< Böngészés > Főoldal / Nincs kategorizálva / Blog article: Tömegesen dőlhetnek be a szemétszállító cégek//// Massé et se détendre dans les sociétés d’ordures

| Mobile | RSS

Tömegesen dőlhetnek be a szemétszállító cégek//// Massé et se détendre dans les sociétés d’ordures

2013. december 16. | hozzászólás | Nincs kategorizálva

Tömegesen dőlhetnek be a szemétszállító cégek

Ha egy hulladékszolgáltató csődbe menne, azt az adófi zetők pénzéből kell megmenteni FOTÓ: TÓTH GERGŐ

Semmit nem tett a kormányzat az általa a rezsicsökkentéssel csődhelyzetbe juttatott hulladékkezelési cégek megmentése érdekében. Így hamarosan tucatjával kezdhetnek el bedőlni ezek a társaságok, emiatt a települések százain szűnhet meg a szemétszállítási szolgáltatás. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság eddig már 31 településen jelölt ki ideiglenes szolgáltatót. Félő azonban, hogy a szemétszállító vállalkozások tömeges csődje esetén nem lesz olyan vállalkozás, amit ki lehet majd választani kényszer szolgáltatónak.

Semmilyen kormányzati lépés nem történt a Gödöllőt és térségét ellátó hulladék kezelő társulás megmentése érdekében. Így a társaság hamarosan csődbe juthat. Ez pedig 106 településen mintegy 300 ezer embert hozna nehéz helyzetbe, ennyi lakostól ugyanis nem tudnánk elszállíttatni a szemetet – nyilatkozta lapunknak Gémesi György gödöllői polgármester, a várost és térségét összefogó önkormányzati társulás elnöke, aki egyben a Magyarországi Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) is az elnöke. A önkormányzati vezető elmondta: a régió hulladék kezelő cégének eddig mintegy 500 millió forint adóssága halmozódott fel, így szinte bármikor megindulhat ellene a felszámolási eljárás. Gémesi hozzátette: országos problémáról van szó, több száz település küzd hasonló gondokkal, így abban az esetben, ha megkezdődök a hulladék elszállító cégek tömeges bedőlése az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) aligha tud majd egyik napról a másikra ideiglenes hulladék kezelő vállalatokat kijelölni a tönkrement társaságok helyébe, s az újonnan kiválasztott vállalkozások hulladék szállításon keletkező veszteségeit is állnia kell majd valakinek. A település vezető abban reménykedik, hogy kormány korábbi ígéretét teljesítve rövid időn belül mentő kötelet dob a bajba jutott településeknek.

A szemétszállító cégek körüli gondokat az okozza, hogy a kormány idén államosítja, illetve önkormányzati tulajdonba kényszeríti ezeket a társaságokat, emellett júliusban tíz százalékos árcsökkentést kényszerített rá a már döntően ma is helyhatósági tulajdonban lévő vállalkozásokra, amelyeknek szembe kell nézniük a kiadásaik drasztikus növekedésével is. Az idén még tonnánként 3000 forintos, jövőre duplázódó hulladéklerakási járulék például 2016-ra már 12 ezer forint lesz. De emeli a költségeket az elvárt béremelés, a lakosonként 100 forintos felügyeleti díj, és a magas e-útdíj is további nehézségeket okoz. Az önkormányzatoknak mindeközben már nincsen joguk arra, hogy a szolgáltatás díját maguk állapítsák meg, miután a hulladékszállítás idén hatósági áras szolgáltatás lett.

Elemzők megjegyezték: abban az esetben, ha kormányzat mégis megmenti a csődtől a hulladék cégeket, akkor azt az adófizetők pénzéből teszi. Vagyis mindenképpen a lakosság fizeti meg a szemétszállítás tényleges költségeit.
Nem előzhető meg a hulladékszolgáltatók tömeges csődje, milliárdokból kell majd megmenteni a bajba jutott cégeket, illetve a szolgáltatás nélkül maradt településeket – fogalmazta meg aggályait az Együtt-PM, miután nem vette tárgysorozatba múlt heti ülésén a Parlament Fenntartható fejlődési bizottsága Szilágyi László javaslatát, amely átmenetileg mentesítette volna a hulladékos közszolgáltatókat néhány újonnan bevezetett közteher megfizetése alól.

A politikai formáció szakpolitikusa már korábban jelezte, egymás után dőlnek be a települési hulladékkezelők a kormány elhibázott politikája miatt. A szolgáltatókat különösen sújtja a közterhek megsokszorozódása ( az említett e-útdíj, lerakási járulék, felügyeleti díj és egyéb kiadások) és a költségnövekedés ellenére rájuk rótt “rezsicsökkentés”. A pénzügyi sokkot a legkevésbé azok a nonprofit alapon működő önkormányzati hulladékkezelő társulások tudják kezelni, amelyeknek a kormány – szóban – át kívánná adni a piacot.

Közpénzből kell majd rendezni az esetleges csődöket – erre a célra a kormány máris milliárdokat épített be a költségvetésbe – ahelyett, hogy hagynák dolgozni a hulladékkezelést eddig piaci alapon elvégző társulásokat – hívta fel a figyelmet párt. Az Együtt-PM szerint ennek a rövidlátó politikának hamarosan súlyos gazdasági, környezeti és egészségügyi következményei lesznek, illusztrálva, hogy az Orbán-kormány azt is képes elrontani, ami mostanáig többé-kevésbé jól működött.

Hajdu Mártontól, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjétől megtudtuk: az ideiglenes ellátásra kijelölt szolgáltatókat minden esetben a gazdaságossági elvek alapján választják ki. A bejelentéstől számított 15 napon belül a katasztrófavédelem hatósági eljárás keretében jelöli ki az átmeneti szolgáltatót. Eddig összesen 31 településen került sor ideiglenes szolgáltató kiválasztására, továbbá öt településen az eljárás közben az önkormányzat és a szolgáltató új szerződést írt alá, így ezekben az esetekben megszűnt az eljárás. Az ideiglenesen kijelölt szolgáltatók minden indokolt és igazolható többletköltségét egy erre a célra elkülönített alapból térítik meg – tette hozzá a tűzoltó őrnagy.

Minősítik a hulladékgazdálkodókat

A százat meghaladó hulladékgazdálkodási közszolgáltató társaság közül eddig félszáznál több vehette át az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) minősítési okiratát, így a minősített közszolgáltatók által lefedett terület már csaknem 1100 települést és több mint ötmillió lakost érint – tájékoztatott az ügynökség pénteken.
Az OHÜ a nyár végén kezdte meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltató társaságok minősítését. Ennek keretében a közszolgáltató által kért minősítési kategóriába és fokozatba sorolást vizsgálja meg az ügynökség, és kiállítja a minősítési okiratot, ha a társaság megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek.

A minősítési okirat megléte alapfeltétel ahhoz, hogy adott településen közszolgáltatói tevékenységet végezhessen egy hulladékgazdálkodással foglalkozó cég. Ugyancsak a minősítés biztosítja azt, hogy az önkormányzat a helyi igényekhez, sajátosságokhoz igazodó közszolgáltatót választhassa ki – emlékeztet közleményében a hulladékgazdálkodási ügynökség.
Meghatározott feltételek mellett van lehetőség arra, hogy a minősítő okiratot legkésőbb 2014. július 1-jéig szerezzék meg a társaságok. Az OHÜ azonban változatlanul azt javasolja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóknak, hogy ne halasszák az utolsó pillanatokra az okirat megszerzését, minél előbb kezdeményezzék az eljárás lefolytatását.

