< Böngészés > Főoldal / Nincs kategorizálva / Blog article: 30 vagy 31 éves lett: Báb lehet a véreskezű Kim Dzsong Un?///// 30 or 31 years has been : can the bloody puppet Kim Jong Un ?

| Mobile | RSS

30 vagy 31 éves lett: Báb lehet a véreskezű Kim Dzsong Un?///// 30 or 31 years has been : can the bloody puppet Kim Jong Un ?

30 vagy 31 éves lett: Báb lehet a véreskezű Kim Dzsong Un?

30, vagy 31 esztendős lett a Kedves Vezető rettegett fia, Kim Dzsong Un. Egyes spekulációk szerint valamikor 1983. január 8-a környékén születhetett, de a pontos dátumot senki nem tudja. Ahhoz képest, hogy 20 éves koráig azt sem tudták, hogy él, sokat elárul róla, hogy 30 éves korára szadista kivégzéseiről vált hírhedtté. Kim Dzsong Un viselt dolgai –

Szerdán ünnepelhette harmincadik, vagy harmincegyedik születésnapját Észak-Korea véreskezű diktátora, Kim Dzsong Un. A “jeles” napon az NBA veterán sztrája, az utóbbi időben leginkább botrányairól ismert Dennis Rodman is felköszöntötte a diktátort.

Miután 2011. december 17-én meghalt Kim Dzsong Il, a „Kedves Vezető”, a világ arra számított, hogy a világlátott, Svájcban egyetemre járó fiának hatalomra kerülése változást hozhat a világ legbrutálisabb diktatúrájában.

Ehelyett ugyanott folytatta, ahol a Kedves Vezető abbahagyta, sőt.

Már a Kim Dzsong Il halálát követő gyászperiódus alatt hat hónap kényszermunkára ítélt mindenkit, aki nem tanúsított kellő bánatot a Kedves Vezető halála miatt. Látható is volt a videókon, ahogy az emberek egymást túlbömbölve, már-már bohózatba fulladó módon siratták elhunyt diktátorukat.

A gyászt az észak-korai hadsereg helyettes minisztere vesztére nem vette elé komolyan és az italhoz nyúlt. Kim Csolt ezért Kim Dzsong Un parancsára letartóztatták. Az utasítás az volt, hogy „tetőtől-talpig” tüntessék el. Az észak-koreai hatóságok ezt szó szerint végrehajtották: a helyettes minisztert egy lőtérre terelték, majd egy aknavetővel kivégezték.

Hamarosan Dél-Korea is kénytelen volt feladni a reményt, hogy jobbra fordulnak a kapcsolatok: 2012 decemberében Phenjan nagy hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki.

A provokációk pedig folytatódtak: 2013 februárjában a nemzetközi közösség tiltakozása ellenére Kim Dzsong Un rendszere végrehajtotta a harmadik kísérleti atomrobbantását is, mely egy, a Richter-skála szerinti 5,1-es erősségű földrengést eredményezett.

A rezsim emellett gőzerővel pörgette a propagandagépezetet is: Barack Obama amerikai elnök és több amerikai katona például elégett az észak-koreai rakéták okozta lángokban egy 2013 tavaszán publikált, meglehetősen amatőr módon kivitelezett phenjani videóban.

Kim Dzsong Un a csúcsvezetést is kipurgálta. 2011 és 2013 között – és ez különösen igaz a hadseregre – a vezetők felét lecserélték. Például a Kim Dzsong Un koporsóját baloldalról kísérő négy tábornok közül már egy sincs hivatalban. Honvédelmi minisztert pedig négy ízben cseréltek két év leforgása alatt.

2013 nyarán pedig robbant a bomba, hogy Kim Dzsong Un a kultúrát sem kíméli: a diktátor több tucat ismert előadóművészt, beleértve barátnőjét, Hjon Szongvolt is kivégeztette. Az énekesnőt, aki korábban a Kitűnő Lószerű Hölgy című kislemezzel futott be, több zenésztársával együtt vitték el a rendőrök, majd három nappal később végrehajtották rajtuk a halálos ítéletet. Az Unhasu Kórus, a Wangjaesan és a Moranbong Együttes tagjaival géppuskatűz végzett. Állítólag szexvideókat terjesztettek és Bibliákat tartottak otthonukban. A kivégzést követően a zenészek hozzátartozóit, akikkel végignézettek az ítélet végrehajtását, börtönlágerekbe vitték.

Kim Dzsong Un és Hjon Szongvol azt követően került romantikus kapcsolatba, hogy – az angolszász sajtóban csak Lil’ Kimként emlegetett – diktátorsarj hazatért svájci tanulmányait követően. A nő még 2006-ban egy katonatiszthez ment hozzá és gyermeket is szült férjének. Az azonban bizonytalan, hogy hová lett Hjon katonatiszt férje, ahogy azt sem tudni, mi lett a kivégeztetett popsztár gyermekével.

Még el sem csitultak a brutális kivégzés hullámai, amikor újabb leszámolást rendelt el a Kedves Vezető fia: Csang Szong Teket, Kim Dzsong Un nagybátyját, aki állítólag az állam megdöntésére tett kísérletet, rögtönítélő bíróság ítélte halálra december 13-án – állítólag kutyákkal tépették szét. Kim Dzsong Un bosszúszomja azonban nem állt itt meg, brit sajtóértesülések szerint a nagybácsi több száz rokonát elhurcolták büntetőtáborokba.

Egy kevés változás mégis van a Kedves Vezető és Kim Dzsong Un között. Utóbbi például jobban kedveli a síparadicsomokat, hullámvasutakat és az énekesnőket. „Úgy vélem, élesen különbözik apjától abban, hogy sokkal aktívabb közszereplő” – idézte a brit The Telegraph John Delury-t, a szöuli Jonszej egyetem professzorát. Míg apjának sok észak-koreai a hangját sem hallotta, Kim Dzsong Un a hatalomátvételt követően Kim Ir Szen imidzsét öltötte magára. Mind frizurájában, mind televíziós megjelenéseiben.

2014 elején pedig arról kezdtek el spekulálni, hogy valójában nem Kim Dzsong Un az igazi vezető, hanem Cso Rjong Hae a valódi nagyhal és a Kedves Vezető fia csak egy báb. A feltételezéseket az táplálja, hogy Cso Rjong Hae szinte mindig ott van Kim Dzsong Un oldalán. A hivatalos phenjani lap, a Rodong Sinmun által közölt fotók pedig tovább erősítették a gyanút: a lap egy fotósorozatot közölt, melyen Kim Dzsong Un és Cso Rjong Hae megtekintett több létesítményt. Ezeken az látható, hogy a protokollal ellentétben Cso Rjong Hae nem a Kedves Vezető fiára néz, hanem a kamerába. A Daily NK nevű koreai elemzőportál szerint a fényképek vagy „tévedésből” kerültek nyomdába, vagy pedig „szándékosan hangsúlyozzák Cso Rjong Hae és az általa képviselt hadsereg súlyát”.

forrás:atv.hu

30 or 31 years has been : can the bloody puppet Kim Jong Un ?

You have 30 or 31 -year-old son feared the Dear Leader , Kim Jong Un . According to some speculations sometime 1983rd have been born on Jan. 8 , the neighborhood , but no one knows the exact date . Compared to the age of 20 were unable to be alive , says a lot about him to the age of 30 executions of notorious sadist . Kim Jong Un wearing things –

On Wednesday celebrated the thirtieth or thirty-first anniversary of North Korea’s bloody dictator , Kim Jong Un . The ” excellent ” day sztrája NBA veteran , most recently known for scandal Dennis Rodman is felköszöntötte the dictator .

After the 2011th died December 17, Kim Jong Il, the “Dear Leader ” , the world’s expected that the world has seen , with his son to college in Switzerland came to power can bring change to the world ‘s most brutal dictatorships .

Instead, he continued in the same place where the Dear Leader stopped , in fact.

It’s been six months hard labor all considered during the mourning period following the death of Kim Jong Il , who did not pay downs for the Dear Leader ‘s death. It was also shown in the videos , as people túlbömbölve each other , almost drowning as farce mourned their deceased dictator .

The grief of the early northern army deputy minister undoing failed to seriously and reached for the bottle . Kim was arrested Csolt command of Kim Jong Un . The instruction was to ” head to toe ” get him out . The North Korean authorities have carried out literally, the deputy minister herded into a shooting range , and a mortar killed.

Soon South Korea was forced to give up the hope that the relationship will get better : Pyongyang in December 2012 long-range ballistic missiles fired .

The provocations and continued : in February 2013 , despite protests from the international community, Kim Jong Un regime carried out the third nuclear test detonation , which resulted in a 5.1 -magnitude earthquake on the Richter scale.

The regime is also spinning the propaganda machine is in full swing as well : U.S. President Barack Obama and several U.S. soldiers such as flames burned the North Korean missiles published in the spring of 2013 caused a rather amateurishly executed Pyongyang video.

Kim Jong Un kipurgálta the peak driving as well. Replaced half of the drivers – between 2011 and 2013 – and this is especially true in the army . For example, four of General Kim Jong Un accompanies the coffin to the left side of a no longer in office . Minister of Defence and changed four times over a period of two years.

In the summer of 2013 and exploded a bomb that Kim Jong Un is not spared the culture : the dictator known dozens of performers, including his girlfriend , Hjon Szongvolt is executed . The singer , who had a small plate Excellent Horse -like Lady was filled in, was taken away by the police along with several fellow musicians , and three days later carried out a death sentence on them . The Unhasu Choir , and members of the Wangjaesan Moranbong Band by machine gun fire . Supposedly, sex videos and put Bibles were held in their homes . After the execution of the musicians ‘ relatives , who were differences through the implementation of the judgment , börtönlágerekbe taken .

Kim Jong Un and Hjon Szongvol been romantically linked , after that – the Anglo-American press dubbed Lil ‘ Kimként – dictator Swiss offshoot returned home after their studies . The woman in 2006 was married to an army officer and her husband gave birth to a child . However, it is uncertain to what has become Hjon officer husband, as I do not know what happened to the pop star’s children were executed .

I have not even simmering the brutal execution waves when a new crackdown ordered by the Dear Leader ‘s son : Chiang Szong bowling, Kim Jong Un ‘s uncle attempts who allegedly made ​​to overthrow the state , summary court sentenced him to death on December 13 – reportedly dogs torn apart . Kim Jong Un thirst for revenge , however, did not stop there , according to British press reports, the uncle of hundreds of criminal relatives were deported to camps .

A little change between the Dear Leader Kim Jong Un though. In the latter example, you prefer to ski resorts , roller coasters and the singing women. ” I think it is sharply different from his father that a more active public figure ” – The Telegraph quoted the British John Delury is , the Seoul Jonszej university professor . While many North Korean father could not hear his voice , Kim Jong Un , following the seizure of power by Kim Ir Sen donned ‘s image . All she combs her hair , and television appearances in .

At the beginning of 2014 and started to speculate that it was not actually the true leader Kim Jong Un , but Cho Hae Rjong the real big fish and the Dear Leader ‘s son is just a puppet. The assumptions of the feeds that Cho Hae Rjong almost always there is Kim Jong Un side . Photos published in the official Pyongyang newspaper Rodong Sinmun has been further reinforced by the suspicion the page contained a photo shoot , where Kim Jong Un and Cho Hae Rjong visited several facilities . These can be seen that, contrary to protocol Cho Hae Rjong not watch the Dear Leader ‘s son , but the camera. The Korean Daily NK analytical portal called according to your photos or ” error ” were going to print , or “deliberately emphasize Cho Hae Rjong and it represents the weight of the army .”

Source: atv.hu

Leave a Reply 342 megnézve, 1 alkalommal mai nap |