< Böngészés > Főoldal / GFHF hallgatói blogja / Blog article: GFHF hallgatói blogja

| Mobile | RSS

GFHF hallgatói blogja

2014. április 27. | hozzászólás | GFHF hallgatói blogja

A VAK HITEN TÚL

Jézus valóban Isten? Egyáltalán állította-e valaha Jézus, hogy ő Isten? Íme néhány bizonyíték Jézus Krisztus életéből arról, hogy miért nem „vak hit” benne hinni.

 

Paul E. Little írása

Lehetetlen szilárd álláspontra jutni Isten létezéséről és arról, hogy ő milyen, hacsak ő maga meg nem ragadja a kezdeményezést, és fel nem fedi saját magát számunkra.

Végig kell tekintenünk a történelem teljes panorámáját, hogy lássuk, van-e bármilyen jele Isten megnyilatkozásának. Ha így teszünk, azt látjuk, hogy létezik egy világos jel. Egy eldugott palesztinai városban 2000 évvel ezelőtt egy gyermek született egy istállóban. Ma az egész világ ünnepli Jézus születésnapját – mégpedig jó okkal.

Isten-e Jézus? Állította-e Jézus magáról, hogy Isten?

A Bibliában azt olvashatjuk, hogy „amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán,” illetve „úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik”1

Azonban egy idő után az is feltűnővé vált a követői számára, hogy sokkoló, sőt, ijesztő kijelentéseket tesz saját magáról. Úgy kezdett beszélni magáról, mint aki jóval több, mint egy kiemelkedő tanító vagy próféta. Nyíltan hirdetni kezdte, hogy ő Isten. A tanításai központjába a saját személyét helyezte. A mindent eldöntő kérdés, amit a követőinek feltett, az volt, hogy „ti kinek mondotok engem?” Amikor Péter válaszolt erre, és azt mondta, hogy „te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia”2 Jézust ez nem döbbentette meg, se meg nem feddte Pétert. Épp ellenkezőleg, megdicsérte őt!

Jézus gyakran utalt Istenre úgy, mint a „Én Atyámra”, a hallgatói pedig felfogták szavainak a súlyát. A Biblia elmondja, hogy „ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nemcsak megtörte a szombatot, hanem saját Atyjának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel.”3

Egy másik alkalommal azt mondta „én és az Atya egy vagyunk.” A zsidók azonnal meg akarták kövezni. Erre megkérdezte tőlük, hogy melyik jó cselekedetéért akarják megkövezni. Azt válaszolták, „nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat.”4

Isten-e Jézus? Hogyan gondolkodott erről ő maga?

Amikor egyszer egy béna embert eresztettek le hozzá a tetőről, aki azt akarta, hogy meggyógyítsa, Jézus azt mondta: „ember, megbocsáttattak a te bűneid.” A vallási vezetők azonnal kifakadtak: „Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?”

Amikor Jézust kihallgatták az életéről, a főpap egyenesen neki szegezte a kérdést: „Te vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia?”

Jézus ezt mondta: „Én vagyok, és meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben.”

A főpap erre megszaggatta a ruháit, és így szólt: „Mi szükségünk van még tanúkra?”5

Jézus kapcsolata Istennel annyira szoros volt, hogy számára az emberek hozzáállása Isten felé megegyezett azzal, ahogyan hozzá viszonyultak. Így őt ismerni ugyanaz volt, mint Istent ismerni.6 Őt látni ugyanaz volt, mint Istent látni.7 Benne hinni ugyanaz volt, mint Istenben hinni.8 Őt elfogadni ugyanaz volt, mint Istent elfogadni.9 Őt gyűlölni ugyanaz volt, mint Istent gyűlölni.10 És őt tisztelni ugyanaz volt, mint Istent tisztelni.11

Isten-e Jézus? Lehetséges következtetések.

„;Krisztus állításaival szembesülve csak négy lehetőségünk van: hazug volt, elmebeteg, egy legenda, vagy maga az Igazság.

A kérdés az, hogy igazat mondott-e?

Lehet, hogy Jézus hazudott, amikor azt mondta, hogy ő Isten. Talán tudta, hogy nem Isten, de szándékosan megtévesztette a hallgatóit, hogy tekintélyt adjon a tanításának. Kevesen vannak azok – ha vannak egyáltalán ilyenek – akik ezt az álláspontot képviselik. Még akik tagadják is istenségét, azok is elismerik, hogy kimagasló erkölcsi tanító volt. Csak azt nem veszik észre, hogy a két állítás ellentmondásban van. Jézus nehezen lehetne tiszteletreméltó erkölcsi tanító, ha szándékosan hazudott volna a tanításának a legfontosabb pontja kapcsán – azzal kapcsolatban, hogy kicsoda ő.

Egy másik lehetőség, hogy Jézus őszinte volt, de becsapta saját magát is. Ma is van egy kifejezés, amit azokra használunk, akik Istennek képzelik magukat: azt mondjuk rájuk, hogy „elmebeteg”. De ahogy Jézus életét nézzük, nem találunk olyan kiegyensúlyozatlanságra vagy más elváltozásra utaló bizonyítékot, amit egy őrültnél látunk. Épp ellenkezőleg: Jézus még nagy nyomás alatt is meg tudta őrizni hidegvérét.

Egy harmadik alternatíva, hogy Jézus lelkes követői olyan szavakat adtak a szájába, amiket ő is döbbenten hallgatott volna, és ha visszatérne, azonnal elkergetné őket. A modern régészet azonban alaposan rácáfol erre az elméletre. Jézus négy életrajzának megírásakor még sok olyan ember életben volt, akik látta, hallotta és követte Jézust. Az evangéliumi beszámolók olyan tényeket és leírásokat tartalmaznak, amiket Jézus szemtanúi erősítettek meg. Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma éppen a korai keletkezése miatt bírt olyan széles körű ismertséggel és hatással, szemben a kitalációkon alapuló gnosztikus evangéliumokkal, amik évszázadokkal később jelentek meg.

Jézus nem volt hazug vagy elmebeteg. A személye nem a történelmi valóságtól elszakad kitaláció. Az egyetlen fennmaradó lehetőség, hogy Jézus igazat mondott, amikor azt állította, hogy ő Isten.

Isten-e Jézus? Bebizonyította valahogy?

Bizonyos szempontból nem sokat számít, hogy ki mit mond. Beszélni könnyű. Bárki bármit állíthat, mások is voltak, akik Istennek mondták magukat. Én is mondhatnám, hogy Isten vagyok, de a kérdés, amire mindannyiunknak válaszolnia kell, az az, hogy milyen bizonyítékokkal támasztjuk alá ezt az állításunkat? Az én esetemben öt percbe sem telne a cáfolat. (És valószínűleg a te esetedben sem.)

De amikor a Názáreti Jézusról van szó, a dolog már nem ilyen egyszerű. Ő bizonyítani tudta ezt az állítását. Azt mondta „ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok: az Atya énbennem van, és én az Atyában.”12

Jézus élete – Egyedülálló erkölcsi tartása

Az erkölcsei egybevágtak azzal, amit állított. Megengedhette magának, hogy az ellenségeitől megkérdezze: „Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani?”13 Válaszként mély csend következett, noha olyanokhoz beszélt, akik szívesen rámutattak volna bármilyen jellemhibájára.

Olvasunk arról, hogy Jézust megkísértette a Sátán, de soha egyetlen bűn megvallását sem halljuk a részéről. Sosem kellett bocsánatot kérnie, noha a követőinek meghagyta, hogy így tegyenek.

A bűnösség ilyen mértékű hiánya Jézus részéről különösen annak fényében mellbevágó, hogy ez teljesen ellentmond bármilyen történelmi korban élő szentek és misztikusok tapasztalatának. Minél közelebb kerül valaki Istenhez, a tökéletességhez, annál jobban szembesül saját kudarcaival, romlottságával és hiányosságaival. Minél közelebb áll a ragyogó fényhez, annál jobban tudatára ébred, hogy szüksége lenne egy alapos fürdésre. Ez az erkölcsi igazság bárkire alkalmazható.

Az is megdöbbentő, hogy János, Péter és Pál, akiket kora gyerekkoruktól kezdve a bűn egyetemességére tanítottak, mind Krisztus bűntelenségét hirdették: „ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját,”14

Még Pilátus is, aki Jézust halálra ítélte, megkérdezte „De mi rosszat tett?” Miután hallotta a tömeget, a következőt mondta: „Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől.” A tömeg könyörtelenül követelte, hogy Jézust feszítsék meg (istenkáromlásért, amiért Istennek mondta magát). A Krisztus keresztre feszítésekor őrködő római százados a következőt mondta: „Bizony, Isten Fia volt ez!”15

Jézus élete – A betegek megyógyítása

Jézus folyamatosan megmutatta a hatalmát a betegségek és más testi bajok felett. A bénák jártak, a némák beszéltek, a vakok láttak általa. Néhány gyógyítása olyan veleszületett problémákra irányult, amik nem reagáltak semmilyen kezelésre.

Például az az ember, aki már születése óta vak volt. Mindenki úgy ismerte, hogy ő a „a templom melletti koldus”. Jézus mégis meggyógyította. Amikor a hatóságok kikérdezték a koldust, hogy mi történt, ő azt mondt „egyet tudok: bár vak voltam, most látok!” Elképedt azon, hogy a vallási vezetők nem ismerik el ezt a „gyógyítót” Isten Fiának. „Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét.”16 Számára nyilvánvaló volt a bizonyíték.

Jézus élete – Uralma a természet felett

Jézus magán a természeten is megmutatta a hatalmát. Egyetlen szóval lecsendesített egy dühöngő vihart a Galileai-tengeren. Akik a csónakban ültek, el voltak hűlve, és azt kérdezték „Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?”17 A vizet borrá változtatta egy esküvőn. Egy 5000 fős masszív embertömeget lakatott jól öt kenyérrel és két hallal. Egy gyászoló özvegynek visszaadta egyetlen fiát, feltámasztva őt a halálból.

Lázár, Jézus egyik barátja már négy napja volt a sírban, Jézus mégis azt mondta neki: „Lázár, jöjj ki!”, és a sokaság szeme láttára drámai módon visszahozta őt az életbe. Óriási jelentőségű, hogy még az ellenségei sem tagadták ezt a csodát. Ehelyett elhatározták, hogy megölik. „Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne”18 – mondták.

Jézus élete – A feltámadás

Jézus végső bizonyítéka isteni mivolta felől a saját feltámadása a halálból, amit élete során világosan, öt alkalommal is megjósolt. Megmondta előre, hogy konkrétan hogyan fogják megölni, és hogy három nappal később fel fog támadni a halálból.

Mindenképpen ez volt a legnagyobb próba. Ezt a kijelentést könnyű volt ellenőrizni: vagy megtörténik, vagy sem. Vagy megerősíti mindazt, amit Jézus előtte saját magáról mondott, vagy elsöpör mindent. Számunkra is óriási jelentőséggel bír, hogy Jézus feltámadása a halálból vajon igazolja vagy nevetségessé teszi az olyan kijelentéseket, mint például: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”19„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”20 „Én örök életet adok nekik…”21 (akik hisznek benne).

Így a saját szavaival kínálja fel a bizonyítékot: „Az Emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, három nap múlva feltámad.”22

Mit jelenthet mindez

“;Beszélni könnyű. Bárki bármit állíthat. De amikor a Názáreti Jézusról van szó, a dolog már nem ilyen egyszerű… neki megvoltak a bizonyítékai, hogy alátámassza állítását.

Egyrészt, ha Krisztus feltámadt, akkor biztosan tudhatjuk, hogy Isten létezik, ráadásul, hogy milyen is ő, és hogy hogyan ismerhetjük meg személyesen. Az univerzum megtelik céllal és értelemmel, és lehetővé válik az élő Isten megtapasztalása ebben az életben.

Másrészt, ha Krisztus nem támadt fel a halálból, akkor a kereszténységnek nincs realitása. A mártírok, akik énekelve mentek az oroszlánok elé, szerencsétlen becsapott bolondok voltak. Akárcsak a misszionáriusok, akik az életüket adták, hogy ezt az üzenetet másoknak elvigyék.

Pál, a híres apostol írta: „Ha Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.”23 Pál a kereszténység ügyét teljes egészében Krisztus feltámadására alapozta.

Bebizonyította-e Jézus, hogy ő Isten?

Mi a bizonyíték Jézus feltámadására?

Figyelembe véve mindazokat a csodákat, amiket véghezvitt, Jézus könnyedén elkerülhette volna a keresztet, mégis úgy döntött, hogy nem teszi.

Az elfogása előtt Jézus azt mondta, „Én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem: én magamtól adom oda… hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem.”24

Az elfogásakor Péter, Jézus barátja, megpróbálta őt megvédeni. De Jézus ezt mondta Péternek: „Tedd vissza kardodat a helyére… Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet?”25

Ilyen hatalma volt a mennyben és a földön is. Jézus készakarva ment a halálba.

Jézus keresztre feszítése és temetése

Jézus halála a kereszten nyilvános kivégzés volt, a kínzás és halálbüntetés elterjedt formája. A római uralom évszázadok óta használta. A Jézus elleni vád istenkáromlás volt (mert Istennek mondta magát). Jézus viszont azt mondta, hogy mindez azért történik, hogy a bűneinkért fizessen.

Jézust többágú korbáccsal korbácsolták meg, aminek fém- vagy csontdarabok álltak ki a végéből. A fejére hosszú tüskékből álló koronát erőltettek, hogy gúnyt űzzenek belőle. Arra kényszerítették, hogy gyalog jusson el egy Jeruzsálemen kívüli vesztőhelyre. Fakeresztre helyezték, amihez hozzászögelték a kezét és a lábfejét. Addig lógott rajta, míg meg nem halt. Az oldalába lándzsát szúrtak, hogy megbizonyosodjanak a haláláról.

Miután Jézus testét levették a keresztről, múmiaszerű gyolcsokba tekerték, amiket kb. 30 kiló nyúlós, nedves fűszeres kenettel borítottak. A testét egy tömör sziklasírba helyezték és egy nagy követ görgettek oda, hogy elzárja a bejáratot.

Mindenki tudta, hogy Jézus azt mondta, három nap múlva fel fog támadni a halálból. Így egy jól képzett római katonákból álló őrséget állítottak a sírhoz. Hivatalos római pecsétet is helyeztek a sír külső részére, ami kifejezte, hogy a terület a római állam tulajdona.

Három nappal később a sír üres volt

Mindezek ellenére a követ, ami korábban a sírt lezárta, három nappal később egy lejtőn találták meg, kicsit arrébb a sírtól. A test eltűnt. Csak a halotti gyolcsokat találták meg a sírban, az eredeti helyen, de a test nélkül.

Fontos megjegyezni, hogy Jézus kritikusai és követői is egyetértenek abban, hogy a sír üres volt és a test hiányzott onnan.

Az elsőként szárnyra kapó magyarázat az volt, hogy a tanítványok ellopták a testet, amíg az őrök aludtak. Ennek azonban kevés értelme van. Az őrség magasan képzett római katonákból állt, akik tudták, hogy a szolgálat ideje alatti elalvás büntetése: halál.

Ezenkívül mindegyik tanítványt (együtt és külön-külön is) megkínozták és mártírságra jutatták, amiért azt hirdették, hogy Jézus életben van és feltámadt a halálból. Az emberek lehet, hogy meghalnának egy olyan dologért, amit igaznak hisznek, még ha az hazugság is. Viszont nem halnak meg egy olyan valamiért, amiről pontosan tudják, hogy hazugság. Ha az ember valamikor is biztosan igazat mond, akkor a halálos ágyán.

Lehet, hogy a hatóságok vitték el a testet? Hiszen ők feszítették keresztre Jézust, hogy az emberek ne higgyenek benne! Ez a magyarázat sem áll túl erős lábakon: ha náluk lett volna Krisztus teste, akkor egyszerűen körbejárhattak volna vele Jeruzsálem utcáin. Egy csapással elfojthatták volna a kereszténységet még a bölcsőjében. Az, hogy nem tették ezt, ékesen bizonyítja, hogy nem volt náluk a test.

Egy másik elmélet, hogy az elhatalmasodó gyász által megzavart nők a hajnali derengésben rossz irányba mentek és más sírhoz lyukadtak ki. Elkeseredésükben azt képzelték, Krisztus feltámadt, mivel a sír üres volt. De megint csak, ha a nők rossz sírhoz mentek, akkor a főpapok miért nem mentek el egyszerűen a helyes sírhoz és mutatták fel a testet?

Az emberek lehet, hogy meghalnának egy olyan dologért, amit igaznak hisznek. Viszont nem halnak meg egy olyan valamiért, amiről pontosan tudják, hogy hazugság.

Egy másik lehetőség az „ájulás elmélet.” E szerint a nézet szerint Krisztus valójában nem halt meg. Tévesen halottnak hitték, pedig csak eszméletét vesztette a kimerüléstől, fájdalomtól és vérveszteségtől, a sír hűvösében pedig feléledt. (Ehhez át kell siklani azon a tényen, hogy az oldalába lándzsát szúrtak, hogy orvosilag meggyőződjenek a haláláról.)

De tegyük fel egy pillanatra, hogy Jézus csak eszméletét vesztette és élve eltemették. Lehetséges-e, hogy három napot túlélt egy nyirkos sírban élelem, víz vagy bármiféle ellátás nélkül? Lett volna ereje, hogy kiszabadítsa magát a halotti leplekből, eltolja a sír bejáratából a súlyos követ, legyűrje a római őrséget és kilométereket sétáljon szögekkel átütött lábbal? Azután pedig megjelenjen, mint „az élet fejedelme”? Ennek is kevés értelme van.

Ugyanakkor nem az üres sír volt az, ami meggyőzte Jézus követőit az istenségéről.

Nem csak egy üres sír.

A tanítványokat önmagában nem az üres sír győzte meg arról, hogy Jézus tényleg feltámadt a halálból, él és ő Isten. Ami meggyőzte őket, az a számos alkalom, amikor Jézus megjelent személyesen, testben, majd például evett és beszélgetett velük.

Lukács, az egyik evangélista ezt mondja Jézusról: „sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól.”26

Isten-e Jézus?

Mind a négy evangélium beszámol arról, hogy Jézus testileg megjelent a temetése után, nyilvánvalóan élve. Egy alkalommal, amikor Jézus találkozott a tanítványokkal, Tamás nem volt ott. Amikor meséltek neki róla, Tamás egyszerűen nem hitte el. Kereken kijelentette: „Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.”

Egy héttel később Jézus újra eljött hozzájuk, ezúttal Tamás is jelen volt. Jézus azt mondta Tamásnak, „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő.” Tamás így válaszolt: „Én Uram, és én Istenem!” Jézus így szólt hozzá: „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.”27

Lehetőség számunkra

Miért ment keresztül Jézus mindezen? Azért, hogy mi megismerhessük Istent, ebben az életben, a belé vetett hit által.

Jézus a vele való kapcsolaton keresztül egy értelemmel teli, tartalmas életet kínál. Azt mondta: „én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.”28

Egy bensőséges kapcsolatot kezdhetsz vele akár most, azonnal. Elkezdheted Istent személyesen megismerni ebben az életben a földön, és a halál után az örökkévalóságban. Isten ígérete nekünk a következő:

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”29

Jézus a kereszten magára vette a bűneinket. Úgy döntött, hogy elfogadja a büntetést a mi bűnünkért, hogy a bűn ne álljon többé akadályként köztünk és közte. Mivel minden bűnödet megfizette, teljes megbocsátást ajánl, és a vele való kapcsolatot.

Hogyan kezdheted el ezt a kapcsolatot?

Jézus azt mondta, „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz.”30

Jézust akár most behívhatod az életedbe. Nem a szavak számítanak. Az számít, hogy válaszolj neki, annak fényében, amit érted tett és amit neked kínál. Mondhatsz valami ilyesmit: „Jézus, hiszek benned. Köszönöm, hogy meghaltál a kereszten a bűneimért. Arra kérlek, hogy bocsáss meg nekem és gyere be most az életembe. Ismerni és követni akarlak. Köszönöm, hogy most bejöttél az életembe és megadtad nekem ezt a kapcsolatot veled. Köszönöm.”

Ha arra kérted Jézust, hogy jöjjön be az életedbe, szeretnénk segíteni, hogy egyre jobban megismerd őt. Ha bárhogy is segíthetünk, kattints az alábbi linkekre.

 
Behívtam Jézust az életembe (Fontos információk következnek)…
Gondolkodom rajta, hogy behívjam Jézust az életembe, de jobban szeretném érteni, hogy ez mit jelent…
Kérdésem van…
 

Paul E. Little Know Why You Believe című könyvének adaptációja; kiadó: Victor Books; szerzői jog védelme alatt áll (c) 1988, SP Publications, Inc., Wheaton, IL 60187. Engedéllyel felhasználva.

(1) Máté 7,29 (2) Máté 16,15-16 (3) János 5,18 (4) János 10,33 (5) Márk 14,61-64 (6) János 8,19; 14,7 (7) 12,45; 14,9 (8) 12,44; 14,1 (9) Márk 9,37 (10) János 15,23 (11) János 5,23 (12) János 10,38 (13) János 8,46 (14) 1 Peter 2,22 (15) Máté 27,54 (16) János 9,25, 32 (17) Márk 4,41 (18) János 11,48 (19) János 14,6 (20) János 8,12 (21) János 10,28 (22) Márk 9,31 (23) 1Korintus 15,14 (24) János 10,18 (25) Máté 26,52,53 (26) Az apostolok cselekedetei 1,3 (27) János 20,24-29 (28) János 10,10 (29) János 3,16 (30) Jelenések könyve 3,20

 

forrás:blog.hu/hír24.hu

—————————————

 

Amerikában is téma Kiss-Rigó püspök 14 milliárd Ft közpénzből épült luxusarénája!(Also in America theme: Bishop Kiss-Rigó’s luxury public arena of $ 14 billion!

Meleg fogadtatásban részesült a szegedi egyházmegye futballstadionjának felavatásán tartott gálán Placido Domingo, de azért a taps nem volt olyan lelkes, mint vasárnap Salzburgban. Mint emlékezetes, az énekest azzal vádolják, hogy az elmúlt években 9 nőt molesztált. Erről az énekes most – írásban – azt közölte, hogy az állítások igencsak zavaróak és pontatlanok. Ő maga azt […]

www.fecsego.eu nemzetközi hírportál az EP média partnere s a sajtóosztály tagja

——————————————-

A CÖF szegedi rendezvénye izgalmas s érdekfeszítőnek tűnt…

A CÖF szegedi rendezvénye izgalmas s érdekfeszítőnek tűnt…

-oil-

A meghívott vendég Sulyovszky Szilvia színművésznő, illetve Kiszelly Zoltán politológus.

Közel 35 – en vettünk részt a rendezvényem a Gál Ferenc főiskola tanácstermében. Azt lehet mondani teltház fogadta a vendégeket.A bevezetőben a művésznő Juhász Gyula verseket szavalt el. Vastapsot kapott. Latinovits Zoltán halála után most nyűgözött le először egy színésznő versmondása. Gratulálok!

Kedves Zoltán!

Ragyogó előadás volt kisebb zavarokkal. A baloldali kritika, lekezelése tőled egyszerűen elolvadt. A metaforák szinte pillanatok alatt lehűtötték, illetve megnevettették a hallgatóságot. Lehetett érezni nálad, nevetségessé akartad tenni a baloldalt. A becsempészett jelzők a mondatait szerkezetében pörögni kezdtek. Te ezt tudtad, de könnyedén átlépted a baloldal „fényét”! Többen úgy gondoltuk, a Fidesznek is vannak kőkemény hibái. Ezzel egyetértettél, ám csak a függöny mögött…

A hallgatóságot lenyűgözted, azonban kidomborodott a megalázás részletes etikai kijelentéseid. A Fidesz kampány kissé erőszakosnak tűnt nekem. Ezt a mozgásidegrendszert hamar észrevette az elnökség, de már nem tudtatok változtatni. A marketing kidolgozása léket kapott. Nemcsak a baloldalnak voltak, vannak, lesznek hibái. A Fidesz is folyamatosan korrigálja a válaszait, amit a választóitól kap!

Szegeddel kapcsolatos „tapasztalataid” nekem nem tetszettek. Ez a város a szülő városom, és ha kell az életem árán is megvédem!

Azt elfelejtetted, hogy az első polgármester Szegeden dr.Lippai ügyvéd Úr lett. Az igaz nála a városunk nem fejlődött

Dr. Barta László Fideszes – orvos- sokat tett Szegedért és a polgárok életminőségének javítása érdekében, alig volt munkanélküliség. A családok jobban éltek. A polgármestersége után országgyűlési képviselő lett!

Avval nem értek egyet, hogy Barta Laci nem tett semmit a városért. Ez nem igaz! Ő volt az első polgármester, akinél a fejlődés megindult! A Korzó, a sétáló utcák kialakítása a belváros területi egysége, színezete megváltozott. Ez a forma váltás, Szegeden történt meg először az országban!

Laci vezetőse alatt lett több szegedi polgár véleménye alapján Szeged EU város. Nem beszélve a Város közel százezer vendéget fogadott a SZIN, illetve a Szabadtéri Játékok alatt. A vendéglátási egységek napi 24 órában álltak rendelkezésre a turistáknak..

Egy írás és semmi más

-oil

———————————————————-

Hírvivők Konferencia a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán…

Hírvivők Konferencia a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán…

oláh6

Már jó előre regisztrálni kellett erre a szimpóziumra. A „csali” 2 kredit volt! Én is jelentkeztem! – ám nem kaptam a TO- tól – mint a többi hallgató-kódszámot. Ergo: – idézek: „füstbe ment terv”! Úgy gondoltam, sebaj, nem a kreditért, hanem a tudásalapú társadalmi ismeretek beszippantása már megérte! Talán, majd megkérdezi valaki, mi volt a véleményem (ünk) újságíróként…

Az előadást Dr. Kozma Gábor rektor Úr nyitotta meg. Rövid, ám hatékony-tömör ismertetésében kiemelte a szimbolikus elemek erejét, beszédében említette Szentgyörgyi Albert Nobel díjas professzort. – majd így folytatta;- a lelki-szellemi erő összetartás példaképe ez a szimpózium! A rektor Úr megnyitóját a hallgatóság vastapssal köszönte meg…

Az elnökségi tagok, professzorok Pál Ferenc plébános, Mária Kecskeméti, Carol Hamilton, Ashle Brink.

A vendégek közül elsőnek Pál plébános szólalt fel. Az előadása fergeteges, lenyűgözővé vált. Fröcskölt a tudás mélységeiben. Mindenki úszott-lebegett a mesterségesen fenntartott mélység felett. Nem engedte el… a kezünket. Kérdezett, arcmimikája impozáns volt s annak ereje átszakította a hallgatók előtt, illetve kaput nyitott nekünk földi halandóknak. Szinte ugrált a lépcsők között, a színpadon, s köztes megoldásként néha bevonta a résztvevőket, a beszédes testhelyzetének motivációjával s a feltett kérdések után, önmaga adta meg a válaszokat.

A csoportépítés s annak innovációs lehetőségeiről, céljairól, felépítéséről, eszközeiről, az individuumok bevonására félelmetes tárházat nyitott ki…a kapu gigantikus kilincse zajmentesen tárta fel önmagát. Itt megismerhettük a csoport belső-külső életét s annak felépítésének technikai részét. Természetesen itt is vannak szabályok – mondta- s felugrott a színpadra. Nem lehetett nem figyelni rá. Hangsúlyozta, a csoportoknak vannak szabályai, pl, 4 szem közötti titoktartás, valamint a lojalitás megtartása- fenntartása, s legyünk ebben a társas kapcsolatban nyíltak. – ezek után leült a lépcsőre s némán figyelt várta a lelki hatást… majd felugrott, s a titoktartás bugyrait láttatta velünk. A csoportnak lehetnek gyógyító hatásai, s kiemelte ne adjunk egymásnak tanácsokat. Az impressziók meghatározzák a mindennapjainkat, a fejlődési mechanizmusunkat, döntéseinket, cselekedeteinket.

Meghajolt a plébános, mint ahogy a kiváló színművészek teszik a függöny előtt… felállva tapsoltuk az előadását, beszédes arcmimikáját, a közvetlenségét….

Mária Kecskeméti professzor asszony a kirekesztés és az elfogadás szimbolikájáról beszélt. Tudás-hatalom összefüggéseit analizálta képekben, iskolai helyzetekben tesztelték a hallgatókat. A rendőrök habitusa Zélandon ellenállást váltott ki a csoportdinamikai foglalkozásokon. A fiatalok hajlamosak a diszkriminációra! A másságot nem szeretik, a bőrszín, a távolról hozott kultúra is ellenszenvet válthat ki a csoporton belül. A fekete nő véleménye a rendőrökről, távozását követően szidalmazták. A bőrszín meghatározza az emberek hozzáállását. – majd ekképpen folytatta, a bevándorlókat nem szeretik, mert elveszik előlük a munkalehetőséget…

Mindannyiunknak kell elismerés, mivel ezek a „díjak” viszik előre a teljesítményt. Kiemelte; – a normák elismerésében lényeges, hol áll a személy; – korláton belül vagy kívül. A kirekesztés nehéz műfaj, zárta a szavait. Megemlítette a Maorik, a cigányok, a homoszexuálisok nem kívánatos személyek a szigeten. Számtalan inzultus éri az afrikai gyerekeket a bőrszínük miatt.

Nagy lélegzet után folytatta, – a különbözőség egyre erősödik az emberekben, milyen pedagógia lehetne érvényes e támadások felszámolásában. Hogyan lehetne hatásosan védekezni a kirekesztés ellen, tette fel önmagának a kérdést a professzor asszony! A nyitottság nem az egyetlen kulcs ebben a státusban. – Bízom abban, hogy a változás kiszámíthatóvá válik időben. A pedagógia képes lesz megváltoztatni ezeket az anomáliákat. A kapcsolatok a hagyományos felfogások felfrissítése a következő állomás, a fogyatékos emberek elfogadása, szeretete egyik fontos eleme a világbékének.

Az dikciókat a műhelymunkák tették heterogénné , majd bevonták a hallgatóságot, s ezáltal kialakult az interperszonális kommunikáció.

Erre a kongresszusra gigantikusan szüksége volt a hallgatóknak, s azoknak is, akik az ország különböző részeiről érkeztek. Ez a tréning elindított egy más világnézetet, a csoportépítés szépségeiről fantáziáltunk, a másságok elismeréséről, a nemi hovatartozás, a bőrszín, a földrészek kultúrájának megismeréséhez…stb.

2014. szeptember 12 -lio-


…Oláh-István László! Kedves tanár Úr/MEGHÍVÓ- PROTESTÁNS TAVASZ 2018
2018. május 4. | hozzászólás | Közélet, Kultúra
MEGHÍVÓ- PROTESTÁNS TAVASZ 2018

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a tavaszi eseménysor hátralévő rendezvényeit is.

A BUDAPEST NÉMETAJKÚ EVANGÉLIKUS-REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PROTESTÁNS FÓRUMÁNAK PROGRAM-SOROZATA A HOLD UTCAI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
2018. március 25. – 2018. május 27.
—————

avagSzerkesztői vélemény A Fideszért prédikálnak HMVH -en a templomban!!
2018. január 14. | hozzászólás | főszerkesztő blogja, GFHF hallgatói blogja, Közélet

A fenti képről mi a véleményed meg Lázár Jánosról

Látod e két mosolyt? A pap a seggnyaló s miért mosolyog Lázár!

Írjátok meg bátran a véleményeteket az oil@fecsego.eu címre

Szerkesztő véleménye!!

Undorodom a szarszagtól, mikor a papság beavatkozik nyíltan a politikába…ezért robbant ki az 56 -os forradalom.

A püspököt már rég el el kellett volna zavarni a bűnbandájával együtt, pl, Kozma Gábort, – Thordai, Serfőző a románt , aki utálja a magyarokat – a konzulens hazug csalót és a szivárvány színekben pompázó élettársakat…mikor ismeritek már be a ferde hajlamaitokat..

Távozzatok a Gál Ferenc Főiskola éléről s menjetek el dolgozni…a szivárvány büfébe!

Oláh István László

főszerkesztő, volt hallgató

Tisztelt olvasóink!

Ha kíváncsiak vagytok a folytatásra, olvassátok a www.fecsego.eu/ GFHF hallgatói blog, illetve a főszerkesztői rovatát…Biztos, hogy nem bírjátok abba hagyniy ki vagy Te…)))…

o chi sei …
2017. október 15. | hozzászólás | főszerkesztő blogja, GFHF hallgatói blogja, Közélet

…avagy ki vagy Te…

A Blahán ételt osztanak a Krisnások. Az érzelmeik tombolnak,lelkük remeg sír az elesettekért, Istenhez fSzerkesztői vélemény A Fideszért prédikálnak HMVH -en a templomban!!
2018. január 14. | hozzászólás | főszerkesztő blogja, GFHF hallgatói blogja, Közélet

A fenti képről mi a véleményed meg Lázár Jánosról

Látod e két mosolyt? A pap a seggnyaló s miért mosolyog Lázár!

Írjátok meg bátran a véleményeteket az oil@fecsego.eu címre

Szerkesztő véleménye!!

Undorodom a szarszagtól, mikor a papság beavatkozik nyíltan a politikába…ezért robbant ki az 56 -os forradalom.

A püspököt már rég el el kellett volna zavarni a bűnbandájával együtt, pl, Kozma Gábort, – Thordai, Serfőző a románt , aki utálja a magyarokat – a konzulens hazug csalót és a szivárvány színekben pompázó élettársakat…mikor ismeritek már be a ferde hajlamaitokat..

Távozzatok a Gál Ferenc Főiskola éléről s menjetek el dolgozni…a szivárvány büfébe!

Oláh István László

főszerkesztő, volt hallgató

Tisztelt olvasóink!

Ha kíváncsiak vagytok a folytatásra, olvassátok a www.fecsego.eu/ GFHF hallgatói blog, illetve a főszerkesztői rovatát…Biztos, hogy nem bírjátok abba hagyniohászkodnak, s közben támogatják elmaradhatatlanul az éhezőket, a gyermekeket, a hajléktalanokat, a szegényeket, az elesetteket, a családosokat,s még sorolhatnám, ám nem teszem.

Addig Kis- Rigó László püspök Úr jót nevet a markába, gyűjti a pénzt, szórja, bujkál a hívók előtt, nem ereszkedik le a „a romai katolikus családjához”,”amit állítólag képvisel” talán szégyelled a katolikus híveket. Restelled elismerni a szegénységet a híveid éhezését, a gyermekek nyomorát nem ismered!

Te jól laksz az egyház révén. Hogy tudsz lenyelni egy falatot is s közben gyermekek esnek össze az éhségtől, családokat lakoltatnak ki a téli hidegben az utcára. A Isten nem engedte a téli hideget az emberekre…Mit tettél ennek érdekében?

Milyen érdekes az ellentmondás a papság között a migráns ügyben is. Te azért is bemutatod – látványosan- inkább szórod a milliárdokat a sportra, stadionokra, éttermet nyitsz- polgárpukkasztó a Fogadalmi Templom mellett.

Te várod el, hogy perselyezzenek a szegények, az elesettek Isten házában.. Nem szégyelled magad!

Neked is ételt kellene osztani – személyesen- a szegényeknek, támogatni a gyermekeket .- ha ismernéd a bibliát s azt , amit Jézus is többször említett…tudod „engedjétek hozzám a kisdedeket”

Neked azt tetszik, ha beleavatkozhatsz a politikába. Dörzsölődsz, nyíltan a politikusokhoz a nyalakszol… Nem ismered az Isteni parancsot. Ott vigyorogsz a politikusok mellett pl., Nagy Sándor,- Kistelek- Búza Zsolt – Baks- mellett tüntettél Kisteleken, s közben rohansz Baksa felszentelsz egy wc-is ha hívnak,

Nem veszed észtre, csak kihasználják, a politikusok a beosztásodat s addig kellesz, míg Te leszel a püspök, utána beléd rúgnak…
Az államvizsgán történt csalásról a mai napig nem tetted(tek) meg a jellemtelen, hazug Kozma Gábor s „tejtestvérei” Serfőző, Thordai páros(t), akik alkalmatlanok a papi illetve a tanári állás betöltésére a gyermekek s felnőttek között is.

Te az Isteni parancs ellen küzdesz. Én úgy gondolom, te hitetlen vagy, de a kényelem hiányzik, a jólét s a hatalom számotokra evidens
A mai napig Te és a bűnbandád nem válaszoltatok az ajánlott leveleimre. Ez önmagában is törvénysértés! Ti tartjátok magatokat papnak – tanárnak… Ehhez egészségesnek kellene lennetek.

Kothenczet a „kedvesedet” Botka ellen indítottad polgármester jelöltedet… tudtad, előre bukta lesz. De nem a Te pénzed bánta, hanem az egyházé, s a persely tartalma! Nem mertetek kiállni Botka ellen egy megmérettetésben. Kothencz kedvesed szellemileg nagyon elmaradott, Botka László polgármester Úrtól. Mindenki gyávának titulált téged és a kedvencedet. Nem érdekelt a nép, a hívők véleménye csak szórtad a pénz, míg a nép éhezik, fázott s rongyokban járt!

Vegyél példát azoktól az Isteni szeretettel felruházott emberektől, szervezetektől, akik a szívükön hordják a nép sorsát s megpróbálják széppé s elviselhetővé tenni az emberek életét, s megkönnyebbíteni, kirántani őket a nyomorból, ha még egy pillanatra is, jó látni a gyermekek arcát, mikor eszik a vajas kenyeret, az ingyen kapott bablevest, az almát. Több gyermek nem ismeri a gyümölcs fogalmát. S te tűröd a nyomort, az éhséget, s közben vigyorogsz a szegényeken, a meleg püspökségen…

Megteheted, mert Te izgalmas szobából egy pohár vörös bor mellett teszed. Jézus bemutatta, jól lakatta az embereket, akik kértek tőle…hal , kenyér..vagy ajándékokat osztott Jézus karácsonyra, a gyermekek arcáról az önfeledt boldogság sugárzott s lelkük pillanatnyilag felszabadult a hideg fogságának gyötredelmes rabságából…emlékez a gyufaárus mesére.. Isten magához szólította az árva kislányt,- lement s beszélt vele-hogy érezze a meleg szeretetét s elűzze a fájdalmát, amit a hideg s éhség okozott rendszeresen. Az álmaiban a szülei meleg szobájában képzelte magát…karácsony volt!

Látod Laci, ez hiányzik belőled! Elvesztetted a hiteted. Amikor egy püspök elveszti a hitét, s ellenkezik a pápa utasításaival szemben…az gyarló!
Az általad felvállalt út a pokolba vezet. Azonban, te ezzel nem törődsz! Ha igazságos volnál, s Istentisztelő, lemondanál, a papi pályáról csak a bandádat először oszlasd fel. Mert jellemtelen papokra nincs szüksége a Katolikus Egyháznak…azok romboló hatásúak a hit gyülekezetére!

Jézus is kizavarta a kufárokat az atya házából! Felvállalta önmagát, s az Atya iránti tiszteletét, feltétel nélkül elfogadta az Atya parancsait! Neked is el kell számolnod a földi gyarlóságaiddal Isten s Jézus előtt. Ne imádkozz, s ne használd ki-fel,, hogy Jó Isten mindenkinek megbocsát, – csak kérnie kell- ha kéri s megbánta bűneit!

Az éhezés gyomrából próbálnak menekülni az emberek. Ez a jelenleg fennálló rezsim termeli a szegénységet.

Isten útjai kifürkészhetetlenek. Az Isteni büntetés nem maradhat el. Számon kérik odafent. Te is így jársz püspököm s a bandád is… szenvedni fogtok Isten s Jézus előtt
Ceterum censea!

szerző:oil
—————————————————-
2017, október 15
Oláh István László
főszerkesztő ,a GFF volt hallgatója

… o chi sei …

Il cibo benedetto è condiviso dai crociati. Le emozioni sono infuria, l’anima scuotendo la tomba dei caduti per, pregare Dio, pur sostenendo elmaradhatatlanul gli affamati, i bambini, i senzatetto, i poveri, i caduti, la famiglia, e così via, ma non lo faccio.

László Fino Piccolo Rigo Bishop Signore buon nome in mano, raccogliere il denaro, spendere, si nasconde di fronte al chiamante non si muove fino a “una famiglia cattolica romana in”, “ciò che dovrebbe rappresentare”, forse vergognarsi della Cattolica fedeli. Restò per riconoscere la povertà della tua fame affamata, non sai la miseria dei bambini!

Vivi bene attraverso la Chiesa. Come si può inghiottire un morso, mentre i bambini stanno cadendo dalla fame, le famiglie sono riparate nel freddo invernale sulla strada. Dio non ha permesso il freddo invernale alle persone … Cosa hai fatto per questo?

Quanto è interessante la controversia tra il clero nel caso migrante. Stai presentando – spettacolarmente – piuttosto i miliardi di dollari per lo sport, gli stadi, i ristoranti ei ristoranti – il banner della Chiesa Votiva.

Aspetta i poveri a cesare, caduti nella casa di Dio. Non ti vergognerebbe di te!

Dovresti anche condividere cibo – personalmente – ai poveri, per sostenere i bambini – se conoscete la Bibbia e ciò che Gesù ha accennato diverse volte … sai, “permettimi i piccoli”

Ti piace se puoi interferire con la politica. Stai sfregando apertamente ai politici … non sai il comando divino. In più ci sogghignando politici come Alessandro Magno, -. Kistelek- Búza Zsolt – premiato Kistelek Baks- Inoltre, durante l’esecuzione di Baksa felszentelsz quando un gabinetto viene chiamato,

Non lo approfitti, approfittatene, i politici hanno bisogno del tuo rango, e ne hai bisogno finché non diventi vescovo e poi ti calcia …
La frode in esame di stato non ha fatto oggi (tek) il bugiardo senza scrupoli Kozma Gábor e “fratelli di latte” Brewery, Thordai raddoppia (t) che sono idonei per le posizioni sacerdotali e di insegnamento per riempire tra bambini e adulti.

Tu combatti contro il Comando Divino. Penso che tu stia diffidando, ma manca la comodità, la prosperità e il potere per te
Fino a questo giorno, tu e la tua banda criminale non hanno risposto alle mie lettere raccomandate. Questo in sé è una violazione della legge! Stai mantenendo un prete – un insegnante … Devi essere sano.

Kothencet ha lanciato il candidato del sindaco contro la tua “cara” Botka … sai che sarà preziosa. Ma non erano i tuoi soldi, ma la chiesa e il contenuto della cespuglia. Non hai osato stare in piedi contro Botka in una prova. Kothencz, caro amico, era molto mentalmente dietro, il sindaco Lord László Botka. Tutti ti hanno chiamato codardo e il tuo preferito. Non mi importava la gente, le opinioni dei credenti disponevano solo i soldi mentre la gente stava affamando, fredda e furiosa!

Prendiamo un esempio da quelli divino dotata persone, le organizzazioni, che portano nel loro cuore il destino delle persone e cercare di bello e per rendere la vita sopportabile, e megkönnyebbíteni, li kirántani uscire dalla povertà, se si dispone di un momento, bello vedere i volti dei bambini quando mangiano il pane burroso, la zuppa di bable gratuitamente, la mela. Molti bambini non conoscono il concetto di frutta. E tu tollerai la miseria, la fame e tu schifichi i poveri, la calda vescovazione …

Puoi farlo perché sei in una stanza entusiasmante con un bicchiere di vino rosso. Gesù ha mostrato una buona Lakatta le persone che hanno chiesto per esso … pesce divisa, regali kenyér..vagy a Gesù per Natale, il volto dei figli di felicità spensierata irradiato dell’anima è attualmente rilasciato dalla prigionia freddo gyötredelmes schiavitù … ha ricordato la storia partita venditori .. Dio convocò il figlia orfana “, scese e parlò con lui, per sentire il suo amore caldo e per spargere il dolore che aveva causato dalla fame fredda su base regolare. Nei suoi sogni si immaginava nella stanza calda dei suoi genitori … era Natale!

Vedi Laci, che ti manca! Hai perso la tua fede. Quando un vescovo perde la fede e si oppone alle istruzioni del papa … lo scumbag!
Il sentiero che prendi porterà all’inferno. Tuttavia, non ti interessa! Se sei giusto e caro, rinunciate, dividete solo la tua band dal percorso sacerdotale. Perché la Chiesa cattolica non ha bisogno di sacerdoti carbonizzati … hanno un effetto devastante sulla congregazione della fede!

Anche Gesù escludeva le grida dalla casa del padre . Si assumeva se stesso e il suo rispetto per il Padre accettò incondizionatamente gli ordini del Padre. Devi anche contare sulla tua terribile inganno davanti a Dio e a Gesù. Non pregare e non usarlo per dire “Buon Dio perdona tutti noi”, deve solo chiedere se chiede e si rammarica dei suoi peccati.

La gente sta cercando di fuggire dallo stomaco di fame. Questo regime attuale produce la povertà.

Le vie di Dio sono illeggibili. La pena divina non può essere esclusa. Chiedono un numero qui. Hai anche il mio vescovo e la tua band … Tu soffrirai davanti a Dio e Gesù
Ceterum censea!

2017, 15 ottobre
László István Oláh
Editor, ex student di GFF
——————————————
A visszaélések félprezidenciális zavara…

A postaládában találtam a Baksi Hírmondót. Nem mindig érkezik el hozzám, mivel diszkriminálják a nemzetközi hírportálunkat a www.fecsego.eu-t!

Búza Zsolt tagadja a jelenlétünket, meghatározó lokális-globális szerepünket, nélkülözhetetlenségünket, folyamatosan félrevezeti a hatóságokat s játszadozik, élvezi, hogy dandártábornokokat, püspököt, kormánymegbízottat, Kisteleki Járási hivatalvezető asszonyát, volt kommunista dandártábornokot polgárőrvezetőt rángat le Baksra!! Ebben éli ki magát, hogy később ezzel dicsekedjen. A Katasztrófavédelem megzavarodott, Ő a bűnt védi felsőbb vagy baráti parancsra! Ez szégyen dandártábornok Úr. Én nem adtam volna hozzá a nevemet ehhez a bohózathoz!

Mikor veszik már észre a megyei vezetők Búzának a kicsinyes, igénytelen játszadozásait, aljasságait, nagyképűségeit, butaságát, politikai képzetlenségeit! Ő nem kormányzati szereplő! – aki befonta a hálójába…s megvette egy tányér lencséért a megyei vezetőket!

Magas rangú forrásunk jelezte, hogy a „kitüntetéseket” „kapó” Lép házaspár hányingerkeltő lett globálisan, illetve lokálisan is és döbbentet váltott ki a felső politikában. Mit „kerestek” e- szereplők egy ilyen alacsony színvonalú rendezvényen! Az ilyen események nem országos hírek. Több faluban adtak át elismeréseket, de ott nem volt csindaratta. Búza Zsolt bajban van, mivel több eljárás is van ellene, pl., a baksi csatornázási ügy miatt! Miben reménykedsz Búza kölök! Az a hír járja nincs meg közel 50 millió ft! Azt hiszed, hogy ha körbe veszed magadat ilyen rangú emberekkel, akkor megmenekülsz…,Tévedsz! Ezek az emberek nem állnak melléd. Ezzel is a butaságodat fitogtatod! Elsüllyedsz mint a Titanic a jéghegyek birodalmában!

Lépné Soós Anita ellen az adócsalás tárgyában a NAV nem akart eljárást kezdeményezni, felső utasításra, ezért inkább lealázták a bejelentőt, aki az állampolgári kötelességének tett eleget. Ezért kapott el-kitüntetést!

De még ez a játszmának nincs vége! Ehhez aztán pofa kellett! Jött egy ferde gondolat, inkább kitüntetik – NAV- ezt a jelentéktelen nőt, aki semmihez nem ért, pláne nem a politikához, sem a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez.

A baksi csindaratta inkább szégyen, gyalázat volt, mint elismerés! Személyesen csalódtam Túros tábornokban! Szalai Gabriella Kisteleki Járási hivatal „vezetője” parancsot teljesített, hogy demonstráljon a törvénysértők mellett. Lép János a „csicska” hány alkalommal tett tanúbizonyságot a fa tolvajok ellen. Hány alkalommal járőröztek – de nem papíron – gyakorlatilag Baksot körbevevő erdőkben, s megnézték- e kinek az udvarában van felhalmozva a lopott fa. A Kisteleki rendőrséget érdekli ezek a társadalmi problémák!

A rendőrség többször „bizonyította” alkalmatlanságát, a fecsego eu nemzetközi hírportállal szemben, pl., sándorfalvi őrs esete, vagy Bercsényi Lajos segédmunkás esete a NAV- val,rendőrséggel vagy a kormányhivatallal, önkormányzattal…

Remélem a választások után ezek a jellembeli hiányosságokkal küszködők „felső vezetők” a süllyesztőbe találják magukat. Ezért s ilyenek miatt nem megy a demokrácia Magyarországon, s ezért kell kőkeményen dolgoznia s járni az országot Orbán Viktor miniszterelnöknek.

Remélem, a katonai ügyészség utoléri egyes dandárosokat!

Juhász Tünde kormánymegbízott felérte ésszel, remélem – az egyetlen személy- hogy abba kell hagynia a diszkriminációt a hírportálunkkal szemben s levonni a konzekvenciát, – mea culpa- mert visszanyal a fagyi! Ugyan ez a sors vár Lukács János főkapitányra is. János a bosszú nem mindig édes….tudod, gömbnyalóka, szauna, fröcsike Hajrá szegedi Dózsa

Kiss-Rigó Püspök bosszúálló, rosszindulatú. – Mit lát Búzában…! Búza úgy ugráltatja, mint egy bolhát…. Püspök Úr hozzáállása már szégyen a katolikus egyházra nézve!

A NAV szégyene, hogy kidobja, a bizonyítékokat, elsimítja az adócsalást s a számlák hiánya nem jelent problematikát a bizonyítási eljáráskor a büdzsének? S nem kezdeményez, eljárást Lépné ellen. Török József autószerelő adócsalását kivédték.. de tovább lépünk!

Ha nem lesz Lázár János, mi lesz veled Juhász, vagy Makó, vagy Lukács, vagy Szalai Gabi, Csehek Ági,,s többiek.?

Én még 5 év múlva is főszerkesztő leszek, ha tetszik , ha nem- s ti is vezetők maradtok?

2017-10-05

Oláh István László

főszerkesztő

A Demokratikus Koalíció Csongrád megyei 3-as választókerületének kommunikációért felelős elnökség tagja
————————————————
dr. Benyik atya pünkösdi ajándéka

2014. június 9. | 1 Hozzászólás | GFHF hallgatói blogja, Közélet

benyik atya pünkősdbenyik atya pünkősd 8benyik atya pünkősd 7benyik atya pünkősd 6benyik atya pünkősd 5benyik atya pünkösd 4benyik atya pünkősd 3benyik atya pünkösd 2benyik atya pönkősd6benyik atya pünkösdi képek 2014 018benyik atya pünkösdi képek 2014 016benyik atya pünkösdi képek 2014 013benyik atya pünkösdi képek 2014 011benyik atya pünkösdi képek 2014 010benyik atya pünkösdi képek 2014 009benyik atya pünkösdi képek 2014 008benyik atya pünkösdi képek 2014 005benyik atya pünkösdi képek 2014 003benyik atya pünkösdi képek 2014 002dr. Benyik atya pünkösdi ajándéka
benyik atya pünkösdi képek 2014 001

Az atya szervezésében a szeged- tarjáni plébánián megtartották a pünkösdölőt. A GFHF hallgatói közől tizenketten mentünk el az ünnepre. A helyszínen a professzort tiszteletbeli osztályfőnöknek neveztük… ki!

A” csibészes” mosolya nem csak nekünk szólt, hanem a hívőknek is nagyon tetszett.

Megkérdeztem egy idős párt , mi a véleménye az atyáról?- Szeretjük! – a közvetlensége, barátsága, türelme, valamint a szeretete – vágott közbe a feleség- megindítja az emberek lelkét. Egyszer jöjjön el… mikor a misét tartja…s eközben egy szeretett könnycsepp, mint a gyertya lángja, amely megérinti a lelket, végig gördült az arcán….
A megnyítójában beszélt a szentlélek jelentőségéről, szerepéről. Egyszerű hétköznapi ruhában volt… Ez is azt mutatja, a közvetlensége barátsága effektusainak zenei dallamai eljutnak az emberek lelkébe. Megnyitotta a misztikumát, feltárta önmagát… a közvetlensége már-már könnycseppeket csalt a hívők szemére, ami megindította a boldogsághormonok menetelését a szívben. Áhítattal hallgatták az “Ő” papjukat. Beszéde befejezésével kiült a családok közé. Keresi az emberek közelségét s ha tud segít..
A misén megközelítően 250 ember hallgatta végig Benyik atyát…A plébánia előtt kialakított füves játszótéren kb. 150 gyermek szórakozott önfeledten. A családok leterített pokrócokon, a fa árnyékában élvezték a természet adta lehetőségeket, valamint a pünkösd ünnepek szentléleki szeretet kiáramlását…az atyának mindenkihez volt egy-két szava s közben aktívan fényképezte a gyermeki- családi boldogság ezernyi pillanatit. – míg a templomban s annak kertjében “frakcióra” bontott keretek között folyt a családról, illetve a szeretetről, a megértésről, a boldogságról szóló közös beszélgetés, ahol mindenki őszintés elmondhatta a véleményét ezekről az életszentségekről… s következett a várva várt ebéd a délutáni programok kavalkádja…
Készítettem az én ‘Atyámmal’ egy riportot. Legkésőbb a vizsgák után, a nyaralásom előtt megjelentem….
2014. június 08 -lio-

————————————————-
Szépnek látták Szegedet, legendává vált

2014. augusztus 12. | hozzászólás | dr.Benyik atya blogja, GFHF hallgatói blogja, Kultúra

Augusztus 9-én zárult az SNTS (Studiorum Novi Testamenti) vagyis az Újszövetség kutatók Társaságának sorrendben 69. konferenciája, melyet először rendeztek hazánkban, Szegeden.
A tudományos eszmecserén öt kontinens 55 országából 267 bibliatudós vett részt. A tudományos eszmecsere mellett megválasztották a szervezet soros elnökét: Udo Schnellét, a Hallei Egyetem professzorát, aki nyilatkozatában elmondta: “Küldetésünk, hogy megértessük és megbékéltessük egymással az embereket, tevékenységünk révén.
A Biblia, az Újszövetség üzenetein keresztül igyekszünk közelebb hozni egymáshoz a különböző népeket. A vallásnak felekezettől függetlenül egyre fontosabb szerepe van és lesz az emberek közötti párbeszéd, megértés és megbékélés megteremtésében… A jövőnk pedig részben azon múlik, hogy a különböző vallású emberek együtt tudnak-e élni.”
A világ öt kontinenségről összejött Biblikusok, aki még soha nem jártam Szegeden gyönyörűnek találták városunkat. Az 55 országból, 131 egyetemről összejött 267 vendégből mindössze négyen jártak már korábban mindössze 2-3 járt évtizedekkel ezelőtt Magyarországon, néhány pedig Szegeden. Az utóbbiak megállapították, hogy az elmúlt évtizedben Szeged megszépült, már látszanak hajdan volt csodálatos épületei és nagyon kellemes város lett. Hála a jó angol idegenvezetőknek sokat tudtak meg városunkról, a városházáról, a múzeumról, templomainkról, stb. Akik itt akartak enni vagy a hotelt vették igénybe mindegyikről elismeréssel beszéltek.
A szervezőtől Benyik Györgytől vastapssal és szűnni nem akaró köszönettel búcsúztak.
Külön köszönték a TIK vezetésének Miskolczi Ágnesnek és stábjának a remek vendéglátást, a Régió-10 munkatársainak a gyors informálást és a konferencia professzionalista lebonyolítását, a Pavane tánc együttesnek a remek zenét, és a történelmi táncokat, a Zsinagógában Lednitzky Andrásnak a köszönő szavakat és ajándékot. Ez a társaság még soha nem volt zsinagógába, többek között azért, mert Frankfurt am Main -ban és Münchenben is akkor az antiszemita terror veszély, hogy többszörös kordon védi a zsinagógát. Úgy látták Szeged ebből a szempontból is biztonságos és kedves város.
Az itt elindult szemináriumi viták 5 évre határozzák meg a Biblia tudomány irányát. A kelet és nyugat-európai biblikusok találkozása mind az előadás vitáiban, mind az előadás szüneteiben igen barátiak és sikeresek voltak. Szegeden legenda született, és Amszterdami szervezők bevallották, hogy mivel 20 éve a legjobb SNTS konferenciája volt Szegeden, nehéz helyzetben vannak, nem tudják, még miképpen tudják sikeressé tenni az amszterdamit és mivel tudják még vonzóbbá tenni azt a konferenciát, amelyen az elmúlt 10 évben a legtöbben vettek részt. A 10 leghíresebb résztvevővel, többek között N.T: Wright anglikán püspökkel készült interjút a későbbiekben fogjuk közreadni.
Viszont sajnálták, hogy a postán, a vasútállomáson, a villamoson egyetlen tisztviselő sem beszél angolul. A boltos eladók sem tudnak felvilágosítást adni angolul vagy németül. A hivatalokban sem találtak angolul jól beszélő munkatársat. Mindez megnehezítette és bizonytalanná tette az ittlétüket. Lehet, hogy érdemes lenne európaiságunkat tisztviselőink nyelvtudásának fokozásával erősíteni. Nagyon megköszönném a vasútnak, a tömegközlekedés munkatársainak és a pénztárosoknak is. Ők érintkeznek a mindennapi emberekkel, akik véleményt formálnak rólunk. Ezek a biblikusok növendékeiken és barátaikon keresztül egyenként több száz emberrel érintkeznek és adják át véleményüket. Jól érezték magukat, csak kommunikálni szerettek volna az egyszerű emberekkel is.
A konferencia végén a társaság parlamentbe és a budai várba látogatott. Mindenkit lenyűgözött a látvány, többen szeretnének valamikor visszajönni és támogatásukról biztosították az évenként megrendezendő Szegedi Nemzetközi Biblikus konferenciát is. Luz professzor úgy fogalmazott még sehol sem tapasztalta azt, hogy a katolikusok ennyit tennének a biblia tudomány előremozdításáért.
Dr. Benyik György
Szeged, teol. tanár, plébános

——————————————————-
Hírvivők Konferencia a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán…

2014. szeptember 12. | hozzászólás | GFHF hallgatói blogja, Közélet
oláh6

Már jó előre regisztrálni kellett erre a szimpóziumra. A „csali” 2 kredit volt! Én is jelentkeztem! – ám nem kaptam a TO- tól – mint a többi hallgató-kódszámot. Ergo: – idézek: „füstbe ment terv”! Úgy gondoltam, sebaj, nem a kreditért, hanem a tudásalapú társadalmi ismeretek beszippantása már megérte! Talán, majd megkérdezi valaki, mi volt a véleményem (ünk) újságíróként…
Az előadást Dr. Kozma Gábor rektor Úr nyitotta meg. Rövid, ám hatékony-tömör ismertetésében kiemelte a szimbolikus elemek erejét, beszédében említette Szentgyörgyi Albert Nobel díjas professzort. – majd így folytatta;- a lelki-szellemi erő összetartás példaképe ez a szimpózium! A rektor Úr megnyitóját a hallgatóság vastapssal köszönte meg…
Az elnökségi tagok, professzorok Pál Ferenc plébános, Mária Kecskeméti, Carol Hamilton, Ashle Brink.
A vendégek közül elsőnek Pál plébános szólalt fel. Az előadása fergeteges, lenyűgözővé vált. Fröcskölt a tudás mélységeiben. Mindenki úszott-lebegett a mesterségesen fenntartott mélység felett. Nem engedte el… a kezünket. Kérdezett, arcmimikája impozáns volt s annak ereje átszakította a hallgatók előtt, illetve kaput nyitott nekünk földi halandóknak. Szinte ugrált a lépcsők között, a színpadon, s köztes megoldásként néha bevonta a résztvevőket, a beszédes testhelyzetének motivációjával s a feltett kérdések után, önmaga adta meg a válaszokat.
A csoportépítés s annak innovációs lehetőségeiről, céljairól, felépítéséről, eszközeiről, az individuumok bevonására félelmetes tárházat nyitott ki…a kapu gigantikus kilincse zajmentesen tárta fel önmagát. Itt megismerhettük a csoport belső-külső életét s annak felépítésének technikai részét. Természetesen itt is vannak szabályok – mondta- s felugrott a színpadra. Nem lehetett nem figyelni rá. Hangsúlyozta, a csoportoknak vannak szabályai, pl, 4 szem közötti titoktartás, valamint a lojalitás megtartása- fenntartása, s legyünk ebben a társas kapcsolatban nyíltak. – ezek után leült a lépcsőre s némán figyelt várta a lelki hatást… majd felugrott, s a titoktartás bugyrait láttatta velünk. A csoportnak lehetnek gyógyító hatásai, s kiemelte ne adjunk egymásnak tanácsokat. Az impressziók meghatározzák a mindennapjainkat, a fejlődési mechanizmusunkat, döntéseinket, cselekedeteinket.
Meghajolt a plébános, mint ahogy a kiváló színművészek teszik a függöny előtt… felállva tapsoltuk az előadását, beszédes arcmimikáját, a közvetlenségét….
Mária Kecskeméti professzor asszony a kirekesztés és az elfogadás szimbolikájáról beszélt. Tudás-hatalom összefüggéseit analizálta képekben, iskolai helyzetekben tesztelték a hallgatókat. A rendőrök habitusa Zélandon ellenállást váltott ki a csoportdinamikai foglalkozásokon. A fiatalok hajlamosak a diszkriminációra! A másságot nem szeretik, a bőrszín, a távolról hozott kultúra is ellenszenvet válthat ki a csoporton belül. A fekete nő véleménye a rendőrökről, távozását követően szidalmazták. A bőrszín meghatározza az emberek hozzáállását. – majd ekképpen folytatta, a bevándorlókat nem szeretik, mert elveszik előlük a munkalehetőséget…
Mindannyiunknak kell elismerés, mivel ezek a „díjak” viszik előre a teljesítményt. Kiemelte; – a normák elismerésében lényeges, hol áll a személy; – korláton belül vagy kívül. A kirekesztés nehéz műfaj, zárta a szavait. Megemlítette a Maorik, a cigányok, a homoszexuálisok nem kívánatos személyek a szigeten. Számtalan inzultus éri az afrikai gyerekeket a bőrszínük miatt.
Nagy lélegzet után folytatta, – a különbözőség egyre erősödik az emberekben, milyen pedagógia lehetne érvényes e támadások felszámolásában. Hogyan lehetne hatásosan védekezni a kirekesztés ellen, tette fel önmagának a kérdést a professzor asszony! A nyitottság nem az egyetlen kulcs ebben a státusban. – Bízom abban, hogy a változás kiszámíthatóvá válik időben. A pedagógia képes lesz megváltoztatni ezeket az anomáliákat. A kapcsolatok a hagyományos felfogások felfrissítése a következő állomás, a fogyatékos emberek elfogadása, szeretete egyik fontos eleme a világbékének.
Az dikciókat a műhelymunkák tették heterogénné , majd bevonták a hallgatóságot, s ezáltal kialakult az interperszonális kommunikáció.
Erre a kongresszusra gigantikusan szüksége volt a hallgatóknak, s azoknak is, akik az ország különböző részeiről érkeztek. Ez a tréning elindított egy más világnézetet, a csoportépítés szépségeiről fantáziáltunk, a másságok elismeréséről, a nemi hovatartozás, a bőrszín, a földrészek kultúrájának megismeréséhez…stb.
2014. szeptember 12 -lio-

————————————————–
Búcsú mise a javából avagy a Szent Gellért pélbánia 40 éves

2014. szeptember 28. | 1 Hozzászólás | dr.Benyik atya blogja, GFHF hallgatói blogja

BENYIK ATYA szent gellért templom 024BENYIK ATYA szent gellért templom 001BENYIK ATYA szent gellért templom 019BENYIK ATYA szent gellért templom 020BENYIK ATYA szent gellért templom 039BENYIK ATYA szent gellért templom 038BENYIK ATYA szent gellért templom 034BENYIK ATYA szent gellért templom 032BENYIK ATYA szent gellért templom 031BENYIK ATYA szent gellért templom 030BENYIK ATYA szent gellért templom 028BENYIK ATYA szent gellért templom 026BENYIK ATYA szent gellért templom 025BENYIK ATYA szent gellért templom 022BENYIK ATYA szent gellért templom 017BENYIK ATYA szent gellért templom 016BENYIK ATYA szent gellért templom 014BENYIK ATYA szent gellért templom 013BENYIK ATYA szent gellért templom 012BENYIK ATYA szent gellért templom 010BENYIK ATYA szent gellért templom 009BENYIK ATYA szent gellért templom 008BENYIK ATYA szent gellért templom 004BENYIK ATYA szent gellért templom 003BENYIK ATYA szent gellért templom 002

Szerkesztőségünk meghívást kapott Dr. Benyik György professzor Úrtól a Szent Gellért plébánia Búcsú miséjére.

A plébános Úr ünnepi megnyitója már parádés volt… a szeretet áradt felé… a hívők imádják az Ő papjukat!Közvetlenség, a barátsága, nem ismer határokat, a segítőkészségéről már nem is beszélve!
Reneszánsz táncot mutattak be a Pavane együttes táncosai a templom bejárata előtt. E- látvány mozgalmas-színes képei lekötötték a misére érkezőket. A vörös kockákból lerakott “világot jelentő deszkák” csak úgy szikráztak a talpuk alatt. A “produkciót” vastaps követte.
Albert Vilmos laudációja a Kiss József plakettja előtt megnyitotta az emlékezés tárházát. – majd Gyüdi Sándor Liszt Ferenc díjas karmester, a Szegedi Nemzeti Színház Főigazgatója éltette-ismertette Fricsai Ferenc karmester munkásságát, aki korán, az élete elején hagyott el bennünket. A munkái, a tehetsége nemzetközi sikerektől volt hangos. A világ, a lábai és tehetsége előtt hevert…
Az ünnepi mise vezér szónoka, Dr. Thorday Attila atya volt. A hit, a közösség erejéről beszélt, valamint a kinyilatkoztatások értelmezéséről, a szeretet , a megbecsülés, az összetartás s az egymás iránti tiszteletről. Saját életéből vett mozaikokat tette elérhet
www.fecsego.eu

———————————————–
Dr. Benyik atya, avagy a kézírásos biblia

2014. október 27. | hozzászólás | GFHF hallgatói blogja, Közélet

13. benyik fotó12. benyik fotó11. benyik fotó10. benyik fotó9. benyik fotó8. benyik fotó7. benyik fotó6.benyik fotó5. benyik fotó4.benyik fotó3.benyik fotó miseBenyik atya mise írás 012 href=”http://www.fecsego.eu/wp-content/uploads/2014/10/Benyik-atya-mise-írás-012.jpg”>Benyik atya mise írás 012Benyik atya mise írás 011Benyik atya mise írás 010Benyik atya mise írás 009

Gigantikus öröm ért bennünket – Gál Ferenc Hittudományi Főiskola hallgatóit-, mikor a szeretett professzorunk meghívta- megkérte a csoport tagjait, hogy másoljuk át – kézírással- a biblia egyes részleteinek a folyamatos szövegét. Ez az ötletroham az atya részéről lassan 31 éve szikraként pattant ki az agyából. Az elképzelését tett követte. A szülei építettek neki egy házat, s úgy gondolta, berendezi egy hitoktató teremnek, ahol lehetőséget, biztosít a hívők számára… a csoport tagjai Szegedről érkeztek, nap, mint nap….
A biblia kézzel történő átmásolásában segítették a professzor elképzeléseit megvalósítani. Azt meg kell jegyeznem, lelkileg felemelő érzés egy szent bibliát megérinteni s nemhogy másolni., Akik részt vettek s részt vesznek ebben a csodálatos érzésben, azok beírják magukat a „hallhatatlanság” eufóriájába.
Mindenkinek alá kellett írnia, hogy melyik részt másolta s erről az atyánk nyilvántartást vezet. Plébánosunk dr. Benyik atya büszkén mutatta a neveket – minden névhez volt egy anekdotája; hihetetlen mennyi nevet meg tud jegyezni (!)a mi atyánk! -, amit 1983, 06 14 óta írnak a hívők.
Ebben a nagy munkában az édesanyja segítette őt! – halálát követően eladta a házat. Nagyon reméli, hogy a biblia kézi átírását a temploma 40-. születésnapjára felolvashatja az ünnepi misén. Ennek dátuma 2015. szeptember… Úgy legyen!
A www.fecsego.eu nemzetközi hírportálunk felajánlotta a média támogatását az atyának!
2014.október 27 -lio-

————————————————-
Elérkezett a helycserés támadás…///There was a replacement attack …

2017. szeptember 9. | hozzászólás | főszerkesztő blogja, GFHF hallgatói blogja, Közélet, Rendőrségi hírek

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Szegeden többször is találkoztunk. A legutóbbi beszélgetésünkkor –Ópusztaszer – egyetértettünk a változás lehetőségével s annak gazdasági előnyeivel Új műsorhoz új szereplők kellenek. A levitézlett „vezetőket” ki kell rúgni az ország politikai-társadalmi, valamint nemzetbiztonsága érdekében.
Magyarország a fejlődés útjára lépett általad miniszterelnök Úr! Újra egységes s erős az országunk! Van akaraterőnk, s vannak terveink, elképzeléseink, amit nem mindenki szeret, ám a sötétben elismerik a Te munkádat s felnéznek rád.
A jövő záloga ki kell állni a véleményed mellett. Az EU is meghátrált s ebben vannak követőid! A folyamatos fejlődéshez új vezetőkre lesz szükséged. A megyékben gigantikus változásokat kell létrehozni a kormány s a választók érdekében. Új színt kell hoznod Magyarország s a magyarság érdekében. A változások lehetőségének,- amit Te kiválóan érzékeltél – évtizede most érkezett el a csúcsra. A munkád gyümölcse véleménye szerint beért!
Magyarországnak igen is szüksége van a politikai-gazdasági változásokra egy kemény határozott kormányfővel az élen. Igaz ez sok érdeket fog sérteni, lesznek haragosok, ellenségek, ám ez nem lehet döntő tényező a jövő Magyarországának.
A sértett emberekből lesznek a háttérből próbálkozók, akik a véleményeiket nem merik, nem merték nyilvánosan ütköztetni. Avval egyetértünk, a megyék vezetőségét le… kell… váltani, ők már nem alkalmasak a fejlődés színvonalához. s nem is értik és nem érzik a változás adta lehetőségek íz világát! Ergo: Távozniuk kell a politikából s a közéletből.
A változás ideje eljött. A levitézlett elpuhányosodott, bársonyszéket kiült embereknek takarodni kell a közéletből. Ezek az emberek már nem segítenek neked Viktor. Inkább visszahúznak az ország építő munkádtól s rossz tanácsokkal láthatnak el, amivel befolyásolhatják az ország fejlődésének irányát.(?) Ezt nem engedheted!
Csongrád megyében több „véráldozatra” lesz szükség, ezt Te is jól látod. Erről már beszélgettünk Ópusztaszeren.
A változásoknak érintenie kell a Csongrád megyei főkapitányt, egyes városi kapitányokat, osztályvezetőket, a kormánymegbízott asszonyt s a sleppjét, valamint a hivatal Hatósági Főosztályát s a Törvényességi Főosztályát s annak vezetőit…stb.,. továbbiakban a Kisteleki Járási hivatal, Munkaügyi központ, a megyéspüspök, Orvosi Kamra, Megyei Önkormányzat vezető stb.,.s még sorolhatnám (!) irányítójainak a menesztését „érdemeik” mellett! Ők már nem alkalmasak s érdemtelenek az országunk jövő gazdasági-politikai építésében, mivel lemaradtak az uram-bátyám korszak „dicsőségében” Lásd: Mikszáth Kálmán: A rokonok, illetve Bekes József: ZSARUGATE című könyve…amely megvilágítja a rendőrség munkájának hozzáállását vezetői szinten! A hatalommal való visszaélés tipikus példáját oktatni kellene, hogy ezt nem szabad.
A nép s a kormány érdeke a tisztességes egészségügy, az oktatás, a minőségi élelmiszerek előállítása, a biztonság megteremtése, a munkanélküliség felszámolása, a családok támogatása, a szociális helyzet javítása…stb.
Egymás támogatása nekik létkérdés! – az érdekeik érvényesítése meggyőződésem e- habitus szembeállás a kormányprogrammal, ami a „barátságukat” erősíti. Ha te segítesz, akkor én is segítek, neked effektus érvényesül.
A közérdekű állampolgári bejelentők, a választó polgárok lealázása, ellehetetlenítésében kiválóak. Azonban nem ez a jövő! Ezeket a „hangadókat” nem lehet meggyőzni! Távozniuk kell a politikából s a közéletből!
Nincsenek elképzeléseik az ország, sem a megyéjük gazdasági fejlődéseikről, a szegénységi helyzetről, a hajléktalanok egészségügyi szolgáltatásaikról, a gyermekek éhezéséről, ami már országos méreteket ölt.
Nincsenek ingyen konyhák, Kiss Rigó megyés püspök is éttermet nyit a templom alatt, ma holnap meg topless bár felé kacsingat(?) míg a gyermekek éheznek, nincs ruhájuk, cipőjük, nincs otthonuk, püspök Úr!
Ők egységesen próbálják ellehetetleníteni az újságíró társadalmat, főleg az oknyomozó újságírókat gyűlölik.
Azoknak a barátoknak is távozniuk muszáj a közéletből, akik támogatták az állampolgárok elleni „merényletet”! Nincs bennük felelősség érzet, tombol bennük a rosszindulat! Vendégeskedés, kaja, pia, nyalizás s minden megy tovább…a gusztusuk mérhetetlen „gazdagságok-élvezetek” tárháza a beosztás hatalmával egyenlő! Mindig van, akik elszólják magukat./ szivárogtatnak/
Ezek az emberek veszélyesek az országos politikának, hisz nem egyenesek, véleményük nincs, de a kocsmában, a szaunában… Úgy hozzák haza őket szolgálati autókkal.
folytatjuk
2017. szeptember 09
Oláh István László
a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál főszerkesztője

There was a replacement attack …
September 9, 2017 posts | Editor’s blog, Public lifeThere was a replacement attack …

Dear Prime Minister!

We met in Szeged several times. In our last conversation -Opusztaszer – we agreed on the possibility of change and its economic benefits New actors need new actors. Levitated “leaders” must be kicked for the country’s political-social and national security.
Hungary has come to the path of development by your Prime Minister Lord! Our country is once again united and strong! We have a will, and we have our plans, our ideas, which not everyone loves, but in the dark acknowledge your work and look up to you.
The pledge of the future must stand by your opinion. The EU has also retired and there are your followers! You will need new leaders for continuous development. In the counties gigantic changes need to be created for the government and the electorate. You have to bring new colors for Hungary and for the Hungarians. The possibility of change, which you have been sensing, has been on the verge for decades now. The fruit of your work is believed to have come!
Hungary also needs the political-economic changes with a tough, firm head of government. It is true that this will undermine many interests, be angry and be enemies, but this can not be a decisive factor for Hungary’s future.
People who are victims of the background will be those who do not care about their opinions, they dared not publicly collude. Avval agrees, the departments of the counties have to … have to … switch, they are no longer suitable for the level of development. and they do not even understand and do not feel the world of flavors of change! Ergo: You have to leave politics and public life.
The time of change has come. The levitated crowded, messy people have to get out of public life. These people will not help you anymore Viktor. Rather, they will retreat from the country’s constructive work and have bad advice to influence the direction of the country’s development. (?) You can not afford it!
In Csongrád county there will be more “blood sacrifices”, which you can see well. We have already talked about this on Ópusztaszer.
Changes must be in touch with the Csongrád County Chief of Staff, some city captains, department heads, the governed woman and his staff, and the Office’s Department of Administration and its Legal Department and its leaders … etc,. the Kistelek District Office, the Labor Center, the Bishop’s Office, the Chamber of Medical Officers, the Local Government Leadership, etc., and I could still classify the (!) commanders of their “merits”! They are no longer fit and undeserving in the future economic-political construction of our country as they have lagged behind in the “glory” of my elder brother-brother See Kálmán Mikszáth: Relationships and József Bekes: ZSARUGATE … which illuminates the attitude of the police at the leadership level! A typical example of abuse of power should be taught that this should not be done.
It is in the interest of the people and the government to promote decent health, education, quality food production, security, the elimination of unemployment, support for families, improvement of the social situation, etc.
Mutual support to them is a question! – enforcing their interests my conviction e-habitus is opposed to the government program, which reinforces their “friendship”. If you help me, I’ll help you, and you will have an effect.
The citizens of the public interest, who are undermining the electoral citizens, are excellent. But this is not the future! These “hangers” can not be convinced! They have to leave politics and public life!
They have no idea of ​​the country or the county’s economic development, the poverty situation, the homeless about their health services, the hunger for children, which is already national.
There are no free kitchens, Kiss Rigó Bishop of the Baptist also opens a restaurant under the church, today tomorrow is a topless bar to the wedding (?) While the children are hungry, no clothes, no shoes, no home, bishop Lord!
They are trying to unleash the journalistic society unitedly, especially the investigative journalists hate it.
Friends also have to leave the public for supporting the “assassination” against the citizens! They do not have a sense of responsibility, rage them in malice! Catering, drinking, drinking, licking and all goes on … the immense wealth of “riches and pleasures” of theirs is equal to the power of office! There are always those who call themselves. / They leak /
These people are dangerous to national politics, because they are not straight, they have no opinion, but in the pub, in the sauna … They bring them home with service cars.
to be continued
09 September 2017
István László Oláh
editor-in-chief of the international news portal www.fecsego.eu

———————————————————
Kereszten halt meg Jézus?- avagy Baksi Lacika kérdez…

2017. május 1. | hozzászólás | GFHF hallgatói blogja, Kultúra
Lacika!

Látom-érzem, te komolyan érdeklődsz a Biblia, a bibliai történetek, események iránt. Megtisztelő, hogy megadtad a nevedet, az elérhetőségedet. Köszönöm a bizalmadat. Segítek neked, nem esik nehezemre.
Egyébként bátran fordulj, – kérdez, érdeklődj, mond el az érzéseidet Istenről, Jézusról- a hitoktatódnál az iskolában.

Kereszten halt meg Jézus?
Jézust a rómaiak keresztre feszítették. A kereszt két, egymásra merőleges fa.
A Biblia azt közli: – Jézust „fára függesztve” végezték ki (Cselekedetek 5:30, Káldi fordítás, 1928). bibliaírók két szót használnak ebben a versben, amikor Jézus kivégzőeszközéről írnak. Mindegyikkel egyetlen fára utalnak, nem kettőre.
A görög sztau.rosz’ szót egy forrásmű a következőképpen magyarázza: „ A legtágabb értelembe véve egy cölöpöt jelent. Nem azonos a kereszt szóval” (Crucifixion i n anmtiquiti). A xü’lon szó pedig egyszerűen csak egyenes karó vagy oszlop, melyre a rómaiak odaszegezték az elítélteket.

A Biblia Jézus kivégzési módját egy ókori zsidó törvénnyel hozza összefüggésbe. A törvény kimondta: „ Ha valaki olyan bűnt követ el, hogy halál büntetést érdemel, és megölik,te pedig oszlopra akasztod, ( a felakasztott ember) átkozott Isten előtt” (5 Mózes 21:22,23). A keresztény Pál apostol erre a törvényre utalt, amikor azt írta Jézusról, „átokká lett helyettünk, mert meg van írva: > Átkozott mindenki, aki oszlopra (xü’lonra) van akasztva>”(Galácia 3:13). Pál tehát rámutat, hogy Jézus egyetlen fán, vagyis oszlopon halt meg. „Őt megölték, felfüggesztvén a fára” (Cswelekedetek 10:39 Káldi-fordítás, 1928)
Használták a keresztet Jézus tanítványai az imádatban vagy a kereszténység jelképeként?
Mit mond a Biblia?
A Bibliában sehol sincs szó arról, hogy a korai keresztények vallási szimbóluma lett volna a kereszt! A rómaiak, akkor már használták a keresztet, mégpedig az Istenek jelképeként! Majd 300 évvel Jézus halála után a római Konstantin császár a hadsereg szimbólumává tette a keresztet, melyet ezért később a keresztény egyházzal kapcsoltak össze!
Vajon az, hogy a pogányok használták a keresztet, azt jelenti, Jézus tanítványai is ezt tették? Nem!
Tudták, hogy Isten mindig is elítélte, a jelképeket vagy a bálványokat használjanak imádati célra (5 Mózes 4:15-19; 1 Korintusz 10-14).
Mivel „Isten szellem”, vagyis láthatatlan, a korai keresztények nem tárgyak vagy szimbólumok segítségével közeledtek hozz. „szellemmel” imádták Istent, vagyis az ő láthatatlan szent szelleme irányította őket, és”igazsággal” imádták őt, vagyis az akaratával összhangban, melyet a Szentírás tárt fel (János 4:24). „azt igaz imádók szellemmel és igazsággal fogják imádni az Atyát (János 4:23)
Hogyan fejezzék ki a keresztények, hogy tisztelik Jézus Krisztust
Mit mondanak az emberek?
„Teljesen természetes és logikus, hogy a megmentés eszköze kiemelt tiszteletet hódolatot kapjon…Aki a tárgyat imádja, a személyt is imádja, akit képvisel” New Catholic Encyclopedia).
Mit mond a Biblia?
A keresztények rendkívül hálásak Jézusnak, mert a halálával lehetővé tette, hogy meg lehessen bocsátani a bűneinket, közel kerülhessenek Istenhez, és örökké éljenek (János 3:16; Héberek 10:19-22).
A Biblia nem mondja, hogy a hálájukat egy Jézust ábrázoló jelképpel fejezzék ki, vagy csupán azzal, hogy hisznek benne. Végtére is „a hit… ha nincsenek cselekedetei, halott önmagában” (Jakab2:17). A keresztényeknek tehát a tetteikkel kell kimutatniuk a hitüket.
Hogyan tehetik ezt meg?
A Biblia azt mondja: „ A Krisztusban lévő szeretet…kényszerít minket, mert úgy ítéltük meg, hogy egy ember meghall mindenkiért…így tehát…akik élnek, többé nem önmaguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt értük, és feltámadt” (2 Korintusz5:14.15).
Az a nagyfokú szeretet, melyet Krisztus kimutatott, arra ösztönzi a keresztényeket, hogy az ő példáját kövessék. Ha úgy élnek, mint ő, azzal sokkal inkább tiszteletet adnak neki, mint egy vallásos jelképpel.
„Az az én Atyám akarata, hogy mindenkinek, aki látja a fiút, és hitet gyakorol benne, örök élezte legyen 8János 6:40)
2017 május 1 -oil-
www.fecsego.eu
————————————————————
2017. január 24. | hozzászólás | Baksi igazságok oldala, GFHF hallgatói blogja, Közélet

A néma Leventét játszó Szegedi Gál Ferenc Főiskola, avagy nem mer szembenézni a szándékos károkozással, ami történt az államvizsgán!
Püspök Úr nem válaszol levelekre, sem e-mailekre. Ezzel Önmagát járatja le, illetve véleményt mond Önmagáról! Nem törvénytisztelő Püspök Uram. Szubjektív véleményem. Többen is azt vártuk Öntől, hogy véleményt fog formálni a jellemtelen diakónus, és a papok ellen, akik szándékosan megcsonkították az államvizsga jegyeimet.
Sajnos átizzott a papi ing, (!) a nyakdíszről már nem is beszélve. – valamint védelmezi a bűnelkövetőket, akik nemcsak a katolikus hallgatókat, hanem a milliós nagyságrendű hívőket is – világon- lealázzák. Gondolom tudja, hogy mennyi hívőt veszített a makacsságával.
A hívők nem felejtenek! Nem ismétlem önmagam. A Pápa nem is egyszer foglalkozott ilyen kaliberű problémákkal. Az osztrák püspöknek is távoznia kellett a sleppjével közösen.
Ön és bandája minősíthetetlen magatartással sepertre le, egy magyar állampolgár, egy magyar újságíró „szakmai” véleményét. Én nem fogok, s nem nyaltam és nem akartam segget nyalni soha senkinek.
Ezt üzenem a jellemtelen Kozma és bandájának, Serfőző – Thorday papoknak, akik sem papnak, sem tanárnak nem alkalmasak. Ön Kozma Úr a saját kisded játékát űzi-hajtja. Mindenkitől fél, aki többet tud…
Részemről ennyi!
Erről a döntésemről több magas rangú Istenszerető papokkal, püspökökkel beszéltem.
Abban biztos vagyok, hogy Önöknek nem lesz csempével kirakott út a mennyországig.
Jaj , majd el felejtettem, mért nem ingyen konyhát épített a szegényeknek, a hajléktalanoknak, az éhezőknek, a szomjazóknak a mezíteleneknek ,a jövevényeknek, a betegeknek?
Abból a 13 milliárdból tellett volna… amit stadionokra fog költeni, ez a lelkén fog száradni!!!
Erről a szégyenteljes csalásról minden évben meg fogunk emlékezni!
A Püspökség előtt el fogjuk temetni Kozma- Serfőző- Thorday papok rosszindulatát, jellemtelenségét…most keressük a szponzorokat, médiák, rádiók, televíziók hírcsatornáit.
Mélyen tisztelt Püspök Úr/Kozma Gábor!
A pedagógia fontos dolog – GFF – egy főiskola, egyetem intézmény tanári szakán!!!!
2017, 01 24
Oláh István László
a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál tulajdonos-főszerkesztő

