< Böngészés > Főoldal / Tudomány/gazdaság / Blog article: Senki nem tudná megcsinálni most a Holdra szállást//// Personne ne pouvait faire l’alunissage maintenant

| Mobile | RSS

Senki nem tudná megcsinálni most a Holdra szállást//// Personne ne pouvait faire l’alunissage maintenant

2014. július 19. | hozzászólás | Tudomány/gazdaság

US-APOLLO XI-CONTROL ROOM20140717buzz-aldrin-hold-1969-apollo220140717buzz-aldrin-hold-1969-apolloSenki nem tudná megcsinálni most a Holdra szállást

Negyvenöt évvel ezelőtt lázban égett az emberiség: úton volt a Hold felé az amerikai Apollo-11 űrhajó, amelynek legénysége elsőként lépett egy másik égitest felszínére 1969. július 20-án. A teljesítmény nagyságát érzékelteti, hogy jelenleg egyik állam sem lenne képes megismételni.

Bár a Holdra szállást nem kifejezetten tudományos érdeklődés nyomán, inkább a szovjet-amerikai hidegháború keretében, politikai nyomásra sikerült megvalósítani – mégis hatalmas eredménynek könyvelik el a mai napig. Mindössze két hónappal az első emberes űrrepülés után, 1961 májusában John F. Kennedy nyilvánosan kihirdette, hogy az Egyesült Államok még 1970 előtt embert juttat a Holdra, majd épségben vissza is hozza onnan. A cél elérése érdekében hatalmas anyagi és szellemi erőforrásokat kellett összpontosítani, és megteremteni az emberes űrrepülés hátterét. A feladat nehézségét jól mutatja, hogy jelenleg nem tudná egyik állam sem megismételni ezt a teljesítményt – igaz, napjaink űreszközeit nem is erre a célra fejlesztették ki. Ugyanakkor a NASA idén jelentette be a Marshoz vezető út stratégiai állomásait, amelyek része a Holdra való visszatérés is.

A Sas leszállt

Negyvenöt éve az Apollo-11 három asztronautája: Neil Armstrong, Edwin Aldrin és Michael Collins nem csak eljutott a Holdhoz az Apollo program keretében, de közülük ketten első alkalommal le is szálltak a felszínre. 1969. július 20-án, közép-európai idő szerint 21.17-kor a holdkomp elérte a felszínt. Az első üzenet Andrintól jött, aki azonnal jelezte, hogy az érintkezést jelző leszállófény kigyulladt, és a hajtómű leállt. Miután elcsendesedett a kabin, Armstrong is az éterbe szólt: “Houston, itt a Nyugalom-tengere bázis. A Sas leszállt.”

A különféle ellenőrzések két órán keresztül tartottak, majd ezt követően döntöttek úgy, hogy a tervezett időpont előtt kilépnek a Hold felszínére. A rossz minőségű élő adást mintegy 500 millióan nézték a Földről. Armstrong lábbal előre, arccal a holdkomp felé mászott le az egyik leszállólábra rögzített létrán. Az utolsó egy méteren nem voltak létrafokok, ezért onnan leugrott a leszállóláb talpára. Ezt követően gyorsan vissza is szökkent a legalsó lépcsőfokra – ellenőrizve, hogy könnyen vissza tud-e majd mászni.

Buzz Aldrin, az Apollo-11 űrhajósa a Holdon. További képek galériánkban
Forrás: Nasa
Előre merevített zászlót tűztek ki

A holdkomp stabil helyzetének és a biztonságos mozgás lehetőségének megállapítása után az úgynevezett biztonsági mintavétel volt az első feladat: ha vészhelyzet adódik, és azonnal fel kell szállni, ne üres kézzel térjenek haza az asztronauták. Aldrin a 14. percben szállt ki, majd megkezdték a részletes holdfelszíni munkálatokat. Kipróbálták a járást és a futást a Holdon, amely szokatlan, de kivitelezhető volt.

Mindezeket követően kellett kitűzni a zászlót. A szakemberek jó előre készültek erre, és tudták, hogy légkör hiányában egy merevítő rúd kell a zászló tetejébe, ahogy az megfigyelhető is a felvételeken – különben lelógna, és nem látszana jól.

