< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: 11. Baksi Pista bácsi leveles ládája…vagy az álmikulás kalandjai//// 11 Uncle Pista Baksi mailboxes … or at the Santa Adventures

| Mobile | RSS

11. Baksi Pista bácsi leveles ládája…vagy az álmikulás kalandjai//// 11 Uncle Pista Baksi mailboxes … or at the Santa Adventures

2013. december 21. | 1 Hozzászólás | Közélet

11. Baksi Pista bácsi leveles ládája…vagy az álmikulás kalandjai

Jó egészséget magának s családjának szerkesztő Uram! Tudom, hamarabb jelentkeztem. Ám, alig vártam, hogy írhassak. Olvastam ezt a hírmondót, hisz ma találtam meg a leveles ládámban. Csúnya sok hiba van benne! Rengeteg a jelentéktelen, értelmetlen „csakazértismegmutatom”…! Értelmes írást nem lehet olvasni…minden a dölyfösről szól. Mit szól, most már mikulásnak is öltözik… ki lehet alkalmasabb nála?… nem igaz? hihihihuhuhuhu! A virgácsosztó is megtalálta a helyét… bruhaha, bruhahaha.

Annyi álmikulásról lehet mostanság hallani! Ez kiváló pénzkereseti lehetőség… Búzának? Én még úgy tanultam az átkosban, a mikulás szánkóját rénszarvasok húzzák az egzotikus égbolton. Búza gyerek meg abban a formátlan gömbölydedben patás-fuvaros lovakkal jelent meg…(legalább előtte nem adtak volna enni a lónak… ömlött belőle a fekália) nem találtak erre alkalmasabb mikulást meg lovat!

Látta, hogy áll rajta a Piroskától kölcsön kapott nagykabát! – amit a farkas cincált szét, mikor megtámadta a nagyikát. Közben dőltek a cédrusfák a fejszétől?

Eszembe jutott, itt minden a Búzáról szól!- látja, kisajátítja a magyar nép hagyományait is. Shakespeare is erre a jelenségre hívta fel a figyelmet, az akkori Angliában folyó despotizmusról!

Moliére kényesen vigyázott a figurái öniróniájára!
Franciaország beteg lett a nevetéstől! Most nálunk halálra nevetné magát a kor kiváló jellemrajzolója!

Itt mindenhez csak s kizárólag Búza gyerek alkalmas! E – személyi kultusz Bakson virágzik…

Megfogadtam Önnek; – nem írok olyan hírt, amire fel lehet készülnie a mikulásnak…

A török szultán is nevezetes volt a selyemzsinór készítésében.

A képzetlen szerkesztő kollégája– Búza Zsolt – hírmondója, megérne egy misét. Meddig engedik szánkózni ezt az elfáradt mikulást?

Számtalan remek hírt hallottam, ami a javára válhat, majd közlöm Önnel.

2014.december 21
-oil-

11 Uncle Pista Baksi mailboxes … or at the Santa Adventures

Good health to you and your family editor Sir ! I know I signed up as soon as possible . However , I could not wait to write . I read this Newsletter , because today I found out the puff my chest . Nasty many errors in it ! A lot of the trivial , meaningless ” csakazértismegmutatom ” … ! Intelligent writing can not be read … it’s all about dölyfösről . What do you think , now Santa Claus dress … may be more suitable for him ? … Is not it? hihihihuhuhuhu ! The virgácsosztó also found a place … bruhaha , bruhahaha .

Álmikulásról can hear so much these days ! This is an excellent money making opportunity … wheat ? I have learned so damned , santa claus reindeer sledge pulled by the exotic sky. Wheat child in a shapeless plump carter – hoofed horses appeared … (at least not before they had to eat a horse … pouring out of the fecal matter ) are not found suitable for Santa Claus on a horse !

He saw that there was a great coat on Piroskától loan ! – What the wolf cincált apart when attacked nagyikát . Collapsed during the cedars of fejszétől ?

It occurred to me , it’s all about the wheat – see appropriates the traditions of the Hungarian people . Shakespeare also drew attention to this phenomenon , the then current England despotizmusról !

Moliere took care of the figures delicately öniróniájára !
France became ill with laughter ! I used to laugh himself to death at a high jellemrajzolója !

Here ‘s everything only for children exclusively Wheat ! E – Baks flourishing personality cult …

I took you , – do not write a news, you can be prepared for the Santa …

The Turkish Sultan was famous for the production of silk cord .

The untrained editor – colleague Zsolt Wheat – messenger , would be worth a mass . How long to let this tired Santa’s sleigh ?

Many great news I heard what can become a benefit , then I tell you.

2014.december 21
-oyl

Leave a Reply 332 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: