< Böngészés > Főoldal / Magyar Helsinki Bizottság / Blog article: Újra államcsőd fenyegeti Ukrajnát – aggódik az IMF//// Ukraine threatens bankruptcy again – worried about the IMF

| Mobile | RSS

Újra államcsőd fenyegeti Ukrajnát – aggódik az IMF//// Ukraine threatens bankruptcy again – worried about the IMF

Újra államcsőd fenyegeti Ukrajnát – aggódik az IMF

A Kelet-Ukrajnában folyó harcok költségei miatt a kijevi kormány aligha tudja teljesíteni az IMF támogatásáért vállalt kötelezettségeit – derül ki a Valutaalap legújabb elemzéséből. További nemzetközi forrásokra lesz szükség az ukrán állam működésben tartásához.
Indul az XTB Forex Demo Verseny, Nyeremény: 500.000 HUF! Csatlakozzon ingyen, kereskedjen virtuális pénzzel a valós piacon, és legyen a 3 bajnok egyike! Nyerjen valós pénzt, kockázat nélkül.

A kelet-ukrajnai katonai konfliktus az ország fegyveres erői és az oroszbarát szeparatisták között tovább mélyíti az ukrán gazdasági válságát, ami végül arra kényszerítheti a kijevi kormányt, hogy újabb mentőcsomagot kérjen a Nyugattól – idézi a CNN Money az IMF friss helyzetelemzését. Az ukrán hadsereg igyekszik visszaszerezni az ellenőrzést az ország délkeleti része felett, amely a Krím márciusi orosz bekebelezése után orosz szeparatisták uralma alá került.

A Nemzetközi Valutaalap áprilisban állapodott meg Kijevvel egy 17 milliárd dolláros kedvezményes hitelkeret nyújtásáról, amelyet a következő két évben hívhat le a kormány. A felek abban bíztak, hogy a támogatásáért cserébe végrehajtott reformok megóvják a gazdaságot az összeomlástól.

Nem úgy lett

A helyzet azonban jelentősen romlott azóta, ami alaposan megnehezíti a kijevi vezetésnek a kölcsön fejében vállalt feltételek teljesítését. Ezzel egyidejűleg Oroszország leállította a gázszállításokat Ukrajnába, így az ország jórészt a tartalékait éli fel, ami az ősz végére energiaellátási nehézségekhez vezethet. (Moszkva arra hivatkozik, hogy az ukrán fél óriási tartozást halmozott fel az idei szállítások ki nem fizetett számláiból.)

A malajziai utasszállító gép lelövése csak tovább fokozza majd a feszültséget – szögezi le az IMF pénteken megjelent jelentése. A Valutaalap szakértői ezért immáron arra számítanak, hogy a GDP 6,5 százalékkal zuhan 2014-ben, míg a segélycsomag elfogadásakor “csupán” ötszázalékos mínusszal számoltak. Tavaly stagnált az ukrán gazdaság.

Az ukrán kormány satuba került: miközben a polgárháború többe kerül, mint várták, nehézségekbe ütközik az adók beszedése. Utóbbi részben arra vezethető vissza, hogy a kormány elvesztette az ellenőrzést az ország egy része felett. Emellett az állami gázszolgáltató, a Naftogaz nehezen tudja behajtani fogyasztóin a gázszámlákat.

Több pénzt kell

Kijevnek az IMF-hitelért cserébe 24 ezerrel kellene csökkentenie az állami alkalmazottak létszámát, emelnie kellene az adókat, értékesítenie kellene bizonyos állami vagyonelemeket, köztük állami cégek részesedését, fokozatosan meg kellene szüntetnie a gázártámogatásokat és vissza kellene szorítania a korrupciót. A legnagyobb kiadáscsökkentéseket 2015-2016-ra időzítették, ám a háborús költekezés keresztül húzta ezt a számítást.

A konfliktussal összefüggő kiadások elérhetik az évi 175 milliárd dollár körüli ukrán GDP egy százalékát, amit idén kell kifizetni. A béreket és a nyugdíjakat jövőre csak az infláció mértékével növelik és megindul a közalkalmazottak elbocsátása is. Mindez azonban nem lesz elég az állam fizetőképességének megőrzéséhez.

Az áprilisban elfogadott program sikerének kulcsfontosságú eleme, hogy azzal számolt, hogy a következő hónapokban fokozatosan enyhül a kelet-ukrajnai konfliktus – írja az IMF jelentése. A válság jelentős elnyúlása számottevően gyengíti a kormány lehetőségeit a reformok végrehajtására. Ennek ellensúlyozásához lényegesen növelni kell a külső támogatást – megfelelő feltételek szabásával.

forrás:napi gazdaság.hu

Ukraine threatens bankruptcy again – worried about the IMF

The cost of the current fighting in eastern Ukraine in the Kiev government is hardly able to meet its obligations undertaken in support of the IMF – according to a recent IMF analysis. Additional resources will be needed to keep the international Ukrainian state operation.
Start of XTB Forex Demo Contest, Prize: 500 000 HUF! Join for free, virtual money trade on the real market, and is one of the three champions! Win real money without risk.

The East-Ukrainian military conflict deepens between the country’s armed forces and the pro-Russian separatists in the Ukrainian economic crisis, which eventually may force the Kiev government to ask for another bailout from the West – CNN Money quoted the IMF’s recent analysis of the situation. The Ukrainian army tries to regain control of the south-eastern part of the country, which was under Russian domination separatists after the Russian annexation of Crimea in March.

The International Monetary Fund in April agreed with Kiev is a $ 17 billion provision of preferential credit, which calls up the government in the next two years. The parties hoped that the reforms in return for aid protect the economy from collapsing.

You do not have

However, the situation has deteriorated since then, which is thoroughly difficult conditions in the Kiev leadership assumed the loan in return for performance. At the same time Russia stopped gas supplies to Ukraine, so the country is largely uses up its reserves, which could lead to difficulties in energy supply by the end of autumn. (Moscow argues that the Ukrainian party has accumulated a huge debt this year’s shipments unpaid számláiból).

The airliner was shot in Malaysia and only increases the tension – makes it clear that the IMF report released on Friday. The IMF staff has now expect GDP to fall by 6.5 percent in 2014, while adopting the aid package “only” minus five per cent have been reported. Last year, the Ukrainian economy has stagnated.

The Ukrainian government has a vice: while the civil war will cost more than expected difficulties in the collection of taxes. The latter can be attributed in part to the fact that the government has lost control over part of the country. In addition, public gas, Naftogaz consumers find it difficult to recover the gas bill.

More money should be

Kiev in return for an IMF loan of 24 thousand should reduce the number of state employees, should raise taxes, items should sell some state assets, including shares of state companies, you should gradually eliminate the gas price subsidies and corruption should be without holding back. The biggest spending cuts for 2015-2016 was scheduled, but pulled this calculation over the war spending.

Expenses related to the conflict reach a percentage of Ukrainian GDP of $ 175 billion per year around, you have to pay this year. Wages and pensions next year will only add to the public and begins laying off employees is the rate of inflation. However, this will not be enough to preserve the solvency of the state.

A key element in the success of the program adopted in April that assumed that the coming months will gradually soften the conflict in eastern Ukraine – writes the IMF report. Significant lengthening of the crisis considerably weakened the possibilities for governments to reform. This should substantially offset the increase in external assistance – appropriate conditions reinvention.

Source: Daily gazdaság.hu

Leave a Reply 185 megnézve, 1 alkalommal mai nap |