Buzz Aldrin, az Apollo-11 űrhajósa a Holdon. További képek galériánkban
Forrás: Nasa
Vacsora és alvás után felszálltak

Az Apollo-11 expedíció tagjai a munkálatok során nemcsak mintákat gyűjtöttek, hanem több olyan műszert is beüzemeltek, amelyek segítségével később, utólag is végeztek különféle méréseket, részben a Földről. Végül leporolták egymás űrruháját, majd 2 óra 41 perc után visszatértek a holdkomp belsejébe. A szkafanderen azonban sok finom Hold-por maradt, ami erősen facsarta az asztronauták orrát a kabinban. Végül megvacsoráztak, majd egy rövid, a szűk hely miatt elég kényelmetlen alvást követően felszálltak, hogy összekapcsolódjanak az Apollo-11 keringőegységével.
Világnézeti váltást is jelentett

Almár Iván űrkutató-csillagász az Origónak korábban elmondta, hogy az Apollo-program sokkal inkább technikai és politikai, mint tudományos teljesítmény volt. Természetesen akadtak fontos tudományos eredmények is (például az Apollo-expedíciók során összesen 382 kg Hold-kőzetet hoztak a Földre, amelyeknek egy nagyon kis része Magyarországon van), de talán még jelentősebb az a technológiai előretörés, ami hozzá kapcsolódik. Közel százezer ember dolgozott benne, számtalan olyan fejlesztés történt, amely megalapozta az űrtevékenység gyors fejlődését a következő évtizedekben. Tulajdonképpen ekkor jött létre az amerikai űripar.
hirdetés

Az irányítóközpont az Apollo-11 startjánál. További képek galériánkban
Forrás: AFP/Nasa

Szinte mindenki hallott az eseményről, ami fontos világnézeti váltást is jelentett. Korábban az égi objektumokat és eseményeket, köztük a Holdat is távoli, néha csak szimbolikus dolgoknak tekintették. A Holdra szállással azonban világossá vált, hogy például a Hold is ugyanolyan része a természetnek, mint bármi más itt a Földön. Akkor azt mondtuk, hogy a Hold a Föld egyik távoli kontinensévé vált.
Félremagyarázott felvételek

Az elmúlt években olyan véleményeket is hallani lehetett, amelyek szerint a Hold-utazás nem történt meg. Ezek túl azon, hogy figyelmen kívül hagyták a visszahozott mintákat, a felszínen hagyott lézertükröket, a szeizmikus vizsgálatok eredményeit és így tovább, a képekkel kapcsolatban is hibás érveket hoztak fel. Ezek szerint például nem érthető, hogy a zászló miért látszott lobogni, holott erről szó sincs: a zászlót a felső részébe dugott rúd tartotta vízszintesen, a leszúrás mozdulatai miatt lengett egy ideig, és korábbi összecsavart állapota révén maradt benne két hullám alakú rész a végén, amely nem mozdult. Gyakori félreértés még a csillagok hiánya a képeken. A Holdon napközben az erős napfény miatt olyan világos a felszín, hogy az emberi szem és a kamera blendéje szűkre húzódik össze, a halvány csillagok ezért nem láthatók. Hiába nincs légkör a Holdon, az űrhajósok az erős napfény miatt egyetlen csillagot sem tudtak megfigyelni az égen – a Napot kivéve.

A fényképekkel kapcsolatos érvek között szerepel a kérdés: miért vetnek egyenetlen alakú árnyékot a tárgyak a felszínre? A magyarázat, hogy a képeken látszó árnyékok alakját az egyenetlen futású felszín is befolyásolta – a hullámzó terepre esett árnyék oldalról nem látszik egyenesnek. A tárgyak árnyéka pedig érthető módon nem mozdult el több óra alatt: a kéthetes holdi nappal során csillagunk a földinél sokkal lassabban mozog az égen. Szerencsére a NASA és más szervezetek nem az álhírek cáfolatára fordítják az energiájukat, hanem a Hold kutatására, amely az Apollo-program után is folytatódott.
Nehéz helyzetben a Holdra szállást tagadók

Ha valakit az előző érvek sem győznek meg, 2009-ben először sikerült biztosan azonosítani a magasból az Apollo-11 Sas nevű leszállóegységét – korábban csak a hajtómű által szétfújt holdpor nyomát tudták a távolból kimutatni. A legutóbbi amerikai Hold-szonda, az LRO a hat Apollo-expedíció leszállóegységei közül ötöt is megörökített. Ezek után még nehezebb lesz megkérdőjelezni, hogy valóban jártunk-e a Holdon.

forrás:origo.hu

Personne ne pouvait faire l’alunissage maintenant

Il ya quarante-cinq ans de la fièvre de l’humanité: la lune était sur ​​le chemin de la sonde spatiale américaine Apollo 11 dont l’équipage est entré dans la surface d’une autre planète, le 20 Juillet 1969 .. L’ampleur de la performance suggère que le moment ne serait pas en mesure de répéter l’un des états.

Bien que ne pas suivre précisément l’alunissage d’intérêt scientifique, mais plutôt dans le contexte de US-soviétique de la guerre froide, la pression politique a été atteint – mais réservé une grande réussite à ce jour. Juste deux mois après le premier vol spatial habité en mai 1961, John F. Kennedy, a annoncé publiquement que les États-Unis avant 1970 personnes ont été livrés à la lune et retour sortir sans danger de là. Pour ce faire, je devais me concentrer sur d’énormes ressources financières et intellectuelles, et la habités fond nécessaire de vol spatial. La difficulté de la tâche montre qu’aucune de l’Etat n’est pas en mesure de répéter cette performance – bien que les biens spatiaux d’aujourd’hui ne se développent pas à cette fin. Cependant, cette année, la NASA a annoncé les étapes stratégiques Mars de la voie, qui fait partie d’un retour à la lune ainsi.

L’aigle a atterri

Il ya quarante-cinq ans, les trois astronautes d’Apollo 11 Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins ont permis non seulement de la Lune dans le cadre du programme Apollo, mais la première fois que deux d’entre eux ont volé vers la surface. Juillet 1969e 20, 21:17 heure d’Europe centrale à la pleine lune à la surface. Le premier message est venu Andrintól qui indique immédiatement que le contact sera disponible voyant allumé, et le moteur s’est arrêté. Après une cabine silencieuse, Armstrong a dit sur ​​l’air: “.. Houston, dans la mer de la base Tranquillité de l’Aigle a atterri”

Différents contrôles ont eu lieu pendant deux heures, puis ont décidé de quitter la surface lunaire avant la date prévue. La mauvaise qualité des quelque 500 millions de personnes ont regardé la diffusion en direct de la Terre. Armstrong pied en avant, son visage est descendu une échelle fixe à un atterrissage de pied au module lunaire. Le dernier mètre n’était pas barreaux, alors il a sauté du pied d’atterrissage à la verticale. Puis rapidement revenir à ses pieds vers le bas de l’escalier – chèques qui peuvent être facilement récupérés et l’escalade.

Buzz Aldrin, astronaute d’Apollo 11 sur la lune. Plus de photos dans la galerie
Source: Nasa
Drapeau pré-raidi a été mis en

Après le mouvement régulier et sûr lunaire d’établir la possibilité de l’échantillonnage dite de sécurité a été votre premier emploi: Quand une urgence survient et doit sortir immédiatement, ne vont pas à la maison les mains vides astronautes. Aldrin est sorti à la 14e minute, puis a commencé à travailler sur la surface lunaire détaillé. Jamais essayé de courir et de marcher sur la lune, ce qui était inhabituel mais possible.

J’avais mis le drapeau après tout cela. Les experts ont fait de bons progrès ce, et ils savaient que l’atmosphère en l’absence d’une tige de renfort doit être au-dessus du drapeau, comme on le voit dans le film – ou bien pendre, et on pouvait voir clairement.

Buzz Aldrin, astronaute d’Apollo 11 sur la lune. Plus de photos dans la galerie
Source: Nasa
Pris après dîner et dormir

Les membres de l’expédition pendant les échantillons d’Apollo 11 œuvres recueillies non seulement, mais aussi installé un certain nombre d’instruments que vous pourrez utiliser plus tard, par la suite également effectué diverses mesures, une partie de la Terre. Enfin dépoussiéré costume de l’autre de l’espace, et au bout de 2 heures 41 minutes dans le module lunaire. Cependant, la combinaison spatiale avait beaucoup de poussière lunaire amende, qui est très astronautes serrant le nez de la cabine. Enfin, ils ont mangé, et après une courte, en raison de l’espace limité tout à fait à l’aise pour dormir a décollé à engager l’unité orbite d’Apollo 11.
Changement de visions du monde est rapporté

Almar Ivan astronome de recherche à l’espace que l’origine, a déclaré plus tôt que le programme Apollo était beaucoup plus technique et politique que le rendement scolaire. Bien sûr, il y avait des résultats scientifiques importants (par exemple, un total de 382 kg de roche lunaire apportés au cours des expéditions Apollo de la Terre, qui est une très petite partie de la Hongrie), mais encore plus important peut-être est le progrès de la technologie, qui est attaché. Près d’une centaine de milliers de personnes ont travaillé sur elle, de nombreuses améliorations ont été apportées, qui a jeté les bases pour le développement rapide des activités spatiales dans les prochaines décennies. En fait, a été créé dans l’industrie spatiale américaine.
annonce

Le centre de contrôle du fournisseur de début d’Apollo 11. Plus de photos dans la galerie
Source: AFP / NASA

Presque tout le monde a entendu parler de l’événement, qui était aussi un changement idéologique importante. Auparavant, les objets et les événements célestes, y compris la lune est éloignée, parfois seules choses symboliques considérés. Cependant, la lune est vue, il est devenu clair que la même instance de la Lune est dans la nature de quoi que ce soit d’autre sur terre. Ensuite, nous avons dit que la Lune est devenu l’un des continent lointain de la Terre.
Coups mal interprétés

Au cours des dernières années, pourrait aussi entendre des opinions selon lesquelles le voyage lunaire ne s’est pas produit. Ils sont au-delà ignorant les échantillons retournés, lézertükröket laissé sur la surface, les résultats des études sismiques et ainsi de suite, est défectueux arguments soulevés dans le cadre des images. Comme ceux-ci, il n’est pas facile de comprendre pourquoi le drapeau regarda ministère Fly, même si ce n’est pas le cas: le drapeau sur le sommet de la tige baisée tenu horizontalement, parce que les mouvements de séparation de balancer pendant un certain temps et l’ont laissé par l’ancien état ​​tordu de la deuxième partie en forme de vague à la fin, qui ne bougeait pas. Une idée fausse commune est l’absence d’étoiles dans les images. La lune pendant la journée en raison de la forte lumière du soleil est une surface claire à l’œil humain et l’ouverture de la caméra s’étend serré, étoiles faibles ne peuvent pas être vus. Bien qu’il n’y a pas d’atmosphère sur la Lune, les astronautes en raison de la forte lumière du soleil ne pouvaient pas observer une seule étoile dans le ciel – à l’exception du soleil.

Entre les arguments relatifs aux photographies inclus dans la question: pourquoi jeter une ombre sur les objets de forme irrégulière à la surface? L’explication est que la forme des images ombres touchés par la surface de roulement inégale à la recherche – le terrain était côté à l’ombre ondulée peut pas voir directement. Objets de l’ombre ne sont pas déplacées pendant plusieurs heures de manière compréhensible: Pendant les deux semaines jour lunaire étoile se déplace beaucoup plus lentement que la terre dans le ciel. Heureusement, la NASA et d’autres organisations ne peuvent pas réfuter les rumeurs de leur énergie est dépensé, mais l’exploration lunaire, qui a continué après le programme Apollo.
Difficulté des deniers d’atterrissage de lune

Si l’on n’est pas convaincu par les arguments ci-dessus, la première fois en 2009 pourrait certainement identifier la hauteur de la mission Apollo 11 atterrisseur nommé Eagle – alors qu’auparavant ils ne pouvaient être détectés à distance par le moteur explosa piste holdpor. La dernière sonde lunaire États-Unis, le PRI des six Apollo atterrissage expédition de cinq unités est capturé. Ensuite, vous serez encore plus difficile question qui a vraiment allé sur la Lune.

Source: origo.hu

Leave a Reply 283 megnézve, 1 alkalommal mai nap |