< Böngészés > Főoldal / Kultúra / Blog article: Hidegháborús műholdak fedeztek fel ősi városokat////Satellites de la guerre froide ont été découverts dans les villes anciennes

| Mobile | RSS

Hidegháborús műholdak fedeztek fel ősi városokat////Satellites de la guerre froide ont été découverts dans les villes anciennes

2014. április 29. | hozzászólás | Kultúra

Hidegháborús műholdak fedeztek fel ősi városokat

Megháromszorozta az ismert ősi városok számát a Közel-Keleten egy hidegháborús műhold képeinek nyilvánosságra hozatala. Több ezer utat, városfalat, csatornát és más romokat találtak történészek a most közzétett fényképeken.
corona-satellite-imagery-archaeology-01 79091 990×742
Fotó: Internet Archaeology

A történészek az elmúlt évtizedekben már gyakran használnak műholdakat, hogy például Irakban, Törökországban vagy Szíriában. Az Egyesült Államok a hidegháború végén tette nyilvánossá a Corona kémműhold által készített képeket. A képek 1960-72 között készültek, összesen több mint 188 ezer fotó készült. A cél akkor még az volt, hogy megtalálják a szovjet kiképző táborokat és rakétakilövő állomásokat. Nem is gondoltak arra, hogy valamikor tudományos értéke is lesz az így készült felvételeknek.

Az amerikai régészeti szövetség a napokban közzétett egy térképet, amelyet hidegháborús műholdfelvételek alapján készítettek. A Corona Atlas egészen új szinte emeli a hidegháborús időkből származó képek feldolgozását, mutatja a helyszíneket, rá is lehet közelíteni az ősi városokra.

Az így talált helyszínek nagy része teljesen ismeretlen volt a régészek előtt, lelkesedett Jesse Casana, a University os Arkansas régésze. A kutatók egy 4500-as listával kezdték a kutatást, a képek emellé még tízezer új helyszínt tettek hozzá.

A legnagyobb városok Törökországban és Szíriában a bronzkorból származnak, vannak olyanok, amelyek nagysága eléri az ötven hektárt is – ilyenből kettőt találtak eddig.

A felfedezés jelentősége nem csupán abból áll, hogy ezeken a helyeket ásni lehet. A térképek azt is mutatják, milyen kapcsolat volt a települések között. Az új térkép világosan mutatja, hogy a régészeknek új módszerekkel kell dolgozniuk, hatalmas adattömegeket kell áttekinteniük ahhoz, hogy új eredményekhez jussanak.

A kutatás nem áll meg itt, a kémműholdaknak olyan fényképeik is vannak, amelyek Afrikáról és Kínáról készültek. Itt is találhatnak eddig rejtett ősi településeket.

forrás:index.hu

Satellites de la guerre froide ont été découverts dans les villes anciennes

Triplé le nombre de villes anciennes connues au Moyen-Orient , une guerre froide des images satellite de la divulgation. Des milliers manière , les murs de la ville , gouttières et autres historiens ont trouvé les ruines des photographies publiées aujourd’hui .
Corona – satellite – imagerie – archéologie – 01 79091 990×742
Photo: Internet Archéologie

Les historiens au cours des dernières décennies ont été fréquemment utilisé dans les satellites , par exemple , l’Irak , la Turquie et la Syrie . Aux États-Unis , à la fin de la guerre froide fait des images publiques de Corona kémműhold . Les photos ont été prises entre 1960 à 1972 , un total de plus de 188 000 photo a été prise . L’objectif était alors de trouver les camps d’entraînement soviétiques et les sites de lancement de roquettes . Ne pense pas qu’à un moment donné de la valeur scientifique des enregistrements peut être faite ainsi.

La archéologique Association américaine a publié une carte des jours qui ont été préparés sur la base des images satellites de la guerre froide . L’augmentation est presque entièrement nouveau traitement Corona Atlas des images de l’époque de la guerre froide , montrant les emplacements , il est possible d’approcher les villes anciennes .

La plupart des sites ont été trouvés ainsi totalement inconnu des archéologues, enthousiaste Jesse Casana , un archéologue à l’ Université de l’Arkansas cent . Les chercheurs dans une liste de 4500 ont commencé à rechercher les images , couplés avec des dizaines de milliers de nouveaux sites ont été ajoutés .

La plus grande ville de Turquie et la Syrie , de l’âge du bronze , il ya ceux qui atteignent la taille d’ une cinquantaine d’hectares – un comme deux trouvé jusqu’ici.

La découverte est importante non seulement du fait que ces lieux peuvent creuser . Les cartes montrent également la relation était entre les municipalités . La nouvelle carte montre clairement que les archéologues de travailler dans de nouveaux moyens , d’énormes masses de données devraient être examinées en vue d’obtenir de nouveaux résultats.

La recherche ne s’arrête pas là , il ya kémműholdaknak la photo est faite en Afrique et en Chine . Ici vous pouvez également trouver des établissements anciens cachés jusqu’ici.

Source : index.hu

Leave a Reply 248 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: