< Böngészés > Főoldal / Közélet / Blog article: „Az agymosást szolgálja a tervezett emlékmű”/////”The brainwashed to serve the proposed monument”

| Mobile | RSS

„Az agymosást szolgálja a tervezett emlékmű”/////”The brainwashed to serve the proposed monument”

2014. április 30. | 1 Hozzászólás | Közélet

Szabadság tér
„Az agymosást szolgálja a tervezett emlékmű”

A Magyar Liberális Párt budapesti elnöke szerint fel kell szólítani a kormányt, hogy állítsa le a német megszállás áldozatai emlékművének építését, módosítsa annak koncepcióját, és kezdjen egyeztetést a szakmai és a társadalmi szervezetekkel. Erről Szabadai Viktor kedden a Szabadság téren tartott demonstráción beszélt.
A politikus felszólította a miniszterelnököt, hogy azonnal kezdjen széles körű párbeszédet az emlékműről és a holokauszt-emlékévhez kapcsolódó többi rendezvényről. Egyúttal arra kérte Áder János köztársasági elnököt, hogy a nemzet egységének kifejezőjeként lépjen fel az emlékmű koncepciója módosításának érdekében. Hozzátette, hogy határozott hangot várnak az államfőtől.

Szabadai Viktor azt mondta, hogy a tervezett emlékmű nem az emlékezést, hanem a hazugságot, az „agymosást” szolgálja, igyekszik a németek, mások nyakába varrni „saját bűneinket”.

Kijelentette: polgári engedetlenséget hirdettek, hogy figyelmeztessék a kabinetet, nem hagyják meghamisítani a történelmet. Hangsúlyozta, hogy békés a céljuk, de „a kormányzati történelemhamisítással szemben” a végsőkig küzdeni fognak. Arra is kitért, hogy emlékeztetni akarják a miniszterelnököt, megszegte ígéretét, amikor egyeztetésről beszélt, majd a választások másnapján „megrészegedve a hatalmi gőgtől, hozzákezdett a hazugság építményéhez”.

Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselőjelöltje azt mondta, hogy a jogszabályok adta lehetőségeihez képest következetesen és sokszor konfliktusokat is felvállalva küzdött a szélsőséges, sem a parlamenti, sem a hétköznapi életben el nem fogadható megnyilvánulások, a zsidózások, a cigányozások, a kommunistázások vagy a melegek kirekesztése ellen.

Emlékeztetett arra, hogy a múlt hét pénteken levélben fordult Kövér László házelnökhöz és a parlament vezetéséhez, a jobbikos Sneider Tamás jelölése kapcsán azt követelte, hogy az Országgyűlésnek ne lehessen „fasisztoid, valamikor szkinhedvezér, náci” alelnöke. Ezután egy szatirikus, fiktív válaszlevelet olvasott fel, amelyben a kormányzat többek között elismeri, hogy „bűn volt pávatáncot járni a szélsőjobboldallal”, és megígérik, nem hagyják, hogy „erőszakos szkinhed múlttal bárkiből állami vezető legyen Magyarországon”.

Herényi Károly, az MDF volt frakcióvezetője felszólalásában kérdésként tette fel, hogy „a jelenlegi rezsim” milyen jövőt akar építeni egy hazug múltra, milyen kormány az, amelyik csak a múlttal hajlandó törődni, mert nincs jövőképe.

A volt képviselő utalt a német megszállás előtt hozott magyar törvényekre, a numerus claususra és a zsidótörvényekre. Szavai szerint most „ezt a világot akarják visszahozni, ezt a világot akarják ránk erőltetni. Egypár sehonnai bitang, hazátlan bitang.”

Herényi Károly azt mondta, tart attól, hogy a szobor meg fog épülni, de lesz majd olyan kormány és lesznek olyan politikai erők, amelyek az emlékművet nem hagyják a helyén. Sztálin és Gömbös Gyula lerombolt szobraira utalva hozzátette: minden, diktatúra által emelt szobornak ez a sorsa, mert egy diktatúra csak hazug szobrot tud állítani.

Azt is kérte, hogy az emlékmű ügyét ne hagyják a jobb- és baloldal vitájává degradálni, mert valójában demokraták és a „diktatúrát kedvelők” állnak egymással szemben – írja az MTI.

A rendezvény végén Benedek Márton, az Együtt-PM EP-képviselőjelöltje hátulról bemászott a kordonon belülre, őt a rendőrök hozták ki, majd felírták az adatait, miközben az összegyűltek közül többen azt skandálták: „demokráciát, demokráciát!”.

A téren körülbelül 150-200-an demonstráltak, a tömegben feltűnt Horváth Csaba, Lendvai Ildikó és Steiner Pál, az MSZP politikusai, valamint Vadai Ágnes és Varju László, Demokratikus Koalícióhoz tartozó országgyűlési képviselők is.

forrás:168óra.hu

liberty Square
“The brainwashed to serve the proposed monument”

The Chairman of the Liberal Party in Budapest Hungary under call on the government to halt the construction of memorial for the victims of the German occupation , the concept of change and begin reconciliation of professional and social organizations. About Viktor outdoors on Tuesday held a demonstration in Freedom Square spoken .
Politicians called on the Prime Minister to immediately launch a comprehensive dialogue with the memorial and other event related to the Holocaust- year. They were also asked presidents Janos Ader to the nation as an expression of the unity of action to ensure the amendment of the memorial concept . He added that they expect a certain sound államfőtől .

Viktor freely said that the proposed monument not remembering , but the lie of ” brainwashing ” serves seeks the Germans , others sew neck “their sins .”

He declared civil disobedience was announced to alert the cabin was not allowed to falsify history. He stressed that the peaceful purpose but ” against the government’s falsification of history ” will fight to the bitter end . They also stated that they want to remind the Prime Minister broke his promise when he spoke of conciliation , and the day after the election , ” the megrészegedve gőgtől power , began the construction of a lie .”

Stephen Újhelyi , the MSZP EP képviselőjelöltje said that compared was the law within its consistently and often conflict is taking on fighting extremism , neither Parliament nor the everyday life unacceptable manifestations of Jewish sessions, the cigányozások the kommunistázások or against exclusion of gays .

He recalled that last Friday sent a letter to President Laszlo Kover, building and management of the parliament , Jobbik in connection with the designation of Thomas Sneider demanded that the National Assembly can not be ” fascist , sometime szkinhedvezér Nazi ” Vice President . Then, a satirical , fictional response letter read aloud , in which the government recognizes , inter alia, that ” sin was to walk the peacock dance extreme right ” and promise not allow themselves to be “violent skinhead history from anyone state leading to Hungary .”

Herényi Charles , the MDF was group leader of the opposition as a question posed to “the current regime ” what future it wants to build a false history , what kind of government is the one that is willing to care for only the past , because there is no vision .

The representative referred to Hungarian laws was brought before the German occupation, the numerus clausus and the Jewish laws . According to him now, ” they want to bring back this world , this world want to impose on us. A couple of Useless villain , homeless stray . ”

Charles Herényi said he fears that the statue will be built , but there will be a government and there will be political forces that do not leave the monument in place. Stalin and Gömbös referring to the destroyed statues added, all built by the fate of this statue dictatorship because a dictatorship just lying statue can be set .

He also asked that the monument ‘s case , do not leave the left and right side vitájává degrade , because in fact, Democrats and the ” dictatorship lovers ” are opposed to each other – enter the MTI .

At the end of the event, Benedict Martin , the Co -PM EP képviselőjelöltje climbed back inside the cordon , he was the police , and the prescribed data , while the people that are gathered chanting ” democracy, democracy “.

About 150 200 people demonstrated in the square , the crowd appeared Csaba Horvath , Ildiko Lendvai and Paul Steiner , the MSZP politicians and vadai Agnes and Laszlo crow, the Members of Parliament belonging to the Democratic coalition .

Source: 168óra.hu

Leave a Reply 1333 megnézve, 1 alkalommal mai nap |
Tags: