< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: Elekes Petra/Búza Zsolt…avagy CSMKH figyelem…nyílt levél/////Elekes Petra / Wheat Psalm CSMKH attention … or … an open letter

| Mobile | RSS

Elekes Petra/Búza Zsolt…avagy CSMKH figyelem…nyílt levél/////Elekes Petra / Wheat Psalm CSMKH attention … or … an open letter

2014. április 11. | hozzászólás | Közélet

Elekes Petra/Búza Zsolt…avagy CSMKH figyelem…nyílt levél

Nem hagyhatom figyelmen kívül, mikor szándékosan megaláznak, diszkriminálnak a hivatalok előtt, ám megszoktam Búzától. – s félretájékoztatják a CSMKH igazgatóját is dr. Kovács Zsolt igazgató Urat!

A beosztásuk s annak hatalma meddig lesz még elég…

Kaptam egy levelet az igazgató úrtól, amiben tájékoztat, hogy a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérésünket a Baksi önkormányzat már teljesítette. (?) Meglepődtem!

– Hisz Búza Zsolt többször visszaélt a személyes adataimmal s nem volt hajlandó a NAIH felhívására sem megszüntetni! (erről több alkalommal is írtam; – szerkesztő)

Jött Elekes Petra és közli velem – a képviselő- testület határozatban megszüntette a személyes adataimmal való visszaélést Búza Zsolt által. Azóta eltelt egy év!!! Közöltem; – az akkori határozatból kérek egy példányt… ezt az óta sem teljesítette (!) a jegyző asszony!!!! Tehát, nem értem, mire hivatkozik… ja, nem utólagosan kiállított jegyzőkönyvet kérek…

– A Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárságtól nyert 150 millió Ft pályázati kiírását –kivitelezési – melyik újságban jelent meg, s a részletek…stb. (erről többször is történt levélváltás) Elekes Petra jegyző asszony – szándékosan nem érti a kérdést- azóta sem válaszolt a fecsego.eu megkeresésére!!! Továbbra is várjuk az újságban megjelent pályázati kiírásokat, illetve a megnyert pályázatok másolatait is!!!!

Érdekességként. Az alapvető jogok Biztosa is levélben közli velem, Búza Zsolt nem válaszolt több kérdésre, illetve kihagyta a válaszokat a diákmunkával kapcsolatban a vizsgálat során!!! A leírt cikket olvasta a biztos Úr!

Meddig engedik még Búzának a mélyrepülését, a szórakozását a hivatalokkal!

– Ugyanígy várjuk a Baksi piaci kivitelezéssel kapcsolatos újság megjelenési „iratok” másolatait. – továbbá, a Bárkaszálló pályázati megjelenését..stb.. Ki (k) voltak a kivitelezők,munkadíj, e cetera, e cetera


Tisztelt dr. Kovács Zsolt Úr!

Önt félrevezették… – úgy gondolom, azt hiszem – véleményem szerint ez egy kiemelt fontosságú ügy lehet… mért nem kapja meg szerkesztőségünk a másolatokat, mért hallgat az önkormányzat…stb.

Köszönöm a levél tartalmi lezárását. Élni fogok e – lehetőséggel.
2014. április 11 Oláh István László

Elekes Petra / Wheat Psalm CSMKH attention … or … an open letter

I can not ignore , when deliberately humiliated, discriminated against in front of the offices, but it used to wheat . – And misinformed the CSMKH director of dr. Director Zsolt Kovacs Lord!

The assignments and the power will be far enough … more

I received a letter from the Director, Mr , which indicates that our request for information of public interest to know the Baksi government has achieved. (?) Surprised !

– Tis Wheat Psalm repeatedly misused my personal information and refused to terminate the call Naihan either! ( I wrote about this several times , – Editor)

came Elekes Petra and communicate with me – the representative body of the decision ended my personal data abuse by Wheat Ps . Since then, over a year ! I told ; – Get a copy of the decision at the time … this has not complied with the woman minutes (!) ! ! So I do not understand what you refer to … yeah, no minutes were issued retrospectively me …

– Responsible for Social Inclusion has been the Secretary of Justice EUR 150 million call for applications , construction – which appeared in the newspaper , and more … etc ( this happened several times in an exchange of letters ) Ms Petra Elekes minutes – deliberately did not understand the question , has not responded to a request from the fecsego.eu ! We are still waiting for the call for tenders published in the newspaper and copies of the winning projects as well! !

Interestingly . < / strong > Commissioner of Fundamental Rights can communicate with me by letter, Wheat Zsolt did not answer any more questions and answers regarding the missed student work during the test ! The article described the Commissioner read !

How long has allowed the wheat to plummet , the agency with the entertainment !

– Similarly, looking forward to release copies of ” documents” related to the newspaper Baksi market design. – Furthermore , the Bar Reaper Standing invitation to look .. etc. .. Who (s ) were the contractors, labor costs , this whales, these cetera


Dear dr. Mr. Zsolt Kovacs

misled you … – I think I think – . opinion this is a priority issue … because you can not receive copies of our editorial , why the government listen … < / strong > , etc.

Thank you to wind up the content of the letter. I will live this – option .
2014th Istvan Laszlo Olah April 11 < / strong >

Leave a Reply 476 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: