economic structure of the nation ‘s ills , and it is certain that sooner or later the pénzbőségnek ending .

Hungary is essentially profit from the fact that the role of the central bank holding the U.S. Federal Reserve System ( Fed ) were not reduced Wednesday evening liquidity program to the consistent market expectations , that is still a month at $ 45 billion to buy government bonds and 40 – over mortgage bonds . The abundance of money because it results in the most developed countries is almost a zero -interest investments in emerging markets securities , mainly government bonds can buy .

This government is very well prepared for the elections , as it increases the scope , more accurately count the more leeway – said the People ‘s Word Gárgyán Esther . Citibank analyst warns , however , that since the Fed ‘s meeting the increased uncertainty in the markets right now are busy , they realized that they can not calculate the steps of the Fed. The uncertainty will take more swings than before .

Consistent with the City of London is one of the biggest financial and economic analyst house analysis by Capital Economics . The experts, in addition to it was – certainly including our country – the U.S. quantitative easing cutbacks deferral will not simply disappear structural problems of the lower legs of emerging countries . Unexpected decision by the Fed in some emerging economies in trouble left a slight ” breathing space ” , but this can only be a temporary relief – iterated analysts in London , writes MTI .

I thought I wanted to be supported by the Hungarian government securities market these doubts , which has already had an opportunity to respond to overseas (non ) decision. Yesterday, as there are three types of government securities offered for sale by the Government Debt Management Agency (AKK ) , an amount of HUF 44 billion . However, potential buyers will be less , $ 40 billion does not equal buying intention occurred , causing extreme developments , as the government bond auctions by going to the AKK the best (for applying minimum yield ) bids accepted However, if you have less to offer , there is nothing sorted . The three-year bond 20 billion supply is less than demand was 16 million , so the AKK 12.5 billion reduction in the quantity agreed , It did not happen five years ago.

Of course there is no reason to panic , while hardly had the new government , the returns were favorable to the issuer, have fallen significantly . ( So in the interest lenders ask for less money. ) The average yield on average one day earlier case yields about 0.3 percentage points lower . Analysis of the Hungarian government bond yields also give rise to contradictory conclusions . The yields are , however, this could only shorter maturities , such as three -month papers “beautiful” , even , longer , say ten curves rather fro show motion , suggesting that the long -term confidence does not improve the country’s .

News from the United States was able to repair the Budapest Stock Exchange and the dollar exchange rates even for a day. The BUX strong early in the morning , but the afternoon was essentially level with the previous day of trading. The same 295 dollar price euro continued until strengthened , then weakened to a 297 -inch nominal.

The international markets are basically welcomed the Fed has not set foot on the gas pedal raises up higher , even though everyone knows that it will eventually slow down, then it is also a money pump. Gábor Németh , Aegon Asset Management portfolio manager in the short term, increased demand for bond markets , but did not change the long-term view of the world , the monetary easing cuts will put an end sooner or later the ” world policy ” . We also all know that the price of the dollar will eventually become invasive growth , inflation , the five -year U.S. yields are now also suggest that the rate of inflation will increase .
The volume expansion is not a panacea, the limited effectiveness – the People ‘s Word says Stephen Tall , Head of Department, Professor of Corvinus .

The money is utilized only part of the real economy. Within a year, equivalent to around 8 percent of GDP in the U.S. rained money in the bond market and from there according to the calculations of GDP will only grow by 0.3 percent . Of course – he added hastily – we do not know a better way , and the effect already for several years.
You will long for the postponement is to employ the analysts are still looking for the causes of the Fed decision. The makers now considered – by Zoltan Raba investment manager of EQUILOR Management Company – “that in terms of growth results in the last 1-2 years is not yet conclusive , they do not take over the U.S. economy and adequate range of konjuktúra – indices range , and in many areas it is too fragile to withstand the softening of monetary conditions , which was to have begun only those items be growing careers in business . ”

have tested the MFB

The Hungarian Development Bank intends to issue dollar bonds to three international bank , wrote in the Financial Services division of Thomson Reuters , the IFR wake of the Portfolio . According to the news agency information MFB Citigroup, Deutsche Bank and JP Morgan mandated organization.

Late last year, a similar scenario is realized : it is also the first state Eximbank has gone out of international capital markets dollárkötvénnyel , and after this positive experience , the state itself is cut into February of this year with the release – points to the portal . Now , it may be the aim of the Hungarian dollar bond issue to prepare , as the Government Debt Management Agency has requested authorization to $ 5 billion up to this step. First portion of the frame this year kibocsájthatják , technically October at the earliest date.

Leave a Reply 250 megnézve, 1 alkalommal mai nap |