< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, Közélet / Blog article: 12. Baksi Pista bácsi levelesládája…/////12. Uncle Pista Baksi mailbox …

| Mobile | RSS

12. Baksi Pista bácsi levelesládája…/////12. Uncle Pista Baksi mailbox …

12. Baksi Pista bácsi levelesládája…

Tiszteletem szerkesztő Uram!

Látom s nagyon boldog vagyok, hogy vannak követőim az Ön weblapján. Mondtam én magának, egyszer a baksi jégkorszak olvadozni kezd az igazság súlya alatt. Az emberek éhségérzete nagyobb lesz… napról-napra! A roma honfitársaink előbb -utóbb beadják a derekukat. Rájönnek, Búzától semmit nem lehet elvárni, mert a szava nem biztosíték. Neki addig kellenek a romák, hogy újra bekerüljön a székbe. A romák egy tál levesért adják el a szavazatukat! Hallottunk már ilyenekről. Nem szégyellték magukat, mikor bojkottálták -Búza utasítására -az öregek karácsonyi ünnepét! Bezzeg tavaly, Margitka rendezvényén ott zabáltak ők is velünk együtt.

Búzának a hatalom kell, mivel az adósság állománya meghaladja a 30 milliót…kíváncsiak leszünk a csatornázási “jutalékra”! Arról szó sem volt, hogy csak a csonkot hozzák be az udvarra, s a bekötést a polgároknak kell elvégezni! Búza már megint hazudott,,, de mit is lehetne elvárni tőle.

Éljek az Ön szófordulatával:

Ceterum censea: Búzának s a képviselőknek menniük kell.

Olyan jó érzés ezt leírni. Azt mondom magának, a jegyzőnek is mennie kell.

Elmentem Böske nénihez!

Meglátogattam. A Demokratikus Ellenzék alakulása örömet váltott ki nála és több polgárnál is. Na végre, megmozdult ezt a lusta falu. Sokan kérdezték, hol lehetne jelentkezni, s leváltani Búza gyereket.
Megbeszélésünk alapján megadtam a szerkesztőség címét! – ugyé nem baj? Úgy hallottam, több szervezet is maga mögé állt, fog állni! A falu támogatja magát, mivel Ön a jövő, és biztosíték a falunk felemelkedésének! Ami késik az nem múlik.

Na jól van, bevallom, mi szerveztük s szervezzük a mai napig is a tagságot. Szépen gyarapodunk! Bevettük Böske nénit az elnökségbe! Sajnos a betegsége miatt nem tud járni, de megoldjuk.

A község fel van háborodva, Dobos Péter színjátékától. Az megalázó volt, hogy gúnyt űzött a püspök Úrból…a falu színe előtt! – hisz női bugyiban, félmeztelenül lépett fel a kultúrházban! A paródiát számtalan gyermek, idősek, vallásos nénik, bácsik előtt adta elő!
Emlékszem, mikor A Dohos s a Búza kölök pezsgővel kínálta a nyugdíjasokat, mozgássérülteket kissé illuminált állapotban. Na, ez is kiverte a biztosítékot a jelenlévőknél!
A színjáték magasan izzott…

A faluban a döbbenet hangja a némaságtól begörcsölt. Nem szégyellte magát! Legjobban Búza gyerek tapsolta egyedül. A közönség döbbenten, néma csendben ült a jelenet előtt. Többen elhagyták az “ünnepi ” műsort….

Azt hiszi, ezzel népszerű lett a beteghordó! Még Ő nevezi magát hitoktatónak? Inkább maradt volna a 2 kórházban beteghordónak… vagy talán arra gondolt, hogy így ezzel a gusztustalan tréfával beválasztják képviselőnek… számoljon el számlákkal, a rendezvényekről meg az adományokról…. a cinege tánccsoport bevételéről… ami késik az nem múlik beteghordó Úr! Nekem már az is marad! Ez a csúfság óta a gúnyneve a faluban, Dohos lett.

Nem találkoztam a képviselők önéletrajzával, s sorolhatnám még mi mindennel maradtak el szándékosan! Remélem, hamarosan látni fogjuk a szerkesztő Úr jóvoltából!

A törött bordájú polgárőr esetén röhög az egész falu! Azt híresztelte, leesett a létráról, mert nem reggelizett s közben a Miska festett! Kérdem én, hogyan bírt azonnal szántani menni a Miskához, majd traktort szerelni, fát hozni..stb. Sajnos ilyen emberek vannak a polgárőrségben a falunkban? A fekete fóliáról már nem is beszélve.

Remek szervezésű volt az idősek karácsonya Bakson.

2013 december 28
Baksi Pista bácsi

12. Uncle Pista Baksi mailbox …

My respects Sir editor < / strong > !

I see and I am very happy that they are followers of your website. I told you, once the Baksi ice age starts to melt down under the weight of truth. People hunger for bigger … day-to- day ! The Roma compatriots eventually given the loins . They realize , wheat can not expect anything, because the words are not guarantees . He will need to Roma to get back into the chair. The Roma are given a bowl of soup in their votes ! We have already heard about this . Not ashamed , when he boycotted the old – Wheat – orders for Christmas ! Bezzeg last year , there zabáltak Margitka event they are with us. </ p>

wheat in power must < / strong > because the debt is more than 30 million … we’re interested in the sewer ” commission ” ! It was not the case , only that the stump brought into the courtyard , and the connection must be carried out to the citizens ! Wheat have been lied to again , but also what could be expected of him.

I live in your speech with :

Ceterum censeo . Wheat and the representatives must go </ p>

It feels so good to write this down . I tell you, the notary must also go.

I went to Aunt Betty ! </ p>

I visited . The evolution of the democratic opposition and provoked him more pleasure Polgár too . Finally , it moved to the village lazy . Many people have asked where I could apply for , and replace Wheat child.
I typed in the address of the editorial office of the discussions ! – You do not mind ? I heard they had more bodies behind him , will stand ! The village supports you as you are the future and the security of our village Rise ! As of late has passed.

All right , I admit < / strong > we have organized to date and organize the membership. Thriving ! We took the presidency Aunt Betty ! Unfortunately, you can not walk due to illness , but solve .

The village is outraged < / strong > Peter tumble play of color . It was humiliating to the bishop made ​​a mockery of space in front of the village … color! – Believe in women’s underwear , shirtless stepped up to the community center ! The parody was for countless children , seniors, religious aunts, uncles before !
I remember the musty and the kid Wheat champagne offered to pensioners , disabled persons and slightly illuminated condition. Now, it’s also knocked the fuse than the present !
The Comedy highly glowed …

the village to the dismay of the silent voice of reality < / strong > panicked . Not ashamed ! Top Wheat child alone ovation . The crowd sat in stunned silence in front of the scene . Several people left the ” festive ” show ….

I think it became popular in the orderly </ strong > He even calls himself a Christian Education ? I’d rather have stayed in the hospital for two patients barrels … or perhaps you are thinking that this so disgusting joke elected representative … settle accounts, the events at the donations …. the dance group ‘s revenue tit … which does not depend on the delayed orderly Lord ! I have to stay ! It has been nicknamed the ugliness of the village of Dohan became .

not met the representatives of autobiography </ strong> and so on we have deliberately stayed away everything ! I hope we will soon see , courtesy of the editor Lord !

In case of broken ribs vigilante < / strong > is laughing the whole village ! It was rumored , he fell from the ladder because they do not have breakfast in using your Miska painted! I ask you , how could immediately go to the Miskához plow and tractor mounted , made ​​of wood .. etc. . Unfortunately, these people are the militia of the village? The black foil , not to mention .

It was a great Christmas for the elderly organized Baks .

28 December 2013

Leave a Reply 870 megnézve, 2 alkalommal mai nap |
Tags: