< Böngészés > Főoldal / főszerkesztő blogja, Közélet / Blog article: Ennyi volna az Országos Polgárőr Szövetség… avagy megérkezett a „határozat”! – nekik az, nekem nem az…///// That would be the National Civic Federation … or arriving at the ” decision” ! – For them , not for me …

| Mobile | RSS

Ennyi volna az Országos Polgárőr Szövetség… avagy megérkezett a „határozat”! – nekik az, nekem nem az…///// That would be the National Civic Federation … or arriving at the ” decision” ! – For them , not for me …

Ennyi volna az Országos Polgárőr Szövetség… avagy megérkezett a „határozat”! – nekik az, nekem nem az…

Ez a levél Szám:18-11/2014 – határozat – szégyen a tartalmával együtt! Ez a levél, minősíti az OPSZ- t! Ez a levél, több sebből vérzik. Ez a levél, messze elkerüli a HIVATALOS levélformát! Tele van grammatikai problematikával!
A hiányosságokról már nem is beszélve. pl jegyzőkönyvi határozatok –több is- hiánya, amire utólag nem tartunk igényt, sem a kozmetikára….Az OPSZ szemének a felnyitása nem az én feladatom. Utólag meg már…

Az biztos, én nem bízom a polgárőrök munkájában, – legalábbis Bakson – a megyei vezetőt én továbbra is alkalmatlannak tartom! Mivel, ez az eset lerombolta azt a nimbuszt, amiért érdemes lett volna… gondolom nemcsak én vagyok ezzel így! Hány példa lehet még az országban ilyen habitussal szellemi felkészültséggel polgárőr!

Az etikai Bizottság elnökének – Cseh István – a leírtakból következtetve fogalma sincs, miről hozott határozatot!

A felsoroltak értelmetlen kronológiai számhúzása – levelében- nem tudom merről jöttek, s merre távoztak, illetve mit képviseltek azon kívül, hogy Lantos Lászlót kihúzzák a szarból. Ezért az emberért? Én lassan 20 éve ismerem!

A hiányosságokat most nem sorolnám fel! A védekezés joga ebben az esetben nem engem minősít. – mivel én konkrétan leírtam – többször- a diszkrimináció történetét és fotókat (!) riportot is készítettem.

Batiz István valamint Tóth Vilmos Urak hiányosságról nem is beszélve!!

Lantos László Úr!

Hány esetben tett szabálysértési bejelentést, hány esetről van tudomása. Hányszor járt őrjáratban, ellenőrzésen az erdőben például? A tavaszi, őszi szántások ellenőrzésekor volt –e tettenérése?
A falopás bűncselekmény! Erről csak azért tájékoztatom, mivel Ön még – sajnos- polgárőr!

Tóth Vilmos Úr!

Hány esetben tett szabálysértési bejelentést, hány esetben tett feketemunka tárgyában bejelentést, vagy hány esetben ellenőrizték Lantos úrral a faszállító traktorokat és egyéb járműveket! Hány esetben ellenőrizték a tavaszi – őszi szántó embereket, a számlaadási kötelezettséget a rendőrséggel közös járőrözésen…

Mivel ezek közadatok, hisz a Polgárőr Magazinban is megjelennek e- nyilvános adatok,.

Ön is tegye nyilvánossá a Polgárőr Egyesületének közérdekű adatait!! – kérdezzen, milyen adatokra lennénk kíváncsiak! Mi adófizető polgárok szeretnénk erről az oldalukról is megismerni az Önök munkáját.

Tegye nyilvánossá, mikor- merre járőröztek,(nek) mit ellenőriztek, pl. az erdei bekötő utakat, a hajnali fa szállításokat, ez csak egy állampolgári példa volt… de még sorolhatnám…

Idézek:
„az etikai vétség elkövetése az előzetes eljárásban rendelkezésre álló adatokból nem valószínűsíthető”

Uram!

Ön, nem is olvasta a nyilvánossá tett jegyzőkönyveket! Az etikai Bizottsági meghallgatáson három etikai tagnak kellett volna jelen lenni… ergo?- miről beszélünk!?

Ezekről készült-e jegyzőkönyv! Nem hiszem, mert a www.fecsego.eu hírportál nem kapott!!! A mai napig nem érkeztek meg a jegyzőkönyvek…legalább négy jegyzőkönyvvel tartozik… Ejnye, ejnye!! Ön is diszkriminálta a hírportálunkat…sajnos ezt már megszoktam..önöktől!

Milyen határozat az, ami több sebből is vérzik…

Idézek:

„ E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs”

Ugye Ön viccel! De nem én fogom felvilágosítani a hibáiról!
Az Ön által leírt „indokolás” szót helyesen; – Indoklás

Ez a levél önmagáért beszél!

A további „munkájához” kérjen segítséget… az nem szégyen!

2014. február 13

Oláh István László
a www.fecsego.eu hírportál
főszerkesztője

That would be the National Civic Federation … or arriving at the ” decision” ! – For them , not for me …
2014th February 12 | Post | Public Life

That would be the National Civic Federation … or arriving at the ” decision” ! – For them , not for me …

This letter No. :18 – 11/2014 – along with the contents of shame – a decision ! This letter , certifying the Rough – t ! This letter , bleeding from several wounds . This letter , far from avoiding the form of a formal letter ! It is full of grammatical issue to !
Not to mention the shortcomings . decisions – for example, the minutes also more deficit , which we can not subsequently claim , either in cosmetics …. The Rough opening the eyes is not my job . Taking a look back on …

To be sure, I do not trust the work of the civil guards – at least Baks – the county manager I will continue to keep unfit ! Since this is the case it destroyed the Nimbus why you should have been … I guess I’m just not in this way! How many examples can still be in the country this habit intellectual capacity to vigilante !

Chair of the Ethics Committee – Czech Stephen – the reliance concluding no idea what made ​​the decision !

The number listed in chronological pointless drag – letter – I do not know from where they came from, and where they left and what they represented , in addition to László Lantos pulled this shit . For this man ? I know slowly for 20 years!

These deficiencies are not would classify up now ! The defense is not the law in this case qualifies me . – Because I specifically wrote – ( ) several times , the story of discrimination and photos report is made ​​.

Stephen Batiz and William Toth Lords deficiencies are not alone !

László Lantos Lord !

How many cases in violation notification , how many are aware of this incident . How many times was on patrol inspections, for example, in the woods ? Was flagrante delicto in the spring , autumn are checking for ?
The timber theft a crime! Just to inform you about this because you are still – unfortunately – vigilante !

William Toth Lord !

In many cases, misdemeanor announcement, the number of cases in black Work of notification , or the number of cases checked with Mr. Lantos timber transport tractors and other vehicles ! How many cases monitored in the spring – autumn arable people , the receipts are conducting joint patrols with the police …

Because they are public figures , because the Citizens Magazine also appear in e- public data .

You can also publish your data in the public interest Civic Association ! – Ask a question , we would be interested in what data ! What taxpayers want their website can learn about your work .

Disclosure of when , where patrolled (s) you checked in , eg . forest access roads , the morning wood supplies , it was just an example of citizens … but I could go on …

I quote :
” Ethical misconduct committed prior to proceeding from the available data , it is unlikely ”

Lord!

You can not read the reports made ​​public ! The Ethics Committee hearing was supposed to be present three ethical person … ergo – are we talking about ?

These were prepared in minutes ! I do not think it has not received the www.fecsego.eu news portal ! To date, no reports were received on the … Protocol has at least four … Now, now ! You may also be discriminated against in our news portal … unfortunately .. I’m used to this from you !

What decision is the one that is bleeding from several wounds …

I quote :

” There is no appeal against this decision”

You are joking are not you ! But I ‘m not going to enlighten the faults !
The ” justification ” word with your right ; – Rationale

This letter speaks for itself !

Ask for more ” work ” does not help … the shame!

2014th February 13

Istvan Laszlo Olah
www.fecsego.eu the news portal
editor in Chief

Leave a Reply 525 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: