< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: Matthew Flinders 200 éve halt meg Ausztrália névadója////Matthew Flinders He died 200 years ago Australia was named after

| Mobile | RSS

Matthew Flinders 200 éve halt meg Ausztrália névadója////Matthew Flinders He died 200 years ago Australia was named after

2014. július 19. | hozzászólás | Tudomány/gazdaság

Matthew Flinders
200 éve halt meg Ausztrália névadója

Kétszáz éve, 1814. július 19-én halt meg Matthew Flinders angol tengerésztiszt, Ausztrália kontinens voltának bizonyítója és névadója.

1774. március 16-án született az angliai Doningtonban, egy sebészorvos fiaként. Gyermekkori olvasmánya, a Robinson Crusoe csábította a tengerekre, 15 évesen beállt a királyi haditengerészetbe. Első nagy utazásán a Bounty-zendülés révén híressé lett William Blight kapitány hajóján kenyérfát vittek Tahitiből Jamaicába, 1795-ben az ausztráliai Új-Dél-Wales gyarmat új kormányzóját állomáshelyére szállító Reliance fedélzetén szolgált főárbocmesterként. A kiváló térképészi és navigációs tehetséggel bíró Flinders az út során barátságot kötött George Bass hajóorvossal, s megérkezésük után egy nyitott csónakkal felfedezőutakra indultak. Egy év leforgása alatt feltérképezték Ausztrália dél-keleti partjait a mai Sydney közelében fekvő Botany Bay-től a kontinens déli részén fekvő Everard-fokig, 1798 végén Tasmania partvidékével ismerkedtek meg.

Flinders 1800-ban visszahajózott Angliába, ahol felfedezőútjai felkeltették a tudósok, köztük Sir Joseph Banks, a legrégibb angol tudományos társaság, a Royal Society elnökének érdeklődését is. Banks közbenjárására Flinderst nevezték ki az Új-Hollandia (akkor így nevezték a részben még ismeretlen déli földet) felfedezésére induló Investigator kapitányává. Az 1801. július 18-án kihajózó expedíció december 6-án érte el az ausztrál szárazföld legdélnyugatibb pontját, a Leeuwin-fokot, innen kelet felé hajózva a szárazföldet Tasmania szigetétől elválasztó Bass-szorosig feltérképezték a déli partot. A mai Adelaide közelében találkoztak a szintén a partvidék felderítésén ügyködő Nicolas Baudin francia felfedezővel, az esemény emlékét őrzi az Encounter (Találkozás)-öböl.

Flinders a part mentén hajózva elérte Port Phillipet, ahol később Melbourne megépült, mit sem tudva arról, hogy tíz héttel korábban már itt járt John Murray kapitány. Miután Sydneyben feltöltötte készleteit, északra indult, hogy feltérképezze a mai Queensland partjait, felfedezte az észak-ausztráliai Carpentaria-öblöt és megtalálta az Új-Guinea és Ausztrália között a Torres-szoroson át vezető, mindmáig egyetlen veszélytelen hajóutat. Hajójukba szivárogni kezdett a víz, a szükséges javításokat nem tudták elvégezni, de tovább haladtak nyugat felé. Flinders Timor szigetét érintve elsőként hajózta teljesen körbe a földrészt, az út során vízbe dobott két vasmacskájukat 1976-ban a nyugat-ausztráliai Middle Islandnél találták meg búvárok.
Forrás: Wikipedia

A menthetetlennek ítélt Investigator helyett Sydneyben nem talált kutatásai folytatására alkalmas hajót, így utasszállító vitorláson hazaindult Angliába. A hajó a Nagy Korallzátonynál megfeneklett, Flinders a mentőcsónakot a nyílt tengeren navigálva mentette meg az utasokat, és intézkedett a zátonyon rekedtek kimentéséről is. Másodszorra a helyben épített 29 tonnás Cumberland kapitányaként bontott vitorlát, de a hajó olyan rossz állapotban volt, hogy 1803 decemberében ki kellett kötnie a franciák által ellenőrzött Isle de France (ma Mauritius) szigeten. Az itteni kormányzója az újból kitört francia-angol háborúskodás miatt letartóztatta Flinderst, akinek szabadon bocsátását 1806-ban rendelte el Napóleon, de erre csak 1810-ben került sor.

A fogság kezdeti szigorának enyhülése után Flinders szabadabban mozoghatott, feljegyzéseit is visszakapta. 1804 novemberében küldte el Londonba az általa feltárt földrész (Y46/1) számmal jelzett első térképét, amelyre csupa nagybetűvel írta a javasolt nevet: Ausztrália. Angliába hazatérve csalódottan tapasztalta, hogy Banks még csak ki sem csomagolta küldeményét. Ekkor már nagyon beteg volt, de fáradhatatlanul dolgozott az Utazás a Terra Australisra című útleírásán. A könyv megjelenését követő napon, 1814. július 19-én halt meg Londonban, alig negyvenévesen.

Tíz évvel a halála után, 1824-ben az addig Új-Hollandia néven jelölt ismeretlen déli föld (terra australis incognita) hivatalosan is az általa javasolt Ausztrália nevet kapta. Az ötödik kontinensen nagy tisztelet övezi, első térképe Ausztrália minden könyvtárában hozzáférhető, több mint száz hely és intézmény viseli a nevét. Az első expedíciójában részt vevő Robert Brown botanikus az ő tiszteletére nevezte el Flindersiának a citrusfélék családjába tartozó 14 fafajtát.

forrás:ma.hu

Matthew Flinders
He died 200 years ago Australia was named after

Two hundred years ago, in July 1814th 19, died in British naval officer Matthew Flinders, the Australian continent was bizonyítója and namesake.

Born March 1774th 16 of Donington, England, the son of a surgeon. Childhood reading of the Robinson Crusoe lured the seas, at the age of 15 he joined the Royal Navy. Became famous with her first major tour of the Bounty mutiny Captain William Blight boat breadfruit brought to Jamaica Tahitiből, 1795, the Australian colony of New South Wales new station to replace the governor carrier Reliance board served as a rigger. The excellent cartography and navigation Flinders judge talent along the way befriended George Bass boat doctor, and after their arrival in an open boat voyages of discovery began. Mapped over a year in the south-east coast of Australia in Sydney today lying near Botany Bay to the southern part of the continent to Cape Everard, at the end of 1798 Coast of Tasmania met.

In 1800 Flinders sailed back to England, where roads have led to the discovery scientists, including Sir Joseph Banks, the oldest British scientific societies, interest is also the President of the Royal Society. Banks intercession Flinders named the New Holland (then part of the so called unknown southern land) start exploring Investigator captain. The sail in July 1,801th 18th expedition reached on December 6 in legdélnyugatibb point of the Australian mainland, the Cape Leeuwin, sailing eastward from the mainland to the island of Tasmania Bass Strait separating mapped the south coast. Close to Adelaide today also met with the Coast uncovering busy all Nicolas Baudin French discoverer, preserves the memory of the event Encounter (Meeting) Bay.

Flinders reached cruising along the coast of Port Phillip, Melbourne, where he later built, not knowing that it had been here ten weeks before Captain John Murray. Once uploaded Sydney stocks started north to map the coast of Queensland today, discovered the Gulf of Carpentaria in northern Australia and is found in New Guinea and Australia in the Torres Strait to lead, and so far the only non-hazardous voyage. Their ship began to leak water, the necessary repairs could not be carried out, but they went to the west. Notwithstanding the island of Timor Flinders first sail completely around the continent, throwing water over the road two vasmacskájukat 1976, the Western Australian Middle Island and found divers.
Source: Wikipedia

Investigator considered instead of Sydney research has found impossible to continue their ship, so passenger sailboat headed home to England. The vessel was stranded on the Great Barrier Reef, Flinders rescue boat navigating on the high seas rescue of the passengers and arranged for evacuating stranded on the reef as well. Second, the locally-built 29-ton captain of Cumberland set sail, but the boat was in such bad shape that I had to conclude in December 1803 by the French controlled the Isle de France (now Mauritius) on the island. The local governor arrested again because of the outbreak of the Franco-English war Flinders, whose release was ordered by Napoleon in 1806, but this only took place in 1810.

After the initial severity of easing prison Flinders freedom to move around, notes were also returned. November 1804 was sent to London marked the first map of the continent it detects (Y46 / 1) code, which is written in capital letters on the proposed name for Australia. On his return to England was disappointed to find that Banks are not just packed shipment. He was then very ill, but he worked tirelessly for the Travel Directions Terra Australis was. Days after the book’s appearance, July 1814th 19, died in London at the age of only forty.

Ten years after his death, in 1824 it was formally proposed the name Australia as New Holland until marked unknown southern land (terra australis incognita). The fifth continent great reverence, the first map of all libraries available in Australia, with more than a hundred places and institutions bear his name. Taking part in the first expedition botanist Robert Brown named in his honor Flindersiának 14 tree species belonging to the citrus family.

Source: ma.hu

Leave a Reply 184 megnézve, 1 alkalommal mai nap |