< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Az érsek nem pap többé Vatikáni döntés a főpapról//// The Archbishop is not a priest anymore Vatican decision to főpapról

| Mobile | RSS

Az érsek nem pap többé Vatikáni döntés a főpapról//// The Archbishop is not a priest anymore Vatican decision to főpapról

Az érsek nem pap többé
Vatikáni döntés a főpapról

Nagy vihart váltott ki és egyben súlyos csapást is jelent a Vatikán döntése Józef Wesolowski érsek ügyében, Az egykor Dominíkán apostoli nuncius lengyel főpapot egy éve hívták vissza állomáshelyéről, mert a dominíkaiak pedofíliával vádolták meg. A bizonyító anyagokat a Szentszéknek és Lengyelországnak is elküldték – ez utóbbi ügyészsége közölte, addig nem nyomozhatnak, amíg a Vatikán nem dönt az érsek ügyében. Most Wesolowskit kizárták a papok sorából, s ez a döntés a lengyel egyház életében eddig példa nélküli.

A Vatikán bejelentése óta számos kommentár látott napvilágot az ügyben, az egyházi megszólalók „szomorú napról” beszélnek, amely talán „segít a Vatikánnak megszabadulnia a bűntől”. Ugyanakkor az áldozatok képviselői szerint ez csak „szimbolikus” határozat, mert az ítéletnek szerintük sokkal konkrétabbnak kellett volna lennie.

A büntetőeljárást a volt érsek ellen a vatikáni igazságszolgáltatás folytatni fogja a jelen döntés jogerőre emelkedése után – Wesolowskinak ugyanis van két hónapja arra, hogy ez ellen fellebbezést nyújtson be.

A lengyel egyházi méltóságok megdöbbenéssel vették tudomásul a döntést. A Püspökkari Konferencia volt titkára, Tadeusz Pieronek püspök szerint a Szentszék döntésének a komoly vádak miatt megalapozottnak kellett lennie. Hozzátette, hogy az egyház ezek után „minden egyes esetben zéró toleranciával felel a pedofília” ügyeiben.

Waclaw Oszajca jezsuita atya szerint a lépés arról tanúskodik, hogy a legfelsőbb egyházi hatalmak nagyon komolyan veszik az ilyen típusú bűncselekményeket, s ez „lelkierőt adhat mindazoknak, akik határozott állásfoglalást vártak az egyháztól”. – Keresztények vagyunk, mindenekelőtt az áldozatokkal kell foglalkoznunk, de nem állíthatjuk az oldalvonalra a bűnösöket, s a büntetésnek nem valamiféle bosszúnak kell lennie, hanem azt szolgálnia, hogy az az ember, ha keresztény, vezekeljen – mondta. Hozzátette: az ilyen szörnyű események minket szégyenbe hoznak és arra kényszerítenek, hogy olyan eszközöket keressünk, amelyek megelőzik a jövőben a hasonló bűncselekmények elkövetését.

A jezsuita pszichológus, Jacek Prusak atya szerint rendkívül szomorú esemény ez az egyház számára, mert azt mutatja, hogy még egy ilyen magas rangú pap, aki érsek, a pápát képviselő nuncius is elkövethetett ilyen bűncselekményt. Precedens nélküli az esemény, soha nem vetettek ki a papság soraiból ilyenért senkit – hangsúlyozta a szerzetes. Szerinte ez a pápa részéről egyértelmű jelzés, hogy a pedofília áldozatai állnak az első helyen, és nincsen olyan rangú pap, akit másképp kezelnének, ha elkövette e cselekedetet, „senkit sem véd a kánonjog”, „a büntetés annál szigorúbb lesz, minél magasabb helyet tölt be a bűnelkövető az egyházi hierarchiában”
forrás:168óra.hu

The Archbishop is not a priest anymore
Vatican decision to főpapról

Big storm triggered and also a serious blow to the Vatican’s decision regarding Archbishop Jozef Wesolowski, apostolic nuncio of Dominica is a Polish prelate was invited back to host the place a year ago, because the Dominicans accused of pedophilia. The evidentiary materials to the Holy See and Poland also received – the latter of prosecutors said until then can not investigate until the Vatican decides regarding the Archbishop. Now Wesolowskit expelled from among the priests, and that the decision of the Polish Church’s life has been unprecedented.

Since the Vatican’s announcement of a number of commentaries have been published on the matter, the church speakers “sad day” talk that perhaps “the Vatican’s help to get rid of sin.” However, according to representatives of the victims is only “symbolic” decision because they think the verdict would have to be much more specific.

The criminal proceedings against the former Archbishop of the Vatican’s justice will continue after this decision becomes final – Wesolowskinak because you have two months to submit an appeal against it.

The Polish clergymen noted with dismay the decision. According to the Bishops’ Conference was secretary of the Holy See, Bishop Tadeusz Pierobe decision had to be justified because of the serious accusations. He added that the church after “in each case corresponds to zero tolerance of pedophilia ‘affairs.

Oszajca Jesuit Father Waclaw said the move shows that the highest ecclesiastical powers are taken very seriously in this type of crime, and this “soul and give to those who were waiting for a definite resolution to the church.” – We are Christians, above all, we must deal with the victims, but it can not be on the sidelines for the guilty, and the punishment should not be some kind of revenge, but rather serve to the man when Christian penance – he said. He added that such terrible events that bring us shame and forced to Find tools that prevent the future commission of similar crimes.

The Jesuit psychologist, Father Jacek Prusak according to this extremely sad event for the Church, because it shows that even with such a high-ranking cleric who could come archbishop, nuncio, the pope also represented such an offense. Unprecedented event, never been out of the ranks of the clergy ilyenért anyone – stressed the monk. According to him, it is the Pope’s behalf are clear indications that the victims of pedophilia are in the first place, and there is no ranking priest, whom otherwise they treat you committed this act, “no one is protected by the canon law,” “the punishment more severe will be the higher place play in the criminal hierarchy of the Church ”
Source: 168óra.hu

Leave a Reply 215 megnézve, 1 alkalommal mai nap |