A közszolgáltatási szerződésnek előfeltétele az OHÜ minősítési okiratának megléte, ennek hiányában 2014. július 2-tól fel kell mondani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási megállapodást – figyelmeztet az ügynökség.
A minősítési eljárás során a szolgáltatókat három kategóriába (A-B-C) és három fokozatba (I-II-III) sorolja be az ügynökség szervezeti egysége. A törvény tartalmazza azokat a szempontokat és követelményeket, amelyek alapján megtörténik a kérelmező közszolgáltatók minősítési osztályba sorolása – közölte az OHÜ.

forrás:népszava online.hu

Massé et se détendre dans les sociétés d’ordures

Si vous êtes un fournisseur de déchets faillite , je dois économiser de l’argent des contribuables de vidange PHOTO: TOTH Gergö

Le gouvernement n’a rien fait pour l’enregistrer dans les sociétés aériennes réduction de faillite alloués de gestion des déchets . Aussitôt commencent à tomber pour des dizaines de ces entreprises , de sorte que les centaines de villages ont une fin dans le service de collecte des ordures . La Direction générale nationale de gestion des catastrophes a été nominé dans 31 colonies , sur un fournisseur temporaire . Il est à craindre , cependant, que dans le cas d’une défaillance massive des entreprises à ordures sera pas une entreprise , alors vous pourriez être obligé de choisir le fournisseur .

Aucune action du gouvernement a été prise en vue de protéger la région Gödöllő d’alimentation et d’association de gestion des déchets . Ainsi, la société est sur ​​le point d’ obtenir faillite . Il est d’environ 300 mille personnes de produire 106 établissements en difficulté , c’est habitant parce que nous ne savions pas à expédier les déchets – a dit notre magazine George Gémesi Godollo maire , président de la ville et de la région réunissant association des collectivités locales , qui sont aussi les gouvernements locaux en Hongrie Association ( mauvaises herbes ) est le président . Le chef du gouvernement , a déclaré la société de gestion des déchets de la région a accumulé des dettes de l’ordre de 500 millions HUF , donc presque tout le temps contre la reprise de la procédure . Gémesi ajouté problème national est , des centaines de communautés aux prises avec des problèmes similaires , de sorte que dans le cas où commence les déchets sont transportés entreprises effondrement massif , la Direction nationale de gestion des catastrophes ( OCF ) ne sera guère connaître d’un jour à l’autre temporaires entreprises de gestion des déchets sélectionnés par les entreprises en faillite remplacés , et les sociétés nouvellement sélectionnés collecte des déchets , les pertes résultant devront être quelqu’un. Le chef du village espère que la promesse du gouvernement précédent rempli dans un court laps de temps jette bouée de sauvetage pour les collectivités en difficulté .

Inquiétudes sur les entreprises d’ordures est due au gouvernement cette année , nationaliser ou propriété municipale obligeant ces entreprises , ainsi que dans Juillet , dix pour cent de réduction de prix forcé sur les entreprises déjà décisive aujourd’hui la propriété municipale , qui sont confrontés à des dépenses drastiques augmente aussi. Cette année , même le HUF 3000 , l’année prochaine doubler les contributions d’enfouissement d’ici 2016 , il sera de 12 mille par tonne par exemple. Mais elle soulève les coûts salariaux prévus , les frais d’inspection de 100 HUF par habitant et de haute péage ce qui peut causer des difficultés supplémentaires . Pendant ce temps , les autorités n’ont plus le droit de s’établir dans les frais de service après l’expédition a été cette année , le service à prix fixe .

Les analystes ont noté que dans le cas si elle fera économiser au gouvernement des sociétés de déchets de faillite , il fait de l’argent des contribuables . C’est certainement le public devra payer le coût réel de l’élimination des déchets .
Opérateurs de déchets ne peut être évitée faillite massif milliards de raisons devront sauver les entreprises en difficulté ou à gauche sans les villages de service – a dit que les préoccupations de la Co -PM , après avoir échoué à la série de la réunion de la semaine dernière de la Commission de László Szilágyi Parlement sur ​​la proposition de développement durable s’opposer à temporairement ont été exemptées du paiement des hulladékos de service public certains de la charge fiscale nouvellement introduite.

La formation des décideurs politiques ont déjà indiqué , un après l’autre , a décidé sur le traitement des déchets municipaux en raison de politiques gouvernementales malencontreuses . Le service est particulièrement marquée par la prolifération des charges publiques ( dans l’e- péage , les contributions de descente , frais d’inspection et autres frais) , et en dépit de l’augmentation des coûts imposés aux « réduction des frais généraux ” sur eux . Le choc financier est le dernier de leurs associations de gestion des déchets municipaux opérant dans le but non lucratif de gérer , que le gouvernement – en – de vouloir les vendre au marché .

Par des fonds publics devront se contenter des éventuelles défaillances – à cet effet les milliards du gouvernement déjà intégrés dans le budget – au lieu de lui permettre de travailler sur la gestion des déchets a réalisé des associations fondées sur le marché – ont attiré l’attention de la partie . Le Co -PM selon cette politique à courte vue sera bientôt une grave conséquences économiques, environnementales et de santé , ce qui montre que le gouvernement Orbán est capable de gâcher , qui est maintenant bien plus ou moins travaillé .

Hajdu Mártontól , la Direction générale nationale de la porte-parole de la gestion des catastrophes a appris : les fournisseurs de soins temporaires désignés dans chaque cas sélectionnés sur la base des principes économiques . Dans les 15 jours à compter de la date de dépôt de la responsable de la gestion des catastrophes désigné par le contexte du fournisseur de processus de transition . Jusqu’à présent , un total de 31 installations temporaires a été choisi fournisseur , ou à cinq communautés au cours du processus de l’administration locale et le fournisseur de services a signé un nouveau contrat , de sorte que dans ces cas, le processus est parti . Le service de bus temporaire raisonnable et justifié le coût supplémentaire d’un fonds distinct à cette fin doit être remboursé – ajout d’un incendie majeur .

Évalué à partir de la hulladékgazdálkodókat

La société de services de gestion des déchets de plus de cinquante ont jusqu’à présent plus de cinquante destinataire de l’Agence de gestion des déchets nationale ( OHU ) Evaluation instrument , tels que la zone couverte par les services certifiés publics près de 1 100 villages et plus de cinq millions de personnes touchées – informé l’agence vendredi .
OHU commencé entreprises de service public dans la qualification de la gestion des déchets à la fin de l’été . Comme un cadre pour examiner les évaluations de la fonction publique et dans la relégation de qualité de l’organisme , et à émettre une notation est nécessaire , si l’entreprise répond aux exigences de la loi .

L’existence d’une qualification documents condition préalable à une localité spécifique pour mener à bien une activité de service public est une société de gestion des déchets . Cette certification garantit que le gouvernement local aux besoins locaux , les particularités de la fonction publique adaptée à retirer – Communication rappelle l’agence de gestion des déchets .
Dans certaines circonstances, il est possible que le diplôme au plus tard Janvier 2014. D’ici le 1er Juillet acquisition de la société . OHU mais recommande encore la perte de la fonction publique , de ne pas différer les derniers moments de l’acquisition de documents , le plus tôt vous lancez la procédure .

Le contrat de service public OHU condition préalable à la certification des documents , faute de quoi la 2014e Du 2 Juillet à dire sur les déchets de contrat de service public – prévient l’agence .
Pendant le processus de qualification sont répertoriés dans trois catégories (ABC) et trois classes ( I- II – III ) dans le département de service de l’agence . La Loi énonce les critères et exigences que le demandeur à la classification de la fonction publique sur la base de la qualification – l’UHT dit .

Source : référendum online.hu

Leave a Reply 213 megnézve, 1 alkalommal mai nap |