Il silenzio Szegedi Ferenc Levente Gál giocare college, o non ha il coraggio di affrontare l’illecito intenzionale, che fine ha fatto l’esame di stato!
24 gennaio 2017 | commenti | lato Baksi della verità, GFHF studente blog, Medio
Il silenzio Szegedi Ferenc Levente Gál giocare college, o non ha il coraggio di affrontare l’illecito intenzionale, che fine ha fatto l’esame di stato!
Signore vescovo non ha risposto alle lettere o e-mail. Con denigrare se stessi o opinione di se stesso! No rispettosi della legge, signor vescovo. Opinione personale. Diverse persone che ci aspettavamo da voi che determineranno i diaconi senza personalità e sacerdoti dissenso che deliberatamente mutilati con l’esame di Stato i miei voti.
Purtroppo átizzott la camicia sacerdotale (!), Per non parlare del nyakdíszről. – Oltre a proteggere i criminali, che sono non solo gli studenti cattolici, ma anche i milioni di fedeli – világon- lealázzák. Credo di sapere quanto un credente perso testardaggine.
I credenti non dimenticare! Non mi ripeto. Il Papa non ha una volta ha affrontato i problemi di questo calibro. Il vescovo austriaco ha dovuto lasciare il sleppjével insieme.
Tu e il tuo gruppo di comportamento indicibile scese, un cittadino ungherese, opinione “professionale”, un giornalista ungherese. Non lo farò, e non può leccare il culo leccato e non volevo che nessuno mai.
Il mio messaggio per la characterless Kozma e la sua banda, Serfözö – Thorday sacerdoti che non hanno prete, nessun insegnante non deve essere utilizzato. Mr. Kozma il proprio gioco bambino-driven getta. Tutti hanno paura che ne sa di più …
Da parte mia, questo è tutto!
Da questo Dio d’amore è la mia decisione diversi sacerdoti di alto rango, i vescovi hanno parlato.
Sono sicuro che non sarà percorso per mennyországig piastrellato.
Oh, e poi dimenticato su di esso, perché non costruire una cucina gratuito per i poveri, i senza tetto, la fame, la sete per mezíteleneknek, un nuovo arrivato ai pazienti?
Dei 13 miliardi, sarebbe preso … che gli stadi passeranno quest’anima si asciugherà !!!
Da questo tipo di frode vergognosa ricorderemo ogni anno!
ci seppelliremo flemma Serfőző- Thorday sacerdoti ostilità, caratterizzato dal fallimento del Vescovado prima … ora alla ricerca di sponsor, i media, la radio, la televisione si nutre.
Gabor venerato Signore Bishop / Kozma!
La cosa importante pedagogia – GFF – insegnamento facoltà di un collegio, istituzioni universitarie !!!!
2017 01 24
Istvan Laszlo Olah
www.fecsego.eu il proprietario notizie sito internazionale e direttore responsabile
www.fecsego.eu

————————————————————-
Egy kemény komment érkezett a Szegedi Gál Ferenc Főiskola ellen…nem engedhetem, mint volt diák((((( Un commento è venuto duro contro il Francis College of Szeged Gal … Non posso permettere ad alunno

2017. április 16. | hozzászólás | Életképek/bulvár, GFHF hallgatói blogja, Közélet

Egy kemény komment érkezett a Szegedi Gál Ferenc Főiskola ellen…nem engedhetem, mint volt diák
Nagyon megtisztelő, hogy felkereste a www.fecsego.eu nemzetközi hírportált, mint a főiskola volt hallgatója.
Elolvastam a nekem küldött levelét, amelyben gigantikus kemény kritikai véleményt fogalmaztál meg.
Ellenőriztem az ip címedet… nem valós címet adtál meg (!) úgy is kifejezhetném magam, hogy gyáva vagy.
Érdekes koncepcióban fejted ki a véleményedet. Abban igazad lehet
„a főiskola vezetősége politikailag elkötelezett a püspök Úr felé”.
Azonban egy ilyen kőkemény politikai véleménynyilvánítás nem lenne célszerű a jelenlegi helyzetben.
A magam harcát enged meg megvívom önmagam. Az államvizsgán történtekről bővebben, részletesen leírtam a visszaélések anatómiáját.
„Kozma Gábor, aki rektornak nevezteti magát, s közben főiskola docens és nem is lehetne csak igazgató v főigazgató! Serfőző, Thorday, papok, tanárok, akik szivárvány kis vödörben játszadoznak a homokozóban”
Én nem tartom ezeket az emberek sem papnak, sem tanároknak, sem embereknek alkalmasnak, érdemtelenek, mivel visszaéltek a egyház bizalmával, s félrevezették Istent!
E- három testőr + egy, a püspök, aki nem válaszolt egyetlen ajánlott levelemre sem Törvényen felülinek nevezi-hiszi önmagát s visszaél a beosztásával…Azonnali hatállyal mondjanak le!
Véleményem szerint a főiskola akkor funkcionálhat felhőtlenül, ha szabadon megteheti a gondolatszabadság demokrácia által adott apropó, illetve a véleménynyilvánítás szabad s törvényes lehetőségeit.
A főiskolán a véleménynyilvánítást, mint fogalmat fű alatt elismerik, csak nem lehet alkalmazni!
Megígértem, minden évben a hallottak napján leírom az államvizsgán történt szándékos szabálytalanságokat, – amit olvashattok a GFHF hallgatói blogjában is a www.fecsego.eu illetve megemlékezem a hallottak s mindenszentek napján is.
Kozma Gábor, Serfőző, Thorday atyák + Kiss Rigó Püspök urak, papok azonnali hatállyal mondjanak le, alkalmatlanság miatt…
2017-04-16 -oil-
Un commento è venuto duro contro il Francis College of Szeged Gal … Non posso permettere ad alunno
Molto onorata di essere visitato il portale notizie internazionali www.fecsego.eu, come il collegio ha frequentato.
Ho letto la lettera inviata a me, che è stato redatto gigantesca opinione critica duramente.
Ho controllato l’indirizzo IP … non ha dato un indirizzo email valido (!) Può essere kifejezhetném a me stesso di essere un codardo.
esercitare la tua opinione su un concetto interessante. A destra è possibile
“Il vescovo di college senior del politicamente impegnato al Signore.”
Tuttavia, una tale espressione politica hard-core non sarebbe appropriato nella situazione attuale.
Faccio fatica a lasciare che la lotta con me stesso. Lo Stato dettagli esame su quello che è successo, ho descritto in dettaglio l’anatomia di abusi.
“Kozma Gábor, che ha chiamato lo stesso rettore, mentre professore universitario e direttore non poteva v direttore generale! Brewer, Thorday, sacerdoti, insegnanti, che stanno giocando nel piccolo secchio sandbox arcobaleno “
Non credo che queste persone non sono un prete, non docenti, va bene per gli esseri umani, indegna perché la fiducia è stato abusato in chiesa, e fuorviato Dio!
E tre moschettieri + uno, il vescovo che non ha risposto alla mia lettera non offriva alcuna revisione della legge chiama da-te e pensare di aver abusato di loro posizioni con effetto immediato … rinunciare!
A mio avviso, il collegio funzionerà come un terso, è possibile farlo liberamente e legalmente le opportunità disponibili forniti dalla libertà di pensiero per la via della democrazia e di espressione.
Il Collegio di espressione come riconosciuto termine sotto l’erba, non è possibile applicare!
Ho promesso, ogni anno che scrivo irregolarità intenzionali in esame di Stato il giorno dell’udienza, – si può leggere il blog degli studenti GFHF www.fecsego.eu o menzione sentito parlare dei Santi e tutti i giorni.
Kozma Gábor, Birrificio, Thorday padri + rinunciare Bacio Rigó Signor Vescovo, sacerdoti, con effetto immediato, a causa di incompetenza …
Sport
Szegedi
Egy kemény komment érkezett a Szegedi Gál Ferenc Főiskola ellen…nem engedhetem, mint volt diák((((( Un commento è venuto duro contro il Francis College of Szeged Gal … Non posso permettere ad alunno
2017. április 16. | hozzászólás | Életképek/bulvár, GFHF hallgatói blogja, Közélet
Egy kemény komment érkezett a Szegedi Gál Ferenc Főiskola ellen…nem engedhetem, mint volt diák
Nagyon megtisztelő, hogy felkereste a www.fecsego.eu nemzetközi hírportált, mint a főiskola volt hallgatója.
Elolvastam a nekem küldött levelét, amelyben gigantikus kemény kritikai véleményt fogalmaztál meg.
Ellenőriztem az ip címedet… nem valós címet adtál meg (!) úgy is kifejezhetném magam, hogy gyáva vagy.
Érdekes koncepcióban fejted ki a véleményedet. Abban igazad lehet
„a főiskola vezetősége politikailag elkötelezett a püspök Úr felé”.
Azonban egy ilyen kőkemény politikai véleménynyilvánítás nem lenne célszerű a jelenlegi helyzetben.
A magam harcát enged meg megvívom önmagam. Az államvizsgán történtekről bővebben, részletesen leírtam a visszaélések anatómiáját.
„Kozma Gábor, aki rektornak nevezteti magát, s közben főiskola docens és nem is lehetne csak igazgató v főigazgató! Serfőző, Thorday, papok, tanárok, akik szivárvány kis vödörben játszadoznak a homokozóban”
Én nem tartom ezeket az emberek sem papnak, sem tanároknak, sem embereknek alkalmasnak, érdemtelenek, mivel visszaéltek a egyház bizalmával, s félrevezették Istent!
E- három testőr + egy, a püspök, aki nem válaszolt egyetlen ajánlott levelemre sem Törvényen felülinek nevezi-hiszi önmagát s visszaél a beosztásával…Azonnali hatállyal mondjanak le!
Véleményem szerint a főiskola akkor funkcionálhat felhőtlenül, ha szabadon megteheti a gondolatszabadság demokrácia által adott apropó, illetve a véleménynyilvánítás szabad s törvényes lehetőségeit.
A főiskolán a véleménynyilvánítást, mint fogalmat fű alatt elismerik, csak nem lehet alkalmazni!
Megígértem, minden évben a hallottak napján leírom az államvizsgán történt szándékos szabálytalanságokat, – amit olvashattok a GFHF hallgatói blogjában is a www.fecsego.eu illetve megemlékezem a hallottak s mindenszentek napján is.
Kozma Gábor, Serfőző, Thorday atyák + Kiss Rigó Püspök urak, papok azonnali hatállyal mondjanak le, alkalmatlanság miatt…
2017-04-16 -oil-
Un commento è venuto duro contro il Francis College of Szeged Gal … Non posso permettere ad alunno
Molto onorata di essere visitato il portale notizie internazionali www.fecsego.eu, come il collegio ha frequentato.
Ho letto la lettera inviata a me, che è stato redatto gigantesca opinione critica duramente.
Ho controllato l’indirizzo IP … non ha dato un indirizzo email valido (!) Può essere kifejezhetném a me stesso di essere un codardo.
esercitare la tua opinione su un concetto interessante. A destra è possibile
“Il vescovo di college senior del politicamente impegnato al Signore.”
Tuttavia, una tale espressione politica hard-core non sarebbe appropriato nella situazione attuale.
Faccio fatica a lasciare che la lotta con me stesso. Lo Stato dettagli esame su quello che è successo, ho descritto in dettaglio l’anatomia di abusi.
“Kozma Gábor, che ha chiamato lo stesso rettore, mentre professore universitario e direttore non poteva v direttore generale! Brewer, Thorday, sacerdoti, insegnanti, che stanno giocando nel piccolo secchio sandbox arcobaleno “
Non credo che queste persone non sono un prete, non docenti, va bene per gli esseri umani, indegna perché la fiducia è stato abusato in chiesa, e fuorviato Dio!
E tre moschettieri + uno, il vescovo che non ha risposto alla mia lettera non offriva alcuna revisione della legge chiama da-te e pensare di aver abusato di loro posizioni con effetto immediato … rinunciare!
A mio avviso, il collegio funzionerà come un terso, è possibile farlo liberamente e legalmente le opportunità disponibili forniti dalla libertà di pensiero per la via della democrazia e di espressione.
Il Collegio di espressione come riconosciuto termine sotto l’erba, non è possibile applicare!
Ho promesso, ogni anno che scrivo irregolarità intenzionali in esame di Stato il giorno dell’udienza, – si può leggere il blog degli studenti GFHF www.fecsego.eu o menzione sentito parlare dei Santi e tutti i giorni.
Kozma Gábor, Birrificio, Thorday padri + rinunciare Bacio Rigó Signor Vescovo, sacerdoti, con effetto immediato, a causa di incompetenza …
wwww.fecsego.eu
———-

www.fecsego.eu 1oo országban, minden földrészen,

www.fecsego.eu 1oo országban,Vatikánban, Brüsszelben minden földrészen, több szigeten olvasnak bennünket

A fecsego.eu jó, nagyon jó!

 

A véleménynyilvánítás megkérdőjelezhetetlen alkotmányos alapjog

Figyelem! A cikkekhez hozzáfűzött hozzászólások nem a fecsego.eu nézeteit tükrözik! A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik! – a kommenteket nem tudja befolyásolni – azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

-Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek! oil főszerkesztő

Oláh István László Független Polgármester jelölt

Tisztelt hallgatók!

Többen úgy döntöttünk , hogy elindítunk egy blogot a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola hallgatóinak… hisz tudjátok, az élet nem áll meg. A hír szent, a vélemény szabad!
A főiskola kiváló hírét nekünk hallgatóknak kell, illetve muszáj “terjeszteni”. Nem mi vagyunk az első(k), akik “hírlevelet” hoznak össze, ahol a vélemények szaba
don áramolhatnak s nincsenek határok…a mi csoportunkban mindenkinek több diplomája van.

Természetesen nemcsak a remek, érdekfeszítő, véleményeket abból is a kritika híreket, tudósításokat, írásokat várjuk, hanem az ellenvéleményeket is, ami egy lehetőség a garantált iskolai élmények számára, illet az előadóknak a véleménye is jelentősen meghatározná a blog nemzetközi hírét s a benne lévő lehetőségeket.

A www.fecsego.eu nemzetközi hírportált 100 országban, minden földrészen, több nyelven olvassák, az olvasottsági mutatóinkat megtaláljátok a közéleti linkben,

címe: Tisztelt olvasóink – hazai-nemzetközi- kérésének eleget téve nyilvánossá tesszük… megjelenése minden hónap utolsó napján.

Ne csak a – saját – élményetek tárháza indítsa meg a képzeleteiteket, hanem a tudományos, irodalmi, teológiai…stb. A tantárgyak felépítései “szakmai” véleményetek tegye színessé- bizarrá, lendületessé a blog tartalmát, amin keresztül láthatóvá válik, tapintható lesz a tudás bimbójának kezdetei! Ne felejtsetek el tanulmányokat, értekézéseket, kommünikét, írni, hisz ezekben a kategóriákban domborodik ki az igazi egyéniségekre jellemző erotikus heterogén személyiségi vonalak.

Kedves Barátaim!

Zárószóként: – minden írást “kötelező” véleménnyel, – kritikai- ellátni, vagy észrevételt hozzáfűzni.

Várom a véleményeteket, az írásaitokat. A tanárok véleménye gigantikusan fontos a hallgatói blog számára és annak olvasóinak.

Kezdődjön a vita, a véleménycserék ideje, legyen párharc…stb.

Dr. Kozma Gábor rektor GFHFTisztelt rektor Úr!

Nagyon várjuk a blogindító véleményét, javaslatait, témáit, s annak attitűdjeit. Nélkülözhetetlen lesz a blog számára a kritikai véleménye is, mivel ebből tanulni szeretnénk-akarunk! Szükségünk van-lesz az Ön, valamint a tanárok, professzorok véleményére, támogatására, s természetesen az elismerésükre is 

Oláh-István László
főszerkesztő
továbbiakban: lio

Figyelem! —A cikkekhez hozzáfűzött hozzászólások nem a fecsego.eu hírportál nézeteit tükrözik! A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni – azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.! oil főszerkesztő——–)))))))Attention! The articles appended comments do not reflect the views of fecsego.eu! The editorial only news publication by the deals, the comments can not control – they contain the personal views of readers.! Oil Editor

A véleményeteket, észrevételeiteket az oil@fecsego.eu e-mail címre küldjétek. – a megjelenés előtt moderálhatjuk az írásotokat.
-lio-

—————————————————————-
Vélemények a blogbejegyzésekre
—————————————————————

Kapott a blogunk egy adok- kapok konyhaművészettel kapcsolatos receptet. Érdekes, érthető valamint könnyen olvasható… Ezzel fejlesztettük a blog heterogén világát, remélve; – megmozdulnak az ízlelőbimbók, s a boldogsághormonok….lio
————————————————————–

Jövendölt Jézus Mohamedről?

Kedves barátaim…dr. Benyik György blogjában egy érdekes esszét olvastam Jézussal kapcsolatban. A Barnabás levele, illetve az evangéliuma megdöbbentő apokrif írásról tesz tanúbizonyságot, illetve Jézus keresztre feszítésének, valamint Isteni eredetéről elferdített írások olvashatók.Nem beszélve arról, hogy Mohamedet tartották a messiásnak.. (?)
Benyik doktor egyszerű észérvek – megdönthetetlen- mellett “megvédte” Jézust, annak tanait, életét, bölcsességét…a keresztények becsületét…stb.

Azokat a képtelen “vádakat” Jézus és Szűz Mária ellen meg semmisítette, ezzel bizonyítva, hogy a mai napig is támadják Jézus Krisztust s kétségbe vonják Isteni eredetét! Kik akarják s miért beszennyezni ezt a két ezer éves történetet… valakinek, valakiknek, valamiért még most is fáj Jézus történelmi személyisége, talán csodái is?
-lio-

————————————————————–
Olvastam az első blogbejegyzést. A torkom összeszorult… nyeltem a könnyeimet…később azt vettem észre, nem csak a torkom ismerte meg a bánat, a reménytelenség könnyeit, hanem az ujjaimon is kopogott!
Ennyire megrázó, őszinte, egyenes írást mostanság nem olvastam lio főszerkesztő

—————————————————————-
Benyik atya írásai lekötötték a figyelmemet. Megszoktam már, ha írok, közben kalandozok különféle ismeretek tárházában. Ezt nevezik kettős gondolat menetnek. Nem fáraszt, csak nem tudok kellőképpen “koncentrálni” a munkámra. (?) Viszont sokat segít a cikkeim megírása közben.A mélyszántású gondolati örvények hullámzása egészíti ki a cikk pikáns, erőteljes mondanivalóját.

Mért írom épp most ezt?

Az atya jelenlegi írásai a blogban, nemcsak az én igényemet, elvárásaimat keltette fel. Írásai, hozzásegítik a hallgatókat a kollokválási “rendetlenség” megértéséhez. Az izgalom, a feszültség levezetésére épp megfelelő! Választ kapunk a kérdéseinkre az általa prezentált előadásaiból, ami izgalmas, érdekfeszítő s leköti a hallgatóságot. Az anekdoták birodalmi tárháza -nála- kimeríthetetlen. Ezek a tincsek felüdülést hoznak az elme világában.A légy zümmögése hirtelen alább hagy.. zizegő szárnya jelzi: – jön az atya!
-lio-
———————————————————-
Küzdelem a rabszolgaság ellen…régen és ma

Körülbelül 4000 ezer évvel ezelőtt egy József nevű tizenévest eladtak a testvérei rabszolgának. Egy tekintélyes férfi házához került. Először nem bántak vele rosszul. De amikor elutasította a ház úrnőjének a közeledését, igazságtalanul azzal vádolták meg, hogy erőszakoskodott az asszonnyal. Börtönbe került és bilincsbe verték. (1Mózes 39:1; Zsoltárok 105:17.18).

József ókori rabszolga volt. Az akkori emberkereskedelemnek az áldozata, amelyre jellemzi; az embereket árucikknek tekintették, és csak az anyagi nyereséggel törődtek.
A háborúk idején volt a legkönnyebb rabszolgákat szerezni.

III. Thotmesz egyiptomi fáraó állítólag 90.000 ezer rabot hurcolt el az egyik kánaáni hadjárata után. Templomokat építetett velük, csatornákat kellett ásniuk, s bányákban dolgoztatta őket.

A Római Birodalomban is a háborúk biztosították a rabszolgák tömegét, sőt a rómaiak olykor a rabszolgahiány miatt indítottak háborút.

Becslések szerint az első században Róma népességének csak nem a felét rabszolgák tették ki. Sok egyiptomi, római rabszolgát kegyetlenül kihasználtak. A római bányákban a várható élettartamuk csupán 30 év volt!

Később sem enyhült a helyzet. A XVI-XIX. században az Afrika és Amerika között zajló rabszolga-kereskedelem az egyik legjövedelmezőbb üzlet volt a világon. Az UNESCU beszámolója szerint 25-30 millió férfit, nőt és gyermeket hurcoltak el s adtak el rabszolgának. Miközben átkeltek az Atlanti-óceánon, több százezren haltak meg közülük.

Sajnos a rabszolgaság tragédiája még nem a múlté. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szerint még ma is 21 millió férfi nő és gyermek dolgozik rabszolgaként éhbérért vagy fizetség nélkül.

A modern kori rabszolgák bányákban, textilüzemekben, téglagyárakban, bordélyházakban és magánotthonokban dolgoznak. Bár a rabszolgatartás törvénytelen, mégis fellendülőben van.

A kegyetlen bánásmód sok rabszolgát arra késztetett, hogy harcoljon a szabadságért! Az i.e. első században Spartacus, egy gladiátor 100.000 ezer rabszolgával együtt fellázadt Róma ellen, de nem jártak sikerrel.

A XIII. században az egyik Karib-tengeri szigeten, Hipaniolán lázadtak fel a rabszolgák a rabszolgatartóikkal szemben!

Az embertelen bánásmód, melyet a cukornádültetvényeken kellett elszenvedniük, egy 13 évig tartó polgárháborút robbantott ki, mely végül 1804-ben az ország függetlené válásához vezetett.

Az izraeliták kivonulása Egyiptomból a rabszolgaság elleni legsikeresebb küzdelemnek számít az emberiség történetében! Kb. 3 millió ember – egy teljes nemzet- szabadult ki az egyiptomi rabszolgaságból! Igazán megérdemelték a szabadságot. A Biblia leírja, Egyiptomban nehéz körülmények között mindenféle rabszolga munkát végeztettek velük. (2Mózes 1:11-14).

Egy fáraó még a gyermekeket is megölette, hogy megakadályozza az izraeliták számának növekedését (2Mózes 1:8 – 2).

Az izraeliták megszabadítása az igazságtalan bánásmód rendkívüli volt a maga nemében, mert Isten lépett közbe az érdekükben. Ezt mondta Mózesnek: „ jól tudom, milyen fájdalmakat szenvednek el. Lemegyek, hogy kiszabadítsam őket” (2Mózes 3:7,8). A zsidók bárhol éljenek is, a mai napig minden évben megemlékeznek erről az eseményről a pászka ünnepén (2Mózes 12:149).

2017-04-18 -oil-

————————————————–
Egy kemény komment érkezett a Szegedi Gál Ferenc Főiskola ellen…nem engedhetem, mint volt diák

Nagyon megtisztelő, hogy felkereste a www.fecsego.eu nemzetközi hírportált, mint a főiskola volt hallgatója.
Elolvastam a nekem küldött levelét, amelyben gigantikus kemény kritikai véleményt fogalmaztál meg.

Ellenőriztem az ip címedet… nem valós címet adtál meg (!) úgy is kifejezhetném magam, hogy gyáva vagy.
Érdekes koncepcióban fejted ki a véleményedet. Abban igazad lehet
„a főiskola vezetősége politikailag elkötelezett a püspök Úr felé”.

Azonban egy ilyen kőkemény politikai véleménynyilvánítás nem lenne célszerű a jelenlegi helyzetben.

A magam harcát enged meg megvívom önmagam. Az államvizsgán történtekről bővebben, részletesen leírtam a visszaélések anatómiáját.

„Kozma Gábor, aki rektornak nevezteti magát, s közben főiskola docens és nem is lehetne csak igazgató v főigazgató! Serfőző, Thorday, papok, tanárok, akik szivárvány kis vödörben játszadoznak a homokozóban”
Én nem tartom ezeket az emberek sem papnak, sem tanároknak, sem embereknek alkalmasnak, érdemtelenek, mivel visszaéltek a egyház bizalmával, s félrevezették Istent!

E- három testőr + egy, a püspök, aki nem válaszolt egyetlen ajánlott levelemre sem Törvényen felülinek nevezi-hiszi önmagát s visszaél a beosztásával…Azonnali hatállyal mondjanak le!

Véleményem szerint a főiskola akkor funkcionálhat felhőtlenül, ha szabadon megteheti a gondolatszabadság demokrácia által adott apropó, illetve a véleménynyilvánítás szabad s törvényes lehetőségeit.

A főiskolán a véleménynyilvánítást, mint fogalmat fű alatt elismerik, csak nem lehet alkalmazni!

Megígértem, minden évben a hallottak napján leírom az államvizsgán történt szándékos szabálytalanságokat, – amit olvashattok a GFHF hallgatói blogjában is a www.fecsego.eu illetve megemlékezem a hallottak s mindenszentek napján is.

Kozma Gábor, Serfőző, Thorday atyák + Kiss Rigó Püspök urak, papok azonnali hatállyal mondjanak le, alkalmatlanság miatt…

2017-04-16 -oil-

———————————————————-
Szeged – A püspökségnek a Dóm látogatóközpontban szerdán megnyílt Katedrális nevű éttermében ebédeltünk. Ha nagyon szeretnénk, egy-két apróságba bele lehet kötni, de az összhang kiváló, az ételek finomak, az árak belvárosiak.

Ahogy azt megírtuk, nemzeti ünnepünkön, az 1848-as forradalom évfordulóján, szerdán minden felhajtás nélkül, szinte titokban megnyílt a püspökség étterme, a Katedrális a Dóm téren. Az étterem ötletének megszületéséről, majd annak megvalósulásáról és az azt övező heves reakciókról többször beszámoltunk lapunkban.
A Bézs és A törtfehér dominál

Csütörtökön a Katedrálisban ebédeltünk, amely mint azt a Szeged–Csanádi Egyházmegye sajtófőnöke, Szeberényi Klára hangsúlyozta, nem luxusétterem. A Katedrálisba a látogatóközpont korábbi oldalsó bejáratán lehet bejutni. A helyiséget ajtóval választották le a főbejáratnál lévő látogatótértől. Belépve a bézs és törtfehér színek dominálnak a barna árnyalataival.
A stilizált dóm mindenhol feltűnik: a falon az üvegfalon, a szőnyegen, az étlapokon és az itallapon is. A háttérben kellemes bárzene szólt. Egy lapos képernyős televízión állóképek váltják egymást, egyházi intézményeket mutatnak be. Az egyik sarokban a gyerekeknek játszósarkot alakítottak ki, a polcon vallási témájú gyerekkönyvek – Bibliai állatok, Kicsik lapozgatós Bibliája – sorakoznak.

Ebéddel teszteltük a Katedrálist.

Csütörtökön délben nem volt telt ház, de folyamatosan érkeztek a vendégek. Az ebéd közepén egy iskoláscsoport próbált meg az éttermen keresztül bejutni a látogatóközpontba, de a felszolgálók útbaigazították őket. Volt, aki csak egy kávéra ugrott be, többen ebédeltek. Az étlap egyszerű, rövid és elegáns, nincs túlbonyolítva. A vacsorára külön étlappal készülnek.
A krémlevesen érződik, hogy nem porból van

A szerviz gyors és segítőkész. Arra is figyelnek, hogy a citromkarikát nem a pohárban, hanem külön szolgálják föl. Napi krémlevest – ez alkalommal gombából – és toszkán bablevest rendeltünk. A bableves bazsalikommal, paradicsommal és marhahússal érkezik, kellemesen savas, pikáns. A gombakrémlevesen érződik, hogy nem porból, gombából van. Minden falat intenzív, gazdag aromájú. Mint Frank Yvette fotóriporter kollégám fogalmazott, van benne anyag.

A gombakrémleves azonban kissé sós volt, a bablevesben pedig néhány falat marhahús rágósabb volt a többinél. Főételként mangalicakaraj krumplival és batátával, valamint prosciuttós, rukkolás pizza érkezett. A karajt a csontjával szolgálják föl. A vastag hússzelet omlós és puha, nem száradt ki. A porhanyós hús titka a szuvidolás, a vákuum alatti hőkezelés. A húst légmentesen becsomagolják, majd lassú, többórás és alacsony hőmérsékletű vízfürdőben megfőzik. Kicsivel több köret és szaft elférne még

Ebéddel teszteltük a Katedrálist. Fotó: Frank Yvette (galéria)
A pizza rusztikus, nem szabályos kör alakú, lelóg a tányérról. A legegyszerűbb olasz iskolát követi: vékony, ropogós, nincs szósszal és feltétekkel túlbonyolítva. A paradicsomszósz mellett prosciutto sonka és rukkola saláta, valamint egy löttyintés olívaolaj borítja. A tészta annak ellenére nem száradt ki, hogy hajszálvékony.

A belvárosban vannak drágább éttermek is

Desszertnek a narancsos katalánkrémet néztük ki, de a felszolgáló rábeszélt minket a csokoládészufléra. Az édességre negyedórát kellett várni, de minden perce megérte. A szuflé elkészítése rendkívül technikás, szinte már művészet. A Katedrálisban tökéletesen kivitelezték a kívül ropogós, belül folyékony desszertet. A tömény, sűrű, de nem émelyítően édes csokoládét friss mangódarabokkal és mangócsipsszel próbálták feldobni, de a gyümölcs nem sokat adott hozzá a magában is kiváló szufléhoz.

Az étterem árai nem elszálltak, Szeged belvárosában vannak ennél drágább vendéglátóhelyek is. A napi krémleves 650, a toszkán bableves 800, a pizza 1950, a mangalicakaraj 2900, a szuflé pedig 1200 forintba került.

forrás:délmagyar.hu

avatar Oláh-István László Says:
2017. március 17 at 19:38 edit

Közel 30 ezer ember éhezik Szegeden, míg a püspök dőzsől.
A gyerekek szakadt ruhákban járnak, a szegények éheznek, a hajléktalanok a betegségtől s az éhezéstől hullanak.
Inkább ingyen konyhát kellett volna építtetnie, ahogy Róbert bácsi tette, aki a Blahán ingyen adta az egy tál meleg ételt!- amit a saját vagyonából állt! Ő szerette az embereket, a katolikusokat, a szegényeket…stb. Nem stadiont építetett, hanem ingyen konyhát a rászorulóknak!
13 milliárdot fog költeni a stadion építésére. Nem sír a lelke, mikor lát egy éhező gyermeket?!

Karácsonykor szandálban jött felém egy gyerek…Megszólított…Bácsi éhes vagyok s fázom. Veszel nekem egy kis kenyeret s közben vacogott. Vettem neki egy pár cipőt és elvittem ebédelni…

Ön pedig pompát láttat az éhezőknek, az elesetteknek.
Ön éhezett már? Vagy Indiában is jólétben élt.

Tényleg Ön miért lett pap?
-oil

2017,03 17
———————————————————–
A néma Leventét játszó Szegedi Gál Ferenc Főiskola, avagy nem mer szembenézni a szándékos károkozással, ami történt az államvizsgán!)))) Il silenzio Szegedi Ferenc Levente Gál giocare college, o non ha il coraggio di affrontare l’illecito intenzionale, che fine ha fatto l’esame di stato!
2017. január 24. | hozzászólás | Baksi igazságok oldala, GFHF hallgatói blogja, Közélet

A néma Leventét játszó Szegedi Gál Ferenc Főiskola, avagy nem mer szembenézni a szándékos károkozással, ami történt az államvizsgán!

Püspök Úr nem válaszol levelekre, sem e-mailekre. Ezzel Önmagát járatja le, illetve véleményt mond Önmagáról! Nem törvénytisztelő Püspök Uram. Szubjektív véleményem. Többen is azt vártuk Öntől, hogy véleményt fog formálni a jellemtelen diakónus, és a papok ellen, akik szándékosan megcsonkították az államvizsga jegyeimet.

Sajnos átizzott a papi ing, (!) a nyakdíszről már nem is beszélve. – valamint védelmezi a bűnelkövetőket, akik nemcsak a katolikus hallgatókat, hanem a milliós nagyságrendű hívőket is – világon- lealázzák. Gondolom tudja, hogy mennyi hívőt veszített a makacsságával.

A hívők nem felejtenek! Nem ismétlem önmagam. A Pápa nem is egyszer foglalkozott ilyen kaliberű problémákkal. Az osztrák püspöknek is távoznia kellett a sleppjével közösen.

Ön és bandája minősíthetetlen magatartással sepertre le, egy magyar állampolgár, egy magyar újságíró „szakmai” véleményét. Én nem fogok, s nem nyaltam és nem akartam segget nyalni soha senkinek.

Ezt üzenem a jellemtelen Kozma és bandájának, Serfőző – Thorday papoknak, akik sem papnak, sem tanárnak nem alkalmasak. Ön Kozma Úr a saját kisded játékát űzi-hajtja. Mindenkitől fél, aki többet tud…

Részemről ennyi!

Erről a döntésemről több magas rangú Istenszerető papokkal, püspökökkel beszéltem.
Abban biztos vagyok, hogy Önöknek nem lesz csempével kirakott út a mennyországig.

Jaj , majd el felejtettem, mért nem ingyen konyhát épített a szegényeknek, a hajléktalanoknak, az éhezőknek, a szomjazóknak a mezíteleneknek ,a jövevényeknek, a betegeknek?

Abból a 13 milliárdból tellett volna… amit stadionokra fog költeni, ez a lelkén fog száradni!!!

Erről a szégyenteljes csalásról minden évben meg fogunk emlékezni!

A Püspökség előtt el fogjuk temetni Kozma- Serfőző- Thorday papok rosszindulatát, jellemtelenségét…most keressük a szponzorokat, médiák, rádiók, televíziók hírcsatornáit.

Mélyen tisztelt Püspök Úr/Kozma Gábor!

A pedagógia fontos dolog – GFF – egy főiskola, egyetem intézmény tanári szakán!!!!

2017, 01 24
Oláh István László
a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál tulajdonos-főszerkesztő

Il silenzio Szegedi Ferenc Levente Gál giocare college, o non ha il coraggio di affrontare l’illecito intenzionale, che fine ha fatto l’esame di stato!
24 gennaio 2017 | commenti | lato Baksi della verità, GFHF studente blog, Medio

Il silenzio Szegedi Ferenc Levente Gál giocare college, o non ha il coraggio di affrontare l’illecito intenzionale, che fine ha fatto l’esame di stato!

Signore vescovo non ha risposto alle lettere o e-mail. Con denigrare se stessi o opinione di se stesso! No rispettosi della legge, signor vescovo. Opinione personale. Diverse persone che ci aspettavamo da voi che determineranno i diaconi senza personalità e sacerdoti dissenso che deliberatamente mutilati con l’esame di Stato i miei voti.

Purtroppo átizzott la camicia sacerdotale (!), Per non parlare del nyakdíszről. – Oltre a proteggere i criminali, che sono non solo gli studenti cattolici, ma anche i milioni di fedeli – világon- lealázzák. Credo di sapere quanto un credente perso testardaggine.

I credenti non dimenticare! Non mi ripeto. Il Papa non ha una volta ha affrontato i problemi di questo calibro. Il vescovo austriaco ha dovuto lasciare il sleppjével insieme.

Tu e il tuo gruppo di comportamento indicibile scese, un cittadino ungherese, opinione “professionale”, un giornalista ungherese. Non lo farò, e non può leccare il culo leccato e non volevo che nessuno mai.

Il mio messaggio per la characterless Kozma e la sua banda, Serfözö – Thorday sacerdoti che non hanno prete, nessun insegnante non deve essere utilizzato. Mr. Kozma il proprio gioco bambino-driven getta. Tutti hanno paura che ne sa di più …

Da parte mia, questo è tutto!

Da questo Dio d’amore è la mia decisione diversi sacerdoti di alto rango, i vescovi hanno parlato.
Sono sicuro che non sarà percorso per mennyországig piastrellato.

Oh, e poi dimenticato su di esso, perché non costruire una cucina gratuito per i poveri, i senza tetto, la fame, la sete per mezíteleneknek, un nuovo arrivato ai pazienti?

Dei 13 miliardi, sarebbe preso … che gli stadi passeranno quest’anima si asciugherà !!!

Da questo tipo di frode vergognosa ricorderemo ogni anno!

ci seppelliremo flemma Serfőző- Thorday sacerdoti ostilità, caratterizzato dal fallimento del Vescovado prima … ora alla ricerca di sponsor, i media, la radio, la televisione si nutre.

Gabor venerato Signore Bishop / Kozma!

La cosa importante pedagogia – GFF – insegnamento facoltà di un collegio, istituzioni universitarie !!!!

2017 01 24
Istvan Laszlo Olah
www.fecsego.eu il proprietario notizie sito internazionale e direttore responsabile
—————

Tisztelt dr. Kiss-Rigó László megyés püspök Úr!

Sajnálattal vettem észre, hogy Ön a bejelentésemre nem válaszolt, sem az e-mailekre, sem a hivatalos – tértivevényes- levelekre. Ezt nem gondoltam volna… Én segítséget kértem, mint a Gál Ferenc Főiskola volt diákja és hithű katolikus.
Az államvizsgán szándékosan lepontoztak, közepesre s ennek már voltak előjelei, mivel nem teljesítettem a jellemtelen Kozma durva kérését – amit közöltem dr. Kovács József szemináriumi Rektor Urral is!
Kovács Rektor Úrtól kértem egy vizsgálatot az államvizsgán történtek miatt! Biztonságként a kérelmet, illetve az ezzel kapcsolatos információkat leírtam a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál GFHF hallgatói blogjában, s tájékoztattam a bíboros Urat, valamint megjelentettem a közéleti rovatban is.
Nem volt vizsgálat ebben a tárgyban! Kovács Úr félrebeszélt a nekem küldött levelében. Nem is akartak vizsgálatot kezdeményezni Serfőző Levente, dr. Thorday Attila, dr. Kozma Gábor ellen. A GFHF hallgatói blogjában erről részletesen írtam s kifejtettem a meggyőződésemet.
Gondolom püspök Úr nem olvasta Serfőző, valamint Kozma nekem írt sértő gyalázkodó levelét. Ha talán elolvassa a leveleket, megváltozik az ítélete velem szemben.
Tisztelt püspök Úr!
Megkértem Önt a levelemben, hogy szíveskedjen eljárást kezdeményezni a papok ellen az államvizsgán történtek miatt. Azt is kértem, hallgasson meg engem is!
A hivatalos határidő – 30 nap- lejárt.
Ezek a vizsgálati jegyzőkönyvek közérdekű adatoknak minősülnek. Visszatartásuk bűncselekmény!
Nem tudom elfogadni a közepes „érdemjegyet”. Megalázó!!!! Sokat tanultam, hisz az ötösért mentem!
A vizsgabizottság tagjainak hárman, öten, vagy heten kellett volna lenniük. Ott, akkor, csak ketten voltak! Ez is kőkeményen szabálytalanság! Hiába kerestem a közjegyzőt a teremben… az sem volt jelen!
Serfőző- Thorday páros több esetben diszkriminált már az első pillanatokban.
Egy a sok közül; – Serfőző letagadta,- kollokváláskor- hogy nem adtam le a vizsgatanítás anyagát. Elégtelent akart adni. Ezért elmentem a rektori irodába és tájékoztattam a titkárnőt Serfőző visszaéléséről!
A titkárnő telefonon utasította – előttem- Serfőzőt, hogy keresse meg, mivel a Rektor Úr adta le a hallgató vizsgatanítási anyagát. Mikor visszatértem a terembe, Serfőző ordibált, őrjöngött, s reszkető ujjakkal kettest adott s közben suttogta fogcsikorgatva, hogy az államvizsgán meg fog buktatni. Ezt is közöltem Kozmával, aki annyit tett, hogy az államvizsga előtt egy nappal áthelyezett a jellemtelen Thorday- hoz! Csöbörből – Vödörbe.
Serfőző és a jellemtelen Thorday páros háborút indított, hogy nem tudott betörni, megalázni sem oknyomozó újságíróként, sem hallgatóként! – ám a Serfőző- Kozma nekem küldött leveleik megsemmisítő, tüskések voltak, valamint szándékosan belegázoltak az emberi méltóságomba. Ezzel is a személyem, hivatásom elleni támadás volt a cél! Hogy kinek az utasítására történtek ezek a megalázó „intézkedések- érdemjegyek, törvénysértő habitusok”, erről elképzeléseim vannak.
„A demokráciában a polgároknak joguk van arra, hogy „az őket irányító hatóságokat és politikai intézményeket kritizálhassák, akár harsányan és durván is, vérmérséklettől függően”. A demokratikus jogállam intézményeinek szabad bírálata az állampolgárok alapvető, alanyi joga, a demokrácia lényegi eleme, még akkor is, ha az „becsületsértő értékítéletek formájában történik”.
A Gelsei Általános Iskola és Gimnázium vizsgabizottsága nem nekem adott közepest, hanem a GFF- nak, (!) ezt hangsúlyozta a vizsgabizottság elnöke a kiértékelésnél, majd így folytatta; a tanítási gyakorlat nem hat nap,- amit Serfőző rendelt el – hanem 30 nap Magyarországon!
Viszont, a szakmai-teológiai felkészültségemet kiválónak-mélynek tartották!
A tanítási gyakorlatom (?) kettő óránál befejeződött! Erről tájékoztattam a jellemtelen Kozmát (?) aki nem tett semmit, nem hívta fel az iskolát( ) Nem védett meg, mint a Gál Ferenc Főiskola hallgatóját!
Véleményem szerint itt is visszaélés történt!
Meggyőződésem szerint Serfőző Levente, dr. Thorday Attila nem alkalmasak sem papnak, sem tanárnak. Akik ilyen egyéniséggel rendelkeznek nem valók diákok közelébe!
Nem értem a Gál Ferenc Főiskola hozzáállását! És azt sem, miért ne mer, mert vizsgálatot indítani a két gonosz pap és a diakónus ellen.
Még egyszer utoljára: – NEM TUDOM ELFOGADNI A KÖZEPES OSZTÁLYZATOT! – valamint pártatlan, objektív vizsgálatot kérek az államvizsgán történtekről! Továbbiakban, mondjon le Serfőző Levente, dr. Thorday Attila papok és dr. Kozma Gábor diakónus!
Ez a cselekedett, amit előre megterveztek ez szándékos volt. Ezzel lejáratták a főiskolát, nem törődve a következményekkel.
2016 december 17
Oláh István László
a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál tulajdonos-főszerkesztője
A Gál Ferenc Főiskola volt hallgatója—————
Mit lehet elvárni…Drága Istenem!
2-jezus

Az életnek vannak habos oldalai, amit nem mindenki tud elérni. Vannak, akik gyorsan izzadság nélkül, míg mások nem kérik s az ölükbe hull a manna. A szomszédom betegre dolgozza magát közmunkásként. Sem az élet, sem a Isten nem állt mellé. Családja éhezik!

Ja, most jut eszembe, hogy írtam egy levelet Kiss-Rigó László megyés püspök Úrnak.

Miért? Az elküldött e-mailemre nem válaszolt, ám ellenben Erdő Péter bíboros Úr viszont megköszönte. Az államvizsgán a szándékos történtekről szeretnék vizsgálati jegyzőkönyvet kapni, mivel ezt az állampolgári jogomat az alaptörvény biztosítja, valamint ez közadat.

Joguk van az olvasóinknak, a választóknak megismerni Kiss-Rigó László püspök Úr véleményét erről az ügyről.

Abban biztos vagyok, hogy a püspököt már tájékoztatták erről az ügyről. Hogy miért nem intézkedtek a szándékos csalás ellen… azt a jó Isten tudja… talán megvárja a püspöki határozatot, amelyben nyilatkozik a diakónus, a két pap, akit én nem ismerem el sem papnak, sem tanárnak.

Amit tettek az megbocsájthatatlan, főleg Isten szolgálatában. Mint Isten félő hisztek a Jézusi 3-s alappillérben: – a hit, a remény, s a szeretet erejében. Püspök Úr nem tehet különbséget a hívők között. Szeretném, ha komoly vizsgálat indulna s még komolyabb fegyelmi határozat születne! Istenem ne engedte el kezem! Érzem, nem vagyok egyedül! Nem félek! Bízom benned Uram s a Te igazságszolgáltatásodban! Remélem püspök urunk nem engedi az igazságelferdítését, hisz a Te szolgád!

A napok telnek, hamar itt a karácsony a megbékélés centruma. Az ünnepi varázs, a szeretett, a meghittség. Istenem ne enged el a kezem!

Sokszor segítettél. Támogattad a kéréseimet, mikor hozzád fohászkodtam. Nem csak este lefekvéskor, hanem a Te házadban is. Te mondat, nem szükséges, hogy templomba menjek, hisz velem vagy. Üljek le egy csendes helyen…s beszélgessünk. Számtalanszor megfedtél, de tanácsot is adtál ezt követően. Éreztem a közelséged, s tudtam: – velem vagy! Békét hoztál a szívembe. Megfogalmaztad, számba adtad a gondolataidat. Ráébresztettél a koholt vádak alól való nyugodt felismeréshez, az indulatok visszaszorításához, az ésszerű logikus mondatok felépítéséhez.
Tapasztaltam a mondataid erejét, s amit tanítottál nekem s nekünk!

Egyszerre megnyílt a világ színes volta. Ahol a bűnösök elnyerik méltó büntetésüket. Azonban mindenkinek el kell számolni a földi életben elkövetett cselekedeteikért. A Te fényességed előtt megjelenünk.

Amikor Jézus a Te fiad megjelent a Pilátus előtt, nyugodt, kiegyensúlyozott, az igazságot ismerő habitust mutatott a népednek. A bátorsága, a hite, a szeretete, a reménye legyőzte a félelmét, a fájdalmát, hitt benned atyám és a szavaidban, Bizonyítja a lehullott vére!

Kettészakadva könnyezett az égi fájdalmad atyám, amiből az emberek is részesültek! Villámokat szórtál, s közben dörömbölt a kínod! A fájdalmaidat nem szavakban tetted közzé…. Szakad az eső, tombolt a vihar mintha kifacsarták volna a lelkedet. A lelked fájdalma cseppekben hullt alá!

Tudtad, eljött az idő. Fiad, nem haraggal szívében távozott. – még halálában is az embereket védte s könyörgött hozzád…bocsájts meg nekik!

A Te kérésednek eleget téve, büszkén, emelt fővel hagyta el a mi világunkat.
2016-10-30 -oil-
—————————

————–
Tisztelt dr. Kiss-Rigó László megyés püspök Úr
Sajnálattal vettem tudomásul, hogy az Önnek,valamint a bíboros Úrnak küldött e-mailemre püspök Úrtól nem érkezett válasz, ám Erdő Péter bíboros Úr visszajelzett az e-mail megérkezett s köszöni.
Kovács József szemináriumi Rektor Úr nem vizsgálta érdemben a közérdekű bejelentést! Ezért kértem e-mailben püspök atya segítségét… a törvényes határidő -30 nap- lejárt 90 napja!! Telefonon megkerestem a sajtófelelősét, – időpontot szerettem volna kérni- aki folyamatosan félrebeszélt. Csalódtam a „kollégában”!!

Mélyen Tisztelt Megyés püspök Úr!

Kérem az Ön hathatós vizsgálati-jegyzőkönyvi -segítségét, Kozma Gábor diakónus, Serfőző Levente, Thorday Attila papok ellen, az államvizsgán s az előtte történtek végett, amit már több alkalommal is leírtam.
Ha nem ismerné az előzményeket, nagyon szívesen találkozom a mélyen tisztelt püspök Úrral. Az Ön által megjelölt időpontot elfogadom!
2016 október 22 Oláh István László GFF volt hallgatója

————————————-
Több észrevétel is érkezett a Gál Ferenc Főiskolán történtek miatt, avagy egy államvizsga margójára

Természetesen nem lehet belenyugodni a szemináriumi Rektor Úr langyos, levelébe. Nem volt meghallgatás, nem volt jegyzőkönyv (belső információ) nem született fegyelmi döntés!!! Fel sem merült a fellebbezésre való vizsgálat elrendelése a Gál Ferenc Főiskola vezetőségének…

A levélváltást – amit nekem írt a diakónus és a sátáni pap, aki sem papnak, sem tanárnak nem alkalmas – nem olvasta el, valamint az államvizsgán nem volt meg a páratlan létszám (3-5fő) s így „érvénytelen” annak érdemjegye.
– Közjegyző nem volt jelen!
– Ki volt az államvizsga bizottság elnöke, akinél azonnal lehetett volna fellebbezni, a szándékos – Thorday atya rosszindulatú, megalázó, a hallgatót semmibe vevő döntése ellen!

A szemináriumi dr. Kovács József Rektor Úr s egyben a vizsgálati vezető is (,), amit a diakónus Kozma, illetve a román Serfőző nekem küldött gyalázkodó levelét miért nem olvasta el, miért nem tulajdonított neki jelentőséget, pedig ez per bizonyítok volt.

Parancsot kapott!
Nem rendelt el, nem rendelhetett el vizsgálatot!(belső információ) Miért nem olvasta el, s jelenítette meg a válaszlevelében a gyalázkodó levelet író Serfőzőt. Talán azért mert nem volt, nem lehetett vizsgálat! Gigantikus hiba.

A parancs egyetlen embertől származhatott!

Mért állt érdekében a hallgató megalázása ( talán utasításra cselekedtek)…ez a habitus nem megfelelő egy diakónushoz, – nem azt teszem, amit mondok, szándékosan becsapom az államvizsgára készülő hallgatót, mint konzulens – illetve egy álcázott rosszindulatú, a magyarokat utáló paptól.
Mért van még mindig papi pályán ez a román származású Serfőző, aki a tanári pályára alkalmatlan.

Az államvizsgán történtek megérnek egy misét.

Tisztelt dr. Kis –Rigó László Megyés püspök Úr!

Akarok kérni Öntől egy beszélgetést az államvizsgán történtek miatt. Szeretném, ha fogadna és adna egy időpontot.
Panaszt szeretnék tenni!
Úgy gondolom, meg kellene beszélni és szembesíteni a papokkal, valamint a diakónus Urral is.
Egy vizsgálati jegyzőkönyv – ami elmaradt (belső információ) – ezt lehetővé tenné!

Az államvizsgán történtek már nem csak kizárólag a főiskola s én közöttem folyik, hanem országos jelentőséggel bír!
2016, október 02

Tisztelettel
Oláh István László
a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál tulajdonos-főszerkesztője, valamint tanár (MDe)

Diverse sono state ricevute a causa della Gál Ferenc Academy ha avuto luogo, o il margine di un esame di stato

Naturalmente non si può rassegnarsi al seminario Lord Cancelliere tiepida calore. Non c’era l’udito, non c’era nessun protocollo (informazioni privilegiate), non è stata una decisione disciplinare !!! Essa non si è verificato per impugnare la imposizione delle indagini della gestione del Ferenc Gál college …

La corrispondenza – che ho scritto un diacono e sacerdote satanico che non è un sacerdote o un maestro non è adatto – viene letto, e l’esame di stato non era il numero dispari (3-5fő) e quindi “non valido” di grado.
– Notaio non era presente!
– Chi era il presidente del consiglio esame di Stato, che potrebbe essere presentato ricorso immediato a deliberare – dannoso, degradante, violando la decisione dello studente Thorday Padre!

Il dr seminario. József Kovács, il Lord Cancelliere e anche il collaudatore pure (,) che il diacono Kozma e lettera abusiva dalla fabbrica di birra rumena me perché non lo si legge inviati, perché non ha molta importanza per lui, e questo processo è stato una prova.

Ha ricevuto ordini!
Non ha ordinato, non hanno una prova! (Informazioni privilegiate) Perché non leggere, rispondere e creare l’aspetto di un calunnioso lettera scrittore birra. Forse è perché non era, potrebbe non prova! errore gigantesco.

I comandi vengono da un solo uomo!

Perché era nell’interesse della dell’umiliazione studente (tutte le istruzioni hanno fatto) … questa abitudine non è appropriato per un diacono – non lo faccio quello che dico, deliberatamente ingannando gli studenti la preparazione all’esame di stato come consulente – o un travestito dannoso, gli ungheresi che odiavano sacerdoti.
Perché è ancora sacerdotale corso di origine rumena Serfözö che è inadatta per la professione di insegnante.

L’esame di stato sono stati fatti val bene una messa.

Caro dr. Piccolo è un vescovo diocesano integrato László Signore!

Voglio chiederti una conversazione ha avuto luogo a causa l’esame di stato. Voglio di ricevere e fissare un appuntamento.
Vorrei fare una denuncia!
Penso che dovremmo parlare e confrontarsi con i sacerdoti ei diaconi del Signore pure.
Un rapporto di prova – che è rimasta indietro (informazioni privilegiate) – questo renderebbe possibile!

L’esame di stato è fatto non è più esclusivamente al collegio sta succedendo tra me, ma anche di importanza nazionale!
2016, 2 ottobre

Cordiali saluti,
Istvan Laszlo Olah
www.fec
——————————————
Patkányfogó…

Ez a hónap megadta. Én elfogadtam. Fáradt vagyok. Unom már ezt a migráns féle ijesztgetést. Orbán meg tesz mindent, hogy féljünk. Neki ez cél. A jövő számára közel van. Vagy miniszterelnök marad vagy köztársasági elnök lesz. A dinasztia keményen épül. A vagyon meg lett, ahogy a politikusi pálya elején tervezte. A seggnyalók csak nyalnak, a többiek eszik a gombócot. Számtalan politikus akarja utánozni- kisebb beosztásban lévők egyszerűen istenítik a főnököt! Itt van az országos probléma a csatornázási pénzek lenyúlása. Bakson ,ma -27-én-meg akarták lincselni a hazug jellemtelen féreg faluvezetőt., aki bemenekült a közeli óvodába. Akkor sem adja vissza pénzt. A lóvé nincs meg. Az ügyészség nem akar vizsgálatot kezdeményezni az eltűnt pénzek miatt… A megyei kormányhivatal, illedelmesen nem csinál semmit. Igaza van! Nincs aki ellenőrizné a munkájukat. A Megyei rendőrség langyos vízben csorgatva áll és néz! Minden hivatal a másikra vár. A visszaélések halmaza már ellepte, mint Nápolyt a szemét! A maffia erősödik. A bombák robbannak. A próbákat komolyra vették. Magyarok félnek. Már nem miénk az ország. Nem tudom milyen társadalmi rend van az országban. Küzdenem kell a közérdekű adatok kiadása érdekében nekem kell bizonyítani az igényem jogosságát. Az érettségi bizonyítvány az közadat-e s mit kell kitakarni… Az ügyvéd törvényt sért, mert a megbízója gengszter ügyvédet keres. Az igazság ellaposodik. A szarszagú bankók lepik el az országot! A boltokból eltűnik a csirkeláb, a köröm. A lúgnyák a kapuk aljában szereznek kielégülést a koszos combok között. A harang megszólal. A médiáknak a képzetlen emberek kellenek. Minél hülyébb vagy annál kapósabbá válsz..A bírók élvezik a peres felek vergődését a hálóban. Ők az élet császárai. A rendőrtisztek feszengnek a zsebük telik. Az éjszaka minden eltakar. Suttogások-sikolyok hangjai hallatszanak a sikátorból.

-oil-

—————–
Kommentek a Gál Ferenc Főiskolán- Szeged- történetekre… 4. rész egy államvizsga margójára

Többen jelentkeztek s reagáltak –pl. facebook- a megírt cikkemre, aminek a címe: Egy államvizsga margójára. A felháborodás egyre magasabb – szinteket fog elérni- ér el. A volt hallgatók s a jelen hallgatói is számtalan kifogást közöltek a szerkesztőségünkkel.

– Laci! A rosszindulatú gonosz sátánt – a román Serfőzőt – már több évvel ezelőtt két lábbal kellett volna kirúgni. Diszkriminálja a magyarokat! Nem való erre a pályára sem lelkileg, sem fizikailag! A papság szégyene, a tanárok vérfarkasa. Több hallgatót sértegetett folyamatosan és utóvizsgára késztetett szándékosan – ebben élvezkedett – s közben röhögött. Azonnal fegyelmivel kellett volna eltávolítani, a jellemtelen “barátjával” – Thordayval együtt, aki a jegyzeteit 500 Ft – os áron adta el a hallgatóknak – több éve- csak közben elfelejtette számlát adni. Ez kőkemény adócsalás…

– Lacuska! Szintén jellembeli hiányosságokkal küszködő Kozmát is le kellene váltani, alkalmatlanság miatt. Az álcázott műmosolya ráfagyott az arcára. Az a kérdés, a felvett kurzusokban nem volt megjelenítve a pedagógia, a kötelező 30 órás tanítási gyakorlat, ami

– leszűkült hat órára- államilag előírt!!- és még sorolhatnám. A főiskolán nyomtatott fénymásolt jegyzetekért fizetéskor nem kaptunk nyugtát sem számlát. Kérjétek meg visszafelé öt évre a NAV ellenőrzését.

– Főszerkesztő Úr!
Nekünk mint régi hallgatóknak ez nem meglepetés a Kozma- Serfőző- Thorday trió visszaélései. A mi korunkban Thorday “barát” még helyettes- rektor volt. Ezeket nemcsak a tanári pályáról kellett volna kirúgni, hanem minden közoktatás, valamint a papi pályáról fegyelmivel. Hol van ilyenkor a megyés püspök Úr.

Többen is panaszt tettünk – nem mostanában volt- egyes papok, tanárok ellen, a válasz az : – Ugyan ne mondjon már ilyet s közben mosolygott.

folytatjuk, a következő 5. rész címe: suttogások, sikolyok
2016, szeptember 16
-oil-
——————————————————————————————————

Gál Ferenc Főiskola Szeged avagy választ kaptam a levelemre…

Dr Kovács József Teológiai kar szemináriumi Rektor Úrtól megérkezett a válasz levél. Nem lepődtem meg. – amit vártam, az bejött! Sajnos intézkedés nem lett, megvédték a bajkeverő papokat, akik több sebből is vérző gonosz habitusaikat nyilvánossá tettem az államvizsgán történtekről.

Tudjátok már egyszer leírtam a jellembeli hiányosságukat, a cikk címe – Egy államvizsga margójára, amit megtaláltok a közéleti linkben, illetve a GFF hallgatói blogban.

Tisztelt Rektor Úr!

Én nem ezt vártam Öntől. Nem haragszom. Önt gigantikusan tisztelem. Parancsot teljesített. Ettől független nagyon elismerem. Továbbiakban erőt és egészséget kívánok Önnek.

Remélem a két gonosz sátán elnyeri Isten büntetését, s az is , aki támogatja!

Azt nem értem, hogy két ilyen habitusú “pap” hogyan tud megfelelni az elvárásoknak. Aki nem tud segíteni a hívőknek, lealázza a hallgatót, nem érti meg a gyónás belső értelmi világát, nem tud vagy nem akar segíteni az öregeken, az elesetteken, a rászorulókon, a fiataloknak, az nem teljesíti (heti) a papi hívatását.

Tisztelt dr. Kovács József Rektor Úr!

Részemről lezártnak tekintem az “ügyet”! Ezt az aljas húzást – papok részéről- majd Isten színe előtt el kell magyarázniuk!

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a Serfőző, valamint Kozma Urak leveleit nem olvasta el…

Én, mint volt Teológiai kar Hittanári szak MA kurzusának hallgatója, nem akarok rosszat sem most, sem a jövőben a GFF- nek

2016, szeptember 14

Oláh István László
a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál tulajdonos-főszerkesztője

Gal Ferenc College of Szeged o ha ricevuto una risposta alla mia lettera …

Dr József Kovács Facoltà Teologica seminario Lord Cancelliere arrivato nella lettera di risposta. Non mi ha sorpreso. – Mi aspettavo, mi è venuto in! Purtroppo non abbiamo azione, hanno protetto il piantagrane sacerdoti che sanguina da diverse ferite habitusaikat male rese pubbliche dalle esame di stato successo.

Sai, una volta ha scritto di carattere nel hiányosságukat, titolo dell’articolo -. un esame di stato a margine, il pubblico ha potuto trovare i link o blog studente GFF

Caro Signor Rettore

Non è quello che mi aspettavo da te. Non sono arrabbiato. Io ti rispetto enormemente. Comando viene eseguito. Fin indipendenza lo ammetto. Longer Vi auguro forza e salute.

Spero che i due male Satana guadagna la punizione di Dio, e quelli che sostengono!

Non capisco come due come fisionomia “sacerdote” come può soddisfare le vostre aspettative. Coloro che non possono aiutare i credenti, lealázza l’ascoltatore non capisce il mondo mentale interno della confessione, non possono o non vogliono aiutare il vecchio sul caduto, i bisognosi, i giovani, non soddisfa il (settimanale), la vocazione sacerdotale.

Caro dr. József Kovács cancelliere Signore!

Da parte mia, ritengo chiuso la “materia”! Questa cosa spregevole – sacerdoti részéről- dovranno spiegare davanti a Dio!

Mi dispiace constatare che le lettere Brewery e Kozma signori non leggono …

Io, così come la Facoltà teologica di fondo di educazione religiosa corsi di formazione professionale degli studenti MA, non voglio male, né ora né in futuro ha GFF-

14 settembre 2016

Istvan Laszlo Olah
www.fecsego.eu il proprietario e capo redattore di notizie internazionali
—————

Mélyen tisztelt Dr. Kovács József
Rektor Úr!
Telefonegyeztetésre hivatkozva átküldöm Önnek az államvizsgán s az előtte történet levélváltásokat.
Serfőző Levente, gyalázkodó, sértegető, megalázó levelet küldött nekem. Előzmény nem találta a portfóliómat – szerintem el sem olvasta – s meg akart buktatni! Szóbeli kifogással éltem, s elmentem a Rektor hivatalba, ott a titkárnő segített. Tudta, hogy a portfóliót ott adtam le. Éreztem, ott kell leadnom. Kettest adott őrjöngve.
A gonosz pap – szubjektív vélemény- által küldött levelet továbbítottam Kozma Gábornak, aki a mai napig nem válaszolt. Úgy gondolom, hogy vizsgálatot kellett volna indítani határozat mellett.
Ez nem történt meg.
A tanítási gyakorlat 30 óra. Serfőző hat órában határozta meg. Ebből kettő órát tanítottam s köteleztek a záró tanításra! Ezt a tényt közöltem Kozma Gáborral is! Portfóliómban olvasható!
Kozma Gábor lesújtó véleményt adott a diplomamunkámról. Ő volt a konzulensem! Kétszer találkoztam vele, akkor minden nagyon jó volt, mindennel meg volt elégedve!! Vesző hibákat talált. Nem tudom elfogadni Kozma Gábor által adott „érdemjegyet”
Kérjék ki Kozma Gábor diploma értékelését, valamint Serfőző nekem küldött levelét!
Kozma Gábor az államvizsga előtt kiemelt Serfőző kezéből…érezte a veszélyt!
Az államvizsga bizottság kettő főből állt!!!!! A legjobb tudomásom szerint páratlannak kell lenni s minimum 3 vagy 5 vagy 7 tagúnak. 12. voltam a vizsgán.

Az államvizsga kérdések kidolgozása közben Thorday behívatta a 11 főt s ünnepélyes keretek között kézfogás mellett közölte a diploma eredményét. Ez 15 percig tartott.
Mikor kimentek a végzős hallgatok, kijelentette; hagyjam abban s a többit majd szóban.
Serfőző két kérdését nem merte megkérdezni Thorday.
Az államvizsga 2- es kérdését húztam ki. Folyamatosan 57 percig mondtam. Nevetve közepest adott. Kijelentettem ezt nem fogadom el! Csak nevetett!

Tisztelt Rektor Úr!

Kérek egy teljes objektív vizsgálatot! A közepest nem tudom elfogadni ezektől a gonosz papoktól.

Erről tájékoztattam az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóságot s annak az Igazgató helyettesével, Oláh Gábornéval s megbeszéltük a kialakult negatív helyzetet. Ő is kijelentette, hogy a hallgatót nem lehet lealázni! Oláhné Javaslatára kerestem fel Önt. Püspök Urat nem akartam ezzel a kényes problémával zavarni.

Szeretném, ha egy igazságos döntés születne s visszavonnák a közepes „érdemjegyet”
Megígértem a Rektor Úrnak, hogy az erről szóló kettő darab cikket: – Egy államvizsga margójára 1, 2. részét megtalálja a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál/közéleti rovatában.
Erről tájékoztattam Oláh Gáborné professzor asszonyt is, aki egyetértett vele.
Küldöm a két cikket!

2016. június 11
Oláh István László Hittanár Nevelőtanár
Sajnálattal veszem tudomásul, hogy a levelemre nem érkezett meg a válasz a törvényi előírás ideje alatt a mai napig!

—————
Egy államvizsga margójára 2. rész

Tisztelt olvasóink!
Tudom, hogy számotokra ez meglepetés… volt. Az őszinteség mindenkiben felforgat valamit: – ezt én is megcsinálhattam volna, csak gyáva vagyok, vagy féltem a pozíciómat, a családom, a megélhetésünk biztonságát, a gyermekem jövőjét…stb. Na végre valaki be mert szólni ezeknek a …nak

Ám azt nem engedhetem, hogy gyalázzátok, sárba tiporjátok, összehasonlítsátok a SZTE – en történtekkel a Gál Ferenc Főiskolát. Miért? – mert először is nekem kell megvédenem – mint volt hallgatónak- a sulimat. Hogy válaszoljak a kérdésetekre, én gigantikusan imádtam a Főiskola Teológia kar Hittanár-nevelőtanár Mesterkurzusára (MA) járni. Ami ott történt az megtörtént, és nem is akarom vissza vonni az írásomat. Mért? Tényt közöltem.

Sajnos a triumvirátus a – tengely – Kozma, Serfőző, Thorday… megalázott hallgatóként. Nem tudom és nem értem az okát! Erre nem lett volna szükség, de legalább így szerezhettek egy kis belső boldogságot, kielégülést!

Az is igaz, a hallgatói blogban – belső információ alapján- tudomásomra hozták sem elégtelent, sem jelest nem kaphattam az utolsó fél évben. Később ez módosult sem elégtelent, sem jó, sem jelest nem kaphattam! Ők tudták, hogy nem vagyok hangyász, nekem kicsi a nyelven s ráadásul nyalni sem szeretek!

Serfőző Levente a gonosz pap, vagy a Sátán, a jelző már mindegy, olyan levelet írt, amiben sérteget, gyaláz, hallgatóként, irodalmi díjas íróként, aranygyűrűs újságíróként… Nem szereti a magyarokat, mivel Ő román. Ezt bizonyítja szemeszterenként a rengeteg UV-re bocsátás! Én nem tartom alkalmasnak sem papnak, sem tanárnak!
Thordayban nem csalódtam! Jellembeli hiányosságai vannak! A félelem, a megfelelés fogságában él!
Kozma Gábor ezeket a jellembeli hiányosságokat használta ki velük szemben, ellenem. (?) Úgy gondolom, nyíltam leírtam a véleményemet, vállalom is!

A könyvemről még nem akarok beszélni. Megfogadtam Kozma Gábornak, hogy kihagyok részleteket. Azonban, mivel megsértette az állampolgári jogaimat…elgondolkozom.

A másik kérdésetekre, nem magyarázom a bizonyítványt. Nem nekem kell mentegetőzni!

A diplomámhoz csatoltam a cikkemet, ha megkérdeznék hányasra végeztem! Így vált-válik egésszé a diplomám! Mellesleg megjegyzem – a provokatív kérdésre reagálva – az előző diplomáim megfelelő konzulensi támogatás mellett jeles lett!

Megmutattam a diplomamunkámat pár szakembernek – professzornak- s elmondtam annak előzményeit, történetét. Megdöbbentek!

2016, június 03

Oláh István László
volt Gál Ferenc Főiskola Teológiai kar Hittanár-nevelő tanár mesterkurzus MA hallgató

————
Fájdalommal terhes észrevétel érkezett Baksról…avagy a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium

Tisztelt Hölgyem!
Nagyon nehéz véleményt formálni, mivel nem járult hozzá a nevének kiadatásához. Természetesen zártan kezeljük az adatait s köszönjük az információit! Ettől független csak egy – két gondolatot írnék le. – ezzel kapcsolatban egyetértek az Ön állásfoglalásával.
A Baksi hírmondó, úgy ahogy van, egy az egyben rossz! Ezt jól látja! A kivitelezés, a cikkek, a fotók, a szövegkörnyezet, a szerkesztés, a megjelenés, s a felépítés hiányosságai hiteltelennek minősítik a hírmondót. Ám meg kell védenem a „kollégát” Kocsó Ákost,- már nem először; – nem Ő tehet e silány Hírmondóban megjelenő „hírek” összevisszaságáról. Szerkesztési hibák tömkelege, színvonaltalan…stb.
Köszönöm a szerkesztőség címére elküldött Hírmondót. Elolvastam. Nem tetszik. Tele vannak hibával, mondat zavarok csúcsosodnak ki a mondatvilág értelmi zónájából. Érződik, az analfabetizmus „dicsősége”. Még egyszer kihangsúlyozom; – ez nem a „kolléga” hibája! A többi véleményével egyetértek.
Nem szeretném analizálni a cikkeket, mivel nem újságíró végezte a „munkát”!
Az 5. oldalon valójában a támogatók névsorából gigantikus adatok hiányoznak, valamint negatív érzelmeket feszegetnek az olvasóknál, amit Ön is észrevett!
Az Óvodai hírek fogalmazása megfelelő.
A 6. oldalon kifogásolja a „Roma Egyetemisták Kutattak Bakson” című cikket! Igaza van! Csak ebben az egyetlen mondatban súlyos helyesírási problémák vannak. A helyes leírás:
Roma egyetemisták kutattak Bakson.
Szerkesztőségünket – www.fecsego.eu – Búza Zsolt mindenhol letagadja. Őt röhögi az egész ország! Hiszen neki mindenki barátja… csak az a kérdés meddig?
Nem csodálkozom, mivel ismerem a szellemi képességét. Habitusa az számomra undorító!
A hiba súlyos! Egy ilyen jellegű szociális kutatásnak nagyobb teret, szellemiséget, nyilvánosságot kellett volna biztosítani, mivel a Baksi polgároknak több, mint fele roma! A téma szükségszerűségének bemutatása elmaradt! Hiányos információk hullámoztak a hír felszínén. Elveszítették a heterogén jelentőségüket. Az hiba volt a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium részéről, hogy nem keresték fel a helyi nemzetközi hírportált. De ez „tudatlanságuknak” tudható be! Természetesen Dobos Péter felkészületlen hitoktató s nem tanár, gigantikus csúnya hibát követett el!
Meg kellett volna kérdezni Dr. Kiss-Rigó László püspök Urat!
Abban is igaza van, hogy az adományokat nem így és nem ebben a formában kell közölni!
Nem szeretném minősíteni a Juniális programot! Önmagáért beszél…a harag nem jó tanácsadó, s megsértődöm, ha a pofámba vágják az igazat!
2016, július 02 -lio-
————————
Egy államvizsga margójára…)))Un margine esame di Stato di …

Egy államvizsga margójára…

Többen kérdeztétek, szinte percenként, hogy mi történ Serfőzőnél, hogy ki jött belőle az állat. Miért viselkedett így veled Laci? Neked tudnod kellett, hogy nem egyéniség, pofikára osztályoz s hangsúlyozza büszkén a román származását. Bennünket, magyarokat meg szabdal.

A ZH- t Kozmának adtad le, mert tudtad, hogy ez be fog következtetni? Az egész fő suli- Szeged GFF- ezt beszéli, hogy meg akart buktatni, de mikor a titkárnőnek szóltál, az meg utasította: – vegye elő a ZH-t.

Kedves Barátaim!

Ezek után mocskolódó, becsületsértő írást küldött nekem, ahol lealázott, mint hallgatót, s belegázolt az emberi méltóságomba, majd az újságírói munkámat is meggyalázta! Ezt a nem papi habitusú írását továbbítottam Kozma Gábornak. Aki nem válaszolt a levélre!

Az államvizsga előtt egy nappal Kozma Gábor átrakott Serfőző csoportjából Tordayhoz. Csöbörből- vödörbe! Abban a csoportban 12. voltam! A 2-es kérdést húztam. Az Isten segített! Rengeteget tanultam, ergo: biztos voltam önmagamban! Tudtam, mire készülnek s ezért magoltam. (pedig nem szoktam) Az államvizsga kérdések B része a Katekézisről s pasztorációról szóltak… Érdekesség: – ezeket a tantárgyakt nem is tanultuk!

Még nem dolgoztam ki a kérdést, miközben Thorday behívta a 11 hallgatót s gratulált, majd kezet fogtak – az államvizsga két tagja – és tudatták az eredményeket. Természetesen nagy volt a boldogság s a zaj!! Velem nem fogott kezet senki a vizsga után!!!!

Nem tudtam odafigyelni a munkámra! Hála Istennek 90%- an kibontakoztattam a kérdést. A végzettek kimentek a teremből. Elgondolkoztam, hogy az államvizsga bizottság tagjainak, páratlannak s minimum három, ám legfeljebb hét főnek kell lennie! Kettő perc múlva megszólalt Thorday: – hagyjam abba s a többit szóban tegyen meg! HMM.

A vizsgáztatásom 57 percig tartott! A többieknek 5-15 perc között vége volt!!! Folyamatosan beszéltem, nemcsak megtanultam, hanem értettem is a kérdést s annak a lényegét! Zavar jeleit láttam a vizsgabizottság – kettő fő- tagjain.

Serfőző gonosz pap kérdéseit nem is kérdezték, vagy nem merték! Pedig vártam a kérdéseket.

Kozma Gábor által feltett három témára külön gyúrtam, izgatottan vártam.

A Bibliai nevelés kérdéseit feszegették. Készültem! A teremtéstől kezdtem elmagyarázni a nevelés előnyeit, illetve párhuzamot vontam a teremtés csodálatos világával és Isten gondoskodó szerepével ebben a fogalomkörben. Husz perc néma csend, a saját hangom vágta át a félelem bérét – és Isten közelségét éreztem, aki mosolygott, biztatott! Erőt adott a gonoszok ellen! Leesett az álluk. Láttam, észleltem a tehetetlenségüket.

Azt gondoltam, hogy a Szegedi Egyetem „tanított Horger Antal szelleme járja (ta) át a Szeged GFF. Ott lebegett, s kajánul nevetett. József Attila arcát láttam, mikor ta-ní-totta a gonosz Horgert. Attila bizonyította: túllépte a mestert! A világ egyik legjobb költőjévé vált, ám már az volt akkor is…

Két kérdés érkezett, de csak kamuból. Zavart láttam a szemekben.

Mikor kijelentették, hogy hármasra értékelik a diploma megvédésemet, elöntötte a szar a fejemet. Megkérdeztem:
– Beírták- e már a jegyet.
– Mért? – a hang félelmet jelzett
– Szeretnék kérdezni! – jelentettem ki határozottan!
– Igen be! Közepes! – s kényszer vigyor jelent meg az arcokon.

Eszembe jutott Kozma Gábor diplomamunkám értékelésének leírt változata! A konzulensi – kétszer találkoztunk- támogatása abban merült ki, hogy meg vagyok mindennel elégedve, majd egy két vesző hiányt javított. Ennyi.

Az értékelésében – levél – meg sorolta a „hibákat”. Láttam a szöveg mögötti értelmet,- Isten segedelmével – ami azt jelezte, akkor is megvédem Serfőzőt a hallgatóval szemben!

A vizsgabizottság elnöke Tordayt ő váltotta le a rektor-helyettesi pozíciójából minden értesítés nélkül!

Mért nem mertem vállalni a véleményedet Attila? Itt volt a nagy lehetőség, azonban Te nem éltél vele… megérdemled sorsodat. Isten nem felejt…Jézus, többre becsüli azokat az embereket, akik nyíltan vállalják a véleményüket, mint setét lyukba bújva vonyítanak…

Nem vettem át a diplomámat, – nem mentem el az ünnepélyes átadásra, mivel nem szerettem volna kezet fogni Kozma Gábor Urral. És a kajánul vigyorgó kettő pappal, akit én nem tartok alkalmasnak sem papnak, sem tanárnak!!

2016, június 23

UI: Tudom, mire számíthatok,(!) ám remélem, hogy ez a gyónás, attól független, hogy nyilvános de megér egy misét!

Oláh István László
Hittanár – nevelő tanár MA kurzus Szegedi Gál Ferenc Főiskola volt hallgatója

Un margine esame di Stato di …

Diverse persone hanno chiesto, quasi ogni minuto di quello che è successo Serfőzőnél, che è venuto fuori dell’animale. Perché egli agisce così Laci? Si doveva sapere che nessun individuo, classificazioni pofikára e sottolinea l’orgoglio di origine rumena. Noi, ungheresi e brevetti.

Il ZH- t Kozmának sono stati sparati perché sanno che questa sarà la conclusione? L’intero suli- principale Szeged GFF- questo parla di rovesciare, ma quando la segretaria ti ha detto, è ordinata: – Prendete l’ZH-t.

Cari amici

Poi striscio, la scrittura calunnioso inviato a me dove lealázott come studente, ha guadato nella mia dignità, e il mio lavoro è un giornalista violata! Non si tratta di scrivere fisionomia sacerdotale trasmesso al Gábor Kozma. Coloro che non hanno risposto alla lettera!

Prima dell’esame finale al giorno Gábor Kozma trasferito Brewery gruppo Torday. secchio Csöbörből-! Avevo 12 anni nel gruppo! La questione ha attirato 2. Dio mi ha aiutato! Ho imparato molto, ergo: ero sicuro di me! Sapevo quello che erano e ho detto lui stesso. (Non Anche se faccio) una parte delle domande esame di Stato sulla B Katekézisről pasztorációról ha detto … interessante – queste discipline non sono ben imparato!

Non abbiamo ancora risolto il problema mentre Thorday invitato 11 studenti e si è congratulato e ha stretto la mano – due membri della dell’esame di Stato – ei risultati resi noti. Naturalmente, ci fu un grande rumore e felicità !! Non è nessuno ha stretto la mano dopo l’esame !!!!

non ho potuto concentrarmi sul mio lavoro! Grazie a Dio il 90% – kibontakoztattam un problema. I laureati hanno lasciato la stanza. Stavo solo pensando che i membri della commissione di esame di Stato, irregolare e almeno tre, ma non più di sette persone da! Due minuti più tardi, ha detto Thorday – fermarsi e lasciare che il resto prendere in! HMM.

L’esame è durato 57 minuti! Il resto era tutto finito tra 5-15 minuti !!! Ho parlato di continuo, non solo ha imparato, ma anche capito il problema e la sua essenza! Ho visto segni di disturbo della commissione giudicatrice – due membri principali.

malvagio sacerdote Brewery senza fare domande, o non osavano! Ma ho aspettato per le domande.

Inviata da Gábor Kozma farcito tre questioni separatamente, attendevano con ansia.

I problemi di formazione biblica sondato . Stavo! La creazione ha cominciato a spiegare i vantaggi della formazione, e ha fatto un parallelo al meraviglioso mondo della creazione e del ruolo di cura di Dio questo termine. Venti minuti di silenzio, la mia voce tagliare i salari di paura – e si sentiva la vicinanza di Dio, ha sorriso e incoraggiato! Ha dato la forza contro i malfattori! Siamo rimasti stupiti. Ho visto l’impotenza ha notato.

Ho pensato che lo spirito dell ‘Università di Szeged, “Anthony viaggia insegnato Horger (ta) al Szeged GFF. Lui galleggiava, e rise sardonico. József Attila ha visto la sua faccia quando Ta-Ni-interpretato dal male Hörger. Attila dimostrato che ha superato perfetto! Poeta è diventato uno dei migliori giocatori al mondo, ma già era ancora …

Due domande sono venuti , ma solo kamuból. Ho visto la confusione negli occhi.

Quando ho detto che il trio apprezzare il megvédésemet laurea, la mia testa era piena di merda. Ho chiesto:
– Beírták- già un biglietto.
– Perché? – Il volume indicato paura
– Voglio chiedere! – Ho detto con fermezza!
– Sì, voi! Media! – E ghigno forzato apparve sul suo volto.

Mi sono ricordato versione di valutazione descritto tesi di Gabor Kozma padrone! Il consulente – supporto találkoztunk- stato due volte confinato che sono soddisfatto di tutto, poi ha perso in un due carenza di corrette. Questo è tutto.

valutazione – lettera – ha elencato gli “errori”. Ho visto dietro il significato del testo – a Dio piacendo – che ha indicato birra vi proteggerà anche contro gli studenti!

Presidente del Torday bordo è stato sostituito verso il basso il Rettore dalla sua posizione corrente senza preavviso!

Perché non avete il coraggio prendere la tua opinione Attila? E ‘stata una grande opportunità, ma non hai vissuto con esso … si meritano il vostro destino. Dio non dimentica … Gesù, più si apprezzano le persone che apertamente le loro opinioni, così setét ululato nascondiglio …

non ha superato la mia laurea – non sono andato alla cerimonia di consegna perché non ho voglia di stringere la mano con il signor Gábor Kozma. E i due sorridendo sardonicamente prete, il quale io non sono adatto per qualsiasi sacerdote o insegnante !!

2016, 23 giugno

UI (!), So cosa aspettarmi, ma spero che questa confessione, indipendentemente dal pubblico ma merita una Messa

Istvan Laszlo Olah
Religione prezzo – corsi educatore MA in Szeged Ferenc Gál era uno studente presso il Collegio ———————————————————

Szevasztok!

Igazatok van, már rég nem tettem fel híreket, de pótolni fogom e hiányosságaimat. A diploma megírása, a ZH -k, a kollokválások, lemerítettek; – nem beszélve az újságírói munkámról

Többen is jeleztétek, hogy egyes tanárok arcra osztályoznak. A mosoly mögött álarc van. (?)

Egyébként én nagyon jó konzulenst kaptam-választottam Dr. Kozma Gábor Rektor Úr személyében. Kialakult egy “baráti” hangulat köztünk! Sokat kérdeztem míg Ő türelmesen válaszolt, s terelt a cél felé. Gyakorlatilag 12 nap alatt írtam meg a diploma munkámat s minimális változtatás mellett elfogadta a a Rektor Úr! Meg kell említenem, hogy a diplomamunkám szerkesztésében nagyon sokat köszönhetek Ildikónak a GFF könyvtárvezetőjének, aki türelmesen, segítőkész volt. Nem hiszitek el, mekkora különbség van egy újság szerkesztés valamint a diploma szerkesztés között.

Ildikó szakmailag csúcson van, hisz magyar szakon végzett az SZTE -en. Hamarosan riportot készítek vele, mivel szeretnétek sokan megismerni Ildikót. Véleményem szerint a  hallgatók reménye s támasza a tudásával!!Bármit kérdezel, Ő azonnal tudja a választ s a munkádhoz megfelelő könyvet ajánlja. Saját tapasztalatom alapján “szárnyai alá vett minket”! Köszönjük Neked drága Ildikó!

Többen kérdeztetek Iványi Gábor lelkészről, akinél  tanítási gyakorlaton voltam. Nekem gigantikusan rossz véleményem van a lelkész Úrról! Szándékosan nem mondom atyának, mert úgy gondolom megsérteném, s a véleményem szerint egy lelkésznek nem szabadnak rossz indulatúnak lennie! Tény, hogy két tanítási óra után köteleztek a vizsga tanításra!!! Ne haragudjatok, többet erről nem óhajtok írni. Tudom; – a lényeg nem ez s ti nem erre vagytok kíváncsiak.

Természetesen továbbra is fenntartja szerkesztőségünk a blogot, s várjuk a véleményeteket, javaslataitokat .———————————————————

Óravázlat
Záró tanítás

Iskola, (Plébánia) osztály: WESLEY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA

Év: 2016. hónap: március nap: 08 7. óra 11. osztály

Tanár neve: ifj., Iványi Gábor Tananyag: Passió
Idő Órafelépítés Tartalom
(tananyag részletének megnevezése Tanári tevékenység
(módszerek) Tanulói tevékenység
aktív, passzív, önálló) Oktatástechnika
(eszközök)
5’ érdeklődés, (bevezetés) a figyelem felkeltése, a tanulás motivációjának biztosítása ismétlés. Az elmúlt óra tananyagának az előzetes ismeretek felidézése motiválás, figyelemfelkeltés, a cél megjelölése, fogalomalkotás, visszacsatolás, a tanultak mérése, értékelése, ellenőrzése, visszacsatolás aktív tábla fotók laptopról
2’
az új téma felvezetése. A szereplők ismertetése Az előző ismeretek felidézése, az új anyag elsajátításához szükséges előzetes tudáselőhívása,
Jézus elfogása tanári információátadása, a kifejezés megalapozása, folyamatos kérdezés aktív tábla, fotók laptopról
20’ a téma kibontása, kifejtése, elemzése Poncius Pilátus hozzáállása a megértést segítő kiegészítő információk játékos átadása, kérdés-felelet aktív tábla, fotók laptopról
18’ tételenként veszik át a történet mondanivalóját, Jézus szenvedése, keresztre feszítése, mennybemenetele megbeszélése folyamatos kérdezés, kontaktus a tanulók aktívan részt vesznek a filmelemzésben tábla

lio oláh3

Tisztelt barátaink! – a folytatást megbeszélem Rektor úrral, mivel a tanítási gyakorlaton+ zárótanítás feltételei nem teljesültek a véleményem szerint!

A felhozott “problémák” nem engem, hanem a Gál Ferenc Főiskolát érintette! A tanítási gyakorlat a véleményük szerint 30 óra lett volna…keményem küzdöttem védve a főiskolát!

Kiváló jellemzést kaptam és egy gigantikus 3-st! Az érdemjegyet nem nekem adtak – mondták- hanem a főiskolának!!!!

Iskola, (Plébánia) osztály: WESLEY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA

Önreflexió

Lelkileg megrendített a hospitálás. Nem erre számítottam. A gyerekek látványa megrengette a szívemet. Nem is gondoltam, hogy ilyenek is vannak. Ez a tanítás teljesen átreformálta az idáig tanultakat. A neveléstörténet, a neveléselmélet e szakaszait, s bugyrait nem hallottam az órákon. Maga a nevelés s annak fogalma egy ragyogó ismeret, amely megnyitotta számomra a pedagógusi pálya szépségeit s annak tudományos elméleteit.
De ez a látvány magával ragadott. A gyerekek s a betegségével járó tanulási nehézségek, zavarok, magatartási problémák fergeteges terhet akasztanak a tanárok vállára. Minden elismerésem e- területen dolgozó tanároknak.
Az ismeret átadása, a tananyag menete, annak mélységei, a tudás kis szegmenseinek kézbesítése, nagyon nagy nehézségek árán történik. Szeretet nélkül nem megy! A gyerekek ragaszkodnak a tanáraikhoz. A tanárváltás katasztrofális érzelmi válságot gerjeszt náluk. Erre a pályára csak és kizárólag olyan személyek kellenek, akik ezeket a nehézségeket tolerálni tudják.
Az idegi kirohanásaik pillanatnyi megnyugvást jelentenek számukra, s engedni kell, muszáj, hogy levezessék az indulataikat! A legkisebb érzelmi kilengést csak és kizárólag ordibálással, sírással, ellenkezésekkel, s magukba fordulással intézik el. Ebből a világból nehéz kilendíteni őket. Itt csak a szeretet, a megértés, a segítőkészség, a lágy meleg hangok s az átölelés hozhat megnyugvást.
Véleményem szerint ezeket a diákokat nem lehet leosztályozni. Vannak pillanatok, amikor bugyborékolnak, ám azt nem lehet órákban mérni. Ezek a pillanatok melegítik át a tanár szívét s megindulnak a könnycsatornák.
A betegségeikből sajnos nincs felépülési lehetőség! Többségük autista, egyéb pszichés betegséggel küszködnek, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott BTM-N… stb.
Megkérdezte tőlem egy kislány; – miért vagyok ilyen tanár bácsi,- s közben megfogta a kezem, hogy egyszer vidám vagyok, máskor őrjöngök, mondta anya. A szemem megtelt könnyekkel. Ezek a beteg gyerekek sajnos csonka családokban élnek! Nem igen szocializálódtak, nem ismerik a környezetüket, nem igen vannak barátaik. Nem szeretnek olvasni, nem szeretnek tanulni, nem szeretik az embereket, de bíznak a tanárjaikban. A bizalom, az őszinteség hatalmas kincs ezen a területen. Az élet adta lehetőségek elkerülik őket. Nem kapnak esélyt a társadalomtól! A munka világának megismerése nem sokuknak fog teljesülni. De mi lesz velük, ha meghalnak a szüleik? Ki fog gondoskodni róluk? Mennyien fognak az utcára kerülni, lesz – e valaki, aki ad neki (k) egy szelet kenyeret.
Tapasztaltam, nincs hitük, nem ismerik az Istent! Nem tudják mi az! A hittanoktatás lehetne az, ami megismertetné velük Istent, Jézust, a Szentlelket. Az imádkozás egy lehetőség megvalósulása a boldogság felé! Talán lelkileg jóllaknának s bíznának Isten szeretetében, s tudnának vele (ük) beszélgetni. Úgy tudnék segíteni rajtuk, ha vállalom a tanításukat, a szenvedésük enyhítését s megismertetni velük az élet szebbik oldalát.

-oil-

A “java” csak ez után következne…

—————————————

Kegyelet és tudás konferencia a Gál Ferenc Főiskolán

“Fotók és más semmi, a vágyam csak ennyi s lassan menni tovább…”

Meglepetés ért a minap, többen ajánlatot tettek a hallgatói blog megvételére s a fotókra. Meglepődtem!

Sem a blog, sem a fotók nem eladók!

Oláh István László

a www.fecsego. eu nemzetközi hírportál tulajdonos-főszerkesztője

2016 zsidókra emlékezönk GFF 0012016 zsidókra emlékezönk GFF 0022016 zsidókra emlékezönk GFF 003

2016 zsidókra emlékezönk GFF 004

2016 zsidókra emlékezönk GFF 0092016 zsidókra emlékezönk GFF 011

2016 zsidókra emlékezönk GFF 0052016 zsidókra emlékezönk GFF 012

2016 zsidókra emlékezönk GFF 014

2016 zsidókra emlékezönk GFF 007

—————————-

lio oláh3
2016 a diploma éve!
Gondolkodtam, miről írjam az év első főszerkesztői vitaindító írásomat… Számomra azért is fontos
ez az év, mivel diplomázom a Gál Ferenc Főiskola Hittanár-nevelő tanár MA kurzusán. Nem
vagyok diplomagyűjtő, ám ez más, mint a többi.
 
Voltak nehézségek, viták, észrevételek , vidámságok, elindítottam egy hallgatói blogot, rendeztünk egy szavazást különböző kategóriákban. Bizalmatlanok voltak velem szemben, mivel író – oknyomozóújságíró vagyok. Ez a „félelem” lassan feloldódott! Egyetlen egyszer nem hívtak meg rendezvényre újságíróként,
de mint hallgatót annál többször!Számtalan esetben fotóztam, írtam, azonban a ”faliújságra” sem a püspökségi kiadásban megjelent magazinokba nem kerültek bele az cikkeim, sem a konferenciákról készült fotók, életképek. Riport sorozatot késztetem a pap
tanáraimmal,,,az sem került bele a magazinba!
Isten szeretetét élvezhettem, s élvezem a bizalmát, aki nyugalomra intet!Minden nap beszélgettünk. Ez a beszélgetés sorozat nyolc éves korom óta van! Ott , akkor történt egy „találkozás” a szobámban, ami megérintett.
 
Erősítette, és erősíti bennem a mai napig a hitemet. Nyugalomra int, még nem jött el a Te időd. A diploma munkámat neveléstörténetből írom! Ezt sugallta az „öreg” barátom! Konzulensemnek Dr., Kozma Gábort rektor Urat kértem fel, aki készségesen elvállalta.—s megígérte segít a felkészítésemben! Sokat köszönhetek
az én rektoromnak!
Úgy gondoltam, ezt a belső késztetést megismertetem veletek kedves olvasóim. Nem kell szégyellni az emocionális érzelmeiteket, Legyetek büszkék, akik diploma előtt álltok, mert ez egy belső küldetés. Istennek mindenkivel vannak tervei. Kövessétek a szeretet parancsát, s megbocsátás öröm
Természetese ezt az írásomat megtaláljátok a fecsegő magazinban  www.fecsego.eu /fecsegő
2016 január 28
-lio-

———————————————————

lio oláh3

Szevasztok! Nekem küldött rektori levél tartalmából..

“Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett.”

Felmerült bennem , miért titkosak a nekem küldött levelek…Mi ami titkos, s miért?

A tárgyban szereplő üzenetben, a szubjektív véleményem alapján semmi titkosítani  való nincs! – hisz e tartalomnak, e szép cselekedetnek, igen is nyilvánossá kellene kerülnie!!  Hisz ez a GFF – ról szól.

Joga van minden kedves olvasónak, hallgatónak, médiának, hivataloknak, minisztériumoknak, Vatikánnak …stb. – hazai, külföldi- tudomást szerezni a főiskola rendezvényeiről.

A volt, a  végzős hallgatók, gigantikusan érdeklődnek a Főiskola rendezvényeiről, s nem beszélve az aktív tevékenységeiről. A többi hivatalról már nem is beszélve!

A fecsego. eu egy lehetőség a Gál Ferenc Főiskola életében…

A fecsegő jó..nagyon jó!

————————————————-

Tisztelt olvasóink – hazai,nemzetközi- kérésének eleget téve nyilvánossá tesszük a 2015 decemberi olvasottsági mutatóinkat)))) Dear readers – domestic, international, as requested by the reading public we put the poles mutatóinkat december 2015

Tisztelt olvasóink!

2015 decemberben a www.fecsego.eu nemzetközi hírportált 112 országban, minden földrészen,Vatikánban, az EU központjában, több szigeten, négy nyelven 510.129 -en olvasták. Kell ennél több?

Oláh István László tulajdonos-főszerkesztő

Dear readers! Www.fecsego.eu international news portal in December 2015 in 112 countries, on every continent, the Vatican, the headquarters of the EU, several island 510.129- read […]

olvashatjátok a www.fecsego.eu/közéletben

2016. 01. 01    -lio-

——————————————————————-

Kedves Lacusunk/Először is  2016  BÚÉK minden olvasóidnak, hallgatóknak, tanároknak barátoknak, ismerősöknek, ellenségeidnek …  

Suttogások a GFF folyosóin! – több hírt is szedtünk össze. Sokan meglepődtünk az infók áramlásán. Azt suttogják, hogy a Te esetedben, a szemeszterben az osztályzatok skáláján lehúzzák a legrosszabbat és a legjobbat?… ne foglalkozz vele!
A „rumban” a sajtós kollégáid megdöbbentünk, mikor olvastuk a reflexióidat (..) Ilyen zárt, elemeire szedett, körbevett, mély kifejtéssel, szerkezetileg hibátlan, strukturált írással csak négyest kapni… Ne búsulj Laci! – mi tudjuk itt Pesten, és mi ismerjük a képességeidet. Ezt már kibírod…

– Szerkesztő Úr!
Meglepődtünk a reflexió jegyén… én, mint irodalmi kritikus hibátlannak tartottam a „művét”! Többen nem értjük az „érdemjegyét”. Egerből Sándor.

Mi is csak csatlakozni akarunk az egriekhez… Ilyen remek felkészültségű írást mostanában nem olvastunk!

Erre a GFF rektora is felfigyelhetett volna! Büszke lehetne, hogy ilyen képességű aranygyűrűs újságíró, irodalmi díjas író jár a GFF – re! Többen nem értjük, miért nem használja ki a „vezérkar” a Te személyedet, és ingyen reklámodat, hisz Téged a világon igen sokan ismernek s csak csupa jókat lehet rólad hallani. Az olvasottsági mutatóid tekintélyt parancsolóak!

Laci!
Egyik rokonom a Vatikánban tanul. Azt mondja, szeretik a www.fecsego.eu nemzetközi hírportált és az online fecsegő magazinodat. A Szent atya is olvassa! A Vatikáni hírek is folyamatosan figyeli, valamint pásztázza a Facebook oldalad is.

Pázmányon nem értjük, miért nem használja ki a püspök, a rektor az „ingyen” reklámot általad…most ez a beszédtéma- sikolyok a folyóson s a vizsgák után is az lesz. Mi innen szurkolunk neked.. nem sok van már hátra…

Sokan meglepődtünk, hogy a riportjaid nem jelennek meg a Toronyiránt püspöki kiadásban! Hallottuk, Erdő Péter bíboros Úrral is készítesz riportot…,már alig várjuk.

Az új könyved felolvasó estjén tombolt a siker…gratulálunk!

—————————————————–

lio oláh3Szervusztok!

Meglepetés ért, hogy karácsonykor is öt komment érkezett. Igen kemények, ám a diadal útja felé vezet…Sikolyok és suttogások a GFF folyosóin címmel. Úgy gondolom, ezek a kemény kritikai vélemények tükrözik a “hallgatók véleményét”, hisz ez egy csoport véleménye!

Kiváló látószögből, – valamint felkészültek a  GFF – ból -írja a csoport! Nagyon sajnálom, de cím s név nélkül nem jelentetem meg! Természetesen, ha kéritek az adataitok zárt kezelését, akkor nincs gond! Szerkesztőségünk a továbbiakban zártan kezeli és nem adja ki az adataitokat!

Arra a megjegyzésetekre úgy gondolom lehet válaszolnom, az információtok – nem tudom, honnan vettétek- talált. Valójában, hamarosan megjelenik a legújabb kötetem…a főiskoláról.

-lio-

——————————————————–

5 pápaVatikán Ferenc pápa: A keresztények üldözése szégyenteljes hallgatás közepette folyik

Vatikán Ferenc pápa: A keresztények üldözése szégyenteljes hallgatás közepette folyik Az egyházfő lakosztálya Szent Péter térre néző ablakából mondott beszédet az első vértanú, Szent István napján Fotó: Vincenzo Pinto / AFP A keresztények üldözésére hívta fel a figyelmet Ferenc pápa a Szent Péter téren szombaton mondott beszédében az első vértanú, Szent István ünnepén. Ferenc pápa […]

olvashatjátok a www.fecsego.eu/fecsegő hírek

-lio-

————————————————————

Meghalt 2015, éljen 2016!/// He died in 2015, long live 2016!

Meghalt 2015, éljen 2016! Milyen évünk is volt 2015—ben. Vannak, akiknek örömöt, és vannak akiknek bánatot hozott. Az országban többen vagyunk akiknek bánatot hozott, mivel láttuk a Fidesz barátainak, a tesóknak, a sógoroknak, a vejeknek , egyes családoknak a gazdúlását. Ez nem jöhetett volna létre Orbán Viktor segítsége nélkül. Hazánkban közel 4 millió ember éhezik! […]

Olvashatjátok a www.fecsego.eu/közélet

2015, december 25                  -lio-

——————————————————–

Közlemény a www.fecsego.eu -tól

2015. december 22.  Fecsegő hírek

VATICAN-POPElio oláh3

Kedves olvasóink /Közlemény

Szédületes tempóban emelkedik az olvasottsági mutatóink. Jelenlegi állapotban 106 országban s minden földrészen s több szigeten, nyelven vagyunk jelen!

Szeretném kiemelni, és titeket tájékoztatni, hogy a Vatikánban, mint kiemelt hírportált olvasnak 44 -en!!

Az Európai Unió brüsszeli központjában 100 -an olvassák hírportálunkat…ezen belül minden tagország képviselői is érdeklődnek a weboldalunk iránt…

Mi lesz még év végéig…

December utolsó napján nyilvánossá tesszük,- mint szoktuk- az olvasottsági mutatóinkat!

Ezzel az számadatokkal nem lehet vitatkozni! Akinek nem tetszik, akkor is fejet muszáj hajtania…a negatív vélemények is vélemények…

Sokan megpróbálták lealázni a nemzetközi hírportálunkat és negatív színben feltüntetni…ám az eredményeink tiszteletparancsolók – ha tetszenek, ha nem!

Sajnos, a kézelírótt Biblia médiavezető képviseletét egyes “emberek” háttérből irányították,- negatív politikai hatalommal visszaélve- hogy a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál eltávolítsák a porondról! Most ez még megtörténhetett….
Azt üzenem innen az oldalról, ezzel a hírportállal számolnia kell nemcsak a jelenben, hanem a jövőben is…

Boldog Karácsonyi Ünnepeket, valamint sikerekben, egészségben, karrierben gazdag BUÉK- kíván szerkesztőségünk minden tagja

Oláh István László a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál tulajdonos-főszerkesztője
A Szegedi Örmény Önkormányzat Kabinetfőnöke, sajtószóvivő

———————————————-

Ferenc pápa a legutolsó Szent Péter trónusán

Ferenc pápa a legutolsó Szent Péter trónusán szerző:Elter Tamás Legalábbis ezt állítja a 12. század első felében ténykedett ír püspök, Szent Malakiás. A neve talán kevésbé ismert, mint négyszáz évvel későbbi jövendőmondó utódjáé, Nostradamusé, de próféciái – amelyek a jövő egyházfejedelmeire vonatkoznak – legalább annyira érdekesek és ellentmondásosak, mint a nagy hírű francia látnokéi. A […]

www.fecsego.eu/fecsegő hírekben megtalálod…érdemes elolvasni….

-lio

————————————————————-

Szevasztok!

Tudom, hogy elhanyagoltalak benneteket, de bocsátsatok meg, mivel szinkronban írok három könyvet. Több kérés, kérdés érkezett hozzám. pl. miért hanyagolom el a blogot,  mért nem írom le az igazságot, mért nem képviselem a Gál Ferenc Főiskola diákjait, mért húzódtam vissza… miért nem jelennek meg a rektor Úr által küldött meghívók, s miért nem tájékoztatod a hallgatókat, az olvasóidat a főiskola programjairól… stb.

Barátaim!

Igazatok van! Nem Ti vagytok az első kritikusaim, hanem az egész ország és a nemzetközi olvasó táborunk!

Sajnos rektor Úr nem engedélyezi – letiltotta- a nekem küldött meghívók nyilvánosságát…??? én meg nem megyek el , nem tudósítom, nem fotózom.

Tudjátok kedves olvasóink, hazai-nemzetközi, engem nem újságíróként hív meg…

5 pápaA Vatikán is érdeklődött (!)a blog, valamint a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál iránt! Nem először már!! –  hamarosan nyilvánossá teszem az olvasottsági mutatóinkat, ahogy szoktuk, ami a közéleti rovatunkban megtalálhattok. 

Megérdemlem a kritikai véleményeteket.

Mea culpa!

—————————————————————–

Na ehhez mit szóltok?

   A hospitálásom anyagából szemezgessetek!!                                  

                                    Reflexió
A Tanítási gyakorlatokon megfigyeltem a tanulók elsődleges érzelmeit kísérő arckifejezéseiket. A különböző kultúrákból érkezőknek más- és más érzelmek jelennek meg az arcukon.
Az érzelmek különböző szintjei árulkodóvá válhatnak a tanárok számára, ami a szakmai munkájukat segítheti, illetve felismerik, energizálhatják a tanulókat.
A gyenge érzelem az arcon látszik,/tanulóknál/ ami érzelmi éberséget eredményezhet a véleményem szerint a pedagógusnál. Jelentheti azt is, hogy hajlamosak vagyunk több figyelmet fordítani azokra az eseményekre,- óra közben – amelyek megfelelnek a hangulatunknak.
Ezek a felháborodásaik a tanulók arcán megmutatkoznak valamint a gondolkodásainkban s a véleményünk kialakulásában is. Ezeket a hullámfürdőket a pedagógusoknak észre kell venni.
A hangulatváltozások /tanulóknál/ befolyásolják a tanulási, figyelési – effektusokat. Tanulók érzelmei szinte folyamatosan változnak, ahogy az óra előadásai haladnak, fluktuálódnak.
Az arckifejezéseiknél, valamint a szem reakciója az emocionális élményt láttatta velem. /pl., szemöldök összehúzása, száj kinyílik…/
Több tanulón észleltem az érzelmek változó hullámzásait. pl., negatív, pozitív változás ment végbe, vagy az arckifejezések hullámmozgásai, s nem beszélve az érzelmi reakciók dühöngésének „erjedése”.
Sok ember számára a problémák megoldása azonos magával a gondolkodással. Számtalan tanulóknál ez az út kissé göröngyös. Miért? Mert a célt fel kell bontani, analizálni szükséges, s nem utolsó sorban az eszközök megtalálása kifejezetten fontossá válhat.
Be kell mutatnom a Gál Ferenc Főiskola két kiválóságát, akiktől gigantikusan sokat tanultam.
Az órái élmény lehetett minden hallgatónak. Két egyéniség, két akarat. Felkészültek. Egyikőjük előadása visszarepít időszámítás előtti idők hangulatába. Ott a sivatagban, a homoki kocsmában találkozhatunk Jeremiással, Habakukkal, Jónással… stb. Az ottani hangulat, mélyen a lelkünket járja át és érezzük a sivatagi levegő parazsának égető lendületét. Az események csak peregnek, s mi átélhetjük a proféták életét bemutató környezetet, valamint megismerhetjük írásainak mézédes mérgét.
Jézus életének, s tetteinek, forrását… a szeretet parancsát, ami bennünk lakozik… mint ahogy Isten.
Néha felcsendül az előadótól anekdotázás közben, egy héber ének… egyszerre dúdoljuk a kellemes dallamot, s Benyik professzor csak mosolyog. Elvisz bennünket az ókori világ nevezetességei közé, s ott a helyszínen mutatja meg – be az élet bölcsőjét, analizálva a próféták tetteit s közben becsalogatja Jézus történeteit.
Ez az egyik előadásmód, ami miatt érdemes volt Hittanár-nevelőtanár szakra jelentkezni a Gál Ferenc Főiskolára
Kozma professzor előadásait imádom! – mivel részletes, s szívből érkezik! Minden előadására felkészül. A jegyzeteit leteszi az asztalra s szisztematikusan halad. Gigantikusan messziről érkezik az előadásai, valamint permanensen haladunk a mai kor, a neveléslélektan, oktatáselmélet gyakorlati kérdései felé. Részletezi, felbontja, majd értelmezi az elmondottakat. Ezt követően bevonja a hallgatókat, és véleményre „kényszeríti”.
Órái egyszerűen szárnyalnak. Élvezzük a szószerinti megbontás gyönyöreit s annak bonbonjait. Az anekdotái visszarepítenek az oktatás múltjának fogaskerekei közé… az órái végén felépítettük annak a fogalomnak a lényegét, amit meg kellett értenünk.

2015.december 18 -lio-

———————————————————-

Tudósítás/ Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Konferencia 2015, nov. 6-7
A konferencia a szentmisével kezdődött, ami az alsóvárosi Ferences templomban tartottak. A szentmisén a szegedi Karolinások, valamint a HMVH –ek, illetve a Délvidéki misszió, az Iskolanővéri Szolgálat Erdélyből vettek részt. A templomban közel 350 hívő volt jelen!
A plébános Úr imájában kérte Isten áldását a jelenlévőkre, valamint a nem jelenlévő hívekre is. Később említést tett Bálint Sándor Szeged szülöttjéről is. Továbbiakban beszélt a gyökerek adta lehetőségekről. „ha valaki elveszíti, a gyökereit annak már rég vége van”. Majd így folytatta „ Az Iskolanővérek, akkor lesznek hatékonyak, ha nem felejtik el a képességüket. A gyökereikből tudnak táplálkozni! Kiemelte a bizalom, a hátrány, a szeretet szavak jelentőségét az emberek s a hívők életében. A szeret, Isten parancsa.
A megnyitó részt vett: – LOBMAYER M. JUDIT Tartományfőnöknő
-Dr. Tornay Krisztina M. PETRA
Tartományfőnökség pályázatíró
– Dr. Katona György docens Ny m E Sopron
– Szegedi Ágnes Karolina főigazgatója
A Tartományfőnök asszony – LOBMAYER M. JUDIT – megnyitójában beszélt a magalakulásukról, s annak nehézségeiről, küzdelmeikről, Isten szeretetéről, a hit nagyságáról, s annak hiányairól, amellett az iskolanővérek szenvedéseiről a II. világháborúban. Elhurcolás borzalmairól, s annak kínjairól. A képek megrendítették a jelenlévő lelkeket. Ám, a nővéreket Isten soha nem hagyta el! A Boldogasszony Iskolanővéreknek mindig is Szeged volt a fellegvára. A tudás mélyen gyökeredzik, a lelkükben is jelen van.
Később dicsérte a bátrakat, akik nem hagyták el a hitüket. 1992 – ben nyitották meg a szegedi Karolina Iskolát. Boldogan jelentette ki: – a világban minden hol nyitottunk iskolákat a tudás előtt meghajolva. Az USA – ban alapítottak rendeket.(női, férfi)
Dr. Tornay Krisztina M. Petra az előadásában kiemelte s feltette a kérdést:
– Milyen a küldetéses ember?
Két jellemzője van. – bátorság, bizalom. Ezek a szavak Teréz anya karizmája! Később kifejtette, Teréz anya szerepét, bátorságát, megingathatatlanságát. Szellemi tisztaságát. A mai embernek erre van a legnagyobb szüksége. Mire is? Bátorságra, bizalomra! A hitünk ezekkel a fogalmakkal erősödik! A félelmet folyamatosan le kell küzdeni! Abban a szellemben neveljük a nővéreket, hogy bizalommal legyenek az emberek felé, és bátran viselkedjenek, s higgyenek Isten parancsában, a szeretet parancsban! Szegedi Ágnes Főigazgató asszony röviden, tömören megfogalmazta a Karolina küldetését, a hit gyarapodását, a tudás megingathatatlanságát, Isten szeretetét. Dicsérte a bátrakat. Záró mondatában kifejtette az oktatás, képzés adta lehetőségeket. Erősíteni kell a diákokban Isten szeretetét, és nélkülözhetetlenségét.
2015.november 07 Oláh István László
2015,december 18 -lio-

———————————————————-

                               Pedagógiai reflexió
Ez itt ebben a formában elég nehéz megfogalmazni. Sokat tanultam, mind a Karolinában, mind Benyik atya vonatkozásában. Alapos, színes ismereteket szereztem, amit kell elemezni, s felhasználni e területen.
Az előadások felépítettek, amik a gyermekeket segítik megérteni a fogalmak birodalmában, s annak felismerésében. Mit, miért kell úgy tenni, ahogy abban a pillanatban látjuk, érezzük, tapintjuk. Minden embernek vannak saját elképzeléseik a pedagógiáról s annak használatáról. Talán ebben a fogalomkörben véleményt – szakmai- muszáj, lenne nyíltan, logikusan, empirikusan, nyugodtan, észérvek mellett kihangsúlyozni, mivel ezek az attitűdök vinnék előre a diákok tanulási képességeit, hozzáállásuk motivációit fejlesztené, amit a tanáraikkal meg tudnának beszélni.
Partnerség ésszerű, a diákokkal közös nevezőre ajánlatos jutni, mert ez az új életük szerves része, valamint a családalapítástól, a munkahelyteremtésig, egészségügytől, a szociális problémákon át a társadalmi, politikai élthez való viszonyukban is segítséget tudna nyújtani. A pedagógiai ismeret, és tudás nagymértékben segítené nemcsak a diákok, hanem a felnőttek életét, hozzáállását az életfeltételeihez. Könnyebben ráébrednének a lehetőségeikre, valamint hamarabb támogatnák a környezetükben élő embereket. Az iskolai pedagógia befolyásolja a diákok életét, ahol a tanár a példakép! A szülők mindennapos munkája során neveli a gyermekét!
Ebben, a viselkedéstől a megélhetésig, a kultúrán át a kulináris élvezetekig és annak megértéséig, a fogyasztói társadalom ismerete, a szociális problémák kezelésén át, a tanulás szubsztanciájának felismerése lényegbevágó. A Karolinában sokat tanultam ezekből a példákból! A gyerekeken látszik, milyen társadalmi körből érkeztek, hová szeretnének eljutni. De ez az út göröngyös! Tele van akadályokkal. A pedagógusok szerepe leírhatatlan. Rajtunk áll vagy bukik egyes diák továbbtanulási „kísérlete”. Meg kell fogni a diákot, fel kell ismerni a tehetségét, látni kell benne az igyekezetet. A türelem ebben a kategóriában kifogyhatatlan építő kocka! Az órarend beosztása – tanrend- nem mindig mutatkozik meg az órai anyag leadásának diadalában. A percek háborúja ez! A félelem bére! Mi lesz, ha nem tudom beosztani az időmet?
Hogyan tudok kiváló tanár lenni? Az idő korlátai sarokba szorítanak. A pluszt, amire jobban figyelnek a nebulók, érzik a lehetőségeiket, s abból többet tudnak felszívni a következő órára, mivel az ismétlés a tudás anyja, apja… az élet alapja, a pedagógiáról már nem is beszélve. A keretek mindvégig azért születnek, hogy szétfeszítsük. A tudás, s annak oktatását nem lehet korlátok közé szorítani. A lélek szabadon szárnyal s így hozza a sikert, a találmányokat, a felemelkedés érzését, az emberi agy lehetőségére tapint rá. Engedni ésszerű repültetni muszáj a gyerekeket, meg kell hallgatni a véleményüket, s egyeztetni a didaktika elemeivel. A szabad órák pillanatai, s annak környezeti hatásai, közelebb hozzák a tanárt, a gyereket, a természetet, az embereket, az állatok szeretetét… stb.
Ha ezeket a tényeket összeadjuk, talán megmutatkozik a pedagógia csúcsa, ám mi van a mélységben, azt csak Isten tudja! A templomi pedagógia megértéséhez elképesztően kiemelt feladat hárul a plébános, pap személyére. Mint tudjuk, a gyerekek, a felnőttek tisztelettel tekintenek a papokra. Miért? Mert tisztelet övezi őket, hisz Isten „emberei”, akik elmagyarázzák a bibliai történeteket, a csodákat, az Isteni kinyilatkoztatás értelmét, Jézus tetteit. Engednek látni, belelátni a misztikum „rejtelmeibe”! Megértetik az egyszerű halandóval, Jézus tetteinek, csodáinak háttéri értelmét. Felfedi a legfontosabb parancsot, az Isteni Parancsot, a szeretet lényegét. Tehát, szükség van a pedagógiára, a nevelésre! Mert mi tudjuk, ezek a fogalmak egymásra épülnek, s egymásból merítenek erőt, hitet, szeretet, megértést. A pedagógia arra is nevel, és felnyitja szemed, a lelked, hogy a szegényeket, elesetteket, rokkantakat, éhezőket, a gyermekeket, a nők védelmét segíteni kell. Mert csak Isten tudja, hol lelhetünk rá a zsenire. A mi felelősségünk a gyermekek pedagógiai nevelése! Az irányítás megbecsülhetetlen felelősség. Nekünk leendő pedagógusoknak nem szabad hibázni! A türelem a mi fegyverünk!

2015,december 18                     -lio-

————————————————————

         Tanulói értékelés elemző összegzése
Az elemzés az mindig nehéz, mert nem lehet semlegesnek maradni. A vélemény szent és sérthetetlen! Ebből s ettől fejlődik az ember! Elemezni csak az tud, aki tanulta már az anyagot főiskolán vagy egyetemen, tehát van gyakorlata. Az élet is nehéz terep. Ott abban a közegben neked meg kell érteni, felfogni a veled történteket. A bizalom belső feszültségeket jelent.
A Karolinában eltöltött órák rálátást, érzelmi felüdülést jelentettek számomra. Az órák anyaga klasszikusan felépített, s követte a tankönyv által megadott szegmenseket. Az egyénieskedős folyamatok nem elfogadhatóak, mivel a tankönyv anyaga félti, vigyázza a gyermekek személyiségfejlődését, pozitív önértékelését, erkölcsi tulajdonságok kialakulását.
A hitre nevelés, valláserkölcsi nevelés, szeretetteljes bánásmód, az értelem fejlesztése szempontjait figyeltem meg. Hibátlan!
A tanórák méltóak voltak a hitre nevelés céljainak, feladatainak s tematikailag követték a bibliában foglaltakat. Ez nemcsak a hittanórákon tapasztaltam, a tanárnő folyamatosan élt e lehetőséggel, ami észrevétlen maradhatott. A kérdéseiben vissza-vissza tekintett a hit, a rokonszenv, a meggyőződés ereje. A diákok válaszaiból sziporkázott Isten szeretete, s láthatóvá vált a hitük ereje. A fegyelem fontos eszköze a tanításnak.
A valláserkölcsi nevelés s annak szempontjai beépültek az órai anyagába. Szinte érezhetővé vált a tízparancsolat ismeretanyaga s annak alkalmazása. A tanulók, ezek a pázsitok mellett sajátították el az intő szavak értelmét, s annak belső konfigurációját, szegmenseit. Ezért váltak a tanárnő órái szimpatikussá, a tananyag ismerete, annak felidézése, a kérdezés- felelet, az új anyag ki csomagolása aktívvá tette az egyébként is permanensen kérdező osztályt. Az oktatási eszközöket töviről hegyire használta fel a tanárnő, beépítve az anyagba, pl., a történelem órákon.
A Hittan órák anyagát a térképek, a tankönyv, és a biblia segítségével tette láthatóvá, tapinthatóvá abban az atmoszférában. A képi látás engedte a színek kavalkádját, valamint az általa felismerhető környezeti munkát láttatni.
Az 2. osztály diákjainak tudása számomra felülmúlhatatlan. Fortyogott az osztály, egy percnyi idő alatt tajtékzott a bibliai szöveg ismerete. A kisdiákok egymást múlták felül. Oly tetterősek voltak, hogy a pedagógus szinte kapkodta a fejét. Kívülről fújták a tékozló fiú történetét. Hihetetlen, mennyire befolyásolta a zene, a ritmikus taps a nebulókat. Én is együtt énekeltem velük. Szabadnak éreztem magam, szárnyakat kaptam és lehetőséget, amiben még erősebbé vált a hitem.
A földrajz óra anyaga, a tanulók kapcsolat magasan szárnyalt. Érezték egymást. A tanár szakmai felkészültsége, véleményem szerint magasan felülmúlta az elvárásokat. A tananyag ismerete a diákok részéről maximális volt.
Nem lehet elmenni az iskola technikai felkészültsége, a rendezettsége, az élményt adó effektusok mellett. Kiválóan éreztem magam ebben a világban! Ez az én világom, – gigantikusan szeretem az újságírói, írói munkámat- s úgy gondolom, biztos vagyok abban, ezen a terülten akarok maradni… TANÍTANI!

Az osztály összetétele 90% a lányok javára. Véleményem szerint kitűnő. Miért mondom ezt?
Én ötödikig jártam vegyes osztályba. Szerettem, mivel a lányok jelenléte a fiúkat nagyobb teljesítményre ösztönzik. Lehetne úgy is szavakba önteni; – nekünk fiúknak van szégyenérzetünk – teljesítmény területén – a lányok előtt. Az eredmény igen is fontos. Ezek a motivációk késztetik a fiúkat a mélyebb tanulás felé. A viselkedést is nagyrészt befolyásolja a lányok jelenléte. A közös munkának eredménye is határozottabb. Ezeket a pillanatokat figyeltem meg a különböző órákon. Először a lányok, majd a fiúk váltak aktívabbakká. Végül kialakult egy verseny helyzet. Természetesen kell hozzá egy gigantikusan felkészült tanár, aki segíti az osztály aktivitását, a szabadgondolkodás erejének kialakulást. Az osztályok ereje a közös munkában domborodott ki. Nem egymás ellenfelei, hanem partnerekké váltak.

Szeretett teljes bánásmód érződik az ódon falak mögött, amit nemcsak a diákok, de a pedagógusoknak, és nekem is élményt adott! Felszabadult voltam! A szeretet teljessé vált. A boldogsághormonok menetelését éreztem a testemben, a lelkemben. Csodálatos érzést kaptam s ismerhetem meg! Köszönöm!

Az értelem fejlesztése percről percre folyik. Nem lehet ebből a gyönyörűséges érzelmi világtól távol maradni! Észre sem veszed, már része vagy ennek az építő kockának. Az értelem gyarapodása tárul fel előtted. Neked, mint pedagógusnak küldetésed van, s nem is kicsi! Ezek nagyobbacska pillantok az életemben, amiért hálád adok Istennek, hogy megismerhettem ezt a világot.

Szépek az osztálytermek, jó az iskola részévé válni, egy hónap alatt több élményben részesültem, mint az elmúlt évek alatt, jól éreztem magam a tanítási órákon. Jól magyaráznak a tanárok, jól felszerelt az iskola, az osztálytársak kedvesek, segítő készek, finomak az ebédek, szépek az ünnepeik, valamint sok szakkör közül lehet választani

2015, december 18                   -lio-

———————————————————–

Összegző, önreflexió, elemző jellegű beszámoló a hallgató tanári mesterségbeli fejlődéséről
Még nem írtam magamról véleményt! – ám a hibáimat s azok korrigálást, számtalan alkalommal tudattam a nemzetközi olvasótáborommal. Az igazságot szeretik olvasni az emberek a világ minden tájáról. Ezt az újságírói „feladatot” a néhai főszerkesztőmtől tanultam. Szabó Miklós- tól. Voltak benne örömteli pillantok, de kritikai – kemény- megfogalmazások is. Tanultam belőle. Változott a stílusom, de az igazságérzetem megerősödött, ami egyébként is kőkemény.
A hospitálás előtt ezek a habitusaim megvoltak! A belső hang irányított a hospitálás során. Itt döbbentem rá, HALLGATNI muszáj! Nem voltam s nem vagyok tekintélytisztelő európai polgár! A véleménynyilvánítást nem szeretik a világon. Oknyomozó újságíróként lettek,- vannak problémáim.
A szakmai elismeréseim csepegnek… zárt körben elismerték az emberi tartásomat, a felkészültségemet, a bátorságomat.
A hospitálásom során sok mindenben változtam. E tényt a nejem -CSMRFK dolgozott- is elismeri. Felhívta a figyelmemet a jó irányú változásra, de figyelmeztetett, ne adjam fel az egyéniségemet! A tanári pálya családi hagyomány! Mindig tanár szerettem volna lenni. Hogyan látom a tanári pályát? Nagyot változott a szemembe. Megismerhettem e pálya szépségeit, azonban vannak hátrányai is. Nagy felelősség az oktatás, a tanítás. Ezek után megváltozott, megerősödött bennem az elhatározás, TANÁR AKAROK LENNI!
A legnagyobb hatás a hospitálásom során az általános iskola 2. osztálya tette. A tudás, a türelem, a fegyelmezettség, egymás iránti szeretet, ami Isten szeretetében nyilvánul meg. Mesés érzés volt! Potyogtak a könnyeim, a lelkem felszabadult, s ami nagyon fontos: – BOLDOG VOLTAM!
Eszembe jutott, csak őszintén egyenes gerinccel, tiszta szívvel lehet tanítani! A gyerekek szellemi fejlődésének látványa, felejthetetlen kincs az ember-tanár számára. Véleményem árnyaltabbá vált, talán megváltozott. A tekintélytisztelet, a parancsuralmi helyzet, az, ami megszakíthatja, eltávolíthatja az embereket a tanári pályáról. Láttam ezeket a „dominó” elven működő szavakat lenyelő „zsonglőröket”. Most döbbentem rá, mekkora hatalom iskola igazgatónak lenni. – Úgy is leírhatnám élet-halál ura!
Váci Mihály: Még nem elég
Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell!
A jó szándék kevés!
Több kell? – az értelem
Mit ér a hűvös ész?!
Több kell: – az érzelem!
Ám nemcsak holmi érzés,
de seb és szenvedély,
keresni, hogy miért élj,
szeress, szenvedj, remélj!

2015,december 18               -lio-

————————————————————–

1 db elemző esetleírás: kihívást jelentő oktatási vagy nevelési helyzet megoldása, megoldási kísérlete, tapasztalatainak összegzése:
Az órák menete, hangulata, a diákok folyamatos jelentkezéseire nem lehetett nem oda figyelni. Egymással versenyeztek, ki tud többet az új anyagból. Érdekességként: – az osztálylétszám 35 fő ebből 4-5 fiú volt. Természetesen ez az állapot változott. A fiúk, aktívabbaknak látszottak. Viszont a lányok kérdései, pontosabbak s közelebb álltak a logikai megoldáshoz.
Arra lettem figyelmes történelem órán, hogy, körbejárt egy levél. Aki kapta írt rá valamit. Ám ez a mozgásos testhelyzetváltozást észrevette Tímea tanárnő is. Erre már én is kíváncsivá váltam! Tanárnő: – ez nem titok! Ezt nem mertétek megkérdezni? Jézus idejében volt – e a nőknek, férfiaknak fehérneműjük. Tanárnő megválaszolta az „izgalmas” kérdést. A diákok, azonnal reagáltak jelentkezéssel A pedagógus kiválóan lezárta, majd folytatta az órát.
Volt olyan eset is, hogy többször figyelmeztetve lett egy hetedikes tanuló hittanórán. Unatkozott, hisz szinte kívülről tudta az órai anyagot. Azzal szórakozott, hogy mindig közbeszólt. A tanárnő kiválóan kezelte a helyzetet. Felkérte, ha már ennyire tisztában van az anyaggal, maradjon csendben s figyeljen.
Egy-két alkalommal a házi feladat körül alakult ki hiányosság. Arra hivatkoztak, nem volt idejük, edzésen voltak…stb. A gyermekéveimet láttam magam előtt. A tanárnő remekül reagált, és azonnal feltett kérdéseket a házi feladatból. A tanulók minden kérdésre jól válaszoltak.
Véleményem szerint a nevelő sikeresen megoldotta a fennálló „problémát”! Ki vette a vitorlából a szelet. Nem engedte, hogy sarokba szorítsák. A szellemi- szakmai-erkölcsi felkészültsége, a problémamegoldó képessége magasan szárnyalt. Nem lehetett kizökkenteni az óravázlatból. Az előadásai gördülékenyek, valamint mély ismerethalmazzal rendelkezett.

2015,december 18              -lio-

——————————————————–

Anyám emlékére…

Remegő kezekkel fognám meg a kezét, szemébe néznék s ölelném. Nem engedném el többé…Kint voltam a temetőben – nála- s beszéltem vele…nyugtatgatott, simogatta lelkemet. Tudom, most is haza megyek, csak a cím változott. Nincs már senki, aki mondaná egyél…Szemem nem lát a könnyeimtől, a lelkem remeg, mivel tudom …anya nem ölelhetlek, nem adhatok puszit, de panaszkodhatok, meghallgatsz…tudom.

——————————————————

OILmacso

 

 

 

Több  olvasónk kérte, -hazai,nemzetközi,valamint a hallgatók – hogy mért nem merem feltenni ezt a cikket. Pro-kontra vélemények kerültek a felszínre. A magyar sajtó ezzel a cikkel van tele.

A III/III-sok gigantikus érdeklődés fókuszában vannak.  Véleményem szerint, ha igazak az érvek, akkor ezeknek az embereknek nincs joguk a közéletben való szereplésre! Távozniuk kell a közéletből s minden területről!…hány ember méltósága hever a porban miattuk. Az emberi méltóságuk a saját mocskában fetreng!

-lio-

 Tartótisztek dönthetik el a kecskeméti ügynökpert)))) Support Officers, sterben Klage Kecskemét Entscheiden Mittel

Tartótisztek dönthetik el a kecskeméti ügynökpert A Kecskeméti Járásbíróság előtt zajló büntetőper egy volt KDNP-s lelkésszel szemben megfogalmazott ügynökvád nyomán indult, és akkor vált kifejezetten érdekessé, amikor a terhelti oldalon álló MSZP-s megyei elnök egykori állambiztonsági tartótisztek meghallgatásával kívánta bizonyítani állításai valóságtartalmát. Lapunk megkeresésekor mindkét vitázó fél tántoríthatatlanul hitt igazában. A Népszabadság beszámolója szerint a […]

 
 2015. október 13.  Demokratikus Koalició Szeged, Fecsegő hírek |

————————————————————–

Életképek a Gál Ferenc Főiskolán…

Tegnap délután a Civil jog 3. szemeszterben!

Egy csodában volt részünk! Ebben a többiekkel is egyetértettünk. Dr. Kozmáné Dr. Szigeti Andrea professzor asszony előadása lelkileg feltöltött-megerősített bennünket. Ittuk a szavait. Az előadása, energiát adott!

Lassan… kicsomagolta… a családjog s annak környezetét. Mindenki feszülten figyelt. Érthetetlen volt számunkra, hogy értettük a jogi környezet adta lehetőségeket! Olyan szintre hozta a „körmönfont” jogi fogalmazásokat, hogy beleláthattunk a mögöttes értelem világába, és megértettük a miérteket, a hogyanokat. Köszönjük professzor asszony!

Úgy eltelt az idő, hogy nem vettük észre a „csengőt”. Még hallgattuk volna az előadást.

-Feltettem egy kérdést, az önkormányzati képviselők fedhetetlenségével kapcsolatban, hogyan válhat önkormányzati képviselővé valaki, aki megjárta börtönt?

– A tanárnő gigantikus részletességgel elénk vetítette a jogszabályi hiányosságokat. – majd ecsetelte annak lehetőségeit. Példákkal illusztrálta a jogszabályok, valamint a jogalkotók eshetőségét, s hiányait.

– A következő kérdés, – Bűncselekménynek számít- e, ha valaki a piacon megvásárolja, az érettségi bizonyítványát, s ezzel jelentkezik a főiskolára vagy egyetemre?

– Természetesen! Okirat hamisítás! –ezt követően elhessentette a fátylat, s megnyitotta a fény kapuit.
Gyönyörködtünk az előadásában!
Később röpködtek a kérdések, minden jelleget kizárva. Már fél órával túlléptük az órát, de kit érdekelt, mikor egy ilyen nagy tudású, szerény, előadót hallgatunk a főiskolán!
A tanárnő boldog volt! Szárnyalt, mosolygott szinte fürdött a szeretetünkben.
Mi valóban szeretjük a tanárnőnket és Ő is szeret bennünket!

Köszönjük e – tüneményes, Isteni ajándékot, amit átélhettünk Ön mellett… péntek délután.

2015-10-10 -lio-

———————————————————————

oil örmény koszorúzás…azok nem ismerik

2015. október 9. Közélet

Jöttem vissza a határról. Fáradt voltam. A szemem előtt a migránsok vibráló habitusától nem bírtam szabadulni. Peregtek a gondolatok. Eljátszottam a lelki képekkel, hogy én ebben a helyzetben mit tennék, vagy egyáltalán elindulnék- e Magyarországtól idegenbe…

Én imádom az országomat, úgy ahogy van! Minden hol vannak problémák. Ezek azért vannak, hogy megoldjuk. Azért kell olyan politikai vezetőket választani, akikben megbízunk!
Leparkoltam az imádott városom belvárosában Szegeden. Gondoltam megiszom egy kiváló kávét. Hála Istennek a kávézóban nem sokan voltak. Az agyam pörgött. Valaki megszólított, a hátam mögül.
– Szevasz Lacus! Örülök, hogy látlak? Megfordultam. Mikor megláttam a gyerekkori barátomat, összeölelkeztünk. Oly remek érzés volt! Az elmúlt 40 év csak úgy elröppent.
– János, ennél nagyobb örömet nem adott a jó Isten a mai napon. Mi van veled?
– Jogász lettem nemzetközi, és előadok az egyetemen is. Családomból mindenki jogász. – majd nevetett.
– Gratula!
– Halljuk a többiekkel, Te meg öregségedre a GFF – re jársz. S azt is lebegtette a szél, kiváló oknyomozó-tényfeltáró újságíró lettél!

A gyerekkori barátaid olvassuk a remek írásaidat. A nemzetközi hírportálod egy gigantikus erővel bír.

Szegeden mi jogászok, ügyvédek sűrűn olvassuk és néha idézünk is egy-két cikkedből! Az elismeréseidről már nem kis beszélve. Büszkék vagyunk rád!
– Ne fényez, tudod azt soha nem szerettem!
– Azt hittük többen, hogy a sport területén helyezkedtél el, hisz magyar válogatott ökölvivő voltál.
– Igen, én is azt gondoltam, ám az élet más felé terelt.
– Mesélj a Főiskoláról.
Most csapdába kerültem, mert ha, elmondom az igazat… Úgy döntöttem, megkérdezem a nemzetközi jogász adjunktus barátomat egy kényes kérdésről.
– János! – Hú, de komoly. -nevetett. Ne marháskodj! – Rendben! A véleményedre volnék kíváncsi. – Na. – csillant a szeme.

Ha kapok bármilyen levelet, azt feltehetem az internetre, illetve a nemzetközi hírportálra. (e kérdésre tudtam a választ, mivel a média jogászom már tájékoztatott, szerkesztő)
– Mért ne tehetnéd, csak a küldő személyes adatait ki kell takarnod!
Megcsörrent a telefonja. – Bocsi ezt fel kell vennem. Azonnal indulok. Elbúcsúztunk, majd megbeszéltünk egy időpontot

2015-10-09 -lio-

————————————————————–

Kommentek érzelmekkel Magyarországról…

Lacikám! Köszönöm az élményt. “Miért szeretek a Gál Ferenc Főiskolára járni” című cikkedben megmutattad  az egyéniségedet. Ezt tiszteljük benned! Látszik az irodalmi díj, nemhiába az Isten veled van!  Gizus

————————————————————

Laci! Ilyen remek igaz írással , és érezhető, hogy belülről jött…na, végre megint a hallgatók mellé álltál.

toncsi

————————————————————

Főszerkesztő Úr!

Nagyon rég óta várjuk ezt a robbanást. Odatette. Ez nem semmi. A szövegkörnyezet mögötti világot mutatta meg

Ezzel a cikkel bemutatta a főiskolájának..Önnel számolni kell…pedagógus jelöltként is!

dr. Gál Kálmán középiskolai tanár

———————————————————–

Aranyos főszerkesztő Úr!

Mint nyugdíjas tanítónőként imádjuk az írásait, nemcsak a blogban, hanem a nemzetközi hírportálján is. Nem véletlen a sikere a világban…tudja, az ember nem lehet próféta a saját városában…ne törődjön vele. Maga egy író fenomén. Eljön az idő, mikor ezek lesunyított szemmel néznek magára…Nagyon remélem a diákjai is felismerik a maga jóságát s képességeit….csak így tovább

Özvegy Dr Horváth Istvánné Budapest

———————————————————–

Lacus! Nagyon örülök, hogy ilyen barátom lehet a Főiskolán.

A két példaképed büszke lehet rád! A véleményed s a felismeréseid forrtak, zubogtak…remélem tudják, majd értékelni…

Macus

——————————————————————-

lio oláh 5Mért szeretek a Gál Ferenc főiskolára járni…
Nekem a csoport társam Bali Kinga tette fel ezt a kérdést. Az évnyitót követően a rektor Úr mutatta be Kingát a hallgatóknak, s megkérte, ismertesse a most alakult csoport lényegét. Kinga nagyon részletesen, lényegre törően rávilágított, érzékeltette a csoport dinamikai lényegét. Pár mondatban szikrázott, ami megérintette a hallgatóságot.
A szünetben megkérdeztem; – mi ennek a lényege?
-Laci, minden összejövetelen vannak ilyen jellegű kérdések, amit később megvitatunk, kielemezzük s felhasználjuk a csapattréning építésére is. Te is gyere e,l s mond el a véleményedet. Nagyon kíváncsi lennék a szubjektív meggyőződésedre.
Ezek a kedves mondatok felcsigázták az érzelmi zónámat, mivel az igazság kimondása az emberi élet spirálja! /Jeromos/ A kritika vélemények viszik előre a világot..A hatalom, hátráltatja a tudósokat, a fejlődést! Nem mindenkinek való hatalom, pláne nem a gumigerincűeknek.
Kint a határon a „csendes pihenőm” alatt permanensen Kinga kérése csenget a szürkeállományom villamos tengelyén. Csak úgy szikráztak a gondolatok. Nem hagytak nyugodni. Izgalmas dilemmának látszott, ám később rájöttem, nem is annyira, könnyű erre az egyszerű nehézségre válaszolni.
Mikor haza értem a belső hang folytonosan „toszogatott” mikor ülsz már le és mikor kezdesz, hozzá, hisz a lány várja a válaszodat. Kíváncsiak lesznek az emberek, a hallgatók, a tanáraid, s még sorolnám. Ne sorold! Annyit engedj meg, hogy lefürödjek. Rendben.
Hála Istennek prof Benyik ZH- jának a vázlatát már elkészítettem. Imádom az Ó Szövetséget. Ő az egyetlen, akinek meg szeretnék felelni.

’Mindenkinek van egy álma”

Két tanári ideálom van a főiskolán! Professzor dr. Kozma Gábor, valamint Professzor dr. Benyik György. Ilyen tanár egyéniség AKAROK lenni. Ami jó a másikban, az hiányzik a másikból! Két igazi egyéniség, talán egy akarat? Benyik ásítozik, majd héberül énekel, anekdotázik, – ez nem más mint figyelem felkeltő motívum, míg Kozma részletesen, aprólékosan, bevezet a gondolati világába, majd hirtelen örvényt érzek, megforgat, s bemutatja a környezet szépségeit, s később lassan, lassan visszahoz a fényre. A motiváció gigantikus, az eszközöket játékosan használja, ám közben figyel, mert a hatás mechanizmusai mérhetők, addig Benyik közvetlenebb, imádom, mikor énekel, mintha mi is vele lennénk Izraelben, Jeruzsálemben. Átéli az előadásait! Dávid király megelevenedik, Jézus tettei halogén állapotban érkezik meg az órára..Kozma tudományosan közelít, bemutatja az oktatás, a dinamika, a nevelés szépség kavicsait. Ezek a mondatok utat törnek az őserdő platánja között. Felszínre kerülnek az értékek, a szépségek, a formák, és közben a nevelés formai, etikai a tudás talajába eresztik a gyökereit.
Ergo, leültem és szabadjára engedtem a gondolataimat, amik türelmetlenül kopogtak az ablakon.

Miért is szeretek járni a főiskolára?

Talán azzal kezdeném, a tudás miatt. Az alapozó kíméletlenül nehéz. Hisz szemeszterenként 20 tantárgy, ami, ha 300 oldallal számítom könyvenként, akkor is 6000 oldal. Még leírni is sok. Szenvedünk, azonban, mi választottuk ezt az utat. A professzorok megértőek. Az Isten segíti azokat a hallgatókat, akik akarják a tudást és szeretnék megismerni azokat a rejtelmeket, amik a társadalom problémáját vetítik előre a ma emberének. Jézus köztünk van. Akinek a hite épphogy csak pislákolt, később huzatba kerülve megvilágította az elméjét, s megtalálta később a kérdéseire a választ. Én is így jártam. A felvételim, professzor dr. Kovács József szemináriumi rektornál történt. Beszélgettünk Istenről, a világról, az életről. Hagyott beszélni… Néha, néha közbeszólt. Jól esett. Éreztem, – irodalmi díjas íróként- a szeretetét, ami kisugárzott.
A főiskola biztosítja mindenki számára a tudás megszerzését. A cél:- ismerd meg ezt a világot s annak összefüggéseit. Tanulj alázatot, tiszteld a társadat, tanáraidat, valamint a főiskola szabályzatát. Ehhez a személyiséged is megváltozik, mire befejezed az MA kurzust. Közvetlenek, segítőkészek, megértőek nemcsak a tanárok, hanem, mi hallgatók is.
Úgy gondolom, kiváló választás volt a részemről a főiskola.

Először idegenkedtek, mivel oknyomozó-tényfeltáró újságíró vagyok. Lassan kezdett a jég olvadni. Természetesen lettek ellenségeim ez miatt. Azonban engem nem érdekelt, mert megszoktam újságíróként.

Mért szeretem a főiskolát?
Barátokat szereztem, ellenségeket, de lettek ismerőseim is, akik idővel lebontották az üvegfalat…
Az emberek egyéniségére, jellemére, hatással vannak a püspöki palota ódon falai. Azt viszont sajnálom, hogy a püspök Úrral nem találkoztam! Életemben két sajtótájékoztatón, illetve egy püspöki bemutatkozón, láttam a Közéleti Kávéház rendezésében. A beszélgetésünk így hangzott…
– Dicsértessék a Jézus Krisztust
– Mindörökké, ámen.
Nagyon szívesen segítenék újságíróként… ez idáig nem keresett fel, meg, sem a rektor sem a püspök Úr!

Én nem vagyok ellensége a főiskolának. Én szeretek ide járni! Szeretek tanulni a professzoroktól! A pletyust nem szeretem, a kavarást nem szeretem, két pont között a legrövidebb távolság az igazság!

Nem csak nekem kell alázatot tanulnom… a barátság kialakulásának, a bizalomnak kettős jelentősége van. Vagy mind a ketten vagy egyik sem.
Vannak a főiskolán olyan személy (ek), akik nem akarják tudomásul venni a www.fecsego.eu nemzetközi hírportál elismertségét….
2015-10-03 -lio-

—————————————————————–

lio oláh 5Életképek a Gál Ferenc Főiskolán…2015

Sokan feltették a kérdést; Miért szeretek járni a főiskola MA kurzusára!

Ez nem egy könnyű, laza, gyors válaszadási lehetőség. Csoporttársam Kinga mosolyogva kérdezte. A csoportjuk – ami most alakult- lassan, ám biztosan felépült, megerősödött. Laci eljössz ugye?

A kérdésen még a mai napig is gondolkodom. Minden gondolatot, előbb- vagy utóbb töröltem. Miért? Nem tetszett a szövegkörnyezet, nem adta vissza a csoport jellegének igazi tényét, célját. stratégiáját. Milyen nehéz is őszintének lenni! Ezt amióta élek gigantikusan ismerem. A szüleim is erre tanítottak. Az igazságban van valami kesernyés íz harmónia. Minden percen más ízt érzel, s egyszerre fogadod el azt a harmóniát. Vagy rágod, vagy szopod, vagy ízleled, vagy lassan az ajkadban pörgeted, miközben szabadon szárnyalnak a boldogsághormonok…a szeretet nyilvánul meg az ereidben, mivel Isten benned lakozik, Te vagy a háza, a vára, s a mindene…

Kozma Gábor rektor Úrral volt óránk. Mindenki izgatottan várta. Az oktatáselmélet egy érdekes, simulékony, sokszínű világot teremt a falak között. A didaktika ismerete fellobbantja a lángot, a tanítás utáni vágyat, s annak ismereteit, képi világát, és annak eszközeit.

Számtalan remek előadó próbálta felvillantani a fátylat, ennek a csodálatos világnak a szerkezetét… Rektor Úr 150 éves könyvből – amit Ő szakácskönyvnek – nevezett- idézet…s láss csodát, ezek az intelmek a mai napig élnek.

Megrázkódott a telefon!
Rektor Úr bocsánatot kért, de fontos hírt várt a minisztériumból. Visszaérkezésekkor elmondta a kellemes hírt, ami a Főiskolát érintette. Békésben középiskolát fognak nyitni!

Az előadást folytatva visszarepített a múltba. Megcsavarta a tengeren lebegő hajónkat, majd lassan képekben ábrázolva elébünk dobta a kapaszkodót. Élveztük az előadását.

Kérdeztük Őt! Türelmesen válaszolt. Nem engedtük ki a kérdezés lehetőségét a kezünkből. Mosolygott. A válaszadások közepette a rektor mosolyában megjelent egy kis félelem. Beszélt a szegedi életképekről, a magányról, a közösségek szerepéről, s annak jelentőségéről. Éreztem fellazult.

A levegő mindenkié lett e mozzanatban. Használta a perifériás jeleit. Bátor pillanatok következtek. Az ablak alatt ívó emberekről, a családokról, a tréningekről, a szeretetről beszélt. Meghatódva hallgattuk a mi rektorunkat….

lio

———————————————————

oláh6Izzó gyűlölet margójára, azaz a vázlat hullámai…

Égtek a szerkesztőség vonalai, az e-mailek pörögtek, kattogtak…úgy hallottam,ezek a zajok emlékeztetnek egy bizonyos madár zenei játékára? – nyitni kék, nyitni kék…ne add fel, ne add fel…Beindultak a boldogsághormonok. Eszembe villant professzorom – Baráth Tamás- az újságírói egyetem legkiválóbb PR menedzserének szavai! – mintha láttam volna a lelki szemeimmel, a jelenlétét, a füleimről már nem is beszélve. Folyamatosan üres volt az a bizonyos pohár. Az egész évfolyam itta a szavait, a tudás kellemes jelenléte észrevétlenül átjárta a lelkünket, szárnyaltunk közösen a szabadság felé…

-Baj van Laci? Tudod, a művészek érzékenyek, emlékszel mit mondtam… gondolkodtam… majd egy hosszabb levegővétel után – Igen! – Akkor? – Ne engedj az emocionális érzelmeidnek. Ha nem bírod a feszültséget, menj ki a teremből, de úgy, hogy ne valaki, hanem Te hagyod el a termet.

Elhatároztam csak azért is megírom a gyűlöletről szóló véleményemet! Nekem három órám van rá… válogatott sportolóként megtanultam, – csak az lesz a bajnok, aki meg tud halni a szorítóban.! A szorítóból következik a harmadik menet!

„ISTEN szeretet.” Vannak országok, ahol az emberek bekeretezik és kifüggesztik a falra ezeket a szavakat az otthonukban. Nem is csoda, hiszen gyönyörűen kifejezik, hogy Isten a szeretet legkiválóbb példája. Úgy gondolom, Isten mindig kész megbocsátani, bármit tegyenek is az emberek. Sokan tényleg úgy élünk, mintha semmiért sem kellene számot adnunk… neki. Vajon Isten mindenkit szeret, jókat és rosszakat egyaránt? Vagy van, hogy gyűlöletet érez?
Isten szeretete és gyűlölete

A bölcs Salamon király kijelentette: „mindennek meghatározott ideje van, ideje van mindennek az ég alatt . . . : ideje a szeretetnek, és ideje a gyűlöletnek” (Prédikátor 3:1, 8). Ez az alapelv rámutat, hogy bár Istent a szeretet és a kedvesség jellemzi, van, amikor gyűlöletet érez.

De mit is jelent a Bibliában a gyűlölet szó?

Egy forrásmű ezt írja: „A Szentírásban a »gyűlölet« szónak többféle jelentésárnyalata van. Utalhat heves ellenségeskedésre, szűnni nem akaró rosszindulatra, és gyakran káröröm kíséri. Ez a fajta gyűlölet teljesen a hatalmába kerítheti az egyént, és arra készteti, hogy ártson annak, akit gyűlöl.”

A gyűlölet szónak ezt a jelentését jól ismerjük, és az egész világon láthatjuk a gyűlölködő viselkedés következményeit. Ám ugyanez a forrásmű még ezt is hozzáfűzi: „A »gyűlölet« olyan erős ellenérzést is jelenthet, melyhez nem társul ártó szándék.”

Érezhet Isten ilyenfajta gyűlöletet?

Figyeljük meg, mit ír a Példabeszédek 6:16–19: „Hat dolog van, amit gyűlöl, s hét dolog, ami utálatos a lelkének: a kevély szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, az álnok tervet forraló szív, a gonoszságra siető lábak, a hazugságot szóló hamis tanú, s aki viszályt támaszt a testvérek között.”

A gyűlölet izzik, erősödik, keményedik a lélekben, eltorzítja a szeretetet, a segítségnyújtás lehetőségét. Mindenkit valamiért lehet gyűlölni, azért mert gazdag, azért mert szegény, azért mert az etnikumhoz tartozik, vagy azért, mert más a bőre színe, a haja színe, vagy azért, mert kövér, sovány…stb. A harag s a veleszületett irigység nem jó tanácsadó. Ezek a kétségek a szélsőségekhez vezénylik a szívedet, a tetteidért nem mersz – később- felelősséget vállalni. Mindenki hibás a környezetedben csak Te nem! Meg tudnád ütni a társadat, mert nem zsíros kenyeret eszik , hanem vajast, mert jobb cuccai vannak neki. Ez az érzés belülről szakít ketté. Már összemosódnak az emlékeid. Nem tudod, mit miért teszel, csak emeled az öklödet. Gyűlölsz mindenkit. Utálod azt, aki nem olyan mint Te. Utálod azt, aki iskolába jár.

Isten feltétlenül gyűlöli azt a személyt, aki ilyesmiket tesz. Figyelembe veszi az enyhítő körülményeket, például a gyarlóságot, a környezetet, a neveltetést és a tudatlanságot (1Mózes 8:21; Róma 5:12

Ha valaki szándékosan gyakorol valamilyen súlyos bűnt, olyannyira beleivódhat a gonoszság, hogy elválaszthatatlan része lesz a személyiségének, és aljassá, megrögzötté, javíthatatlanná válik. A Biblia az ilyen embert a leopárdhoz hasonlítja, mert az nem tud változtatni a foltjain (Jeremiás 13:23). Mivel egy ilyen személynek nincs lehetősége a megbánásra, a Biblia azt mondja, hogy „örök bűnben vétkes”, és ezért nincs számára megbocsátás (Márk 3:29).

Ádám, Éva és Iskariót Júdás is ilyenek voltak. Ádám és Éva tökéletesnek lett teremtve, és Isten parancsa világos és mindkettőjük számára érthető volt. Nyilvánvaló tehát, hogy szándékosan vétkeztek, és ezért nem nyerhettek bocsánatot. Abból, amit Isten mondott nekik, kitűnik, hogy nem kaptak lehetőséget a megbánásra (1Mózes 3:16–24).

Igaz, Júdás nem volt tökéletes, de mivel elárulta Jézust, annak ellenére, hogy szoros kapcsolatban volt vele, Jézus úgy utalt rá, mint a pusztulás fiára (János 17:12). A Biblia arra is rámutat, hogy az Ördög velejéig romlott, és emiatt csakis pusztulásra számíthat (1János 3:8; Jelenések 12:12). Őket Isten gyűlöli.

2015.augusztus 29 -lio

————————————————————–

Az írói munkásságom nagy lehetősége vált köddé…/// Battered! It is very hurting.

2015. augusztus 29. Közélet

Bánt! Nagyon Bánt.
Rég óta vártam e nagy kiugrási lehetőséget “szakmai” területen. Most nem az újságírói munkámra gondoltam. Az sínen van.
A Szegedi Írók Társaságának tagjaként ért ez a fatális tévedés. Az előző vezetés nem tette rá az írók honlapjára az életrajzomat sem az elérhetőségemet. Igaz, többször is teljesítettem a “követelést”! Olvassátok el Jeromos életrajzát.

Professzor dr Benyik György nemzetközi Bibliakutató – tanárom a GFF-án- szervezésében került sor a Nemzetközi Biblia Konferenciára a Gál Ferenc Főiskolán.

Felkérte a Szegedi Írók Társaságát, hogy egy kiemelt témát fogalmazzanak meg s adják elő a konferencián.

Na itt érkezett a bibi. A felkérés időpontjában – február- nem volt meg az elérhetőségem! Ergo: – így nem kerültem be az előadók közé…!

Az írói munkásságom nagy lehetősége vált köddé… Talán a Jó Isten nem akarta.

Barátomtól Bene Zoltántól, – aki többszörös irodalmi díjas, számtalan elismerés tulajdonosa, valamint irodalmi társaságok tagja s vezetője – elnézést kérek a levelem patetikus hangulata miatt. Igazad van…ez tényleg gyerekes volt!

Hab a tortán, a Gál Ferenc Főiskola kizárólag hallgatóként hívott meg…sajna nem értem rá elmenni!

Zoli megkövetlek; meaculpa!

Barátod: oil

———————————————————————

lio oláh 5

Hírcsokor/hírözön a GFF hallgatóitól, valamint a blogolvasóimtól.

– Kedves Lacus! Mostanában nem vagy aktív?! Talán nem történik semmi a főiskolán….szeretjük az írásaidat, tegyél bennünket boldoggá. Várjük a kritikai véleményedet…Gizus

– Laci. Úgy hallottuk, hogy nem veszel részt a Benyik által szervezett szimpoziumon? Annyira vártunk téged, mivel, volna mit megbeszélnünk. Többem azt mondják, nem hívtak meg , mint VIP személyt csak hallgatóként? Marcsi.

– Igazad van! Ne is menjél el, ha csak így akarnak látni hallgatóként! A reklám meg jól jönne a nemzetközi hírportálodon…ez csunya…Lackám mi szeretünk Téged, és elismerünk! Olvastam az RSS -ben, hogy a világtop 1000- ben az egyik legnépszerűbb magyar weboldal a www.fecsego.eu
gratula!

– Tényleg nem volt szép a rektori titkárságvezetőjétől a hangnem, amit megütött veled. A fecsegő magazinban olvastuk többen is a véleményedet egyetértettünk a reakcióddal.

– Mi sem jelentkeztünk be a konferenciára. Nem megyünk el a fogadásra sem. A többség így döntött. Barátaid.

– A hallgatói önkormányzat sem tudja kihasználni a
www.fecsego.eu nemzetközi világhírű portálodat… Te egy áldott jó ember vagy s remek újságíró.. majd elfelejtettem, gratulálni az aranygyűrűs újságírói díjadhoz…puszikállak

Az egész ország “Az egyház területén a mikrofon” riportjaitól sikerétől hangzik. Alig várjuk a folytatást, hisz a főszerkesztő Úr, közelebb vitte s bemutatta, hogy a papok is emberek…Köszönjük Önnek kedves főszerkesztő Úr.

2015, augusztus 21

A barátaid, a GFF hallgatói. a blog olvasóid, akik szeretnek az egyenességedért.

——————————————————————-

Egyház területén a mikrofon…III. rész

2015. augusztus 12.  Riport


Finta atya 2015 augusztus 010Finta atya 2015 augusztus 011Finta atya 2015 augusztus 009Finta atya 2015 augusztus 008Finta atya 2015 augusztus 006Finta atya 2015 augusztus 005Finta atya 2015 augusztus 003Finta atya 2015 augusztus 002

Egyház területén a mikrofon…III. rész

A Gál Ferenc Főiskola hallgatói kérésének eleget téve a mikrofon elé „csaltam” az egyik legjobb előadót Mons. Dr. Finta József atyát. A meglepetések erdejében találtam magam. Nagyon készültem a találkozásra, s riport közben rájöttem, hogy az életrajzi adatait kívülről, betű kihagyás nélkül, lazán előadta. Emlékeztem, a felkészülésem során, hogy ezekkel a mondatokkal találkoztam- olvastam már a kalocsai-kecskeméti főegyház megye oldalán… Megviccelt a professzor Úr! Talán arra volt kíváncsi, készülök-e belőle?

Mons Finta beosztásai, amit a tudásával ért el a következők; pápai káplán, általános helynök, pasztorális püspöki helynök, érseki tanácsos, valamint a Pasztorális Tanács elnöke, Egyházmegyei Ifjúsági Bizottság, Média bizottság tagja, Hitoktatás/Kateketikai szolgálat, valamint Főegyházmegyei tanácsos

Az ezerszer áldott érsek Úr, Dr. Bábel Balázs Kalocsai-Kecskeméti érsek metropolita, akinek a jelmondata: – PRO REGNO DEI , azaz Az Isten országáé

Solton találkoztam az érsek Úrral.

Tanárunkat a hallgatók az elsők közé sorolták. Mindenki szereti, az órái felüdülést jelentenek számunkra.

Mi erről a véleménye, hogy a népszerűségi listán dobogós lett?

Nem hallottam erről, ám mindenesetre örülök neki. Remélem, nem azért kerültem a dobogóra, mert nem vagyok túlzottan szőrös szívű vizsgáztató.

Úgy szavaztak a hallgatók, hogy Benyik György, Kozma Gábor, s Ön állhatott fel a dobogóra. Amit szeretünk Önökben, az a szakmai felkészültségük, az előadásuk színvonala, közérthetősége.

Hogyan készül fel az óráira?

Egyrészt, azon tantárgyon belül, amit tanítanom kell, az anyagot egyház hagyományaihoz híven adom át, másrészt törekszem arra, hogy ez érthető nyelvezetben történjen, olyan téma köré csoportosítva, ami a mai embereknek szól. Ergo, – az egyház hagyományait, a tanításban megalkotott szigorú szabályait igyekszem párhuzamba hozni a mai ember életével, s így érthetővé tenni a szövegkörnyezetet.
Számtalan hallgató felvette már az etika, erkölcstan szakot. Ez azt mutatná, nagyobb az érdeklődés, mint a

Hittanár- nevelő tanár szaknál?

Most kötelezővé vált az általános iskolákban, illetve a 6. osztályos gimnáziumokban a választás az erkölcstan, vagyis az állami etika, valamint a valamely egyház által prezentált hittan között. Nyílván ez a tény mutatja, hogy szükség van tanárokra, tanítókra. Növekszik a teológiát tanulók száma és az etikát hallgatók száma is. A gyerekek, vagy helyettük sokszor a szülők választanak. A mi egyházmegyénkben a tanulók egyik fele az erkölcstant, míg a másik fele a hittant választja. Ebből is látszik, hogy szükség van a tanárokra.

Mi késztette, hogy pap legyen?

Komoly katolikus nevelést kaptam. Helvéciáról származom. A kommunizmus utolsó évtizedeiben nőttem fel. A rendszerváltás évében érettségiztem. (életrajzi adatait a hasábon olvashatják, szerkesztő) Közös imádkozások voltak. Minden vasárnap részt vettünk a szentmisén a családdal közösen, s a testvéremmel folyamatosan ministráltunk. (az életrajzi adatokban ez a fejezet is olvasható a szerkesztő)

Ketten vannak testvérek?

A vallásos neveltetésemnek köszönhetem az érdeklődésemet a papság iránt. Már kettő éves koromban kijelentettem! – tisztelendő bácsi leszek. Egész életemben pap akartam lenni.) Valójában mindig is a papi élet vonzott. Nyilvánvalóan a külsőségek ragadták meg először a figyelmemet. Ezt az elhatározást a szüleim támogatása nélkül nem ment volna. Ők teljes mellbedobással támogatták az elképzeléseimet. Ez az elhivatottság csak egyre erősödött bennem, amit a szüleim folyamatosan támogattak. Sok szülő még a gondolatát is elveti, hogy a gyermeke pap legyen.
– Ez a kommunizmusnak s tanainak volt a jele!
– Igen ennek is köszönhető, és a félelemnek, hogy elveszíti a gyermekét az anya, ha papi pályára lép (Erről olvashatnak az életrajzi adatokban a szerkesztő(

A Kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségiztem. Egyházi gimnáziumból csak nyolc volt a kommunista rendszer alatt az egész országban. Kiváló és a papi pályára segítő iskola volt. A gimnáziumban, ahogy érlelődött a személyiségem, óhatatlanul felmerült bennem, hogy valóban ez lesz-e a hivatásom? Isten is akarja- e azt, hogy én pap legyek? Ezért kerestem a jeleket, mi az ami erre a pályára indított, Isten tud e engem használni, mint papot:- Ez olyan jel, ami Önnek fényt adott? Itt belső-külső jelekre gondolok. Visszatekintve belső jelnek a szívemnek a nyugalmát, vonzódását értem. Elgondolkoztam, tényleg ezt akarom-e, tudok-e ezzel a szolgálattal azonosulni? Megtalálom benne az életemnek a küldetését? Az Istennel való kapcsolatomban, imáimban érzem-e hogy Isten erre szólít? A pozitív választ megkaptam, ahogy a hitem erősödött.

Ez amiről beszélt, aki ilyen pályát választ annak mélyebben kell gondolkodnia! Én is beszélgetek Istennel.

Szerkesztő Úr! Mindenkinél különböző ez a gondolat, mindenkinél kell Isteni hívás. Jézus mondja; – „senki nem jöhet hozzám, csak ha az Atya vonzza” Ezt a vonzást éreztem a szívemben, imámban, ahogy növekedett bennem, és remélem most is növekszik a szeretet az Isten iránt. Külső jelek alatt azt értem, mennyire klappol nekem ez a szolgálat, meg tudom-e találni a magam helyét a papok által végzett feladatokban. (A további részletek az életrajzi adatokban olvasható a szerkesztő)

Alakítottunk egy gitáros énekkart. Három év alatt szinte az összes magyar egyházi könnyűzenei számokat ismertük – énekeltük! Jártunk koncertekre s ott találkoztunk hasonló fiatalokkal. A táborozások, kirándulások egy életérzés volt akkor nekünk!

Ön ennyire aktív volt?

Igen, igen! Jó volt a fiatalok között lenni. Ez lelki épülést segítő, személyiség fejlesztő „kurzusok” voltak.

Hol végezte el a főiskolát?

Szegeden tanultam. Itt végeztem a Hittudományi Főiskolán. A gimnázium elvégzését követően abban a tudatban voltam, hogy Isten engem erre a szolgálatra küldött.
( A folytatás az életrajzi adatokban olvasható a szerkesztő)

1971. március 3-án születtem Kecskeméten. A Kecskemét melletti Helvécia községben éltem gyermekkoromban szüleimmel, nagyszüleimmel és Imre nevű öcsémmel. Családom az 1892-ben létrejött Helvécia alapító családjai közé tartozik. Nagyszüleim szőlő- és gyümölcstermesztéssel foglalkoztak. Édesapám lakatos, édesanyám esztergályos volt. Az általános iskolát otthon végeztem. Édesapám 1995-ben hirtelen meghalt, jelenleg rokkantnyugdíjas édesanyám él Helvécián, valamint azóta megházasodott, egyenlőre kétgyermekes testvérem. Meggyőződéses vallásos neveltetésben részesültem. Nemcsak a szűk, hanem tágabb családom szinte minden tagja is vallásgyakorló ember mind a mai napig a Római Katolikus Egyház keretében. Neveltetésemből fakadóan már gyermekként foglalkoztatott a papi hivatás gondolata. Igazából őszintén mondhatom, hogy soha nem akartam komolyan más lenni, csakis pap. Természetesen ez a hivatástudat úgy fejlődött bennem, ahogyan minden gyermekben egyre tisztábban kirajzolódik a maga jövőképe a felnőtté válás során. Először csak a templom szépsége, a papi szolgálat érdekessége vonzott, mint kis ministránsgyermeket. Kamaszként az éppen aktuális kommunista rendszer általam is tapasztalt vallás- és egyházellenességével való szembenállás motivált. A középiskolát a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban végeztem, ahol a rendszerváltás évében, 1989-ben érettségiztem.

A gimnáziumi évek alatt kristályosodott ki bennem végképp az elhatározás, hogy papként szeretném leélni az életemet. A végső lökést a lassan beinduló ifjúsági lelkipásztorkodás vonzó hatása jelentette számomra. Tapasztaltam a rendszerváltást megelőző utolsó években azt a nagy lendületet, amellyel egyre több helyen létrejöttek a katolikus ifjúsági csoportok. Én magam is szívvel-lélekkel részt vettem ezek működésében, s egyre inkább éreztem a vágyat arra, hogy ilyen csoportok létrehozásában és programszervezésében közreműködjek. Arra szerettem volna feltenni az életem, hogy mind több fiatalt segítsek eljutni a krisztusi hitre és a hitből fakadó erkölcsi életre. Érettségi után jelentkeztem tehát a Váci Püspökségen, melynek papnövendékeként a Szegedi Hittudományi Főiskolára kerültem.

A Szegedi Hittudományi Főiskola elvégzése után 1994-ben Dr. Dankó László kalocsai-kecskeméti érsek pappá szentelt Kecskeméten. Az 1993-as pápai rendelkezés ugyanis megváltoztatta az egyházmegyék határait, s így Kecskemét és környéke, ahonnan én származom, a megnagyobbodott Kalocsa-Kecskeméti Érsekséghez került. A főpásztorom Kalocsára helyezett, s így első állomáshelyem káplánként a Kalocsa Szent Imre plébánia lett. Két évig voltam itt, s főként a hitoktatásban és az ifjúsági munkában találtam meg a helyem. A két év alatt több ifjúsági csoport jött létre a plébánián. 1996 őszétől 1998 nyaráig, két tanéven keresztül az érsek úr kívánsága szerint Rómában, a Lateráni Egyetemhez tartozó Accademia Alfonsianán tanultam tovább, s ott licenciát szereztem katolikus erkölcsteológiából (teologia moralis). Visszatérve Magyarországra ismét Kalocsára kerültem, ahol most már plébános lettem, valamint az Érseki Hivatal munkatársa. Az időközben elhunyt előző érsek helyére Dr. Bábel Balázs került, aki azt kérte tőlem, hogy doktoráljak le erkölcsteológiából a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. Erre 2001-ben került sor. Doktori disszertációm címe: “Az ünnep és a szabadidő kapcsolata, különös tekintettel Bernard Häring erkölcsteológiai műveire”. Tíz évig voltam az Érseki Hivatal irodaigazgatója, valamint már hat éve az egyházmegye lelkipásztori püspöki helynöke. 2009. augusztus 1-jétől tizenhárom éves kalocsai szolgálat után a Kiskunhalas Alsóvárosi Római Katolikus Főplébánia plébánosa lettem. 2010. november 1-től kinevezést kaptam a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye általános helynökévé. Hálás vagyok Istennek a papi szolgálat kegyelméért, s szeretettel imádkozom a rám bízott hívekért.

A Gál Ferencben?
Akkor szegedi Hittudományi Főiskola volt. a mi időnkben indult el a civilek képzése. Harmad éves voltam, mikor megjelentek a teológia tagozaton az első világi hallgatók. A püspök atya azt gondolta, jobb nekem, ha Szegeden tanulok. Az első év befejezését követően tanáraim javasolták, hogy esetleg Bp- re a Hittudományi akadémiára vagy akár még külföldi tanulmányokra is menjek. Izidor püspök atyának az volt a véleménye, hogy a kispapok először is lelki hozzáállásukat segítsék, nehogy a külföldi egyetemeken elkallódjanak. Azt mondták nekem is, ha felszentelődöm, utána fog kiküldeni tanulmányokra.
Úgy tudom, hogy a Pázmányon doktorált?
(Az életrajzi adatokban olvasható részletesen a szerkesztő)
Két év után döntött Dankó László atya , hogy kiküld Rómába és erkölcstani tanulmányokat folytattam a Lateráni Egyetemhez tartozó Akadémia Alfonziánán. Kettő éven keresztül itt tanultam.

Oda nem mindenki mehet ki?

A már felszentelt egyházmegyés papok a Pápai Magyar Intézetnél kapnak lehetőséget, hogy ösztöndíjjal kint tartózkodjanak. Itt kilenc hely van, ami azt jelenti, hogy a magyar egyházból világi papként összesen 9 pap tanulhat kint több évet.

Hány nyelven beszél?

Amit beszélek, az az olasz és a német. Olaszországban, Rómában licenciát szerezetem. Ez főiskolai tanári képesítés. Istennek, hála ennek a birtokában tértem haza. Dankó László érsek atya a következő évben meghalt. Az Ő utóda lett a jelenlegi kalocsai- kecskeméti érsek, Bábel Balázs atya. Alig, hogy elfoglalta az érseki széket, hamarosan közölte, szeretné, ha ledoktorálnék. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi karán erkölcstanból doktoráltam. Ennek a képesítésnek a birtokában taníthatok teológiát.

Szülei látták – e, hogy pappá szentelik?

Igen látták!

Melyik templomba szentelték pappá?

Kecskeméten a nagy templomban, a Társszékesegyházban lettem pappá szentelve 1994. július 25-én. Először Kalocsára kerültem kettő évig. Rómából visszatérve megkaptam a Szent Péter plébánia vezetését. Később bekerültem az érsekségre, ott irodai szolgálatot teljesítettem.

Ez mit jelent?

Az érsek úr levelezésit irányítottam részben. Kaptam központi feladatokat is. (továbbiakban az életrajzi adatokban olvasható a szerkesztő)

Haladt a ranglétrán?

Lehet így is értelmezni, bár én nem a rangot, hanem a munkát kerestem és találtam benne elsősorban.
Olvasóinkat az is érdekelné, hogyan lehet ilyen erőteljesen menetelni a karrier létrán?

Ez túlságosan is gyors volt. Elöljáróim valószínűleg túlbecsülték a tudásomat, a tanultságomat, de az is lehet, hogy inkább a paphiánynak köszönhető, hogy ilyen fiatalon ezeket a tisztségeket kaptam.

A főiskolán a csoportban mennyien voltak kispapok?
A kispapok száma mikor én tanultam Szegeden, 44 fő volt!- több, mint manapság.

Tanár Úr később beszélt a fogyasztói társadalomról, az öröm felé vezető útról, az anyagi javakért való fáradozás nem mindig hagy időt önmagának, a családjának arra, hogy a lelki dolgokkal is foglalkozzon az ember. A családoknál nincs imádság, vallásgyakorlás. Ezek távolítják el az embereket Istentől, az egyháztól. A papi szolgálat elsősorban az egyháznak tudható be.

A lakosság hány %- ka római katolikus Kiskunhalason?

Nagyjából fele a lakosságnak. Kiskunhalas lakossága 28000 fő. akik gyakorolják a vallást, az az összlakosság 5 %- ka. Templomban 600-700 ember van jelen. Hozzánk, a nagy templomba mintegy 500-an a kis templomba nagyjából 150 járnak vasárnaponként. Majd beszélt a napi feladatairól, a közös imákról, az iskolai feladatokról
A Lelki igazgatói feladatokat is ellátja. Az iskolák lelki programjaiért is ő a felelős. Heti két órában hitoktatást kell megszervezni.

Hányan hallgatnak hittant a katolikus iskolában?

A városban és a hozzánk tartozó ( Filiák) (Harkakötény, Zsana, Balotaszállás) 3 kis faluban 1600 hittanos van.

A polgármesteri hivatal támogatja az egyházat?

Igen. Támogatja. Kiváló kapcsolat van az egyház s a hivatal között.

Mit szól Dr. Benyik György kézzel másolt Bibliai programjához?

Sajnos én nem másoltam. Nagyon nagyszerű dolog!

Köszönöm a beszélgetést.

2015. augusztus 11 -oil-

—————————————————————–

Egyház területén a mikrofon. II. rész//// How do you recall your childhood?

2015. július 31.  Riport

Thordai atyaRiport Thordai templomban 2015 003Riport Thordai templomban 2015 001Thorday szentmihály telepenthorday rogennálThordaithordai biblikusokEgyház területén a mikrofon. II. rész

Több észrevételt is kapott szerkesztőségünk a papokkal készült riportra. Nem is gondolták, hogy ilyen egyszerű, emberekről szól Isten szolgálata. „A képzettségük, az egyszerűségük, az emberszeretetük, segítőkészségük elgondolkoztatott…”

Köszönjük Önnek főszerkesztő Úr, hogy lehetővé tette a régóta várt „közelséget”! „Nagyon várjuk már a folytatást.”

„Nem is gondoltam volna, hogy ilyen egyszerű családból érkeznek a legjobb papok”.

Mielőtt elbeszélgettem volna Thorday atyával, közvélemény-kutatást végeztünk az újszegedi sétányon, az ABC előtt, a Főfasoron: Több járókelőt, családot, fiatalt megszólítottunk, s többségük készségesen válaszolt az atyával kapcsolatos kérdésekre. (Néhányan elkérték az újságírói igazolványunkat – de ez természetes reakció volt a részükről.) – „Nem maga az, aki a Ligetben fotózta a szabadtéri passiójátékot?” – kérdezte egy idősebb néni, s közben megsimogatta az arcomat. Isten áldja meg! – s hátat fordított, majd lassú léptekkel a homályba merült.

A „felmérésből” kiderült, hogy ismerik és szeretik plébánosukat, mert közvetlen, segítőkész, barátságos, és ha szükséges, mindig rendelkezésre áll. Tudomásuk van arról, hogy sokszínű programot szervez a plébánián, ahol a korosztályok és érdeklődésük szerint találkoznak az emberek: közös imádságok a templomban, beszélgetések Jézusról, a bibliáról, a szeretetről, az emberségről, Isten közelségéről.

A következő riportalanyom Dr. Thorday Attila plébános. Magam is nagyszerű embert ismertem meg a személyében. Büszke vagyok arra, hogy hallgatója lehetek a Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán. Előadásai maradandó élményt nyújtanak számunkra, hallgatónknak. Mondatonként, olykor szavanként elemzi a Bibliát, hogy annak értelme és üzenete közelebb kerüljön hozzánk.

Hogyan emlékezik vissza gyermekkorára?

Budapesten születtem, katolikus családban, ahol számomra természetes volt a vallásgyakorlás. Általános iskolás koromban a közeli templom buzgó ministránsa voltam, és ettől még az sem térített el, hogy a 70-es években ezt nem jó szemmel nézték tanáraim. Szüleim műszaki értelmiségiek voltak, akik tántorítatlanul vállalták vallásukat.

Melyik középiskolába járt?

Bátyám példája nyomán, aki jól érezte magát a budapesti Piarista Gimnáziumban, szüleim engem is oda írattak. Jó tanuló voltam, s olyannyira otthonommá vált az iskola, hogy az érettségi megszerzését követően magam is középiskolai tanár akartam lenni. Annak ellenére, hogy a hittant heti 2 órában Jelenits tanár úr tartotta, s én ittam szavait, nem jutott eszembe, hogy pap legyek. Mivel földrajzból Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny helyezettje voltam, felvételi nélkül jutottam be az egyetemre.
Pontosabban a szegedi József Attila Tudományegyetem matematika-földrajz szakára jelentkezve csak egy szóbeli elbeszélgetésre kellett mennem. Ott csak arról faggattak, hogy vallásosnak tartom-e magamat, s hogy idealista világnézettel hogyan akarhatnék tanár lenni?! Az ott készült jegyzőkönyv – amit évekkel később kezembe került – tanúsítja, hogy a bizottság alkalmatlannak minősített a tanári pályára.

Ön nyíltan vállalta a katolikusságát!

Piarista gimnáziumból érkeztem. Megkérdezték hát: – komolyan gondoltam-e, hogy tanár akarok lenni? Válasz: Természetesen! Kétségem nem volt abban, hogy összeegyeztethető a tudomány és a vallás. Inkább a felvételiztető tanár kérdése volt számomra életszerűtlen, s ideologikus. Amit én láttam a gimnáziumban a tanáraimtól, otthon a szüleimtől, az volt számomra a működőképes.

Szülei mivel foglalkoztak?

Mérnökök voltak. A matematika szeretete így érhető. Ezen a területen otthonosan mozogtam, de földrajzból kiemelkedő eredményt is felmutattam! Mint már mondtam, a szóbeli felvételin elutasítottak, de a Minisztériumba küldött fellebbezésemnél csak az elért pontszámot látták, így hát mégis felvettek Szegedre. Azonnal elvittek Hódmezővásárhelyre egy évre katonának. Ezt követően kezdtem el egyetemi tanulmányaimat abban a városban, ahol senkit nem ismertem. Albérletben laktam kezdetben egyedül. Hamarosan egyetemi társaim körében nagyszerű beszélgetések alakultak az élet nagy kérdéseiről. A bibliáról és az egyház életéről én tudtam a legtöbbet, s lelkesen meséltem nekik mindarról, ami engem éltet. Tanúságtételem hiteles volt, hiszen egy voltam közülük. Jó néhányuk szintén megnyílt és saját tapasztalatával gazdagította az egyre növekvő baráti közösséget. Albérletemben énekeltünk, imádkoztunk, ugyanakkor tanultunk is, ki-ki a választott hivatásának megfelelően: gyógyszerésznek, történelem-tanárnak vagy fizikusnak. Ilyen fizikai és szellemi közegben számomra váratlanul ért a felismerés: én inkább pap leszek! 21 éves koromban kapott meghívásomat még néhány évig szívemben őriztem, s csak a diploma megszerzése után tártam fel szüleimnek, barátaimnak. Mivel pedig Szegeden kaptam a hivatást, itt kívántam gyakorolni is. Budapesti létemre egyre inkább kötődtem Szegedhez, jelentkeztem hát dr. Udvardy József akkori megyéspüspöknél. Mivel annak idején kénytelen volt a felvett papnövendékek neveit az Állami Egyházügyi Hivatalnál lejelenteni, a Hivatal emberei utánam néztek, s újabb fél évre behívtak sorkatonának (Megjegyzem: 1986-ban – tudtommal – már egyetlen diplomás évfolyamtársamat nem vittek el újból katonának.)

Ez volt a korabeli rendszer bosszúja?

Ahogy az egyetemi felvételinél, úgy itt is megtapasztalhattam, hogy „Isten a görbe vonalakra is tud egyenesen írni”. Elkezdhettem volna ugyan teológiai tanulmányaimat 1986-ban, de a késleltetés csak javamra vált. A féléves katonai szolgálat, melyet papnövendékként, politikailag megbízhatatlanságom miatt rangfokozat nélkül csináltam végig, arra szolgált, hogy maradt fél évem felkészülni a papi Szemináriumra. A ceglédi laktanyában „megtettem, amit megkövetelt a haza”, vagyis kétnaponta az őrtoronyban ücsörögve kémleltem a messzeséget. A leszerelést követően, 1987 tavaszán, a nehezen megszerzett vízummal sikerült kijutnom Franciaországba, hogy életre szóló élményt szerezzek a világegyházról a burgundiai Taizében.

Beszéli a francia nyelvet?

A piaristáknál érettségiztem franciából, valamint akkor már angolból is középfokú nyelvvizsgával rendelkeztem. A taizéi ökumenikus szerzetesközösség és a mellettük kialakult ifjúsági táborok mindmáig sokat jelentenek számomra. Lám, késleltetve ugyan, de 1987-ben úgy léptem a papi szemináriumba, hogy nemzetközi tapasztalataim is voltak az egyház valós életéről. A szerzetesi életről és a fiatalok evangelizációjáról olyan képet nyerhettem, ami azóta is referencia-értékű számomra.

Mikor szentelték pappá?

Öt év budapesti tanulmányokat követően 1992-ben szentelt pappá Gyulay Endre püspök úr a szegedi Dómban. Ezt követően még egy kétéves ösztöndíjat nyertem Rómába, hogy biblikus teológiából specializálódjam. A doktorátust megelőző tudományos fokozat a licenciátus megszerzésével engedélyt („licencia”) kaptam arra, hogy teológiát oktassak felsőfokú intézményben.
Pázmány Péteren teológiai diplomát szerzett 1992-ben.
Igen, a teológia volt a második egyetemi diplomán, amit a római Gergely-egyetemen végzett licenciátus majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett doktorátus koronázott meg. Végül a PhD-nak megfelelő teológiai doktorátust 1997-ben védtem meg „Magna cum laude” minősítéssel.
Papként hol szolgált?

Először Újszegeden, s ezután egy évet a Dómban. Eközben évről évre, egyre több órában tanítottam szentírástudományt, s azon belül is a források elemzését, vagyis bibliai exegézist. Római tanulmányaimnak itt jó hasznát vettem, s az évek során sok-sok főiskolai jegyzetet, tankönyvet írtam illetve fordítottam. A Szegedi Hittudományi Főiskolán ekkor nem csak oktatói, hanem a papképzésben prefektusi feladatokat is kaptam.
Tudomásom szerint adjunktus is volt a főiskolán?
A felsőoktatásban szokásos ranglétrán minden lépcsőfokot bejártam: tanársegéd, adjunktus, majd docens, végül főiskolai tanár.
Milyen viszonyban volt a barátaival, a többi papokkal, voltak-e külsős barátai, környezete csak papi volt?

Néhány évig a papnövendékek és teológiai tanár kollegák között éltem a Dóm téren. Ez intenzív szellemi életet jelentett, ahol és amikor alkotni lehet. Ezekben az években rengeteg publikációm jelent meg. Ugyanakkor Szeged városában sokan ismernek az egyetemi múltam végett. A társaimmal a mai napig tartom a kapcsolatot, s közülük sokan szép karriert futottak be, mások inkább családi életükkel mutatnak szép példát.

Mit jelent az, hogy szép barátságok kötődtek?

Tartom velük a kapcsolatot, a gyermekeiket én keresztelem. Bár csöndes, hallgatag természetű vagyok, mégis szívesen látogatom az embereket. Kedvelem a közösségi életet, de nem szeretek középpontban lenni.

Professzor Úr! Nem gondolt arra, hogy az egyetem elvégzése után megnősül?

Több lány is volt a környezetemben, de kifejezetten nem volt választott barátnőm. Kedveltem a magány csöndjét, visszahúzódó voltam. Utólag belegondolva, ez Isten gondviselő akarata lehetett rám vonatkozóan. Szép barátságokat ápoltam kedves lányokkal, voltam szerelmes is, sőt a családi életre készülve még házasságra előkészítő tanfolyamon is részt vettem egyetemista koromban, de a hivatás erősebb volt. S én a papi élet mellett döntöttem.

Az Ön által jegyzett publikációk komoly elmélyült munkáról vallanak. A tudományos munkákat pedig magányos tudósok készítik.

Való igaz, hogy elmélyült tudáshoz csend és visszavonultság szükséges. 2007-ig függetlenített teológiai tanár és papnevelő voltam, ami lehetőséget biztosított az elmélyült tudományos munkára. Manapság, hogy tanári állásom mellett immár 8 éve plébános is vagyok, nem is végzek annyi és olyan szintű tudományos munkát, mint amikor ez volt az elsődleges feladatom. Délelőttönként igyekszem továbbra is visszavonultan dolgozni (olvasni és írni), délután intézem a plébánia ügyeit, este pedig a családokat látogatom. Ez így szépen arányosan megfér egymás mellett, s én alapvetően boldog vagyok. Viccesen talán azt mondanám, hogy „én a hobbymból élek.”

Életrajzában azt olvasom, hogy 2000-től a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulatnak ügyvezető alelnöke, tudomásom szerint a mai napig is az?

A Bibliatársulat, mint szervezet, a biblia-apostolkodás ügyét teszi lehetővé a magyarok lakta Kárpát-medencében. Alapítója Dr. Tarjányi Béla professzor, akinél a doktori dolgozatomat írtam, bizalommal volt irántam, s így a Jeromos füzetek elnevezésű biblikus szakfolyóirat szerkesztésébe és a továbbképzések megtartásába is bevont. Szívügyem, hogy erőmtől telhetően, innen Szegedről is támogassam a bibliaapostolság ügyét.

2001-ben rendkívüli egyetemi tanári kinevezést kap. Ez mit jelentett az Ön számára?

Amint említettem, teológiai diplomámat 1992-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán kaptam, majd 5 év múlva ugyanott doktoráltam. Tudományos és oktatói tevékenységemet ismerve kaptam felkérést a Liturgika és Lelkipásztorkodástan Tanszék vezetésére, ami megtiszteltetés volt számomra. A Hittudományi Kar tanszékvezetői különben olyan papok, akik az ország különböző egyházmegyéjéhez tartoznak, de központi szolgálatra elengedik őket. Ezért költöztem Budapestre, és 2001-2006 közötti 5 év során egyetemi oktató voltam, majd visszatértem egyházmegyémbe, hogy a papképzést szolgáljam, mint a Szent Gellért Egyházmegyeközi Szeminárium rektora.

2006-tól néhány éven át tudományos és oktatási rektorhelyettes volt. Ez mit jelent, erre kíváncsiak az olvasóink.

A rektor a Főiskola egészet irányítja, míg helyetteseinek bizonyos területeket átad pl. a külkapcsolatokat a nyelvtudásom miatt, vagy az oktatás szervezését az évtizedes és több felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalataim miatt bízták rám. Az Erasmus-program keretében magam is tanítottam Krakkóban, a jezsuiták egyetemén, ugyanakkor diákcsereprogramokat is szerveztünk.

Az emberek ragaszkodnak a hatalomhoz – Ön azonban lemondott a vezetői kinevezéseiről.

A valóság összetett, s így nehéz tisztán látni az ok-okozati összefüggéseket. De a lényeg, hogy igyekszem begyakorolni, hogy ne ragaszkodjam semmilyen kiváltsághoz. Tanárnak készültem, s lám megadatott: immár több mint két évtizede oktathatom a szent tudományokat, a teológia legkülönbözőbb területeit. Másrészt teljes értékű papként élhetek a hívek közösségében, és szervezői, vezetői karizmáimat is felhasználhatom a plébániámon.

2007-től lett Szentmihály plébánosa.

Nagy életforma váltás volt ez számomra, de 45 évesen vállalható volt. Eddig a tudományos kutatással foglalkoztam és az oktatás volt a fő feladatom. Most egy plébánia vezetésére kaptam kinevezést. Ez egy városszéli falusi környezet, amely igazi kihívást jelentett számomra. Az ott töltött 6 esztendő újabb karizmákat hozott ki belőlem, olyan Istentől kapott adományt, amit nem gondoltam volna korábban magamról. Sokat tanultam a helyi emberektől, s nekem is volt mit átadnom nekik. Krisztus körüli életközösséget alakítottunk ki a plébánián. Családi Napköziket nyitottam, sorjában 6 csoportot, ezzel is 10 munkatársnak kenyeret biztosítva, miközben az ifjúság számára is életteret biztosítottunk a templom körül. Életképes plébániát hagytam magam mögött, amikor váratlanul újabb váltásra kényszerültem.

Professzor Úr! Azt is mondhatnám: – Ön kiváló Joli joker! Azt jelenti számomra, önt mindenhol és minden területen lehet és kell alkalmazni.

Két lábbal állok a valóság talaján az időm beosztása tekintetében. Igyekszem teljes szívvel ott lenni, ahol vagyok! Egyik részről a plébániavezetés közösségszervezői, megszentelői, tanítói feladat. Másrészt egy intellektuálisabb egyetemi világban is élek.

2013-ban püspöki dispozíció alapján felmentik a Szentmihály plébánosi feladatai alól, hogy kinevezzék az újszegedi Árpád házi Szent Erzsébet plébánia vezetésére.

Ez tényleges kényszerhelyzet volt! Az itt működő elődöm kilépett az egyházi szolgálatból, bibliai nyelven úgy mondanánk, hogy „Pásztor nélkül maradt a nyáj!” Amikor megkérdeztek, hogy vállalnám-e a nehéz helyzetbe jutott újszegedi hívek lelkigondozását és a plébánia vezetését, – ahogy mondani szokás – „egyik szemem sírt, a másik nevetett”. Egyrészt Szentmihályt nagyon magaménak éreztem, s életem végéig szívesen maradtam volna ott plébánosként, másrészt azonban nehezen mondtam volna nemet, hiszen 20 évvel ezelőtt káplánként itt kezdtem papi pályámat (s az első szerelem, tudjuk milyen!). A paphiány miatt azonban ésszerű döntésnek fogadtam, hogy egy sokkal nagyobb egyházközség vezetését kell felvállalnom. Újszeged a város egyik legjobb plébániája! 20 ezer hívő lakik itt, s ennek többsége a katolikus egyházhoz tartozónak vallja magát. Két templomában hetente 14 szentmise, és sokféle lelkiségi csoport működik a plébánián – köszönhetően a kiváló plébános-elődöknek. Idősebb pap-kollegámmal együttműködve igyekszünk nemcsak a buzgó hívők lelki igényét kielégíteni, hanem szívügyem az egyháztól távol állók megszólítása is. Ennek része volt a Csíksomlyói Passiójáték szabadtéri előadása a templom melletti Ligetben, amely sok nézelődőt megérintett. A fiatal családokkal való kapcsolatépítést segíti az 1-6 évesek számára megnyitott Családi Napközi immár három csoportjának beindítása is. Templomaink védőszentjei – Árpád-házi Szent Erzsébet és Kalkuttai Boldog Teréz anya – segítsenek bennünket továbbra is, hogy a szolgáló szeretet útját járjuk!

2015-07-18 -oil-

————————————————————

Egyház területén a mikrofon…

2015. július 15. Riport

dr. kovács józsef rektor éva-rózsa 014dr. kovács józsef rektor éva-rózsa 016dr. kovács józsef rektor éva-rózsa 020dr. kovács józsef rektor éva-rózsa 019dr. kovács józsef rektor éva-rózsa 017dr. kovács józsef rektor éva-rózsa 011dr. kovács józsef rektor éva-rózsa 008dr. kovács józsef rektor éva-rózsa 005dr. kovács józsef rektor éva-rózsa 004Egyház területén a mikrofon…

Úgy gondoltam, elindítok egy riport sorozatot… a papokról. Ez már régóta foglalkoztatott, bennem volt. Többen is felkértek; – Laci, miért nem írsz a papokról, mikor ez a téma mindenkit érdekel, ez egy zárt közösség, az olvasókat igen is érdekli a vallás s annak a másik oldala, oszlasd el a misztikumot, tedd láthatóvá a mindennapi életüket. Ezek a mondatok – a felmérések alapján- egyre erősödtek, szinte gyökeret vertek. Az elhatározást tett(tek) követték.

Az első riport alanyom Dr. Kovács József a Gál Ferenc Főiskola dékánja, a Szent Gellért Szemináriumi rektora volt. Hogy miért ő lett az első, nagyon egyszerű erre a válaszom. A rektor Úrnál felvételiztem a főiskola mesterkurzusára,(MA) ami egyetemi végzettséget ad.

Szül.: Kunágota,1956. január 28., Teol.: 1977-84. Szeged, közben sorkatona 1977-79. Marcali. Papsz.: 1984. június 16. Szeged, segédlelkész: 1984-86. Kevermes, 1986-89. Szegedi Dóm, 1989. Gyula. Plébános: 1989-92. Csanádapáca, spirituális: 1992-94. Szeged, Hittudományi Főiskola. Plébános: 1994-2007. Gyula, 1999-2007 esperes, 1999- egyházmegyei bíró, 2002- székesegyházi kanonok, 2006. Kunágota Díszpolgára ,- 2007. Gyula Városért Díj , – PPKE egyházjogi baccalaureatus, egyházjogi szaklicenciátus, Szent Gellért Szeminárium rektor, Szegedi Hittudományi Főiskola, adjunktus, a Magyar Kánonjogi Társaság tagja, 2008. püspöki irodaigazgató, provikárius (2008-2012), tanszékvezető.2009. kánonjogi doktorátus (PhD), főiskolai docens, MAB bizottsági tag, 2010. Békés Megyéért Díj, főiskolai tanár, 2011. Teológiai Kar: dékán ( Gál Ferenc Főiskola ), Csanádapácáért Díj. 2013. általános helynök, helyettes bírósági helynök, 2014. bírósági helynök

Nagyon egyszerű, segítőkész, véleményem szerint mélytudású ember. A főiskolán, bátran kijelenthetem, – mindenki szereti!

Rektor Úr! Beszéljen a családjáról, miért lett pap, mi vonzotta erre a pályára?

A szüleim; – édesapám kézbesítő volt, édesanyám háztartásbeli. Négyen vagyunk testvérek, kettő húgom és egy öcsém van. Az általános iskolámat szülőfalumban – Kunágotán- végeztem. Jó tanuló voltam, talán azért mert kisebb voltam a többieknél, ezért az első padba kerültem. Ergo: – kénytelen voltam figyelni. (csibészesen mosolygott). Hála Istennek a memóriám már akkor kiváló volt, s az órán hallottakat másnap vissza tudtam mondani… A házi feladatokat kellett csak megcsinálnom. Vallásos családba születtem, közösen jártunk templomba. Szeretném megjegyezni, hogy a rendszerváltáskor is volt hittan tanítás a falunkban. Az órákat egy nagy tudású esperes tartotta, aki a szülőket s a tanárokat is meggyőzte, ennek a jelentőségéről.
Nyolcadikos koromban gondoltam, hogy pap leszek. Ez a gondolatom még képlékeny állapotban volt, a helyi plébános javaslatára jelentkeztem a Bencésekhez, felvettek a gimnáziumba s leérettségiztem (5). Kollégista lettem. Képzelje el, az apámnak az akkor fizetése 1260 Ft volt, nekem a kollégiumi ellátásom 860 Ft került, míg otthon maradt testvéreimről is gondoskodnia kellett. Ezeket az anyagi megterheléseket a szüleim kertészkedésből – fóliázás- bírták fedezni. Nyáron – iskolaszünetben- az egész család a fóliában dolgozott. Paprikát, paradicsomot termeltünk s felvittük a Bosnyák térre, illetve a nagybani piacra. Ezzel a bevétellel egészítettük ki a család megélhetését.
Győrben eltöltött gimnáziumi éveim voltak a legszebb éveim. (A szeme csillogott) Minden tanárom Bencés szerzetes volt. A világot falusi gyerekként ismertem meg. Ám a Balatonon akkor még nem voltam.

Abban az időben hány fős volt Kunágota lakossága?

Olyan négyezer körülinek mondható. Lelkes, szorgos emberek lakták a falut. Mindenki mindenkit ismert. Segítettük egymást. Ez olyan volt, mint egy nagycsalád. – majd így folytatta,
Győrben sok barátra tettem szert, az osztálylétszám 40 fő volt, s ebből 36 érettségiztünk. Sokat köszönhetek a magyar tanáromnak, neki köszönhetem az irodalom iránti szeretetemet.

Hogy hívták a tanárát?

Cziráki Lászlónak. Tudja szerkesztő Úr, mikor beszabadultam a könyvtárba, annyit olvastam, hogy a többiek molyocskának neveztek el, ami a mai napig megmaradt. Ha volt egy-két percem, azonnal olvastam. Így találkoztam a nagy klasszikusokkal. Pl. Háború és Békével. Tanár Úr feladta szorgalmi olvasmánynak, s az osztályból csak én olvastam el egyedül. Laci bácsi (magyar tanár) megkérdezte Kovács elolvastad az utolsó 100 oldalt is? Nem! – jelentettem ki. Megpróbáltam, de nem értettem. –Mivel igazat mondtam, ezért jelest adott. A regény cselekményére vonatkozó kérdésekre tudtam a választ. A verseket szerettem, memorizáltam, ezek a versek a mai napig visszaköszönnek, nemcsak visszaköszönnek, hanem kapásból tudom idézni is. Humán beállítottságú vagyok s nagy élmény volt számomra azért a matematika, fizika, kémia. Kémiából érettségiztem.
Mi lett a főiskolával, hányan jelentkeztek?
Az érettségit követően nem jelentkeztem rögtön elmentem dolgozni. Tisztázni akartam magamban, mivel ott éltem a szerzetesek között. Nem tudtam elképzelni, hogy matekot tanítsak. Én falusi plébános akartam lenni. Három év munka után jelentkeztem a Hittudományi Főiskolára. Udvardy József püspök Úrnál felvételiztem.(én meg Ő nála a rektor Úrnál szerkesztő) Az osztályból négyen lettünk papok.

Addig hol dolgozott?

A családi hagyományokat őrizve, a postánál. Vezető-helyettes lehettem a Békés megyében 2 évig s egy évet Budapesten a XII. kerületben. Ezután jelentkeztem a főiskolára, s közben elvittek katonának.

Az Isten Önt próbára tette?

Igen! Én is így gondolom, nemcsak engem, másokat is. Tüzér voltam, majd felderítő Marcaliban. A Kárpát 79 hadgyakorlaton is részt vettem. Voltam a Szovjetunióban is, útlevél nélkül vittek ki bennünket. A leszerelés után folytattam a főiskolát. Óriási élményt jelentettek számomra a hivatásommal kapcsolatos dolgok!
Kisgyermek koromban megkérdezték a rokonok, – Józsi, mi leszel, ha nagy leszel? Erre azt válaszoltam; – Pápa! Azt, akkor nem tudtam, hogy van püspök is! A kijelentést követően kinevettek a rokonok s a családtagok is. Az öt év alatt tudatosan készültem a papi pályára. Úgy éreztem itt megtalálom a céljaimat, tudom segíteni az embereket, és Istenhez is közel kerülök! Szerettem az oltárkörül lenni, jártam ministrálni.

Hány nyelven beszél rektor Úr?

Anyanyelvemen – nevetett- s van egy középfokú angol nyelvvizsgám. Latint is sokat tanultam. A kispapoknak latin misét mondok. Sajnos nem volt lehetőségem a nyelvtanulásra. Most meg már késő. Rektor Úr én is 60 éves vagyok…

Hogyan élte meg a kápláni munkakört a Dómban?

Ábrahám atya volt akkor a plébános (2011- ben készítettem vele egy riportot szerkesztő) Egy bizonyos idő elteltével így szólt Ábrahám atya: – úgy írja be a prédikációt, hogy majd később tudja folytatni. Azt jelentette, hogy újmisésként én leszek a káplán a Dómban… de a Jóisten másként gondolta.

Mi a káplán fogalma?

Segédlelkész, aki plébánostól kapja a feladatokat, s tartozik elszámolással.
Szegeden végeztem egy felmérést, számtalan ember szereti ezt a témát, ám több papi címmel, címekkel nincsenek tisztában az emberek pl. esperes
Van a káplán, aki a plébánosnak a helyettese. A plébános – püspök bízza, meg- a hívek lelki pásztori ellátásról gondoskodik. Az esperes. 10 plébániát fogtak össze, annak az élére egy dékán került, s ebből lett az esperes. – Mi az, hogy káptalan? – A középkorban a püspök mellett is volt egy papi csoport, aki a püspöknek dolgozott. Gyóntató, tanító papokból alakultak ki a káptalanok. Ha a püspökkel történt valami, akkor mindig a káptalan választotta meg az egyházmegye vezetőjét, míg Róma nem nevezett ki újabb püspököt. A rendszerváltást követően a tanácsosok testülete vette át a káptalan szerepét.
Köszönöm a felvilágosítást. Sokan az olvasóink közül nem tudták ezeket a szakkifejezéseket.

Lázár János a miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatóján kijelentette 5,3 milliárd forintot költenek a felsőoktatás támogatására. Ebből a pénzből az ország főiskolái, egyetemei kapnak, hogy osztják el egyáltalán. Az egyház számtalan iskolát átvett és milyen szinte van az oktatás?

A gazdasági kérdésekben a Főiskola rektora Dr. Kozma Gábor Úr tud kielégítő választ adni. Van állami norma, amit kap az egyházi iskola is. A Püspöki Karon keresztül vannak források, amiből részesülünk mi is.

Olvastam, hogy a mi püspökünk Dr. Kiss- Rigó László és Dr. Erdő Péter bíboros Úr között vita alakult ki az iskolákkal kapcsolatban?

Akkor maga többet tud, mint én. Az egyházmegyénk vezetője Kiss –Rigó püspök Úr. Nincs alá-fölé rendeltség csak mellérendeltségi viszony az egyházmegyék között. Minden püspök közvetlenül a pápához tartozik!
Az egyházmegye, akkor veszi át az iskolát, ha azt a szülők kérik. A polgármesternek meg kell szavaztatni a szőlőkkel , kérik e hogy az egyház átvegye. Ha nincs, meg a többség a püspök Úr nem veszi át az iskolát.
Volt egy ilyen jellegű riportom Kisteleken Laczkó atyával, akit a polgármester Úr igencsak lealázott. Ott is szó volt, a szülők részéről, hogy az egyház vegye át az iskolát. A polgármester nem engedte, Laczkó atya szerint.

Az iszlám térhódítása mennyire befolyásolja a vallást s annak alakulását?

Az iszlám megjelenése az egyházmegyénkben igazából nem tapasztalható. Átmennek, az országon s nem maradnak itt. Pl. a szír keresztények ugyanazt a kultúrát hozzák be az országunkban, ami nekünk is van. Az iszlám nem fog integrálódni. Európában nem fogja átvenni a kereszténységet, mivel az szilárd s megmarad! Nekünk keresztényeknek kezelnünk kell ezt a problémát. Nem dughatjuk homokba a fejünket. Akik ránk szorulnak, azoknak segítenünk kell. A kísérő nélküli kiskorúakról – bevándorlók- az egyházmegyénk gondoskodik, elhelyezi gyermekintézményeinkbe. Iskolába járnak, nyelveket tanulnak.

A Gál Ferenc Főiskola nagyon elismert Magyarországon. Milyen jövő előtt áll a GFF?

Ön csak egy kis szeletjét látja a főiskolának. Több kara van a főiskolának, Teológiai, Társadalomtudományi, pedagógiai, sőt mezőgazdasági kara is lesz. Gazdasági szakembereket nevelünk s ott már nincs teológia. Főiskolánknak közel 1550 hallgatója van.

Van kereslet a mezőgazdasági kar iránt?

Igen! Van érdeklődés.

Sportolt e rektor Úr?

Hivatalosan nem. Fiatal koromban rúgtam a bőrt, de csak falusi szinten. A kondi termet viszont hetente többször látogatom. TV- nem nézek, inkább könyveket olvasok, bocsánat a focimeccseket s a Forma 1-t szoktam nézni.

Mi a véleménye a cölibátusról?

Vissza kell menni az alapokhoz, Jézusig. Jézusnak nem volt felesége, minden kitalálás ellenére! Jézust keresztre feszítették, meghalt és harmadnapra feltámadt.
Több könyvben, tv műsorban, olvastam, láttam, amelyben a bibliakutatók, állítják, „bizonyítják”, hogy Jézus életében fontos szerepet játszott Mária Magdolna, Ez támadás lenne a katolikusokkal szemben?
Ez nem most kezdődött, mindjárt a feltámadáskor, ugyan is a farizeusok azt mondták a katonáknak, adunk nektek pénzt,- akkor is már mindent meglehetett venni- mondjátok azt, amíg aludtunk jöttek a tanítványok és ellopták a testet. Akkor már támadták, hogy Jézus nem támadt fel. Ha Jézus nem támadt volna fel, akkor most nincs miről beszélnünk.
A cölibátus vállalása Jézus követését jelenti, én ugyanazt az életet kívánom követni, mint Jézus.
Ha feloldanák, a cölibátust nem élnék e lehetőséggel, mert tudtam mit vállalok. Nem könnyebb ez a forma, mint a házas élet! Én a ruháimat saját magam mosom, s az ingeimet vasalom.
Az életem így teljes, hogy vállaltam a cölibátust. Jézust idézzem; „Mindenkinek, mindene lettem”. A mi nőtlenségünk jele a föltámadás utáni életnek is.
A pápának joga lenne feloldani a cölibátust!

Tud főzni rektor Úr?
Nem. A tojásételeket, a teát remekül elkészítem.

Mikor találkozik a testvéreivel?

Évente négy alkalommal. Az öcsém is plébános.

A szülei látták, hogy Önt felszentelik?
Igen!

A pápa sokat utazik a katolikusok érdekében. Fel akarja hívni a szegénységre a figyelmet?

Szegények mindig lesznek köztetek – Jézus mondta. A szegények szolgálatát mindig is kiemelt feladatként kezelte a kereszténység.

Elolvastam János evangéliumot többször is. Nem találtam Jézus életéről hat éves koráig adatokat, valamint 12-30 kora közötti idő is kiesett. Mi lett ezekkel az idővel?

A II. sz- ban maradt fent írás, hogy Názáretben és környékén mindig mutogatják azokat a szerszámokat, amelyeket Jézus ácsként készített. Az evangéliumok nem önéletrajzok. Elkezdték összegyűjteni Jézussal kapcsolatos írásokat, iratokat, először a föltámadás körüli eseményeket gyűjtötték össze, majd a haláláról szóló elbeszéléseket, a csoda elbeszéléseket, példabeszédeket. Így lett meg Márk evangéliuma. Márk evangéliuma a zsidóságból megtérteknek szól. Lukács már bővebben írta le, mert Ő a pogányságból megtérteknek írt. Összegyűjtötte a gyerekségből, születésből szóló híreket is. Márk túl közel volt, János túl messze volt, azért nincs írás Jézusról születéséről az evangéliumukban. Ezek tudatosan megszerkesztett tapasztalatok voltak. Mind a négy evangélista másként látja, tapasztalta meg a történteket. János azt mondta; – sok van, amit leírtam, de még több van, amit nem írtam le. A keleti ember a lényeget akarta látni.

A rektor Úr boldogan ecsetelte az elismerései között e-díjait, amire a legbüszkébb… Távlatokban nyitotta meg a díjak mögötti munka értelmét. Önérzetes vállalta a nehézségeit, a ráfordított időt-munkát, szívesen tette, mert ez a hívatása, segíteni-tájékoztatni az embereket, a hívőket s közelebb hozni őket Istenhez. E díjak a fáradhatatlan munka termése, amit ki kell érdemelni!

Kunágota Díszpolgára , Gyula Városért Díj , Békés Megyéért Díj, Csanádapácáért Díj..

Köszönöm a beszélgetést

2015-07-14 lio-

—————————————————————

Komment: – Lacus Te vagy a király

2015. június 30. Életképek/bulvár

Nagyon boldog, erőben,karrierben gazdag névnapot kíván neked a Facebookos, Google, Twitteres barátaid, ismerőseid és a Gál Ferenc Főiskola hallgatói s még sokan mások.

Csak gratulálni tudunk az olvasottsági mutatóidhoz. Ez már tekintélyparancsoló,Magyarország egyik legelismertebb weblapja, ha tetszik valakiknek, ha nem!

Az lehet nagy Úr, nagy csillag, vagy a neve senki.

Remélem az egyéniségedhez választottuk a fotót!

Még egyszer gratula, s ne add fel az egyéniségedet. Ezért szeretünk!

——————————————————-

Olvasottsági mutatóinkat a www.fecsego.eu /közéletben olvashatjátok részletesen

Tisztelt olvasóink kérésének eleget téve nyilvánossá tesszük a 2015, júniusi olvasottsági mutatóinkat! 115 országban, minden földrészen, több szigeten, több nyelven is jelen vagyunk Oláh-István László tulajdonos-főszerkesztő //// Dear readers’ request, we publicly put the 2015 benefit mutatóinkat June reading! , On every continent, many islands, we are present in several languages in 115 countries Laszlo Olah, Stephen owner and editor in chief

———————————————————-

Tisztelt főszerkesztő , kabinetvezető-sajtóreferens Úr!

2015. június 11.  Közélet

Tisztelt főszerkesztő , kabinetvezető-sajtóreferens Úr!

Nagyon köszönjük a solti egyház által rendezett ünnepségéről írt+fotókkal díszített cikkét.

Az egész város a cikkről és Önről, valamint a munkatársairól beszél. Ilyen részletes, a népről szóló, a boldogságról és az ünnepről tájékoztató írást még nem jelent meg egyetlen újságban sem! A polgármester Úr is el van ragadtatva.

Még egyszer, köszönjük a kedvességét, hogy eljött a városunkban, ahol mindig szeretettel fogjuk várni.

Kovácsné Marika
2015-06-11 -lio-

——————————————————————

Kommentek egy csokorban…a GFF

2015. június 11.  Közélet

– Szevasz Laci. Most hallottam, – azt beszélik – hogy nem jössz a Békési rendezvényre?? A többiek már azt is tudják, hogy a GFF- n tartott rendezvényre sem jössz el! Miért, mi történt? Hiányozni fogsz!

– Szia Lacus! Igaz a hír, hogy nem leszel ott a Békési
buliban? Mi történt, beteg vagy?

– Lacika barátom! Várunk nagyon a hírvivő konferencia mai rendezvényére… nem lesz senki, aki képviselne bennünket? Te újságíró vagy és egyben hallgató is vagy nem? Gyere várunk, hozd a fényképezőgépet. Már annyi remek cikket+ fotót készítettél a GFF – ről.

– Barátom! Most hallottam, nem leszel ott a rendezvényen? Miért? Ha Te nem jössz, mi sem megyünk!

– Megharagudtál valakire Lacikám. Mi hallgatók fogjunk össze…a többi nem érdekes.

– Ismerjük a „porszívós ügyet”, talán ez van a háttérben.

– Képzeld el Lacus, olvastam a vizsgám előtt – GFF- n a Toronyt. Nem tudom, hogyan terjesztik, ám ez most nem is érdekes. Meglepődtem, a hírek kronológiáján. Tudom, Te ezt érteni fogod. Most érkezett egy e- mailem, hogy nem veszel részt a rendezvényen, sem a Békési kiránduláson. Megértelek! –puszi-

2015-06-11 -oil-

————————————————————–

 Erdő Péter bíboros a Keleti Egyházak Kongregációja tagja lett

2015. június 10.  Fecsegő hírek

Erdő Péter bíboros a Keleti Egyházak Kongregációja tagja lett


Erdő Péter bíborost a Keleti Egyházak Kongregációjának tagjává nevezték ki. Jelen kinevezéssel Erdő Péter bíboros az Apostoli Szentszék hét dikasztériumának tagja.

A Keleti Egyházak Kongregációja (latinul Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus) a római kúria szerve. IX. Pius pápa 1862. január 6-án alapította a Propaganda Fide kongregáció (Népek Evangelizációjának Kongregációja) keretében. XV. Benedek pápa 1917. május 1-jén önállósította. Hatáskörét XI. Pius pápa 1938. március 25-én jelentősen növelte. A dikasztérium szerkezeti sajátossága, hogy tagjai az összes keleti katolikus pátriárkák és nagyérsekek, valamint a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsának elnöke. Illetékessége nem csak bizonyos ügyekre, hanem bizonyos személyek és területek minden ügyére szól.

A Keleti Egyházak Kongregációjához tartozik (némely kivételtől eltekintve) a keleti rítusú katolikusokkal kapcsolatos minden ügy, még akkor is, ha az „vegyes”, vagyis más rítusúakat is érint. A keleti rítusúak fölött is megmarad azonban a Hittani Kongregáció, a Szentté Avatási Ügyek Kongregációja, az Apostoli Poenitentiaria, az Apostoli Signatura, a Rota Romana Törvényszék, valamint el nem hált házasságokra nézve az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció hatásköre. De a dikasztérium elé tartozik az ún. Keleti területek minden ügye, így a missziós és pasztorális tevékenység egészét (pl. a püspökök kinevezését) illetően még a terület tisztán latin ügyei is. A kongregáció saját földrajzi területe az, ahol a keleti rítusok régi idők óta számbeli túlsúlyban vannak. E területeket XI. Pius pápa Sancta Dei Ecclesia motu propriója és a hozzáfűzött kiegészítések határozzák meg. Az eljárás módját tekintve a Keleti Egyházak Kongregációja a VI. Pál pápa által bevezetett kúriai reform óta csak közigazgatási hatóság. Bírói úton már nem járhat el.

A Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa Leonardo Sandri bíboros.

Fotó: News.va
Forrás: Magyar Kurír

forrás:Esztergom-Budapesti főegyházmegye.hu

———————————————————-

kozma gábor rektorTisztelt Hallgatónk!

A Gál Ferenc Főiskola szeretettel hívja és várja Önt 2015. június 12-én, pénteken tartandó 2014/2015. tanévi diplomaátadó és tanévzáró ünnepségére.

Dr. Kozma Gábor
rektor

———————————————————–

kozma gábor rektorMeghívó//Kedves Hallgatóink, Oktatóink és Munkatársaink!

2015. június 9.  Közélet

Kedves Hallgatóink, Oktatóink és Munkatársaink!

Az utóbbi évek hagyományainak megfelelően 2015 júniusában ismét közösségi napot szervezünk.
A három éve történt mezőtúri, a két éve tartott szarvasi és a tavalyi gyulai kirándulás után az idén június 26-án (pénteken) Békésre látogatunk, ahol Főiskolánk hamarosan fenntartásba veszi a Tisza Kálmán Középiskolát.
Intézményünk nevében szeretettel hívom és várom nappali és levelezős hallgatóinkat, oktatóinkat, munkatársainkat a békési kirándulásra, ahol a kikapcsolódás és lelki feltöltődés mellett szakmai program is vár ránk.

Június 26-án reggel 7.30-kor indulunk különbusszal, előreláthatólag a Victor Hugo utcából, a Palánk cukrászda elől.

9.30 órakor Békésen találkozunk a szarvasi Pedagógiai Karról érkező hallgatókkal és kollégákkal, ahol a békési Szentháromság Plébániatemplomba vár minket szentmisére Nagy József esperes plébános. A szentmisét követően Kissné dr. Balogh Ibolya igazgató asszonnyal találkozunk a Tisza Kálmán Középiskolában, ahol az intézmény képzési, nevelési programjával ismerkedünk meg. 12:30-tól a belvárosban ebédelünk, majd ezt követően Izsó Gábor polgármester úr fogad minket, lesz városnézés és sportolási lehetőség is.

Várhatóan 17 órakor indulunk vissza Szegedre.

Kérem Hallgatóinkat, hogy június 20-ig jelezzék részvételi szándékukat a Tanulmányi Osztályon a to@gff-szeged.hu e-mail címen, vagy személyesen félfogadási időben.
Oktatóink és Munkatársaink jelentkezését is június 20-ig várjuk a Rektori Titkárságon Tóth Zsanett titkárságvezetőnél, a toth.zsanett@gff-szeged.hu e-mail címen vagy személyesen.

A kiránduláson való részvétel minden hallgatónknak, oktatónknak és munkatársunknak ingyenes, ami vonatkozik az utazásra, az ebédre, a szakmai és közösségi programokra egyaránt.
A sétákra és sportolási lehetőségre tekintettel hozzanak magukkal könnyű ruhát, sportcipőt is.

A szervezők szeretettel várják valamennyiük részvételét!

Üdvözlettel:
Dr. Kozma Gábor
rektor

————————————————————-

Szent Adalbert ünnepe a lengyelországi Gnieznóban

2015. június 7.  Fecsegő hírek

Szent Adalbert ünnepe a lengyelországi Gnieznóban


Április 26-án, vasárnap a lengyelországi érseki székhelyen, Gnieznóban Erdő Péter bíboros volt a Szent Adalbert emlékére tartott ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka – tájékoztat a Gnieznói Főegyházmegye honlapja.

Az érseki székhelyen tartott ünnepi szentmise homíliájában a bíboros emlékeztetett, napjainkban szép számmal élnek olyanok, akik azt várják, hogy valamennyi vallás hívei tökéletes harmóniában, bármiféle különbség nélkül hirdessék ugyanazt a meggyőződést, amelyet a közvélemény teljes mértékben elfogad. Ha ez bekövetkezne, az egyes közösségek minden nemes törekvésük dacára elveszítenék önazonosságukat. A keresztények sohasem feledkezhetnek meg arról, hogy bár ebben a világban élnek, ám nem ehhez a világhoz tartoznak, és az ő valódi mércéjük Jézus Krisztus személye.

„Az egyháznak kötelessége egyértelműen felmutatni a Krisztustól kapott örökséget, és ez a mai bonyolult világunkban is érvényes” – hangsúlyozta Erdő Péter.

„Körülöttünk új jelenségek hódítanak: például a házasság és a család intézményébe vetett bizalom egyre általánosabb hiánya, vagy például a kilátástalan szomorúságba vezető individualizmus, melyet oly nyíltan kritizált Ferenc pápa az Európa Tanácsnál tett látogatásakor mondott beszédében. Ám nekünk eme új jelenségekkel szemben is félelem nélkül kell hirdetnünk Krisztus Örömhírét, s kiváltképpen az Ő komoly erőfeszítést igénylő, ám magával ragadó tanítását a házasságról. Éppen úgy, ahogy azt a maga karizmatikus módján Szent II. János Pál pápa is tette, éppen ezért jogosan nevezték őt »a családok pápájának«” – fejtette ki a bíboros, emlékeztetve, hogy a vallásszabadságról szóló tanításában már a II. vatikáni zsinat is kinyilvánította, hogy a világi hatalom nem kényszerítheti polgárait bármely tételes vallás elfogadására. Nem azért, mintha a hit kérdésében nem létezne objektív igazság, éppen ellenkezőleg.

„Ez az igazság létezik, bár az Úristen akarata az, hogy minden ember képes legyen szabadon megtalálni és elfogadni ezt az igazságot, emberi méltóságának megfelelően. A hívő emberek magatartásának a tolerancián, az együttműködésen és az igazságba vetett őszinte meggyőződésen kell alapulnia” – hangsúlyozta Erdő Péter. Hangot adott őszinte örömének is, hogy jelen lehet Gnieznóban. Úgy fogalmazott: az egymással szomszédos országok püspökeinek találkozója a hitbéli szolidaritás különlegesen beszédes megnyilvánulása.

A Szent Adalbert ereklyéit kísérő körmenetet, amely Gniezno történelmi városmagjában haladt, Erdő Péter bíboros vezette. A menet érintette a város ama pontjait, amelyek történelmi összefüggésben állnak I. (Bátor) Boleszláv lengyel király 990 évvel ezelőtti megkoronázásával.

Az ünnepség alkalmából több mint negyven lengyel és külföldi egyházi vezető érkezett Gnieznóba. Erdő Péter mellett jelen volt többek között Dominik Duka cseh prímás; Sigitas Tamkevičius litván érsek; Mieczysław Mokrzycki lvivi (lembergi) érsek; a gnieznói érsekség területéről származó Tomasz Peta asztanai (Kazahsztán) érsek; Gerhard Feige magdeburgi püspök; a wrocławi egyházmegye nyugalmazott érseke, Henryk Gulbinowicz bíboros; Kazimierz Nycz varsói bíboros; a Lengyel Püspöki Konferencia elnöke, Stanisław Gądecki érsek és Lengyelország apostoli nunciusa, Celestino Migliore. Az ünnepségen szintén részt vettek a különböző szerzetesrendek legfőbb elöljárói és tartományfőnökei, számos szerzetes, az ifjúsági szervezetek képviselői, állami és önkormányzati tisztségviselők, egyetemisták és főiskolások, a fegyveres testületek tagjai, a megszentelt élet különböző formáit választott világiak és jelentős számú zarándok.

* * *

  Gniezno a lengyel egyház és államiság bölcsője, Közép-Európa apostola és védőszentje, Szent Adalbert szellemi örökségének őrzője. Adalbert teste 997 áprilisában – a pogány poroszoktól elszenvedett vértanúságot követően – ebben a városban talált végső nyughelyet.

A szent sírhelye fölött 1000-ben megrendezett találkozó nyomán, melynek fő résztvevői III. Ottó német-római császár és Vitéz Boleszláv lengyel fejedelem voltak, megalakult az első lengyel egyházmegye (a gnieznói érsekség ordináriusa mind a mai napig a lengyel egyház prímása), majd a fejedelem helyszínen történt megkoronázását (1025) követően Gniezno központtal létrejött a független Lengyelország.

Szent Adalbert az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye védőszentje.

A Budapesttől északra mintegy kilencszáz kilométerre fekvő város – amolyan „lengyel Esztergom” – szívében álló székesegyház baldachinos főoltárára emelve tisztelik Szent Adalbert földi maradványait.

A helyszín nekünk, magyaroknak nemcsak a nagy szent kapcsán értékes: az egykori klarissza templomban és kolostorban (ma ferences templom) őrzik az alapító, Árpád-házi Boldog Jolán (†1298) földi maradványait, aki IV. Béla magyar király lánya, így Szent Kinga és Szent Margit testvére volt (1256-ban a kaliszi és gnieznói herceg felesége lett, majd annak halála után Szent Kingához társulva, minden vagyonát szétosztva, tizenkét évig klarissza apáca volt).

Fordította: Zsille Gábor
Fotó: Gnieznói Főegyházmegye

Forrás: Magyar Kurir

forrás:   Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

-oil-

————————————————————

dr.Tóth Rózsa örmány elnökFelkérés érkezett a főszerkesztőnknek…

2015. június 3.  Fecsegő hírek

Nagy megtiszteltetés, meglepetés érte a www.fecsego.eu tulajdonos-főszerkesztőjét, Oláh István Lászlót.

A Szegedi Örmény Önkormányzat felkérte, hogy legyen a kabinetfőnök-sajtószóvivője az önkormányzatnak.

Rég óta figyelemmel kísérjük a szakmai, társadalmi, erkölcsi, valamint a kisebbségekkel való kapcsolatát, segítőkészségét. Évente több alkalommal vett részt nemzetiségi rendezvényeken s kimagasló szakmai tudásával, hozzájárult annak színvonalához!

A Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkársági média munkáját megfigyelve döntöttünk a kinevezése mellett.

Kinevezése: 2015 június 01-vel lép hatályba.

Dr. Tóth Rózsa
Az önkormányzat elnöke

——————————————————————-

dr_kozma_gaborA Gál Ferenc Főiskola tisztelettel meghívja a MAGÁNYOS ISTEN címmel kezdődő vallásközi párbeszéd konferenciára

2015. június 4.  Közélet

A Gál Ferenc Főiskola tisztelettel meghívja
a MAGÁNYOS ISTEN címmel
2015. június 11-én 13 órakor kezdődő vallásközi párbeszéd konferenciára és a 15 órakor kezdődő kerekasztal-beszélgetésre a Főiskola Klebelsberg Termébe (Szeged, Dóm tér 6.).

Program:
12.30 – 13.00 Regisztráció

13.00 – 13.10 Megnyitó
Prof. Dr. Kránitz Mihály, tanszékvezető egyetemi tanár, PPKE HTK

13.10 – 13.30 Bevezető előadás
Dr. Balázs Gábor, docens, OR-ZSE

13.30 – 13.50 A vallásközi párbeszéd három modellje
Dr. Czagány Gábor, egyetemi református lelkész, docens, Gál Ferenc Főiskola

13.50 – 14.00 A gonosz banalitásán túl: a hétköznapi ember felelőssége
Szilágyi Tamás, adjunktus, Gál Ferenc Főiskola

14.10 – 14.30 „Tudom, hogy az én megváltóm él…” (Jób 19,25) Áldozatok a mítoszban, a Bibliában és napjainkban René Girard mimetikus elméletének tükrében
ifj. Cserháti Sándor, evangélikus lelkész, Szegedi Evangélikus Gyülekezet

14.30 – 15.00 Kávészünet

15.00 – 16.30 Kerekasztal-beszélgetés résztvevői:
Cserháti Sándor evangélikus lelkész
Fekete Károly református püspök
Kiss-Rigó László katolikus püspök
Kránitz Mihály katolikus teológus
Lednitzky András zsidó hitközségi elnök
Marjovszky Tibor református teológus
moderátor: Haraszti György egyetemi tanár

16.30 órától: Zárófogadás

dr. Kozma Gábor

rektor

———————————————————-

dr_kozma_gaborMEGHÍVÓ Hírvivők konferencia 2015

2015. június 4.  Közélet

Tisztelettel ajánljuk szíves figyelmébe a Gál Ferenc Főiskola Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kar Pedagógiai Intézete által szervezett második Hírvivők Konferenciát, amelyre „Értékkereső társadalom – értékadó közösségek” címmel kerül sor.

Időpont: 2015. november 5-én 9 órai kezdettel
Helyszín: Gál Ferenc Főiskola, Szeged, Dóm tér 6.

A konferencián plenáris előadások, és műhelymunkák lesznek. A délutáni műhelyeken helyszínenként maximálisan 20 fő vehet részt, ezért a részvétel csak regisztrációval lehetséges, a jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk. A konferencia részletes programját mellékeljük.

Jelentkezni e-mailben lehet a mellékelt jelentkezési lap aláírt, szkennelt példányával a rendezveny@gff-szeged.hu címen.

Szeretettel várjuk a Hírvivők Konferencián!

Dr. Kozma Gábor

rektor

—————————————————————–

Solt, avagy az egyházi ünnep margójára…

2015. május 31. | Közélet

Solti egyházi rendezvény 003Solti egyházi rendezvény 002Solti egyházi rendezvény 025Solti egyházi rendezvény 024Solti egyházi rendezvény 023Solti egyházi rendezvény 021Solti egyházi rendezvény 020Solti egyházi rendezvény 019Solti egyházi rendezvény 018Solti egyházi rendezvény 017Solti egyházi rendezvény 015Solti egyházi rendezvény 013Solti egyházi rendezvény 014Solti egyházi rendezvény 011Solti egyházi rendezvény 008Solti egyházi rendezvény 007Solti egyházi rendezvény 006Solti egyházi rendezvény 005Solti egyházi rendezvény 004Solti egyházi rendezvény 001Solt, avagy a májusi egyházi ünnep margójára…

A XI-XIII. században a kalocsai érsekséghez tartozott, 1384-ben szerepelt először városként. Solt virágzásának a török hódoltság vetett véget, ezután már csak faluként emlegették. 1715 ben visszanyerte mezővárosi rangját, fontos dunai átkelőhely szerepének köszönhetően, majd a kiegyezést követően minősítették vissza. a városi címet 1997-ben kapta meg újra.

Finta József atya hívta fel a figyelmemet a solti egyházünnepre. Érdekelt az eseménysorozat, mivel már gyakorlatból tudom, hogy az egyházi rendezvények kimagasló teljesítménnyel működnek a hívők s a nem hívók táborában. Az egyházi eseményekre a polgárok, a családok szeretettel érkeznek. Isten közelsége s annak a tudata, hogy minket-embereket szeret, ezzel felemel magához, mivel a szívünkbe írta e e-isteni parancsot.

A rendezvény egy impozáns természeti környezetben, a templomot körbeölelő csónakázótó, ami egy mesterséges szigetet „rejtett” el. A vízi kirándulás e gyermekek számára euforiás gyönyört okozott. A programok heterogén színvilága nemcsak a gyermekek, hanem a felnőtteket is lázba hozta. Volt íjászat, kirakó ügyességi játékok, kvíz, valamint lufi hajtogatás, gipszfestés, s amit nagyon élveztek a családok a rongylabdadobálás.

Dr. Bábel Balázs érsek Úr megnyitó miséje a szívekben kopogott.
A város plébánosa Vass Huba a rendezvény „szóvivője” s aktív résztvevője, kimagasló szeretete manifesztálódott a gyermekek és a felnőttek irányába. Folyamatosan tájékoztatta a résztvevőket az események alakulásához. A gyermekek permanensen kérdezgették.
A meghívott vendég Jenei Gábor a Kecskeméti Nagytemplom plébánosa volt.
A város polgármestere Kalmár Pál saját pékségéből hozta a kalácsminőségű kenyeret.

Szerkesztőségünk telefonegyeztetést követően részt vett az eseményen három fővel. A www.fecsego.eu kulturális rovatvezetője dr. Tóth Rózsa tanár- filozófus asszony, aki egyben a Szegedi Örmény Önkormányzat elnök asszonya is, el volt ragadtatva. Kiemelte a bábszínház előadásának profizmusát. A gyerekek, a felnőttek is szájtátva, vastapssal jutalmazták az előadott meséket, az előadóművészek teljesítményét. – majd ezt követően elérkezett az ebéd ideje.
A bográcsokban főtt a sertéspörkölt, valamint a felállított sátorokban ingyen kávét, üdítőket, szódavizet szolgáltak fel.

Tisztelt Érsek Úr!

Nagyon köszönjük e remek rendezvényt, ami közelebb hozta az embereket, a családokat Istenhez, a szeretethez, a hithez.

2015-05-31 -oil-

—————————————————————

A keresztényi egyház születésének ünnepe Benyik atyánál, avagy a pünkösd varázsa

2015. május 25. | hozzászólás | Közélet

2015 május pünkösd Benyik 0342015 május pünkösd Benyik 0352015 május pünkösd Benyik 0312015 május pünkösd Benyik 0272015 május pünkösd Benyik 0262015 május pünkösd Benyik 0252015 május pünkösd Benyik 0242015 május pünkösd Benyik 0232015 május pünkösd Benyik 0212015 május pünkösd Benyik 0202015 május pünkösd Benyik 0192015 május pünkösd Benyik 0182015 május pünkösd Benyik 0132015 május pünkösd Benyik 0122015 május pünkösd Benyik 0112015 május pünkösd Benyik 0082015 május pünkösd Benyik 0052015 május pünkösd Benyik 004 A keresztényi egyház születésének ünnepe Benyik atyánál, avagy a pünkösd varázsa

„A” professzor szervezésében megindult a pünkösd ünnepe a szegedi Tátra téri plébánián. Közel kettőszáz hívő tisztelte meg a mi… atyánk – GFF hallgatói- rendezvényét.

Alig fértünk be a plébániára. Fel volt díszítve a templom. A falakon piros lufikkal s bibliai idézetekkel vonzották a hívők gondolatvilágát.Isteni szeretet vette körül a hallgatóságot.

A megnyitóban, Benyik atya rámutatott az ünnep értékeire, s belső világának hullámzó heterogén jelentőségére. Kicsomagolta az információkat és érthetővé tette annak eszmeiségét, lényegét.
A gyermekek tátott szájjal hallgatták az atyát. – majd ezt követően bemutatta a meghívott vendégeket: –
Deme Tamás, Szécsi József teológiai professzorokat, valamint Bene Zoltánt a Magyar Írószövetség Csongrád megyei Írócsoportjának elnökét, valamint a Szegedi Írók Társaságának elnökségi tagját (mi kollégák vagyunk az írók társaságában szerkesztő)
Az előadók kiemelték a szeretet- gyűlölet fogalmának horderejét. Mindegyikük más-és más oldalról közelítette meg az eszmei mondanivalóját. Ahogy lehullottak a színes papírok a fogalmakról, ezáltal vált tisztábbá s érthetőbbé e szavak ereje- mondanivalója.
A teológusok rámutattak, hogy a gyűlölet szava megtalálható az Ószövetségben s az Újszövetségben is egyaránt.

Szécsi professzor az előadásában analizálta a történeti forrásokat, s közben példákkal világosította meg a tényt. A biblia lassan alakult ki! Beszélt a Biblia történetéről,szereplőiről, majd a honfoglalás zivataros évtizedeiről. Amit totális háborúnak nevezett!
A Zsidóság történeteiről lerántotta a fátylat és megemlítette az Örmény genocídiumot is!
Gyulai megyéspüspök Úr szegeden bocsánatot kért az egyház bűneiért.

Bene Zoltán író a felszólalásában a szeretet valamint a gyűlölet párharcát mutatta be. Az érveit a bibliából idézte. Az agresszió az emberben lakozik. A gyűlölet a legrosszabb emberi tulajdonság. Káin s Ábel példájával ecsetelte a bűnt, ami az emberben kódolva van. A felelősséget vállalni kell. – majd így folytatta; a szeretet a legkiválóbb adomány, ami Istentől származik.

Frakciók alakultak a három előadó vezetősével. Kialakult egy dialektika, amely közelebb hozta az embereket egymáshoz.
Benyik atya bemutatta a vendégeket, akik nemcsak Magyarországról, hanem a környező országokból is érkeztek, pl; – Pozsonyból, Csíksomlyóról…stb

A pünkösd zárásaként ebéddel tisztelték meg a hívőket
2015-05-25 -oil-

—————————————————————

Sajtóközlemény/Tisztelt Szerkesztőség!

 

Tisztelt Szerkesztőség!

Május 24. és 25-én Pünkösdölő rendezvényünk alkalmával a már-már elfeledett hagyományokat, a Dél-Alföldhöz kapcsolódó szép népszokásokat elevenítünk fel a skanzenben.

Az ünnep leglátványosabb momentuma az Ányási kápolna felavatása lesz, május 24-én. A kápolnát ökumenikus szertartás keretében
Dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke valamint Juhász András, a Csongrádi Református Egyházmegye esperese avatja fel. Az ünnepségen beszédet mond dr. Juhász Tünde, a Csongrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.

Az V. Magyar Világtalálkozó programjaihoz csatlakozva május 25-én, „Gyere haza, várunk!” mottóval Európai Ifjúsági Találkozót szervezünk.

Az Ányási kápolna felavatására, valamint az azt megelőző körmenetre, illetve a rendezvény egyéb programjaira szeretettel várjuk a sajtó képviselőit!

Mellékleten küldöm a rendezvényről szóló sajtóközleményt, amely a részletes programot is tartalmazza, valamint a rendezvény plakátját további felhasználásra. Kérem, amennyiben módjukban áll jelentessék meg hírünket, illetve személyes jelenlétükkel járuljanak hozzá annak sikeréhez!

—————————————————————

Gál Ferenc Pázmány Páter egyetem volt rektora

Az idén született 100 éve Gál Ferenc

 

Az idén 100 éve született és 1998- ban elhunyt Gál Ferenc a magyar teológia egyik legjelentősebb alakja, a rendszerváltozást követően a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alakító rektora volt.
1986- ban megjelent ” A kereszténység, mint vallás” című kötete a természetes és a természetfölötti vallás kapcsolatát állítja az olvasók elé.

Gál Ferenc műve A Jel Kiadó gondozásában jelent meg először, születésének centenáriuma alkalmából a Szent István Társulat most ismét kiadta a kötetet, a Szent István könyvek sorozatában.

forrás:Toronyirány IX.19. 2015.május 10.

————————————————————

finta atyaEgyházmegyei Családmajális 2015. Solt

Szeretettel és színes programokkal várjuk a családok apraját-nagyját!

Bővebb infó az alábbi plakáton!

Dátum:
2015. május 30.
Plakát:
 

—————————————————–

prof benyik

A 2015. május 25-i Családi Nap programja

9.30 – 10.00 Gyülekezés, regisztráció, ebédjegyek átvétele ( Szent Gellért Templom)
10.00

<strong>Programot megnyitja – Dr. Benyik György</strong>
10.00 – 11.30 Három előadás a „Gyűlölet és kiengesztelődés” témakörben, a templomban

Meghívott előadók:
Deme Tamás
Szécsi József
Bene Zoltán

11.30 – 11.45 Rövid szünet

11.45 – 12.30 Kiscsoportos beszélgetés három szekcióban, az előadók vezetésével.

12.30 – 14.00 Ebédszünet
(Ingyenes ebédet azoknak tudunk biztosítani, akik legkésőbb május 18-ig feliratkoznak a plébánia irodájában)

14.00 – 15.00 Bibliamásoló csoportok bemutatkozása a templomban

15.00 – 15.45 A csoportbeszélgetések tapasztalatainak megosztása a templomban

15.45 – 16.00 Szünet

16.00 – 17.30 Gyermekhangverseny a templomban

17.30-18.00 Szünet, felkészülés a szentmisére

18.00 – 19.00 Szentmise

Párhuzamosan futó programok:

10.00 – 12.30 A témához kapcsolódó játékos gyermekfoglalkozások (6 éves kortól)
A kisebbekkel a családi napközi gondozói foglalkoznak a közösségi házban

14.00 – 15.45 Aszfalt-rajzverseny a Tátra téren
A programok tájékoztató jellegűek. Érdeklődni és ebédre bejelentkezni személyesen az irodában, vagy a 62-483-750; 20-823-19-79 telefonon és az iroda@szegedtarjanplebania.hu e-mail címen lehet.

forrás:professzor dr. Benyik György
<strong>

A hit hegyeket mozgat!

A Korintusi levél 13. fejezetében található szeretet himnuszban ez a képesség alá van rendelve a szeretetnek, amikor azt írja az apostol: „Legyen bár akkora hitem, hogy hegyeket mozgat, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek.” 40 évvel ezelőtt a hit téglákat mozgatott meg, amikor Singer Ferenc plébános és Udvardy József püspök kezdeményezésére egy magánházat „imahely bővítés” címén templommá alakítottak a tevékeny hívek összefogásával. A feladat és a cél összegyűjtötte és felszínre hozta az emberekben rejlő jóindulatot és elnyomott vallási érzést és a téglák tanúskodtak arról, hogy ha sok ember áll össze, templommá formálja a jóindulatot.

Amikor a jubileumra készültünk ezt a jelenséget szerettem volna megismételni. Igaz én csak egy mustármagnyi hittel indultam neki a Biblia kézzel történő lemásolása programjának. De ismét igazolódott, hogy még a kicsinyke hit, az Isten írott igéjének szeretetével társulva, csodát tud művelni. Ennek a csodának kézzel írott példái már érkeznek a Szeged Tarján-városi Szent Gellért plébániára. Azt kell mondani, a ti hitetek megerősítette az én hitemet és az összeállt kötet jól dokumentálja, hogy mennyi Isten utáni sóvárgás rejtőzik az emberekben és egy jó ötlet felszínre hozhatja azt.

A felhívásunkra az országban és annak határain túl több mint 200 csoport kezdte el másolni a szent szövegeket. Előbb csak Szegeden fogtak össze a felekezetek, a társadalom minden rétegéhez tartozók, a rabok, a tanárok, a sportolók, a professzorok, az egyszerű olvasó emberek, a felnőtt keresztségre készülők, az iskolák növendékei, a hitoktatók, a különböző felekezetekben imádkozó hívek, hogy tanúságot tegyenek hitükről. Majd ez a csendes mozgalom gyorsan elterjedt a Kossuth és a Katolikus rádió, valamint az Újember és a Keresztény Élet, a Keresztény Szó, az Igézők, az internet és a Facebook segítségével, és számomra ismeretlen falvak imádkozói csoportjai mozdultak meg, sőt nagyon sok magán személy is, sőt a határon kívüli cserkészek, a belgiumi és a római keresztények, és csatlakozva programunkhoz kezdték másolni a szent szövegeket.
Pünkösdkor olvasni szoktuk Isten szava eleven átható erő, de most megéltük ez az erő a jelenben is működik. Köszönöm mindenkinek, aki elküldi a kézjegyével hitelesített hitvallását, hogy összeálljon egy könyvé, amely Isten szavát nem csak őrizte évezredeken át, hanem mindig újra élesztette az olvasókban. Köszönöm mindenkinek, aki ellátogat hozzánk, hogy megismerjük egymás arcát, köszönöm azoknak, akik fényképet küldenek templomukról, a másolás helyéről, hogy dokumentáljuk itt működött a Szentlélek és még sok más nem dokumentált helyen is.
Köszönetül szeretném ide másolni azt a listát, akikkel kapcsolatot tartottunk a másolás érdekében és azokat a helyeket, amelyeken a másolás történt, hogy egymásra ismerjetek a nevek és a helyek olvasása kapcsán.

—————————————————————

HÁBORÚ, GYŰLÖLET, KIENGESZTELŐDÉS A BIBLIÁBAN

A konferencia időpontja: 2015. augusztus 27-29.

helyszíne: Gál Ferenc Főiskola H-6720 Szeged, Dóm tér 6.

elérhetősége: benyik.gyorgy@gmail.com

Előadók listája Bk2015.

Előadó Egyetem Előadás címe

1 AKIYAMA Manabu, János
Tsukuba (J) Felülkerekedés a gyűlöleten János evangéliumában
2 Benkő István Székelyudvarhely (RO) “nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni” – Jézus és a szír-föníciai asszony párbeszédének recepciója az első és mai olvasóknál.
3 Benyik György Szeged (H) Szeresd felebarátodat, gyűlöld ellenségedet (Mt 5,43)
„Love your friends, hate your enemies.” (Mtll 5:43)
4 Cifrak Maro Zagreb (HO) aganakteo – „wütend sein“
Eine Reaktion bei der Tempelreinigung (Mt 21,15)
5 Czire Szabolcs Kolozsvár (Ro) Tarts oda a másik arcodat is! Egy közelebbi pillantás a jézusi erőszakmentesség alapszövegeire. (Mt 5,38-42 // Lk 6,27-30)
Turn to them also the other cheek! A closer look to the foundational texts of Jesus’ nonviolence. (Mt 5:38-42 // Lk 6:27-30)
6 Csernai Balázs Veszprém (H) A világ gyűlölete
7 Fodor György Budapest (H) A Bileám jövendölés és az Ókori Kelet.
8 Horváth Endre Szabadka (SRB) „Igazságban ítél és csatázik”.
Isten Igéjének háborúja a Jel 19,11-16 szerint.
„Gerecht richtet er und führt den Krieg”.
Der Krieg des Wortes Gottes nach Offb 19,11-16
9 Kocsi György Veszprém (H) Gedeon két arca. Erőszak és erőszakmentesség Gedeon történetében (Bír 6-9). Die Gewalt und Gewaltlosigkeit in der Geschichte Gideons (Ri 6-9)
10 Kocsis Imre Budapest (H) A tengeri és a szárazföldi vadállat a Jelenések könyvében (Jel 13). Das Tier aus dem Meer und das Tier vom Land in der Johannes-Offenbarung (Offb 13)
11 Maros Balázs Levente Győr (H) A ruha és ami abban rejtőzik – biblikus antropológiai megfontolások a ruházat metaforikus értelmezéséről
12 Oláh Zoltán Gyulafehérvár (RO) Hermeneutikai küzdelem a 137 zsoltár terrorénekével.
Hermeneutisches Ringen um das Terrorbild im Psalm 137
13 Pecsuk Ottó Budapest (H) “A zélosz pozitív és negatív jelentései Pál leveleiben” (Positive and negative meanings of zelos in Paul’s epistles).
14 Schmatovich János Győr (H) Az egyházi tisztségviselők a kiengesztelődés szolgálatában”. Az 2Kor 5,11-21 szakasz üzenete.
15 Tokics Imre Budapest (H) Haza és ellenség az Ószövetségben
Home and Enemy in the Old Testament
16 Hausmann, Jutta Budapest (H) Az erőszak feldolgozása a zsoltárokban = Der Umgang mit Gewalterfahrung in den Psalmen

forrás:professzor dr. Benyik György

—————————————————————-

Kedves Hallgatók!

Szeretnénk tájékoztatni a 2014/2015-ös tanév Hallgatói Önkormányzatának önjelölési névsoráról.

1. György Csaba II. évfolyam
2. Kolenák Márk II. évfolyam
3. Korponyai Ernő I. évfolyam
4. Kovács Zoltán II. évfolyam
5. Marton Gábor IV. évfolyam
6. Tóth Evelin III. évfolyam
7. Ungvölgyi Zsuzsanna I. évfolyam
A szavazás május 11-13-ig (hétfőtől-szerdáig) fog tartani, lehet a HÖK irodában is szavazni mindennap 9-12 óra között, valamint a Választási Bizottság a tanórák végére is be fog bemenni évfolyamonként.
A szavazás részleteiről holnap fogunk Benneteket tájékoztatni e-mailben.

Üdvözlettel:
Tóth Tibor
Ocskó Ágnes
Pecsmán Viktor

2015.május 07

————————————————————-

Tisztelt Hallgatók!

Főiskolánk 2015. május 4-6. között (hétfő-szerda)
tartja az aktuális HÖK választás évfolyam szerinti fordulóját!

A jelöltlisták átvehetők: hétfő reggel 10 órától személyesen a HÖK irodában!

2015. május 7-én (csütörtök) a listára bekerült önjelöltek névsorának kihirdetése történik!
A Választási Bizottság 2015. május 11-13-ig (hétfőtől-szerdáig) megtartja az úgynevezett „urnás” szavazást!

Minden önjelölt köteles egy önéletrajzot és egy motivációs levelet leadni, az önjelölést igazoló papír mellett május 6-án (szerda) 12 óráig a HÖK irodában!
Amennyiben ez nem történik meg, az önjelölés érvénytelennek számít.

A motivációs levélben elsősorban az szerepeljen, hogy a jelölt miért szeretne a Hallgatói Önkormányzat munkájában részt venni, terjedelme maximum egy oldal lehet.

Az önjelöléshez szükséges, hogy a hallgatónak előző féléves tanulmányi átlaga jó rendű legyen, valamint aktív hallgatója legyen e félévben és a következő tanévben a Főiskolának!

Megjelenésetekre és együttműködésetekre feltétlenül számítunk!

HÖK

————————————————————

Kedves Hallgatók!

Szeretettel hívjuk és várjuk a Gál Ferenc Főiskola hallgatóit a kántor szakos hallgatók és oktatóik közreműködésével 2015. május 6-án, szerdán 16 órakor a Klebelsberg teremben megrendezendő házi koncertünkre.

A koncert célja, hogy bepillantást engedjünk a kántori tevékenység sokszínűségébe a jelenlegi ünnepkörhöz kapcsolódóan.

A koncertet követően szerény agapéra várunk minden jelenlévőt!

Üdvözlettel:
Kántor szakos hallgatók és oktatóik

————————————————————–

Sajtóhír/Kedves Hallgatók!

 

dr_kozma_gaborKedves Hallgatók!

A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium tehetséggondozó programja keretében, hallgatóinak közreműködésével színre viszi William Shakespeare: A velencei kalmár című komédiáját.

A bemutató időpontja: 2015. május 11. hétfő 19 óra
Helyszíne: Kisszínház
(Szeged, Horváth Mihály u. 3.)

Jegyek igényelhetők: titkarsag@szkrsz.hu e-mail címen vagy a
20/450-45-33-as telefonszámon.

Üdvözlettel:

Dr. Kozma Gábor
rektor

———————————————————-

Tisztelt Hallgatók!

Főiskolánk 2015. május 4-6. között (hétfő-szerda)
tartja az aktuális HÖK választás évfolyam szerinti fordulóját!

A jelöltlisták átvehetők: hétfő reggel 10 órától személyesen a HÖK irodában!

2015. május 7-én (csütörtök) a listára bekerült önjelöltek névsorának kihirdetése történik!
A Választási Bizottság 2015. május 11-13-ig (hétfőtől-szerdáig) megtartja az úgynevezett „urnás” szavazást!

Minden önjelölt köteles egy önéletrajzot és egy motivációs levelet leadni, az önjelölést igazoló papír mellett május 6-án (szerda) 12 óráig a HÖK irodában!
Amennyiben ez nem történik meg, az önjelölés érvénytelennek számít.

A motivációs levélben elsősorban az szerepeljen, hogy a jelölt miért szeretne a Hallgatói Önkormányzat munkájában részt venni, terjedelme maximum egy oldal lehet.

Az önjelöléshez szükséges, hogy a hallgatónak előző féléves tanulmányi átlaga jó rendű legyen, valamint aktív hallgatója legyen e félévben és a következő tanévben a Főiskolának!

Megjelenésetekre és együttműködésetekre feltétlenül számítunk!

HÖK

———————————————————–

Kedves énekelni szerető Hallgatók!

2015. április 23. | hozzászólás | Kultúra

dr_kozma_gaborKedves énekelni szerető Hallgatók!

Főiskolánk vegyeskara április 24-én pénteken 13 órakor a H teremben tartja alakuló próbáját. Bemutatkozó zenei szolgálatunkat a június 13-i Te Deum alkalmára tervezzük.
A tervek szerint Halmos László: Minden földek című kompozícióját tanulnánk meg. (A művet valószínűleg többen ismerik, a kotta az alábbi linken letölthető:

http://magnavoce.hu/site-content/kotta/Minden%20f%C3%B6ldek%20-%20Halmos%20L%C3%A1szl%C3%B3.pdf)

Karvezető: Laczó Zoltán Vince

Mindenkit szeretettel várunk az új vegyeskar alakuló próbáján!

Üdvözlettel:
Dr. Kozma Gábor
rektor

————————————————————–

dr_kozma_gaborVendégtanár előadások a Gál Ferenc Főiskolán 2015. április 23-án

2015. április 15. | hozzászólás | Kultúra

Vendégtanár előadások a Gál Ferenc Főiskolán 2015. április 23-án

A kurd kérdés Törökországban és a békefolyamat valamint Az iszlám, a szekularizmus és a politika Törökországban


Előadó:
Dr. Ödül Celep egyetemi docens

Işık University Faculty of Economics and
Administrative Sciences
Department of International Relations

Helyszín: GFF Glattfelder Terem (Szeged, Dóm tér 6. II. em.)
Időpont: 2015. 04. 23-án (csütörtök) 10‒12.30 óráig
Program:
10.00-10.10 Megnyitó:
Dr. Szigeti Andrea intézetvezető docens (GFF)

10.10-10.50 A kurd kérdés Törökországban és a békefolyamat

Dr. Ödül Celep egyetemi docens, Işık Egyetem

10.50-11.00 Kávészünet

11.00-11.50 Az iszlám, a szekularizmus és a politika Törökországban

Dr. Ödül Celep egyetemi docens, Işık Egyetem
11.50-12.15 Kérdések, hozzászólások

Az előadások nyelve angol, szinkrontolmácsolással.

Tisztelt Hallgató!

2015. április 23-án 10-12.30 óráig tart előadásokat Dr. Ödül Celep, az isztambuli Işık Egyetem docense ‘Turkey’s Kurdish Question and the Peace Process’, valamint ‘Islam, Secularism and Politics in Turkey’ címmel a II. emeleti Glattfelder Teremben (volt Tanácsterem).
Az előadások nyelve angol, szinkrontolmácsolással.

Valamennyi hallgatónkat hívom és várom az előadásokra!

Üdvözlettel:

Dr. Kozma Gábor
rektor

————————————————————-

dr_kozma_gaborprof dr. darius papQuality in the Experience of Teaching and Learning

 gff előadás 04 14 001gff előadás 04 14 002gff előadás 04 14 003

Quality in the Experience ofgff előadás 04 14 004
Teaching and Learning

Lecturer:
Prof. Dr. habil. Dariusz Stępkowski

Cardinal Stefan Wyszynski University
Faculty of Pedagogical Sciences
Philosophy of Education Department
Warsaw, Poland

Venue:
Gál Ferenc College, Glattfelder Hall
(Szeged, Dóm tér 6, 2nd floor)

Time:
2‒4 p.m. 13.04.2015
2‒4 p.m. 14.04.2015

Tisztelt Hallgató!

A korábbi tájékoztatásra hivatkozással megküldöm Ft. Dr. habil Dariusz Stępkowski professzor előadásának plakátját is. Az előadásokra 2015. április 13-án (hétfőn) és április 14-én (kedden) délután 14-16 óráig kerül sor a II. emeleti Glattfelder Teremben (Tanácsterem).

Stępkowski professzor a varsói Cardinal Stefan Wyszynski University oktatója, és a velük kötött Erasmus program keretében látogat hozzánk.

Valamennyi hallgatónkat hívom és várom az előadásokra!

Üdvözlettel:

Dr. Kozma Gábor
rektor

—————————————————————

Minden kedves, Barátaimnak, ismerőseimnek, rosszakaróimnak,

továbbá  a GFF hallgatóinak, csoporttársaimnak, tanárainknak kellemes, békés áldott húsvéti ünnepeket kívánok

oil; www.fecsego.eu nemzetközi hírportál

————————————————————-

Jézus szenvedéstörténete Szegeden az Erzsébet Ligetben, avagy Újszegedi Szabadtéri Passiójáték

dr thorday plébános újszeged 058dr thorday plébános újszeged 057dr thorday plébános újszeged 055dr thorday plébános újszeged 052dr thorday plébános újszeged 050dr thorday plébános újszeged 049dr thorday plébános újszeged 045dr thorday plébános újszeged 047dr thorday plébános újszeged 042dr thorday plébános újszeged 035dr thorday plébános újszeged 034dr thorday plébános újszeged 033dr thorday plébános újszeged 031dr thorday plébános újszeged 029dr thorday plébános újszeged 025dr thorday plébános újszeged 020Jézus szenvedéstörténete Szegeden az Erzsébet Ligetben, avagy Újszegedi Szabadtéri Passiójáték

Thorday Attila atya fejéből pattant ki a Passiójáték ötlete. A helyszín remek megoldást jelentett a Szegedieknek. Az ötlet színpadi megoldásában segítséget nyújtott Keserű György piarista atya, a Diákszínpad vezetője, valamint Kaj Ádám rendező.

Lassan összeállt a forgatókönyv. – abban egyetértettek, hogy a csíksomlyói passió 400 évszázados szövege legyen az irányadó. Mit is jelent ez? Verses, népies darab elevenedett meg a nézők előtt.

Érdekességként egy újítást vezetett be Thorday atya…a szereplőgárdát kétfelé osztották a rendezők. Egyik csoportot Keserű atya, míg a másikat Kaj Ádám irányította szakmailag.

dr thorday plébános újszeged 019A mozgószínpad helyszíneit – 6 helyszín- 150 méteres körzetben mozgatták. A nézők fegyelmezetten körgyűrűt alkotva zárták le a pódiumot. Az első helyszín: Lucifer Letaszíttatik Az Égből s az Ördögök Tanácsa megalakul. A második helyszín A Messiás Bevonulása Jeruzsálembe, Júdás Megkísértése, majd a Gecemáni Kertben jelenet következik, Krisztus Kajafás Előtt, s ezt követően Péter Megtagadja Mesterét, Krisztus Pilátus előtt, s a Golgota zárja e remek előadást. A nézők vastapsa kísérte az Epilógust.

Köszönjük a közel 1000 nézőnek, az amatőr diákoknak-egyetemistáknak, akik élethűen visszaadták a 2000 éves történetet.

2015.március 30 -lio-

————————————————————-

Helosztok!

Többen megkerestek, hogy indítsunk fotó sorozatot, amelyben nemcsak a hallgatók, hanem a tanáraink is vegyenek részt.

Ezek a fotók lehetnek családi, gyermekkori, unokák, nagymamák, vagy életképek, játszótéri jelenetek,  ebédközben a család, sétálás  a tavaszi virágerdőben, múzeumlátogatás…stb.

E- fotókat lehet-kell pontozni!

A győztesnek dedikálom a legújabb kötetemet!

A fotókat  küldjétek – lehet szöveget is hozzátenni-a főszerkesztő@fecsego.eu  e-mail címre!!!!

Várok ötleteket, hogyan lehetne még jobbá-érdekesebbé tenni a blogot…

Több képekkel, bejegyzéssel színesebbé tehetnénk a mi kis aranyvirág blogunkat. Továbbá várjuk az oktatók, az atyák anekdotáit, valamint a támogatásukat!

Ebből összeállítanánk egy varieté anyagot ( ki – mit- tud) + fotósorozatot, amit a Klebelsberg terembe mutatnánk be egy előadásban. Megválasztanánk a rendezőt, az operatőrt, a dramaturgot, a “színészeket”…stb.

Nagy szeretettel-tisztelettel felkérem a Püspök Urat, a Rektor Urat, támogassák a véleményükkel, javaslataikkal egyéniségükkel,  aktív részvételükkel a hallgatók ambícióit!!!! Várjuk javaslataikat!

Bármikor a főiskolán is megkereshettek s elmondhatjátok a véleményeteket erről a kiemelkedő “kimittud” lehetőségeiről.

-lio-

—————————————————-

Videó: így űzik az ördögöt Argentinában – Csak erős idegzetűeknek!

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wm80WWJzv7Q

Videó: így űzik az ördögöt Argentinában – Csak erős idegzetűeknek!

Ritkán látni ilyen felvételt, most azonban teljes egészében megörökítették egy argentin templomban, hogyan űztek ördögöt egy 22 éves fiatal nőből, aki eközben artikulátlan hangon üvöltött.

Fotó: YouTube

Ördögűzést végeztek egy argentin templomban egy 22 éves nőn, akinek csak a keresztnevét hozták nyilvánosságra, a procedúráról pedig annyit lehet tudni, hogy a fővárosban, Buenos Airesben hajtották végre a Lutheránus Karizmatikus Egyházban Manuel Acuna püspök irányításával. A felvételen látható, amint a félig öntudatlan állapotban lévő Laurát bekísérik a szentélybe, ahol már papok serege várja. Lefektetik a nőt egy matracokból összerakott ágyra, amit kereszttel díszített selyemlepedő takar, majd felülről is betakarják őt egy keresztes lepellel.

A következő másodpercekben kezdetét veszi az eljárás: az 52 éves püspök irányításával a papok elkezdik a szent szövegeket kántálni, mire Laura teste görcsösen összehúzódik és elkezd vonaglani a földön. Ahogy egyre több imát mondanak rá és előkerül a kereszt is, úgy válik Laura állapota egyre ijesztőbbé, artikulátlan hangon üvölt és próbál kiszabadulni, a legjobban láthatóan akkor szenved, amikor a fakeresztet hozzáérintik a testéhez. Aztán elkezd öklendezni, az egyik papnő egy rongyot tart a szája elé és letörli a fehér habbá gyűlő nyálat, egy pillanattal később pedig hirtelen véget ér az egész, Laura teste elernyed, és már csak némi vízre van szüksége, hogy magához térjen a megpróbáltatások után.

Acuna püspök szerint az eset a bizonyíték rá, hogy a gonosz valóban létezik, nem egy elmélet, nem valami elvont dolog, hanem a személyiségünk része, és nem valami metafora. Épp ezért küzdeni kell ellene, és most már Laura is újra szabad.

——————————————————–

Helosztok…

Ma kaptam a kiváló hírt.

2015.április 14-n 18 órai kezdettel dedikálom a köteteimet Szegeden a Bálint Sándor Művelődési házban

erotika elnyúló árnyaiIMG_0003izzó vágyakIMG_00042B79A3C6

Többen kérték mutassam be a babafotómat

-oil-

-oil.

————————————————————

A vélemények szőnyegbombázása!

Elég sok e-mailt, telefont kaptam, ami nem éppen dicsért, inkább egy kemény véleményt formáltak meg  velem szemben az olvasóink.  Szórakoztatott, később elgondolkodtatott…A vélemény szabad a hír kötelező!- e szlogen partján , amit a Duna-Tisza vize mos képlékeny… de mégis biztos alapokon áll. Sokan, azt firtatták, miért álltam le  a vélemény nyilvánítással. Talán átmentem hangyászba? Mért nem írtam a “pogácsaként” elhíresült dolgokról.

Idézek az esemesekből.

“Kedves Laci, csalódtunk benned. Idáig imádtuk a blogod és a véleményedet… talán történt valami, – nyaliztál- vagy valakik leállítottak”

-Nem! Nem állítottak le. S nem nyaltam be. Ez nem az én stílusom!

“Laci. Mért nem írtál a konferenciáról, s ami ott történt. Tőled nem ezt vártuk el. Gyáva vagy, vagy kivágták a nyelvedet? Mitől és mi miatt hátráltál meg, vagy kifogytál mint az almás-kosár”

-Az igaz, tényleg nem írtam a konferenciáról. Egyébként egy kiváló szervezés mellett az előadók sziporkáztak, valamint az előadások nyílt gazdag tartalma magával ragadott. Senki nem kért fel az írásra…

“Mi történt a Novotel szállóban? Számtalan szellő  lebegett s hozta a híreket… Te visszahúzódtál.  Ettől hangosak a folyosók. Az Ukrán parlament elnök asszonyával mért nem készítettél riportot… mi volt az oka!”

– Tény!Valóban nem készítettem riportot. Megegyeztünk az elnök asszonnyal egy későbbi időpontban.

“Főszerkesztő Úr! Azt csicseregik a madarak, hogy  aranygyűrűs újságírói díjat kaptál”

-Igen!

Köszönöm az észrevételeket, itt csak az enyhébb véleményeket tettem rá. A nyomdafesték nem mindent bír el.

Továbbra is várom a véleményeteket. Én tisztelem azokat az embereket, akik nyíltan ki állnak a véleményük mellett s hangoztatják is.

Oknyomozó-tényfeltáró újságíróként megszoktam, hogy kapok hideget-meleget s mindenben próbálnak lejáratni, legalábbis megpróbálják…  A hazugságok lebegtetése előbb vagy utóbb kipukkannak!

Vannak olyan “vezetők”, akik a háttérből irányítják az eseményeket, s a csicskáikat küldik ellenünk. A pajzs  -ami emberekből áll- az szétfoszlik, mint az álom.

Tudjátok, az én életem menete nagyon hasonlít Jeremiáshoz. Most döbbentem meg, mikor olvastam az életrajzát. Önként választottam a falra kifüggesztett lehetőségek közül a ZH-hoz. Valami irányította a kezem…

Később döbbentem meg, nem ebből kellett volna választanom! A hideg kirázott!

Engem is sokan megvetnek, nem értenek meg, vagy kevesen értenek meg. Elismernek, de nem nyilvánosan! Mindenkivel perlekedek, ebből a családom is kiveszi a részét – de az igazság mellett. Igaztalanul meghurcoltak a hatalommal rendelkező lokális-globális “vezetők”. Ám az Isten nem engedte el  kezemet.. (mint Jeremiásnak) szenvedni meg kell, ha ezt a pályát választottam.

Büszkén vállalom a tényfeltárást, s annak minden sötét bugyrát, mert evvel is a polgárok és az ország érdekeit védem. Mert, ha mi nem lennénk, akkor…

2015.március11

-oil

————————————————————

dr_kozma_gaborTisztelt Hallgatók!

 Főiskolánk az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködésben megtartotta  a „XX. századi népirtások Európában és a keresztény-zsidó együttélés színterei ma” című nemzetiségközi tudományos konferenciát, ami egyedül álló jelentőséget kapott a tárgyalt kérdések értelmezésében. A konferencia programjában meghirdetettek szerint vezető hazai és külföldi szakértők tartottak előadásokat, ami páratlan lehetőséget nyújtott hallgatóink számára is tudományos ismereteik elmélyítésében. A Főiskola törekvése, hogy a képzések tudományos tartalmait konferenciákkal és más szakmai rendezvényekkel is erősítse, tehát elvárás az azokon való hallgatói részvétel. Sajnálatos, hogy a levelező tagozatosok mellett alig volt nappali tagozatos hallgatónk a konferencián, és nem éltek a számukra biztosított lehetőséggel, akkor sem, amikor az házon belül is elérhető volt, a szorgalmi időszak közepén. Főiskolánk oktatói, munkatársai nagyon sokat dolgoznak azért, hogy ilyen rendezvényekre sor kerülhessen, a nehéz gazdasági helyzetben a hallgatók fejlődésének javát szolgáló eseményekhez forrást találjanak.

Tekintettel Főiskolánk szakjaira, az ilyen rendezvények, az azokon tárgyalt kérdésekben és a szakmai és társadalmi életben való tájékozódás a képzések elválaszthatatlan részét képezik, felkészítenek a leendő közösségüket tudással és tapasztalattal, felelősséggel vezető keresztény értelmiségi szerepre. Vagyis a főiskolai tudományos rendezvényeken való részvétel nem fogyasztói kérdés, hogy igénybe veszi-e valaki vagy sem, hanem a hallgatói lét és a későbbi értelmiségi életforma összetevője. Szomorú, ha nem így van, mert akkor ellentétes az értékközpontú életrendünkkel. Hallgatóinknak törekedniük kell arra, hogy képzési idejük során mindenféle fejlődési lehetőséget kihasználjanak, hiszen leendő munkahelyükön hamarosan már őket terhelik hasonló szakmai szervezések.

Kérem azokat a Tisztelt Hallgatókat, akik részt vettek a konferencián, hogy a szabadon választott kurzus teljesítésének érvényesítésére jelentkezzenek a Tanulmányi Osztályon, valamint őrizzék meg magukban a rendezvény minden eredményének tapasztalatát!

Üdvözlettel, további szellemi találkozások reményében:

Dr. Kozma Gábor

rektor
 

————————————————————-

A Gál Ferenc Főiskolán rendezett tudományos konferencián a XX. századi Népirtások Európában és a keresztény-zsidó együttélés színtere ma címmel került sor.

délvidéki népírtás GFF 026gff konferencia 2014.dec 8 005A rendezvény

Leave a Reply 5951 megnézve, 1 alkalommal mai nap |